Българска култура и духовност > Култура и изкуство

Българска граматика

(1/8) > >>

Ванадий:
"НЕЗНАМ" СЕ ПИШЕ "НЕ ЗНАМ" - РАЗДЕЛНО!!!

Така де, този пост не е като останалите ми, но това вече ме побърква... Истина е, че и аз не съм безгрешен и дори често допускам някои грешки, но стига с това "незнам" пишат някого из форумите след което той ти отговаря чисто и просто "незнам".

П: От колко време си регистриран тук?
О: Незнам!

П: Какво мислиш за социалното положение на страните от третия свят?
О: Незнам!

П: Да ти е известно през коя година се състои битката при Клокотница?
О: Незнам!

СТИГА!!! Не знам дали знаете, но се пише "не знам" - разделно. Вече ми се иска да извикам с все сила "Не се пише отделно от глаголи!", или пък да поставя огромен трансперант на централно място "Не се пише отделно от глаголи!" или пък цял сайт с мотото "Не се пише отделно от глаголи!". Нека не създаваме (както виждате "не" се пише отделно от глаголи, както е с "не създаваме") нови думи в българския език! Ето малко правила за писане на частицата "не":

ЧАСТИЦАТА “НЕ” СЕ ПИШЕ СЛЯТО, КОГАТО:
1. Когато след частицата “не” следва съществително, прилагателно, наречие, сегашно деятелно причастие, минало страдателно причастие:
Например: неистина, недобър, невероятно, неискащ, необут, ненаписан
2. Когато с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното:
Например: чута ­ нечута, изтрита ­ неизтрита
3. С миналите свършени деятелни причастия, когато те изпълняват служба на определение:
Например: Непозналите печелившите числа ще опитат пак.

РАЗДЕЛНО ПИСАНЕ ПРИ ЧАСТИЦАТА “НЕ”
1. Отрицателната частица се пише отделно от глаголи:
Например: не искам, не мога, не знам, както и от деепричастията: не искайки, не можейки, не знаейки
Но!: Когато частицата не влиза в представката недо- или нена-, се пише слято:
Например: недовиждам, ненавиждам, недовиждайки, ненавиждайки
2. С миналите свършени деятелни причастия, когато те изпълняват служба на сказуемо:
Например: Учителката не одобрила писмената работа.
3. При минали несвършени деятелни причастия:
Например: не играел, не живеел

http://vanadisbg.blog.bg/viewpost.php?id=246423

Генерал Колев:
Националисти сме, ама не дотам... Националист означава и уважение към българския език и задължително спазване на нормите му. Но като направиш забележка получаваш отговори от типа: не сме в литературен форум.

makebulgar:
честно казано незнам какво значение има кой как пише това е така защото вече имаме и втори език македонския  който въпреки че е наш диалект за македонците е по правилния вариант и щем нещем трябва да приемем нещата такива защото ако тръгнем да учим хората на перфектния книжовен език ще загубим безмислено много време което може да се използва за по важни неща въпроса е как са общували българите преди да се въведе книжовния ни език и доколко това е било пречка и причина човек да се нерви така  :)

Генерал Колев:

--- Quote from: makebulgar on 23 Oct 2008, 21:30:31 ---честно казано незнам какво значение има кой как пише това е така защото вече имаме и втори език македонския  който въпреки че е наш диалект за македонците е по правилния вариант и щем нещем трябва да приемем нещата такива защото ако тръгнем да учим хората на перфектния книжовен език ще загубим безмислено много време което може да се използва за по важни неща въпроса е как са общували българите преди да се въведе книжовния ни език и доколко това е било пречка и причина човек да се нерви така


--- End quote ---
Ти си типичен пример за националист, който обича и цени своя книжовен език и спазва граматическите му норми. Хвала на такива националисти!

Ванадий:
Диалектите не са книжовен език, нали? Точка по този въпрос.

Ако се интересуваш от родината си следва да се интересуваш и от това как се пише на български. Точка и по този въпрос.

Вяерно е, че има и по-важни нещо за писане, но къде ще оправаме каквата и да била култура, след като пишеш "незнам" (то е само един пример от хилядите).?


--- Quote ---как са общували българите преди да се въведе книжовния
--- End quote ---

Изобщо не ме интересува, след като вече има такъв език. Също, смятам че трябва да се налага глоба за използването на диалекти по медиите, след като софийският диалект навлиза и дори измества правилния български.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version