България и българите > Основи на националната Държава

Огледалните неврони

(1/1)

Sturmmann:
В една тема във друг форум стана въпрос, че с постоянна пропаганда на какво е добро и какво е полезно да се прави, както за индивида, така и за обществото, може даден народ да се насочва в добра посока и съответно в лоша ако се пропагандират анти-ценности. Някои може би не го приеха за истина, но вече мога да предоставя и научно обосновка на твърдението си, което пък е базирано на историческа основа.
"Преди 20 години италиански учени откриват огледалните неврони, които се оказват изключително интересни.
Ризолати ще нарече този не­вероятен феномен „огледални неврони” в дейс­твие – неврони, които се активират, когато едно действие се извършва, но и когато същото дейс­твие се наблюдава.

“Огле­далните неврони са за психологията това, което е ДНК за биологията.”

Огледалните неврони са също и причината ние често и несъзнателно да имитираме поведе­нието на другите. Тази тенденция е толкова инс­тинктивна, че се наблюдава дори у бебетата – са­мо се изплези на някой бебчо и най-вероятно той веднага ще ти отвърне със същото."

http://www.mindhackerbg.com/ogledalni-nevroni/

От всичко това може да се направи следното заключение по отношение на политиката и като цяло управлението на една държава. Когато на власт е една анти-човешка, индивидуалистична, несъстрадателна, анти-националистична, импотентна, мекушава и толеранта система, то и народа почва да става такъв, а когато тези горе всекидневно пропагандират национална и социална политика, то и народа почва, лека полека, да се изменя и да върви към свръх човека.

Горски Пътник:
На практика историята отдавна е доказала това, вече има и теоретично доказателство.
Основното е, че отделният човек както и отделните народности не се изменят, тоест не поглъщат информацията по еднакъв начин.
и ако приемем, че съвременната политическа системата си служи с, кажи-речи еднакви способи за пропаганда
в европейските държави, можем да отсеем истински стойностните измежду тях на този принцип.

HighVoltage:
Психиката и мисленето не са генетично кодирани системи както цвета на очите, формата на тялото или функционалната възможност да прогледнеш, да се движиш и т.н.
Мисленето и психиката са плод само и единствено на обучение и практика, така че нормално са обект на жестока пропаганда.  За това като кажем, че ТЕ ни моделират това е точно така, правят го чрез медиите, пресата, интернет и най – страшното образователната система, за това борбата тя да бъде превзета навсякъде по света е най – голяма.
Не мога да каже, че всички съзнателно подражават на крадливите и нечистоплътни политици - ще има и такива, но останалите просто се възпитават да са боязливи идиоти.
Медиите постоянно фиксират различни социално проблеми, представят ги на хората, но ................ не ги разрешават. Това само акумулира стрес и страх в обществото и чувство за безнадежност. Няма как такива хора да прогресират и да си помогнат сами. Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия