Author Topic: Мормони  (Read 19204 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Amenhotep

 • Pharaoh
 • Premium user
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 3,522
 • Gender: Male
 • Доброму, добро да прави, злому с ножа по главата!
  • Профилът ми във VBOX7
 • Зодия: Gemini Gemini
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
 • Politics: None None
Мормони
« on: 26 Feb 2007, 06:34:33 »
Мормони

“Църквата на светиите на Исус Христос от последните дни“, или по-известна като Мормоните, е най-силната секта в съвременния западен свят, що се отнася до членска маса и организация. В България е официално регистрирана като вероизповедание. Те са изключително мисионерски ориентирани и не пестят усилия и разходи за набиране на нови членове – хиляди мисионери работят по целия свят, като голяма част от тях са млади момчета и момичета, които биват изпращани за двугодишно мисионерско служение на собствени разноски или пък биват поддържани от семействата си. Твърди се, че само от работата на тези мисионери се печелят около 180 000 нови членове всяка година! В момента членската маса на движението се преценява на повече от 4 милиона по целия свят.
На Запад мормоните строят във важни градове и области луксозни и скъпи храмове, които функционират като почивни, културни и религиозни центрове. Те насърчават активното участие на своите членове в образователния, социалния и семейния живот. Особено много наблягат на образованието и разполагат с множество “църковни училища“, “семинарии“ и университети. Освен това те насърчават членовете си да живеят абсолютно здравословно и да поддържат тялото си в добра форма, като спортуват и се въздържат от употребата на тютюн, алкохол и дори кафе, чай и кока-кола. Те организират активен социален и културен живот в църквите си – фестивали, танцови забави, самодейни театри, различни курсове и други занимания за свободното време. Организацията на мормоните се грижи за своите по-бедни членове, като с това прави излишни държавните социални помощи и помощи за безработни.

Членове на мормонската църква имат голямо влияние в социалния и политическия живот, главно в Съединените Щати.

Вероятно всички вие сте виждали тези млади мъже по улиците, а може би някои от вас са били посетени и в домовете си. Те ясно се отличават с изрядните си костюми, бели ризи и вратовръзки и закачена на ревера табелка с името, придружено от духовния сан. Винаги са чисти и спретнати, държат се учтиво. Работата им е подкрепена с привлекателна и качествена литература. Но въпреки приличното им облекло, тяхната настойчивост граничи с нахалство и надхвърля рамките на доброто възпитание. Ако веднъж ги пуснете вкъщи, после изключително трудно ще се отървете от тях. Те ще ви донесат видеофилми, литература, ще ви канят на лекции и семинари, докато не спечелят някого от семейството ви.

Обикновено под атака са подложени хора, които прекарват целия ден сами вкъщи.

История

Основател на движението е Джоузеф Смит, роден през 1805 г. като четвъртото от десет деца. Семейството му, и особено неговият баща, се увличало по мистицизъм и търсене на скрити съкровища. Като дете той бил объркан от многобройните християнски църкви, в чиито различни учения не можел да се оправи. През 1820 г., когато бил в гората и там се молел за мъдрост, Смит внезапно бил обзет от дълбока тъмнина и видял един стълб от светлина да се спуска над него. В стълба видял две бляскави фигури, едната от които посочила другата и казала: “Този е моят възлюбен син, него слушай!“ Според Смит това били Бог Отец и Неговият Син Исус Христос. На въпроса към кое християнско общество да се присъедини той получил категоричния отговор да не се присъединява към никое, тъй като всички до едно били изпаднали в дълбоко заблуждение. В резултат на видението петнадесетгодишният Смит почувствал, че Бог го призовава да бъде Неговият специален пророк за света.

Три години по-късно той имал още по-впечатляващо видение, в което един ангел на име Морони му разказал за една книга, написана с древноегипетски, асирийски и арабски йероглифи на златни плочи, която съдържала разкази за старата американска история, започваща от вавилонската кула, както и едно по-пълно откровение на Евангелието и насоки за основаване на Църквата, които Исус бил дал на нефитите след Своето възкресение. (За нефитите ще стане дума по-късно.) Книгата била скрита под хълма Кумора. Въпреки че Смит искал веднага да види плочите, в друго явяване на Морони му било казано, че ще трябва да чака четири години, преди да ги получи. Точно след четири години той се върнал на въпросното място и получил плочите заедно с т.нар. “пророчески очила“ – два кристала, които той нарекъл Урим и Тумим, с помощта на които можел да чете древните йероглифи. Тъй като Смит не знаел нито един от чуждите езици, на които била написана книгата, той могъл да я преведе на английски само в резултат на чудо от Бога. През 1830 г. книгата била публикувана под името “Книгата на Мормон“, а легендарните златни плочи били “загубени“.

През 1830 г. Смит и още пет души основали Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни във Файет, щата Ню Йорк. Чрез божествено откровение Смит бил определен за пророк, преводач, апостол на Исус Христос и старейшина на църквата. Той изключително внимателно следял никой друг да не се издига в йерархията.

Движението растяло, но било подлагано на значителен присмех и преследване. Поради това, както и поради проблеми с държавните власти, Смит бил принуден да се мести от място на място, включително Къртланд, Охайо и Мисури, където той твърдял, че е била Едемската градина и новият Сион – мястото, където Исус Христос ще се завърне на земята. Впоследствие Смит основал града Науво в щата Илинойс и станал негов кмет и главнокомандващ на собствената му армия и полиция.  Там Смит въвел практиката на полигамията като редовна религиозна институция, след като през 1943 г. получил божествено откровение. Когато тази практика била разобличена в местния вестник, Смит заповядал на свои последователи да нападнат редакцията. Това, както и други обвинения за неморалност и измама, довело до задържането му под арест и през 1844 г. Смит и неговият брат били застреляни от една тълпа, която нападнала затвора.

Веднага след смъртта си той бил превърнат в герой, а църквата продължила да процъфтява. Наследникът на Смит, Брайъм Йънг, завел мормоните в щата Юта, където през 1847 г. основали Солт Лейк Сити. Йънг имал 25 жени и 56 деца и по времето на неговото ръководство полигамията била още по-широко практикувана. Едва през 1896 г. мормоните, макар и неохотно, се отказали от многоженството, за да получат от федералните власти статут на отделен щат. Понастоящем щатът Юта е населен от 70% мормони.

Но не всички последователи на Смит поддържали Йънг. Една група от тях настоявала, че синът на Смит трябвало да наследи ръководството на организацията, и се отцепила, като се нарекла “Реорганизираната църква на Исус Христос на светиите от последните дни“ и установила главната си квартира в Мисури. Поне пет различни групи се отцепили от основното течение на мормоните и повечето от тях са активни и до днес. Но най-силна е тази партия, която тогава последвала Йънг, и тук ще разгледаме тяхното учение.

Свещени книги

Учението на мормоните се основава главно на Книгата Мормон, която претендира да е източник на откровение от най-висш ранг. Твърди се, че нейният автор е пророкът Мормон, последният свят пророк на древна Америка. Той бил израилтянин от манасиевото племе, което през 600 пр. Хр. се изселило в Америка. След време то се разцепило на нефити и ламанити, но в последната битка между тях около 400 сл. Хр. нефитите били напълно изтребени от ламанитите. Мормон бил последният водач на нефитите. Преди своята смърт той поверил своята пророческа книга на сина си Морони, който впоследствие се превърнал в ангел и бил същият, който съхранявал ръкописа на хълма Кумора и се явил на Джоузеф Смит.

Според мормоните книгата Мормон е най-точната книга на земята , преводът ‘и е бил контролиран от един ангел, който петнадесет пъти слизал до земята специално с тази цел, а накрая “гласът на Господа“ потвърдил правилността на превода. Многобройните грешки, открити впоследствие, са били неизменно приписвани например на печатаря. Признава се също, че Смит и неговите приятели са могли да допуснат някои грешки поради недобро познаване на граматиката и правописа. Без коментар ще споменем факта, че за около 150 години в книгата Мормон са нанесени между 5 и 6 хиляди корекции.

Историята за нефитите и ламанитите не се потвърждава от никакви исторически данни. Имената Нефи, Ламан, Лехи и други, за които книгата Мормон твърди, че са били добре известни граждани на Ерусалим, не се откриват в нито едно израелско родословие. Нито археологическите изследвания, нито пък легенди или обичаи, нито каквито и да било други данни не подкрепят историческите твърдения на книгата Мормон. Освен това в нея има редица направо неверни твърдения, като напр. това, че Исус се е родил в Ерусалим (Алма 7:10), а не във Витлеем, или пък, че още в 147 пр. Хр. е съществувала Христовата църква (Мория 18:14-17).

Твърденията на книгата Мормон, че американските индианци са потомци на преселените евреи, е изключително невероятно от културна, етнографска, езиковедска и историческа гледна точка и не е потвърдено от никакви други източници.

Освен книгата Мормон Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни почита още няколко други книги, също написани от Смит и негови приближени последователи по откровение. Повечето от тези откровения са събрани в книгата “Учение и завети“, която също се смята за свещена. Подобна е и книгата “Бисерът с голяма стойност“.

Към тези три свещени книги най-накрая се добавя и Библията. Мормоните имат схващане,че Библията в днешния ‘и вид е била променена до неузнаваемост от отстъпилата християнска църква. Тъй като Библията не е достатъчна, ние се нуждаем от нови откровения, които също така ще изяснят противоречията между християнските църкви. Излишно е да се уточнява, че тези модерни, окончателни откровения са получени от Джоузеф Смит.

Вярвания

Като цяло учението на мормоните за Бога е следното:

Бог Отец е върховният бог. Освен Него има и много други богове. Той не е съвършен и се променя, което е следствие на закона за развитието, който управлява вселената и хода на света. Бог е бил смъртен човек като нас, с плът и кости. Като основание за това се взима библейското твърдение, че Бог е създал човека “по Свой образ и подобие“. Бог е умрял и после е възкръснал в плът, но без кръв, което го е направило способен да създава и други духовни същества. За тях той създал света, в който те да живеят като хора. Синът, Исус Христос, също е от плът и кости. Единствено Светият Дух е духовно същество, но той не е личност, а една маса, която се състои от материални атоми, или нещо като космическа сила или енергия, чрез която Бог може да действа. Често в мормонската литература Светият Дух се нарича “то“ – в среден род. Поради това, че има тяло, бог е ограничен, той не е всеприсъстващ и всемогъщ. Той има тези качества единствено чрез своя дух и чрез посредничеството на своите ангели. Бог не е вечен, тъй като вечна е само материята, от която се развива всичко.

Бог не е създал нещо от нищото. Той е бил само, така да се каже, организаторът, който е създал духовете на хората. По същия начин той е създал и Йехова, което е едно и също с Христос – той е бил представен като дух, като всички останали хора. Тук има известно несъответствие между учението на Смит и други мормонски ръководители, като например Орсън Прат, когото самият Смит нарича пророк и божи апостол. Според Прат в небето има много богове, всеки от които си има собствена жена или жени и многобройни семейства със синове и дъщери. Бог е родил духа на Исус с една жена на небето, а тялото му – с една жена на земята. Брайъм Йънг също подкрепя това схващане. Според него Бог е имал много жени, което е основание и за полигамията на земята. Исус е бил син на бога Адам и Мария, а дяволът е негов брат. Самият Исус е бил женен за Марта и Мария от Витания и за Мария Магдалена.

Мормоните разглеждат човека като бог в зародиш. Известна мормонска фраза е: “Какъвто е сега човекът, бог е бил някога, какъвто е сега бог, човекът може някога да бъде.“ Мормоните обосновават това учение съвсем директно с обещанието на дявола, което той дава на Ева в райската градина: “ще бъдете като Бога“. Те обаче смятат, че на практика човекът не може да достигне бога, тъй като поради закона за развитието бог винаги ще го изпреварва. Бог вече е преминал всичките етапи на развитие, които сега преминава човекът.

По-горе споменахме доста неща, които мормоните учат по отношение на Исус Христос – че Той е син на Адам и Мария, брат на дявола и че е бил женен за най-малко три жени. Нито Неговото раждане, нито естеството на Неговия живот са свръхестествени и с нещо по-особени от тези на останалите хора. Неговото възкресение също не е с нищо уникално и няма никакво отношение към нашето оправдание. Те твърдят, че след възкресението си Господ е посетил Америка през 34 сл. Хр.

Тъй като мормоните считат човека за добър по принцип и бога за просто възвисен човек, те не виждат особен проблем в постигането на спасение. Така отпада и въобще необходимостта от уникален Спасител на човечеството. Не е било необходимо Христос да удовлетворява Божията справедливост заради нас и Неговата смърт е била само за греховете на Адам и няма сила да спасява и нас. Подчинението на мормонските закони и ритуали като напр. кръщението е съществено за спасението.

Мормоните учат, че християнската църква в хода на вековете е обезобразила първоначалното учение на Библията и първоначалното устройство на църквата. Бог се погрижил за възстановяването на своята църква, въздигайки пророка Смит. Той и неговият приятел Оливър Каудъри се кръстили взаимно и получили от Йоан Кръстител свещенството по аароновия чин. После те взаимно си положили ръце и получили от Петър, Яков и Йоан свещенството по мелхиседековия чин. Това свещенство осигурява посредничеството между Бога и човека. То е предпоставка за продължаващите откровения в църквата и за потока от духовни дарби и благословения, чрез които вярващите могат да изпълняват законите на Евангелието. А тези закони са: Вярата – твърдото доверие и увереност в съществуванието и божиите намерения. Вярата в Христос е необходима за постигане на блаженството и трябва да бъде съпроводена с послушание. Покаянието е божествена скръб за греха, както и твърдото решение за отказване от него. При определени обстоятелства покаянието е възможно и в отвъдния живот. На това се основава и практиката на “кръщение за мъртвите“ , която се подкрепя с 1. Кор. 15:29. Чрез това кръщение хората имат шанс да се спасят даже и след смъртта. Кръщението вместо мъртвите от всички минали времена, които не са имали възможността да откликнат на мормонското евангелие, е задължително за всички членове.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не мога да оставя тази глупост без коментар, просто горния текст е такъв тъпизъм, че няма как да не драсна няколко реда...  :o

Не знам как ви звучи всичко това на вас, но за мен е в жанр фантастика-пародия-приключенско-комедия-драма!  :D
В зелено съм оцветил най-фрапантните, смешни, малоумни и безсмислени глупости.
Най-ме радва частта в която на ония заблудения в гората му се явавя Мормче и уж му дало няк`ва книга,  да ама не, вързало го да чака 4 години и после му дало книгата заедно с няк`ви павета с дупка по средата, чрез които да я разчете! "Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!"  :-P
А книгата каква е ... "Най точната книга" - Ангелче отъпкало пътека да помага при писането а сам Бог е Главен редактор ... А като прочетох това, щях да се задавя от смях - "за около 150 години в книгата Мормон са нанесени между 5 и 6 хиляди корекции".  :lol:
Или Евреите изселили се в Америка 400 години преди новата ера - ШАШ!   :lol:

Незнам колко изперкали са били идеолозите на тая глупост. Но се втрещявам максимално като си помисля че 4 милиона ОЛИГОФРЕНИ са повярвали на тези измислици-премислици! Мъка, Мъкаа! А уж пише че, не се друсат?  :-[

Ей, трябва да намеря някоя мормонска църква (?), да влезна вътре и да ги питам с какъв акъл вярват на тоя булшит. А като започнат да ми обясняват разпалено (както обикновенно правят сектантите) да се посмея отсърце.
Може пък и да им приложа номера който приложих на сектантите от нашия квартал ... да ги питам дали човек може да се покръсти при тях, и когато радостно ми отговорят че воже, да въведа кучето си и да им кажа че "това е човекът който иска да се покръсти"!  8)

Имам чувството че този пост може без да се замислям да го постна в темата Хумор, но за жалост, тия сбърканяци са много, и са доста влиятелни и богати - което ги прави особено опасни!  :kill:

« Last Edit: 26 Feb 2007, 06:50:06 by Amenhotep »
 

Offline Родолюбец IYI

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 827
 • Gender: Male
 • Зодия: Scorpio Scorpio
Re: Мормони
« Reply #1 on: 26 Feb 2007, 08:42:36 »
Учението на мормоните се основава главно на Книгата Мормон, която претендира да е източник на откровение от най-висш ранг. Твърди се, че нейният автор е пророкът Мормон, последният свят пророк на древна Америка. Той бил израилтянин от манасиевото племе, което през 600 пр. Хр. се изселило в Америка. След време то се разцепило на нефити и ламанити, но в последната битка между тях около 400 сл. Хр. нефитите били напълно изтребени от ламанитите. Мормон бил последният водач на нефитите. Преди своята смърт той поверил своята пророческа книга на сина си Морони, който впоследствие се превърнал в ангел и бил същият, който съхранявал ръкописа на хълма Кумора и се явил на Джоузеф Смит.

 :lol: :lol: :lol: :-P :lol: :lol: :lol:

Евреи в Америка?!  :lol: 600 г. пр.Хр.?!  ???  :o  :lol: :lol: :lol:

Ей хора - чухте ли?! ЕВРЕИТЕ са открили Америка!!!!!!  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Не викингите, не Колумб а ЕВРЕИТЕ!!!!!

Ей само тоя цитат ми дава пълна и ясна представа що за "религия" е това!!! То бива  простотии, ама не чак толкова!!!!  :eusa_naughty:  >:(
 

Offline Иван Иванов

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 618
 • Gender: Male
Re: Мормони
« Reply #2 on: 26 Feb 2007, 16:49:13 »
Не, тия наистина не са наред. Те измерват любовта си към Бога с броя на децата си, като нерядко имат цели дузини. Слушането на нецърковна музика е абсолютно забранено, както и обличането на различни от официалните дрехи. Единственото което им липсва, е фереджето ! :kill:

Отделят 10% от годишните си доходи за църквата си, поради което по имуществени възможности се нареждат след Католическата църква на второ място в целия свят, пред исляма дори.  :-[
 

Offline Родолюбец IYI

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 827
 • Gender: Male
 • Зодия: Scorpio Scorpio
Re: Мормони
« Reply #3 on: 27 Feb 2007, 09:12:39 »
Не, тия наистина не са наред. Те измерват любовта си към Бога с броя на децата си, като нерядко имат цели дузини. Слушането на нецърковна музика е абсолютно забранено, както и обличането на различни от официалните дрехи. Единственото което им липсва, е фереджето ! :kill:

Отделят 10% от годишните си доходи за църквата си, поради което по имуществени възможности се нареждат след Католическата църква на второ място в целия свят, пред исляма дори.  :-[

Мен ми се струва, че са много влиятелна еврейска секта, една от многото такива в САЩ! И нищо чудно да имат голям дял в управлението на страната - та отде толкова пари?! Определено са спонсорирани и от богати и влиятелни еврейски фамилии и организации - абе с една дума - влиятелна ционистка секта са тия мармоти...опа мормони... :-P

Е това разбира се си е мое мнение и заключение.  ;) Може и да не съм прав.
 

Offline Иван Иванов

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 618
 • Gender: Male
Re: Мормони
« Reply #4 on: 27 Feb 2007, 13:56:18 »
Хм, не мисля, че точно еврейска. При религиозния фанатизъм винаги има един момент на пренебрегване на корена, т.е. те отдавна са забравили от къде е тръгнало всичко и са се превърнали в безродници. Тяхната политика е глобална, за да зарибят възножно най-много хора от всички континенти, те налагат един общ стереотип. Това е свойствено за почти всички секти и религии, без разбира се- юдаизма, при който произхода е от особена важност. Ционистите са своего рода нацинолисти, еврейски фанатизирани националисти и не биха приели никога един гой, ако ще да им се кълна във вярност. При тях шества елитаризма, откъсването и дистанцирането от тълпата, докато мурмончетата се врат и между простолюдието, а веднъж стъпили при тях, веднага се насочват към висшата класа с цел парите и влиянието им.
 

Offline Amenhotep

 • Pharaoh
 • Premium user
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 3,522
 • Gender: Male
 • Доброму, добро да прави, злому с ножа по главата!
  • Профилът ми във VBOX7
 • Зодия: Gemini Gemini
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
 • Politics: None None
Re: Мормони
« Reply #5 on: 03 May 2007, 08:41:23 »
Вчера по ТВ СКАТ, гледах предаването "Паралакс". Много силно предаване за сектите направи Касабов. Имаше интервюта, архивни кадри от протести срещу сектите и от сектантски събори.
Най-сърцераздирателен беше архивния матерял, в който една почернена, плачеща майка през сълзи разказваше как сектата на Йеховистите е накарала детето и да се самоубие.
Имаше интервюта с ученички (от Бургас или Варна) които са тормозени от емисарите на "Свидетели на Йехова" преди и след училище. Изродите ги причаквали и след като ги разпитвали къде и как живеят, от какви семейства са и т.н., ги подлагали на системен тормоз.
Показаха и един събор на Йеховистите - леле какво био-разнообразие имаше там - разни масоноиди, чифутоиди, мангали имаше и заблудени българи разбира се. Показаха няколко "майки" замъкнали на тази сатанинска меса и невръстните си деца (някои още във пелени и бебешки колички).
Имаше и хубави интервюта направени от Касабов и помошншчката му. Интервюта със сектантите имам предвид. Питаха ги защо са против кръвопреливането ... имаше втрещяваши отговори, като например една мангалка с чавето си - питаха я дали би преляла кръв на детето си ако е жизнено важно за него - тя започна да увърта за болестите пренасяни при кръвопреливане, за няк`ви глупости че кръвтта е течността на живота и не трябва да се споделя ... изводът и беше че ако бог така иска ще вземе детето и каквото и да става, а ако му прелее кръв душата и ще отиде в ада (или нещо в този ред на мисли).
Имаше и репортажче-интервю с една жена, която има за съседи семейство от свидетелите на Йехова. Жената разказваше как се правят на света вода ненапита, че са културни, възвисени, цивилизовани, богобоязливи и т.н.. Това за пред хората иначе според разказа и (а по-късно и от интервюто с даденото семейство) се видя друго. Жената разказваше за внука им, как го биели като куче от рано сутрин, как детето се "начурквало" ... разказа как, въпреки че живеят в панелка, тези йеховисти се отопляват с дърва, складират ги и ги цепят на балкона си (естествено вдигайки шум до Бога) и как когато им се направи забележка запрочват да блъскат с още по-сташна сила ... Когато показаха к`во е тва семейство доста неща ми се изясниха - това бяха двойка дърти ЦИГАНИ-Сектанти ...
Хора, съветвам ви, ако намерите начин да гледате това предаване, не го изпускайте, потресаващо е! 
 

Offline Бай Иван

 • Hero Member
 • ****
 • Posts: 1,280
 • Gender: Male
 • Зодия: Scorpio Scorpio
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
Re: Мормони
« Reply #6 on: 03 May 2007, 21:03:36 »
                  Йеховистите са много опасно нещо:
                  1. Те непрекъснато се готвят за края на света, когато ще останат само БЕЛИТЕ овци, т.е. те и като следствие останалите при първия сигнал на КРАЯ трябва да бъдат унищожени.
                  2. Всяко кръвопреливане и хирургическа намеса са забранени - може сами да съдите за последствията.
 

Offline Родолюбец IYI

 • Senior Member
 • ***
 • Posts: 827
 • Gender: Male
 • Зодия: Scorpio Scorpio
Re: Мормони
« Reply #7 on: 09 May 2007, 09:08:46 »
Тез боклуци и при мен идваха.... :-P

Почнаха да ме разпитват разни глупости за Библията, Христос, ама като ги разбрах кои са им теглих една майна и повече не са идвали.
 

Offline Amenhotep

 • Pharaoh
 • Premium user
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 3,522
 • Gender: Male
 • Доброму, добро да прави, злому с ножа по главата!
  • Профилът ми във VBOX7
 • Зодия: Gemini Gemini
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
 • Politics: None None
Re: Мормони
« Reply #8 on: 20 May 2007, 03:11:58 »
Вижте ги!

http://www.vbox7.com/play:4da40a89
Славе и Снежа

http://www.vbox7.com/play:d130715c
Славе и Снежа - евангелизация

http://www.vbox7.com/play:66a59b93
Славе и Снежа
« Last Edit: 31 Aug 2014, 21:44:43 by Hatshepsut »
 

Offline Индивидуалист

 • Premium user
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 2,813
 • Gender: Male
 • Не бойте се!
 • Зодия: Virgo Virgo
 • Religion: Christianity-Other Christianity-Other
Re: Мормони
« Reply #9 on: 20 Apr 2008, 22:21:57 »
Скандалните разкрития за мормонска секта шокираха САЩ

Скандални разкрития за американска секта излязоха на бял свят вчера по време на съдебно заседание. Магистратите решаваха съдбата на 416-те деца, поверени на социалните служби, които ги отведоха от мормонско ранчо в Тексас преди дни. Повече от час бе необходим на главният съдия по делото, за да изслуша всички наети адвокати по защитата. Родителите (чиито брой е приблизително 133) протестираха срещу действията на социалните служби. Повод за изолиране на децата е сигнал на 16 годишно момиче от полигамна секта, базирана в ранчото, което подава жалба за изнасилване срещу 50 годишен мъж. Сведенията, които изплуват след последвалото полицейско разследване, очертават картина на сексуално малтретиране, насилствени бракове на малолетни, кръвосмешение и пълна изолация. Отцепила се от мормонската църква през 30-те, когато мормоните се отказват от полигамията, сектата, под името Фундаменталиста църква на Исус Христос и светиите от последните дни, вече наброява приблизително 10 000 членове. Гуруто им, Уорън Джефс миналата година отиде зад решетките заради съучастничество в изнасилването на 14-годишно момиче, принудено да се ожени за 19-годишния си братовчед. Предполага се, че 51-годишният Джефс, който пое ръководството след смъртта на баща си през 2002 г., има около 80 жени и 250 деца. Проповедникът, който в момента очаква друг процес в Аризона за малтретиране на деца, проповядва, че всеки мъж трябва да има поне три жени, за да си спечели божественото благоволение. Жените в ранчото нямат никакви права и прекарват дните си, орейки нивите и тъчейки собствените си дрехи. Следователите твърдят обаче, че това далеч не е било идилична възстановка на живота в прерията през 19 век. Много от тийнейджърките в сектата били бременни, а други вече били родили по няколко деца. Властите са установили, че част от децата имали белези и често били наказвани без храна. Само някои от децата, спасени от полицията, знаели пълните си имена, датата си на раждане или имената на собствените си родители. Някои от майките също не можели да си спомнят поименно всичките си деца. В момента властите провеждат ДНК-тестове, за да установят бащинството на децата.

В.АТАКА-19.04.2008г
Има Бог, значи има и надежда!
Пазете се от лъжливи пророци, които идват при вас с овчи кожи, а отвътре са вълци грабители.
 

Offline Schagane

 • Forum Member
 • **
 • Posts: 53
 • Gender: Female
 • Спокойният ум покорява цялата вселена. Чуанг Дзъ
Re: Мормони
« Reply #10 on: 22 Apr 2008, 14:47:28 »
Същата  тази църква има свое място и във Варна. В момента предлагат безплатни уроци по английски и руски език и раздават безплатно мормонската библия.
Мълчах, не исках да го изрека,
ала проклет да съм до гроба си, узнай го:
Аз също съм ти син, макар
немил-недраг, Родино, майко!

Кръвта ми разпознава твоя глас,
но на челото с белег неизстинал,
все вярвах, ще заслужа оня час,
когато и на мен ще кажеш: "Сине..." - М. Минчев
 

Offline Бай Иван

 • Hero Member
 • ****
 • Posts: 1,280
 • Gender: Male
 • Зодия: Scorpio Scorpio
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
Re: Мормони
« Reply #11 on: 22 Apr 2008, 20:27:57 »
А по случая да ви кажа какво им се случи в Сливен преди две години на тези мормончета. Една група ентусиасти, под егидата на един свещенник им хвърлиха през нощта една умряла котка в комина и изсипаха отгоре две кофи бетон.
Онея първо трябваше да пребоядисат цялата сграда, а след това мина половин година докато се разнесе ужасната смрад. :-P Тая група ентусиасти редоно им саботира събранията. На един от саботажите присъствах и аз. Беше поканен някой си амеркански пастор с аскетично изражение, който тъй и не можа да си изнесе лекцията. ;D
 

Offline Ванадий

 • Hero Member
 • ****
 • Posts: 1,530
 • Gender: Male
Re: Мормони
« Reply #12 on: 22 Apr 2008, 21:24:06 »
А ТАКА! Тия меките мормончета да опитат от Православната мощ!

Offline Nordwave

 • Webmaster
 • Founder
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 4,365
 • Thanked: 1 times
 • Gender: Male
 • R.I.P. 2017
  • Български националисти
 • Интереси: История
 • Зодия: Capricorn Capricorn
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
 • Politics: Bulgarian Nationalist Bulgarian Nationalist
Re: Мормони
« Reply #13 on: 05 Jun 2008, 19:30:30 »
Двама мормонски проповедници са нахлули тази сутрин в най-големия християнски храм в Бургас“Св.св. Кирил и Методий“и са прекъснали службата, съобщи Ставрофорен иконом Захари Дечев. Те са попречили на черкуването на миряните, дошли за празничната литургия на Възнесение Господне.Мормонските мисионери заявили на български език, че ще проповядват в храма и отказали на поканата, отправена от свещеника, да напуснат. Скандалът и безредиците са продължили половин час, след което почти насила младежите са изведени от църквата.“Инцидентът се случва за първи път и такова агресивно поведение е прецедент“- каза отец Захари. Според него това е нарушение на религиозните свободи на православните християни и вмешателство в техния духовен живот.Отец Захари каза че, писмено е сезирал всички институции и ще поиска заличаване на Църквата светиите на Исус Христос от последните дни– мормоните от регистъра на вероизповеданията в България, както и екстрадиране на мисионерите им.Други новини от Бургас http://novini.dir.bg/2008/06/05/news3075604.htmlРедактирано от модератор: Премахване на невалиден линк.
« Last Edit: 31 Aug 2014, 21:49:35 by Hatshepsut »
 

Offline Искандер

 • Forum Member
 • **
 • Posts: 395
 • Gender: Male
 • Religion: None None
Re: Мормони
« Reply #14 on: 05 Jun 2008, 19:43:37 »
Накратко за мормоните

Създател на мормонското учение е американецът Джоузеф Смит. Той пише „Книгата на Мормон” през 1830 година и основава в щата Илиноис „Църква на Исус Христос и на светиите от последните дни”.
 Част от книгата съдържа проповедите, които учениците на Христос са водели сред американските индианци.

След смъртта на Джоузеф Смит (1844) мнозинството мормони последва Бригъм Янг, който завежда последователите си в днешния щат Юта, където те създават теократична-тоталитарна държава.
Макар че мормонизмът е основан на протестантското течение "Второ велико пробуждане", той се отдалечава от традиционния протестантизъм до такава степен, че е смятат за нехристиянско вероизповедание.
В България има основани мормонски общности в по-големите градове – София, Варна Пловдив.Редактирано от модератор: Премахване на невалиден линк.
« Last Edit: 31 Aug 2014, 21:46:46 by Hatshepsut »
Ако аз загубя, това не означава, че не е трябвало да се победи.