Author Topic: „Невидимата общност: православните българи в Истанбул“  (Read 2237 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Hatshepsut

 • Perfectionist
 • Administrator
 • Veteran
 • *
 • Posts: 7,066
 • Gender: Male
  • Български Националисти
 • Интереси: История, Археология, Етнография, Религия, Компютри
 • Зодия: Sagittarius Sagittarius
 • Religion: Paganism-Egyptian Paganism-Egyptian
 • Politics: Bulgarian Nationalist Bulgarian Nationalist
„Невидимата общност: православните българи в Истанбул“


Драги колеги и приятели,
на 10 октомври, вторник, от 17:00 ч. в Зала 19, ул. „Московска“ 6А Секция „Сравнителни фолклористични изследвания“ организира представяне на монографията на  доц. д-р Магдалена Елчинова
„Невидимата общност: православните българи в Истанбул“ с участието на авторката, доц. д-р Валентина Ганева Райчева и българи-изселници от Истанбул.

Книгата представя антропологическо изследване на православните българи, родени и живеещи вече няколко поколения в Истанбул. Теренните проучвания, чиито резултати са в основата на изложението, са проведени в мегаполиса в периода 2010–2013 г. Целта на изследването е да се опишат и анализират в дълбочина процесите на формиране и организиране на общността на истанбулските българи, както и на изразяване на етническата им принадлежност. В различните глави се акцентира върху важни аспекти от живота на членовете на общността: паметта за миналото и установяването на предците им в Истанбул; битието им като градско малцинство, част от мултикултурната мозайка в големия град; демографски тенденции и социални характеристики; културен календар. Тези особености се разглеждат в контекста на мегаполиса и на турското общество. Особено внимание се отделя на влиянието на малцинствената политика в Турция, както и на променящите се във времето отношения между България и Турция върху социалните и културните черти на православните българи в Истанбул. Детайлно се проследява начинът, по който те формират и изразяват етническата си принадлежност, като се откроява ролята на религията и на българските места в града на Босфора в тези процеси.Магдалена Елчинова е доцент по антропология и ръководител на Департамент „Антропология“ в Нов български университет. Докторската си степен получава през 1992 г. в Института за фолклор при БАН, с който е свързано началото на научната ѝ кариера. Води курсове по история и теория на антропологията, антропология на религията, политическа и приложна антропология, миграция и др. Преподавала е също в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и ПУ “Паисий Хилендарски”. Изследователските ѝ интереси са в областта на етническите и религиозните общности на Балканите, изследването на миграциите и границите, на етнически процеси и национални политики, паремиология и др. Теренният ѝ опит включва изследвания в България, Турция, Македония, САЩ и Израел. Публикувала е над сто статии в български и международни реферирани издания. Съставител е (самостоятелно или в съавторство) на том 3 и 6 на „Антропологични изследвания“ и „Значими имена в антропологията“ (в две части), издания на НБУ, и на няколко тематични книжки на „Български фолклор“. Член е на European Association of Social Anthropologists, Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore и е дългогодишен съорганизатор на мрежа „Култура“ в European Social Science History Conference.

Заповядайте на представянето!

https://iefem.bas.bg/
« Last Edit: 08 Aug 2018, 07:25:45 by Hatshepsut »