Българският националистически форум

Българска култура и духовност => Православие => Темата е започната от: Индивидуалист в Ноември 21, 2007, 21:23:13

Титла: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Ноември 21, 2007, 21:23:13
Предлагам в тази тема вярващите хора в Исус Христос да публикуваме текстове от Божието Слово,което би помогнало на повече наши сънародници да спасят душите си.Библията съдържа много от отговорите,които търсим безуспешно на други места и със ограничения си човешки ум.
-------------------------------------------------------------------------
-Да бъде благословено името Божие от века и до века, защото мъдростта и силата са Негови, Той изменява времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, Който дава
мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща, Той
познава онова,което е в тъмнината и светлината обитава с Него.

Даниил 2 глава
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не знаеш ли? не си ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища, Не ослабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.
29 Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.
30 Даже младите ще ослабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат;
31 Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.

Исая 40 гл

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и славата; защото сичко е Твое що е на небето и на земята; Твое е царството, Господи, и Ти си на високо, като глава над всичко.
12 Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.
13 Сега, прочее, Боже наш, ние Ти благодарим, и хвалим Твоето славно име.
14 Но кой съм аз, и кои са людете ми, та да можем да принесем доброволно принос като тоя? защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.
15 Защото сме чужденци пред Тебе, и пришелци, както всичките ни бащи; дните ни на земята са като сянка, и трайност няма.

1 Летописи 29 глава
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Притчи 2 глава

1 Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
2 Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
3 Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
4 Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,
5 Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.
6 Защото Господ дава мъдрост, из устата Му излизат знание и разум.
7 Той запазва истинска мъдрост за праведните, Щит е за ходещите в незлобие,
8 За да защищава пътищата на правосъдието, И да пази пътя на светиите Си.
9 Тогава ще разбереш правда, правосъдие, Правдивост, да! и всеки добър път.
10 Защото мъдрост ще влезе в сърцето ти, Знание ще услажда душата ти,
11 Разсъждение ще те пази, Благоразумие ще те закриля,
12 За да те избави от пътя на злото. От човека, който говори опако, -
13 От ония, които остават пътищата на правотата, За да ходят по пътищата на тъмнината, -
14 На които прави удоволствие да вършат зло, И се радват на извратеността на злите, -
15 Чиито пътища са криви И пътеките им опаки,
...........................--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исая 58 глава
6 Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот?
7 Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни?
8 Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, И славата Господна ще ти бъде задна стража.
9 Тогава ще зовеш, и Господ ще отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи,
10 Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне;
11 Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресъхват.
12 И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Така казва Господ: Застанете на пътищата та вижте, И попитайте за древните пътеки, Где е добрият път, и ходете по него, И ще намерите покой за душите си; Но те рекоха: Не щем да ходим в него.
17 Поставих и пазачи над вас Та казах: Слушайте гласа на тръбата; Но те рекоха: Не щем да слушаме.

 Еремия 6 глава
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Вие, които обръщате правосъдието в пелин, И хвърляте правдата на земята,
8 Потърсете Този, Който прави Плеядите и Ориона, Който обръща мрачната сянка в зора, И помрачава деня та става нощ, - Този, Който повиква морските води И ги излива по лицето на земята, (Иеова е името му,) -
9 Този, Който нанася внезапна гибел върху силните, Тъй щото гибел достига в крепостите.
10 Те мразят този който изобличава в портата, И се гнусят от онзи, който говори справедливо.
11 Прочее, понеже угнетявате сиромаха И изтръгвате от него жито, Затова, ако и да сте построили къщи от дялани камъни, Няма да живеете в тях, Ако и да сте насадили приятни лозя, Няма да пиете виното им.
12 Защото зная колко много са вашите престъпления И колко големи са греховете ви, Вие, които угнетявате праведния, приемате подкупи, И извръщате правото на сиромасите в портата;
13 Затова разумният млъква в такова време; Защото е зло време.
14 Потърсете доброто, а не злото, за да живеете; Така Господ, Бог на Силите, ще бъде с вас, както вие казвате.
15 Мразете злото, обичайте доброто И установявайте правосъдие в портата;
Амос 5 глава
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли.
17 И тъй, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните, и по пазара всеки ден с ония, с които се случеше да се среща.
18 Тоже и някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него; и едни рекоха: Какво иска да каже тоя празнословец? а други: Види се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исуса и възкресението.
19 Прочее, взеха та го заведоха на Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш?
20 Защото внасяш нещо странно в ушите ни; бихме обичали, прочее, да узнаем какво ще е то.
21 (А всичките атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново).
22 И тъй, Павел застана всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни.
23 Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: На непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.
24 Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове,
25 нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко;
26 направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им;
27 за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас;
28 защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме".
29 И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление.
30 Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,
31 тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.
32 А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха: За тоя предмет пак ще те слушаме.
33 И така Павел си излезе измежду тях.
34 А някои мъже се прилепиха при него и повярваха, между които беше и Дионисий Ареопагит, още и една жена на име Дамар и други с тях.

Деяния 17 глава
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Казва й Исус: Брат ти ще възкръсне.
24 Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне във възкресението на последния ден.
25 Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;
26 и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?
27 Казва му: Да Господи, вярвам, че Ти си Христос, Божият Син, Който има да дойде на света.

Йоан 11 глава
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Бай Иван в Ноември 21, 2007, 21:28:02
 

Псалом 26
Псалом Давидов. (Преди помазването.)

Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша?
2. Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат.
3. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам.
4. Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия (свети) храм,
5. защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, би ме скрил в тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала.
6. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа.
7. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме.
8. Сърцето ми повтаря Твоите думи: "търсете лицето Ми"; и аз ще търся лицето ти, Господи.
9. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой!
10. Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме.
11. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради враговете ми;
12. не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба.
13. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
14. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа! 
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: stas в Ноември 22, 2007, 18:07:29
Плутарх

   По-скоро можете да построите град във въздуха, отколкото да закрепите една държава без религия и вяра в Бога.  

Мат.[7:1]  Не съдете, за да не бъдете съдени;
[7:2]  защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
 


Мат.[7:7]  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
[7:8]  защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.
 
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Ноември 23, 2007, 15:05:03
дяволът така заблуждава и мами хората,като се прави на Господ-но не е.
Писано е: "сам сатана се преправя на светъл ангел,затова не е голямо чудо,ако и служителите му се преправят на служители на правдата"
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Декември 05, 2007, 13:08:31
Какво казва Библията за корупцията - прочетете нещо написано преди повече от 2000 години
книгата на пророк Михей 7 глава:


Благочестивият се изгуби от страната,и няма ни един праведник между човеците
Всичките причакват за кръв.
Ловят всеки брата си с примка,двете им ръце се простират към злото за да го вършат прилежно
ПЪРВЕНЕЦЪТ ЯВЯВА ЖЕЛАНИЕТО СИ И СЪДИЯТА СРЕЩУ ПОДАРЪК СЕ СЪГЛАСЯВА
И ГОЛЕМЕЦЪТ ИЗКАЗВА НЕЧЕСТИВАТА МИСЪЛ НА ДУШАТА СИ
ТАКА ТЕ ЗАЕДНО ТЪКАТ РАБОТАТА...
...най-праведният е по-бодлив от трънен плет...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
а нашите българотурски комунистически крадци си мислят че са велики в далаверите
 но всичко е като на длан пред Бога.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Февруари 17, 2008, 11:53:14
Да си припомним нещо:
7 Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин. 
8 Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият. 
9 Аз Иоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса [Христа], бях на острова, наречен Патмос, за Божието слово и свидетелството за Исуса [Христа]. 
10 В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: 
11 Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. 
12 И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника; 
13 и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс; 
14 а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък; 
15 и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води; 
16 и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си. 
17 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; 
18 бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада. 
19 Напиши, прочее, това, което си видял, и що значи, и това, което има да стане подире, 
20 тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.
Откровение 1 глава
---------------------------------------------
Откровение 13 глава
1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. 
2 И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. 
3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра; 
4 поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? 
5 И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. 
6 И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата. 
7 И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи; и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. 
8 И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. 
9 Ако има човек ухо нека слуша. 
10 Ако някой завежда в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива със сабя, и той трябва от сабя да бъде убит. Тука е нужно търпението и вярата на светиите. 
11 И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. 
12 Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. 
13 И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. 
14 И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. 
15 И позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така щото зверовия образ да продума; също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовия образ. 
16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; 
17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име. 
18 Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест. 
 
Превод от 1940 г 

 ------------------------------------

Откровение 12 глава
3 И яви се друго знамение на небето, и ето голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главите му седем корони....
Откровение 13 глава
1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена. 
2 И звярът, който видях приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв; и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. 
3 И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;
.....Тези пророчества от Библията почти съм сигурен,че се отнасят до комунизма,смъртно ранен и оздравя...
но краят ще бъде добър за нас. :)
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: stas в Март 27, 2008, 09:34:33
.


Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя; вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си; защото игото Ми е благо, и бремето Ми е леко" (Мат. 11:29-30).
 


.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Април 12, 2008, 20:07:59
Исая 24 глава
1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява, Превръща я разпръсва жителите й. 
2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника; Както на слугата така и на господаря му; Както на слугинята, така и на господарката й; Както на купувача, така и на продавача; Както на заемодавеца, така и на заемача; Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва. 
3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи; Защото Господ е изговорил това слово. 
4 Земята жалее и повяхва; Светът изнемощява и повяхва; Високопоставените между людете на земята са изнемощели. 
5 Земята тоже е осквернена под жителите си, Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението, Нарушиха вечния завет. 
6 Затова, клетва погълна земята, И ония, които живеят на нея се намериха виновни; Затова жителите на земята изгоряха, И малцина човеци останаха. 
7 Новото вино жалее, лозето изнемощява, Всички, които имаха весело сърце, въздишат. 
8 Веселието на тъпанчетата престава; Шумът на ликуващите се свършва; Престава веселието на арфата. 
9 Няма да пият вино с песни; Спиртното питие ще бъде горчиво за тия, които го пият. 
10 Суетният град се събори; Всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой. 
11 Вик има по улиците за виното; Всяка радост се помрачи; веселието на земята е отишло в плен.
--------------------------------
1 Горко на непокорните чада, казва Господ, Които се съветват, но не с Мене, И които сключват договори, но не чрез Моя Дух, Та притурят грях на грях; -... Исая 30 глава
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 18, 2008, 19:35:41
Когато четеш Евангелието, не търси наслада, не търси възторзи, не търси блестящи мисли - търси да видиш непогрешимата и свята Истина.

Не се задоволявай само с едно безплодно четене на Евангелието; старай се да изпълняваш заповяданото в него, чети го с делата си. Това е книгата на живота и трябва да я четем с живота си.

Не мисли, че без особена причина най-свещената от всички книги, Четириевангелието, започва от Матея и свършва с Евангелието според Иоана. Матей ни учи повече как да изпълняваме волята Божия и неговите наставления са подходящи за начеващия Божия път; Иоан пък излага начина, по който Бог се съединява с човека, обновен чрез заповедите, което е достъпно единствено за преуспелите в пътя Божий.

Когато разтваряш да четеш тая книга, светото Евангелие, спомни си, че тя ще реши твоята вечна участ. Според нея ще бъдем ние съдени и, в зависимост от това какви сме били тук на земята спрямо нея, ще ни бъде присъдено или вечно блаженство, или вечно наказание (Иоан. 12:48).

Бог е открил волята Си на нищожната прашинка - човека! Книгата, в която е изложена тази велика и всесвета воля, е в твоите ръце. Ти можеш да приемеш, можеш и да отхвърлиш волята на твоя Създател и Спасител в зависимост от личния си избор. Твоят вечен живот и твояа вечна смърт са в твоите ръце - размисли тогава колко внимателен и благоразумен трябва да бъдеш. Не си играй с вечната си участ!

Моли се със съкрушен дух на Господа да отвори очите ти, за да видиш скритите в Неговия закон чудеса (Пс. 118:18); този закон е Евангелието. Отворят ли се очите, тогава се вижда чудното изцеление на душата от греха, което Словото Божие извършва. Изцеляването на телесните недъзи е било само доказателство за изцеляването на душата, доказателство за плътски люде, за умове, заслепени от външните възприятия (Лука 5:24).

Чети Евангелието с крайно благоговение и внимание. Не считай нищо в него за маловажно и заслужаващо да бъде разгледано набързо. Всяка негова чертица изпуща лъч на живот. Пренебрегването на живота е смърт.

Когато четеш за прокажените, разслабените, слепите, хромите, бесноватите, които Господ изцелил, мисли, че и твоята душа, покрита от многото различни рани на греха, намираща се в плен при демоните, е подобна на тия болни. Учи се на вяра от Евангелието, че Господ, Който е изцелил тези хора, ще изцели и тебе, ако усърдно Го умоляваш за своето изцеление.

Придобий такова разположение на душата, за да станеш способен да получиш изцеление. Способни са да го получат ония, които осъзнават своята греховност и са решени да я изоставят (Иоан. 9:39, 41). За горделивия праведник, т.е. грешника, който не вижда греховността си, Спасителят е ненужен, безполезен (Мат. 9:13).

Да виждаш греховете си, да виждаш падението, в което лежи целият човешки род, е особен дар Божий. Измоли за себе си тоя дар и тогава книгата на небесния Лекар - Евангелието, ще стане за тебе по-разбираема.

Потруди се Евангелието да бъде усвоено от твоя ум и сърце, твоят ум, тъй да се каже, да плава в него, да живее в него - тогава и постъпките ти лесно ще станат евангелски. Това можеш да постигнеш с непрестанно благоговейно четене и изучаване на Евангелието.

Преподобни Пахомий Велики, един от най-прочутите древни св. отци, знаел наизуст светото Евангелие и по откровение от Бога вменявал на учениците си в неизменен дълг неговото научаване. По такъв начин Евангелието било техен спътник навсякъде и постоянно ги ръководело*. И сега какво пречи на християнските възпитатели да украсят паметта на невинното дете с Евангелието, вместо да я затлачват с изучаване на Езоповите басни и други нищожни съчинения?

[* Житие на Пахомий Велики. Vies des PПres des dОserts d’Orient par le R. P. Michel-Ange-Manin. Евангелието знаел наизуст и св. Тихон Воронежки.]

Какво щастие, какво богатство - да притежаваш Евангелието в паметта си! Не е възможно да се предвидят обратите и бедствията, които могат да ни сполетят в течение на земния ни живот. Евангелието, принадлежащо на паметта, се чете от слепеца, съпътствува заключеника в тъмницата, беседва със земеделеца на нивата, оросявана от потта му, наставлява съдията по време на самото съдопроизводство, ръководи търговеца на тържището, весели болния по време на изнурително безсъние и тежка самота.

 Не дръзвай сам да тълкуваш Евангелието и останалите книги на Свещеното Писание. Писанието, изречено от светите пророци и апостоли, не е изречено произволно, но по внушение на Светия Дух (II Петр. 1:21). Нима не е безумство да го тълкуваш произволно?

Светият Дух, изрекъл чрез пророците и апостолите словото Божие, го е изтълкувал чрез светите отци. И словото Божие, и неговото тълкуване - това е дар на Светия Дух. Едно единствено тълкуване приема светата Православна Църква! Това единствено тълкуване приемат и истинските й чеда!

Който обяснява Евангелието и цялото Писание произволно, той чрез самото това отхвърля неговото разтълкуване от светите отци, от Светия Дух. Който отхвърля тълкуването на Писанието от Светия Дух, той, извън всяко съмнение, отхвърля и самото Свещено Писание.

И словото Божие, словото на спасението, за дръзките си тълковници става смъртоносен дъх за смърт, двуостър меч, с който те сами себе си заколват за вечна погибел (II Петр. 3:16; II Кор. 2:15-16). С него са се убили навеки Арий, Несторий, Евтихий и останалите еретици, изпаднали в богохулство чрез произволното и дръзко тълкуване на Писанието.

"Ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово", казва Господ (Ис. 66:2). Такъв бъди спрямо Евангелието и присъствуващия в него Господ.

Остави греховния живот, остави земните пристрастия и наслади, отречи се от душата си - тогава за тебе ще стане достъпно и разбираемо Евангелието.

"Който мрази душата си на тоя свят, - е казал Господ на душата, за която поради падението грехолюбието е станало сякаш природа и живот - ще я запази за вечен живот" (Иоан. 12:25). За обичащия душата си, за оногова, който не се решава на себеотрицание, Евангелието е затворено - той чете буквата, ала словото на живот, което е Дух, остава за него зад непроницаема завеса.

Когато Господ бил на земята в пресвята плът, мнозина Го виждали и едновременно с това, не Го виждали. Каква полза от това да гледа човек с телесните си очи, каквито имат и животните, а да не вижда нищо с очите на душата си, с ума и сърцето си? И сега мнозина всеки ден четат Евангелието и същевременно никога не са го чели и изобщо не го познават.

Евангелието, е казал един преподобен пустинник, се чете с чист ум; разбира се според мярата, в която се изпълняват заповедите му на дело. Но не е възможно със собствени усилия да постигнем точно и пълно разкриване на Евангелието - това е дар от Христа [Преп. Марк Подвижник, За духовния закон, § 32. – Доброт. ч. I.].

Когато Дух Светий се всели в истинския и верен Свой служител, Той го прави и съвършен читател, и истински изпълнител на Евангелието.

Евангелието изобразява качествата на новия човек, който е "Господ от небето" (I Кор. 15:47). Този нов човек е Бог по естество. Своето свято племе от човеци, вярващи в Него и преобразили се според Него, Той прави богове по благодат.

Вие, които се въргаляте в смрадното и мръсно блато на греховете и намирате в него наслада! Вдигнете главите си, погледнете към чистото небе - там е мястото ви! Бог ви дава достойнството на богове; като отхвърляте това достойнство, вие си избирате наместо него друго - достойнството на животните, и то на най-нечистите от тях. Опомнете се! Оставете зловонното блато; очистете се чрез изповед на греховете си; умийте се със сълзи на разкаяние; украсете се със сълзи на умиление; подигнете се от земята; възкачете се на небето - там ще ви въздигне Евангелието. "Докле имате светлината" - Евангелието, в което е скрит Христос, - "вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлината" - на Христа (Иоан. 12:36).

 

Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Инжинер Донев в Май 18, 2008, 20:19:25
Ти сериозно ли> :D


чакай да те питам

нужно ли е да си чел евангелието за да си добър християнин?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Фанагория в Май 18, 2008, 20:50:11
Цитат
нужно ли е да си чел евангелието за да си добър християнин

А, ако е поредната неделна проповед? :-P :lol: ;D
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Хитлер в Май 18, 2008, 21:02:08
Аз не съм чел Евангелието,но се смятам за християнин...имам ли грях... :o
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Инжинер Донев в Май 18, 2008, 21:05:59
Аз не съм чел Евангелието,но се смятам за християнин...имам ли грях... :o
Да и отиваш в ада
:devil:

/хах/

нях нях нях

:devil: :devil: :devil:

----
Разбира се ако се омолиш на колене на бога може евентуално да ти прости. Тъй че клякаи и почвай да рецитираш евангелието. :D
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Бай Иван в Май 18, 2008, 22:08:23
Момчета, всички имаме някакви грехове. А Евангелието не е лошо четиво. Нищо няма да загубите.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Болгардингезе в Май 20, 2008, 08:54:09
Трябва да се прочете поне един път в живота,иначе да го четеш всеки ден или много често,според мен не си заслужава.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Май 20, 2008, 21:53:01
Библията се чете с вяра:

Послание към Евреите:
11 глава

1 А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат. 
2 Защото поради нея за старовременните добре се свидетелствуваше. 
3 С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.
4 С вяра Авел принесе Богу жертва по-добра от Каиновата, чрез която за него се засвидетелствува, че е праведен, понеже Бог свидетелствува за даровете му; и чрез тая вяра той и след смъртта си още говори. 
5 С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога. 
6 А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
7 С вяра Ное, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си; чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. 
8 С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. 
9 С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. 
10 Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. 
11 С вяра и сама Сара доби сила да зачне в преминала възраст, понеже счете за верен Този, Който се бе обещал. 
12 Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. 
13 Всички тия умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. 
14 А ония, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество; 
15 и ако наистина, така говорейки, са имали в ума си онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. 
16 Но на дело желаят едно по-добро отечество, сиреч, небесното; затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. 
17 С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исаака жертва, да! оня, който беше получил обещанията принасяше единородния си син, - 
18 оня, комуто беше казано: "По Исаака ще се наименува твоето потомство", 
19 като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, - отгдето по един начин на възкресение го и получи назад. 
20 С вяра Исаак благослови Якова и Исава даже за бъдещите неща. 
21 С вяра Яков, на умиране, благослови всекиго от Иосифовите синове и поклони се Богу подпирайки се върху края на тоягата си. 
22 С вяра Иосиф, на умиране, спомена за излизането на израилтяните и даде поръчка за костите си. 
23 С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че бе красиво дете; и не се бояха от царската заповед, 
24 С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря 
25 и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, 
26 като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. 
27 С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия. 
28 С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да се не допре до тях този, който погубваше първородните. 
29 С вяра израилтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което като се опитаха и египтяните, издавиха се. 
30 Чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях. 
31 С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир. 
32 И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците; 
33 които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, 
34 угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. 
35 Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. 
36 Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници; 
37 с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишение, бедствия и страдания; 
38 те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята, 
39 Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, 
40 да не би да постигнат в съвършенство без нас; защото за нас Бог промисли нещо по-добро.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 24, 2008, 18:02:57
Аз не съм чел Евангелието,но се смятам за християнин...имам ли грях... :o
Това че не си чел евангелието не е грях, а дали имаш други някакви грехове не знам - Бог знае.
На наглия безБожник ще кажа само че някога ще отговаря за писанията си.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 17:47:50
Опитът за тълкуване може и да не е много успешен или добър. Все пак аз съм прост човен със слабо образование и не съм богослов.
Нека всеки, който види грешка или може да ме допълни да помага.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ
1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.
2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;
3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;
4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея;
6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена;
7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
9. Озия роди Иоатама; Иоатам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
11. Иосия роди Иоакима; Иоаким роди Иехония и братята му - през време на преселението Вавилонско.
12. А след преселението Вавилонско Иехония роди Салатииля; Салатиил роди Зоровавеля;
13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Иакова;
16. Иаков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Иисус, наричан Христос.
17. И тъй, всички родове от Авраама до Давида са четиринайсет рода; и от Давида до Вавилонското преселение - четиринайсет рода; и от Вавилонското преселение до Христа - четиринайсет рода.
18. А рождението на Иисуса Христа стана тъй: след сгодяване на майка Му Мария за Иосифа, преди още да бяха се те събрали, оказа се, че тя е непразна от Духа Светаго.
----------------------------------------------------------------------------------
И така за какво става дума тука?
Според пророците месията-спасителя трябва да е от коляното на Давид и Авраам. Това е родословието на праведния Йосиф обручник - мнимия баща на Христос. Това е и родословието на Богородицата Мария, понеже тя е била роднина на Йосиф.
Всичко в вярата трябва да е точно и ясно и имемнно с това родословие нещата се изясняват.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 17:51:38
ГЛАВА 2.
1. А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:
2. де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.
-------------------------------------------------------------------------------------
Предполага се че по време на Вавилонския плен и на изток се е разпространило вярването за идването ма месия.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 17:55:00
13. А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.
14. Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет;
----------------------------------------------------------------------------------
Една легенда казва : че по времето на това пътуване семейството било нападнато от разбойници, но единият от тях, като видял младенеца Христа онемял от възхита и наредил на другите да не ин правят лошо.
По-късно този разбойник бил разпънат с Христа и го признал за Бог и се спасил.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:02:18
17. Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва:
18. "глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма".
--------------------------------------------------------------------------------------
както се вижда и тука продължават да се збъдват предсказанията на пророците.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. В ония дни дохожда Иоан Кръстител и проповядва в Иудейската пустиня
2. и казва: покайте се, защото се приближи царството небесно.
3. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: "гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му".
4. А сам Иоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
5. Тогава Иерусалим и цяла Иудея, и цяла Иорданска околност излизаха при него
6. и се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си.
7. И като видя Иоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв?
---------------------------------------------------------------------------------
И тука, както и по-нататъка се забелязва как евреите и баш най-главните от тях биват изобличавани.
По-изобличителна и антиеврейска книга от "Новия завет" аз не съм чел.
------------------------------------------------------------------------------
10. и секирата лежи вече при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън;
------------------------------------------------------------------------------------
става дума за евреите - те са лошото дърво, а секирата е истината и правдата олицетворявана от Бога, който вече е наченал да проповядва, тоест да реже дървото на злобата и лукавството.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:06:42
16. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него.
17. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.
------------------------------------------------------------------------------------
Това сега се нарича Богоявление. Бог Света Троица се показва в пълнота. Гълаба е Светия дух, Христа е Бог слово и гласът от небето е гласа на Бога Отец.
Събитието се празнува, като - Богоявление.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:15:38
1. Тогава Иисус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола,
2. и, като пости четирийсет дена и четирийсет нощи, най-сетне огладня.
3. И приближи се до Него изкусителят и рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове.
4. А Той му отговори и рече: писано е: "не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста".
------------------------------------------------------------------------------------
Да не само с хляб се живее, но и с истина. така и вие се замислете дали материята е над духа или не.
---------------------------------------------------------------------------------------
5. Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха,
6. и Му казва: ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: "на Ангелите Си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си".
7. Иисус му рече: писано е също: "няма да изкусиш Господа, Бога твоего".
------------------------------------------------------------------------------------
Така и вие не се мъчете да изкушавате Бога, казвайки: защо това или онова, и защо Бог не направи така или иначе. Бъдете сигурни той си знае добре работата, за разлика от психарите измислили разните шантави идеологии.
-----------------------------------------------------------------------------------
8. Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава,
9. и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.
10. Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш".
----------------------------------------------------------------------------------
Тука ясно е показано на кого трябва да се служи. А не като евреите: уж на Бога, ама все на мамона.
-------------------------------------------------------------------------------------
18. И като вървеше покрай Галилейско море, видя двама братя, Симона, наричан Петър, и брата му Андрея, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари;
19. и казва им: вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци.
20. И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него.
21. Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова Зеведеева и брата му Иоана, в кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика.
22. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след Него.
-------------------------------------------------------------------------------------
Забележете: не взема за свои ученици изучени хора, а обикновени рибари. Това е защото учените по онова време , а и днеска освен доброто учение науаават и лукавство, похот измама и какво ли не от света.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:30:39
1. Като видя народа, Той се възкачи на планината; и когато седна, учениците Му се приближиха до Него.
2. И Той, като отвори устата Си, поучаваше ги и казваше:
3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
4. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
5. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
7. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
8. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
10. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
11. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
12. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата; тъй бяха гонени и пророците, които бяха преди вас.
13. Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
14. Вие сте светлината на света. Не може се укри град, който стои навръх планина.
15. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник, и свети на всички вкъщи.
16. Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец.
----------------------------------------------------------------------------------
Това са блаженствата:
Бедни духом са хората : дето нямат лукавство, злоба, хитрост, алчност,
похотливо око и така н.
Плачещите за падението на този свят и за греховноста на човеците, както и за раздялата с Бога.
Кротките, защото кой обича: пбуелите ненормалници дето постоянно се самоизтъкват и беснеят а ?
Гладен и жаден ли си за правда и истина, само в Бога и чрез Бога можеш да се наситиш.
Милостивите, защото сам Бога е милостив и ако искаме да приличаме на него : трябва и ние да сме милостиви.
Само чистите по сърце ще видят Бога, а за другите е баятия край. Да но ние се омърсяваме поради грешната си човешка природа постоянно нали ? Да но и Бог ни е дал: изповедта и причастие за очистване.
Миротворците, защото войните знаете е са повече от гордост или заради гордоста, та да се наслади дадения изрод на земи, власт и богатство.
Гонят ли ви заради правдата, която е Бога сте блажени, понеже това е правия път и ще си получите наградата , като му дойде времето.
като ви гонят заради Христа не бойте се, защото правилно сте постъпили и сте на правия път и награда ще имате за това.
Накрая се говори за пророците, дето гадниците евреи до един са избили заради истината, която не понасят.
Може да не съм тълкувал нещата добре и съм си позволил малко и от мене, за което моля да ме простите.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:31:03
Всички май имаме Библията вкъщи.Защо я преписваш тук?
Тълкувам, а не да преписвам.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:46:40
18. Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
19. И тъй, който наруши една от най-малките тия заповеди и тъй поучи човеците, той най-малък ще се нарече в царството небесно; а който изпълни и поучи, той велик ще се нарече в царството небесно.
20. Защото, казвам ви, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството небесно.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Няма шега наистина : нищо няма да премине преди да се збъдне написаното.
Тука отново се вижда какво представляват книжниците и фарисеите и колко им стува цялата работа. За тях няма небесно царство понеже са към дявола и тея дето говорят като тях са от дявола и му служат.
--------------------------------------------------------------------------------------
23. И тъй, ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе,
24. остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си, и тогава дойди и принеси дара си.
25. Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището, за да не би някак противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на слугата и да бъдеш хвърлен в тъмница;
-------------------------------------------------------------------------------
Ето как християнството сплотява хората и народите, ето защо и ни е нужно. Или не е така а ?
----------------------------------------------------------------------------
29. И ако дясното ти око те съблазнява, извади го и хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената огнена.
30. И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли от себе си; защото по-добре е за тебе да погине един твой уд, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в геената.
----------------------------------------------------------------------------------
не става дума буквално за : око , ръка или други наши членове на тялото, има се пред вид : приятели, роднини или каквито и да е дето ни подстрекават към зло. Има ги такива изроди доста по форумите и не трябва да се толерират, а горят на огъня.
----------------------------------------------------------
33. Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".
34. Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;
35. ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар;
36. ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
37. Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия
-----------------------------------------------------------------------------
И така ясно е казано да сме : почтени и честни и не да го увъртаме, като модерните ти-ви измамници, а просто и ясно да казваме ДА или Не.
Циганите, ако сте забелязали все се кълнат в нещо.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 04, 2009, 18:57:32
38. Слушали сте, че бе казано: "око за око, и зъб за зъб".
39. Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата.
---------------------------------------------------------------------------------
Това може да се разбира и буквално и преносно. Ако някой в семейството ти или приятел те заяде без основание - не го заяждайте и вие,ами претрайте и после, като се успокоят нещата се разберете. Така се избягват много безмислени скандали и караници. Буквално не сме достигнали да го приемаме това, а и в наши дни на дали вече е възможно да се стигне до такава святост. Верно Христос е Божи Син и евангелията са писани с Духа Свети - човек такива поучения не може да измисли, колкото и да е умен и образован.
-------------------------------------------------------------------------------------
46. Защото, ако обикнете ония, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите?
47. И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли тъй и езичниците?
48. И тъй, бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният ваш Отец.
----------------------------------------------------------------------------------
Лесно е да обикнеш този дето те обича и гали гордоста нали ? Те и митарите - най-презирани по онова време : заради алчност, грабеж, надзимане и предателство - понеже са служили на поробителите римляни, са обичали така.
Ае стига толкова за днеска, другия път сме на ГЛАВА 6.
да не ви уморявам излишно.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: makebulgar в Април 05, 2009, 10:10:56
Я разтълкувай това:

[youtube]D1FdtpH8lSI[/youtube]

[youtube]zDHJ4ztnldQ[/youtube]

[youtube]vTRpObx5ltM[/youtube]
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Death angel в Април 05, 2009, 11:26:34
 Според мене Мишока тотално се е побъркал.  :'(

КОЙ СИ ТИ И ЗАЩО МИСЛИШ, ЧЕ НЯКОЙ ТЕ Е УПЪЛНОМОЩИЛ ДА НИ ТЪЛКУВАШ БИБЛИЯТА !?
                                >:( >:( >:(

П.П.
Цитат
3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Аз пък мисля, че тук се визират точно такива като тебе.
Ще рече, че невменяемите и Господ няма да ги съди, сиреч ще отървеш "страшния съд".  ;)

П.П.П.
 Ха сега да видим кой го е разтълкувал по-правилно !
                   :-P :-P :-P
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 16:53:19
И така да продължаваме.
Искам да уточня: че буквално всеки ред на Евангелието е пълен с смисъл и е за тълкуване. Аз обаче ще се спирам на това, което смятам за по-важно , иначе ще стане огромна книга и това не е по силите ми.
-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.
--------------------------------------------------------------------------------
Да добре е казано. Нека не се прави нещо добро, за да се натяква после и да се самоизтъва човек, както са правели тогава и сега правят евреите.
-----------------------------------------------------------------------------------------
5. И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда.
----------------------------------------------------------------------------------
Това не се нуждае от тълкуване - нека не се лицемерничи с вярата а ?
-------------------------------------------------------------------------------
7. А кога се молите, не говорете излишно като езичниците; защото те мислят, че в многословието си ще бъдат чути;
-----------------------------------------------------------------------------
бих добавил и мислете какво искате, като се молите. Това опровергава и глупостите: да си се молиме по някакви наши си начини. Наши, ама като не знаеме как става цигания.
-------------------------------------------------------------------------
9. А молете се тъй: Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име;
10. да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
11. насъщния ни хляб дай ни днес;
12. и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;
13. и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин.
--------------------------------------------------------------------------------------
И за да не стават грешки - Той Божият Син Сам ни оставя пример молитва как да се молиме. От тази по-съвъшена молитва няма измислена и няма никоя друга вяра.
-----------------------------------------------------------------------------------
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 17:03:16
19. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат;
20. но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат;
21. защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
-----------------------------------------------------------------------------------
Тука няма нужда от тълкуване. земното богатство: днеска го има утре го няма, и крадец го краде , и е временно.
---------------------------------------------------------------------------
22. Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло;
23. ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?
24. Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. *
----------------------------------------------------------------------------------
Мамон това е богаттсвото. как ми кажете : хора с мръсни и завистливи, или развратни и алчни погледи-око , ще ни водят накъдето и да е и ще ни оправят а ?
----------------------------------------------------------------------------------
25. Затова казвам ви: не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната, и тялото от облеклото?
26. Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и вашият Отец Небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях?
27. Па и кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът?
---------------------------------------------------------------------------------
Не се бойте за утре или други ден - ако нещата са ви наред Той Бог ще се погрижи за вас.
---------------------------------------------------------------------------------
ГЛАВА 7.
1. Не съдете, за да не бъдете съдени;
2. защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
3. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?
4. Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!
5. Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.
--------------------------------------------------------------------------------
Като съдите или обсъдите някого и той с вас така ще направи, а накрая и Баш Съдията ще ни съди, та кротко а.
И преди да критикувате и обвините някого: вижте себе си и недостатъците си. Абе лесно е да се намира мана на другите нали ?
------------------------------------------------------------------------------------
7. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;
8. защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.
------------------------------------------
Еми искате ли и искате ли правило - ще ви се даде.
Търсите ли , няма как да не намерите накрая Бога.
Хлопате ли на вратата му, дори и недостойни ще ви приеме и упъти.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 17:18:32
12. Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците.
-------------------------------
Без коментар - написаното е напълно ясно.
----------------------------------------------------------------------------------------
13. Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях;
14. защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират.
15. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:
------------------------------------------
Не е лесно да сме към Бога - този свят и покварената ни човешка природа все ни дърпат назаде.
А да се греши и развратничи има широка порта.
Лъжливите пророци са много - и Вера Кочовска и Ванга и Теодора и всите 
врачки са от тях. Такива са и много уж националисти и уж старобългарите езичници и комунистите също. Ама са вълци и само чакат да се награбят с : пари, слава и свински почести.
------------------------------------------------------------------------------------
16. по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?
17. Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове:
18. не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.
19. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън.
20. И тъй, по плодовете им ще ги познаете.
---------------------------------------------
 Да така се познават - по плодовете. Не да ви дрънкат: ние сме готини, ама това така, онова ала-бала и за това нищо не можеме да направиме.
Как се отсича дървото ли ? Ами забравяте че тоя или оня вълк го е имало и не му се връзвате на лъжите.
-------------------------------------------------------------------------------------
21. Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.
------------------------------------
Да много се превземат и се правят : че са от БОга, ама не са
--------------------------------------------------------------------------------------
24. И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;
25. и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
26. А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък;
27. и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.
---------------------------------
 абе не случайно с помоща на Духа Свети е писано евангелието. Като не си пазите вярата и основите ще са на пясък, а пазите ли я каквото и да е ще имате здрава основа и рано или късно ще се изгради къщата.
А сега си отговорете : защо България се срива без турско робство, а тогава се възроди и освободи.
---------------------------------------------------------------------------------------
1. А когато слезе от планината, подире Му тръгна множество народ.
2. И ето, приближи се един прокажен, кланяше Му се и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти.
3. Иисус, като протегна ръка, докосна се до него и рече: искам, очисти се! И той веднага се очисти от проказата.
------------------------------------
Някои като Расате твърдят че Ийсус бил измамник. Дали може измамник да излекува проказа а ? Знаете ли че : до след "-та световна проказата не се е лекувала.
--------------------------------------------------------------------------------------
5. А когато влезе Иисус в Капернаум, приближи се до Него един стотник, молеше Го и казваше:
6. Господи, слугата ми лежи у дома разслабен и люто страда.
7. Иисус му казва: ще дойда и ще го излекувам.
8. А стотникът отговори и рече: Господи, аз не съм достоен да влезеш под покрива ми; но кажи само дума и слугата ми ще оздравее;
9. защото и аз съм подвластен човек и имам мен подчинени войници; едному казвам: върви, и отива; и другиму: дойди, и дохожда; и на слугата си: направи това, и прави.
10. Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.
--------------------------------------------------
да езичника е имал вяра, а евреите, на които вярата е била дадена - не са имали. За това и са станали чифути. Абе гадове са си били и са останали.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 17:30:02
11. И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Иакова в царството небесно,
12. а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
----------------------------------
Това е директно към чифутите - тоест към слушащите фарисеите и стареите.
-------------------------------------------------------------------------------------
14. Като дойде в къщата на Петра, Иисус видя тъща му, че лежи болна от огница,
15. и допря се до ръката й, и огницата я остави; тя стана и им служеше.
--------------------------
Това показва че ап. Петър и мал жена и от там и тъща, а не като сега извратените католици да не се женят поповете им.
-----------------------------------------------------------------------------------------
16. А като се свечери, доведоха при Него мнозина, хванати от бяс, и Той с една дума изгони духовете и излекува всички болни,
17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе върху Си нашите немощи и понесе болестите".
------------------------------------
поредното збъдване на писание от пророк, доказващо кой е Той.
-------------------------------------------------------------------------------------
24. И ето, голяма буря настана в морето, тъй че корабът се покриваше от вълните, а Той спеше.
25. Тогава учениците Му се приближиха до Него, събудиха Го и рекоха: Господи, спаси ни; загиваме!
26. А Той им каза: защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана, запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина.
-------------------------------
апостолите не са станали веднага праведни вярващи, а времето. Ето виждате как са се усъмнили и помислили : че ще загинат, ако и Божия Син да е бил на кораба.
-------------------------------------------------------------------------------------
28. И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по тоя път.
29. И ето, те извикаха и казаха: какво имаш Ти с нас, Иисусе, Сине Божий? Нима си дошъл тука да ни мъчиш преди време?
---------------------------------------
бесовете за разлика от тъпите съвременни гурота - веднага са го познали и признали.
------------------------------------------------------------------------------------
30. А далеч от тях пасеше голямо стадо свини.
31. И бесовете Го молеха и думаха: ако ни изгониш, позволи ни да идем в стадото свини.
32. И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави във водата.
33. А свинарите побягнаха и, като отидоха в града, разказаха за всичко и за онова, що се бе случило с хванатите от бяс.
34. И ето, цял град излезе да посрещне Иисуса и, като Го видяха, молиха Го да си отиде от пределите им.
-----------------------------------
 Вижте къде искат да отидат свинете - в бесовете, така и неповярвалите в Христа са си свине та знаели се. И погледнете как свършиха тия свини - самоубиха се, така и днешните езичници и Богохулци се самоубиват.
Ами вижте гражданите на града: свинете са им скъпи, а болните и бесноватите дето е можел Той да изцели - вълците ги яли. Абе свинска работа.
ГЛАВА 9.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 18:29:00
ГЛАВА 9.
1. Тогава Той влезе в един кораб, отплува обратно и пристигна в града Си.
2. И ето, донесоха при Него един разслабен, сложен на постелка. И като видя Иисус вярата им, каза на разслабения: дерзай, чедо, прощават ти се греховете!
3. Тогава някои от книжниците казаха в себе си: Той богохулствува.
4. А Иисус, като видя помислите им, рече: защо мислите лошо в сърцата си?
5. Защото кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи?
6. Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (тогава казва на разслабения): стани, вземи си постелката и върви у дома си.
7. И той стана, взе си постелката и отиде у дома си.
8. А народът, като видя това, почуди се и прослави Бога, Който е дал такава власт на човеците.
------------------------------------
Погледнете само какви изроди са еврейските книжници-интелигенти. Предпочитат оня да си остане инвалид, ама да е тяхното.
-------------------------------------------------------------------------------------
9. Когато минаваше оттам, Иисус видя едного човека, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: върви след Мене. И тоя стана и тръгна след Него.
10. И когато Иисус седеше на трапеза вкъщи, ето, мнозина митари и грешници дойдоха и насядаха с Него и с учениците Му.
11. Като видяха това, фарисеите рекоха на учениците Му: защо вашият Учител яде и пие с митари и грешници?
------------------------
Ето какъв е бил преди това Матей -евангелист: презрян митар и чуждопоклоник. Ама докосне ли се Бога до човека нещата се променят. И въпреки това дори, като митар Матей е бил по-достоен от книжниците да е Христов ученик - смятайте що за долно племе са били 
тези. Излиза че човек е по-добре да е в компания на грешници отколкото в тази на фарисеи и еврейски стареи, а сега партийни секретари, политици и неоезичници и баячки.
-----------------------------------------------------------------------------------з---
16. И никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; защото новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане още по-грозно.
17. Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.
----------------------------
да вервайте вие на агентите на ДС и чакайте от тези стари мехове и вехти дрехи нещо да стане, та нали те са чеда на онея същите фарисеи бе ....
------------------------------------------------------------------------------------
20. И ето, една жена, която бе страдала от кръвотечение дванайсет години, приближи се изотзад и се допря до края на дрехата Му,
21. защото си думаше: ако само се допра до дрехата Му, ще оздравея.
22. А Иисус, като се обърна и я видя, рече: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси? От тоя час жената оздравя.
--------------------
жената е имала безрезервна вяра и е получла наградата си, а вие дето сте без никаква вяра, какво очаквате да получите а ?
---------------------------------------------------------------------------------------
23. И когато Иисус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа смутен,
24. рече им: излезте вън; защото момичето не е умряло, а спи. И те Му се смееха.
25. А когато народът биде отпратен, Той влезе, хвана момичето за ръка, и то стана.
26. И разчу се това по цялата оная земя.
----------------------------------
 Да и сега има глупаци смеещи се на християните, ама да не ви казвам , какво е приготвено за тях.
------------------------------------------------------------------------------------
37. Тогава казва на учениците Си: жетвата е голяма, а работниците малко,
38. затова, молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.

   

 

 
ГЛАВА 10.
1. И като повика дванайсетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеряват всяка болест и всяка немощ.
2. А имената на дванайсетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Зеведеев и Иоан, негов брат,
3. Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей,
4. Симон Кананит и Иуда Искариот, който Го и предаде.
-----------------------------
последното име е на Иуда, ама разни умници платени от сектата на фарисеите - казват бил написал евангелие с супер тайни дадени му от Христа. И защо ще му дава такива тайни, защото Иуда е предател ли ?
------------------------------------------------------------------------------------
8. болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте.
--------------------------
 а не като днешните уж Божи хора-екстрасенсите все за пари да става дума. Има ли приказка за пари , няма Бог.
-----------------------------------------------------------------------------------
16. Ето, Аз ви пращам като овци посред вълци: и тъй, бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.
---------------------------------
мъдър, като змия означава: както змията си пази главата, така и те да пазят истината намираща се вече в главите им.
------------------------------------------------------------------------------------
17. Пазете се от човеците; защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите си ще ви бичуват,
18. и ще ви поведат пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствувате пред тях и пред езичниците.
19. И кога ви предават, не се грижете, как или що да говорите; защото в оня час ще ви бъде внушено, какво да кажете;
20. защото не сте вие, които ще говорите, а Духът на Отца ви, Който говори във вас.
------------------------------
 И това се е збъднало: до идването на Константин велики на власт, християните са били жестоко гонени и мъчени.
-------------------------------------------------------------------------------------
26. И тъй, не бойте се от тях: защото няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае.
27. Което ви говоря в тъмнина, кажете го на видело; и което чуете на ухо, разгласявайте от покривите.
------------------------
 да всичко рано или късно излиза наяве, както излезнаха досиетата на доносниците например.
-------------------------------------------------------------------------------------
29. Не две ли врабчета се продават за един асарий *? И ни едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия Отец;
30. а вам и космите на главата са всички преброени;
---------------------------
 няма какво да му мислите : всичко става и ще става по волята на Бога, а не на Хитлер, Сталин , Наполеон или някой подобен психар.
И знайте всичко се знае за вас на небето и ви е преброено.
---------------------------------------------------------------------------------
33. а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен.
34. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч;
35. защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря от майка й, и снаха от свекърва й.
36. И врагове на човека са неговите домашни.
37. Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене;
38. и който не взима кръста си, а следва подире Ми, не е достоен за Мене.
39. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради Мене, ще я запази.
--------------------------
ОТреклите се от Христа: са се отрекли и от чест и достойнство и родина и род и всичко, как и Той да не се отрече от такива изроди. А сега да си помислиме добре : ние Българите отрекохме ли се от него след комунизма, и да не се чудиме защо страната ни загива.
Това за майката , бащата и т.н. е в смисъл: ако са зли долни и подли и т.н. няма какво да ги обичате.
Под душа се разбира живота, тълкувайте си сами това.
--------------------------------------------------------------------------------------
40. Който приема вас, Мене приема; а който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил;
41. който приема пророка, в име на пророк, ще получи пророческа награда; и който приема праведника, в име на праведник, ще добие праведнишка награда.
42. И който напои едного от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.
-----------------------------
Ами то е ясно: приемете ли Бога и той ще ви приеме - отречете ли го : и той ще ви отрече.
ГЛАВА 11.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 18:51:11
20. Тогава начена да укорява градовете, в които се извършиха най-многото Му чудеса, задето не се покаяха.
21. Горко ти, Хоразине, горко ти, Витсаидо! Защото, ако в Тир и Сидон се бяха извършили чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли във вретище и пепел;
22. но казвам ви: на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото вам.
23. И ти, Капернауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш; защото, ако в Содом бяха се извършили чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане;
24. но казвам ви, че на земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе.
-----------------------------
Тука ясно се показва моралната деградация на евреите и закоравялоста на сърцата им. По-зле са от Содом и Гомор, явно е било пълно и с гадни педерасти в тези градове.
--------------------------------------------------------------------------------------
25. В онова време, продължавайки речта, Иисус каза: прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци;
26. тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.
27. Всичко Ми е предадено от Моя Отец, и никой не познава Сина, освен Отец; и нито Отца познава някой, освен Сина, и комуто Синът иска да открие.
28. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;
29. вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;
30. защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.
--------------------------------
Мъдрите и разумнитеса били , както и в днешни дни са и покварени и извратени, за това и не им е открито нищо.
В 27 стих се обяснява: че няма ала-бала катастрофи и сън и опа Бог и се явил на тая или оная ненормална.
Това за игото му го знаят обърналите се към Него.
Вече нямат проблеми с черните котки, хороскопите , безкрайните суеверия и тъпанарщини.
-----------------------------------------------------------------------------------------
10. И ето, там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да Го обвинят, попитаха Иисуса: бива ли да се изцерява в събота?
11. А Той им рече: кой от вас, ако има една овца, и тя падне съботен ден в яма, не ще я улови и извлече?
12. Колко пък човек е по-ценен от овца! И тъй, в събота е позволено да се прави добро.
13. Тогава казва на човека: протегни си ръката. И той я протегна; и тя стана здрава като другата.
14. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против Него, как да Го погубят. Но Иисус, като узна, отдалечи се оттам.
--------------------
погледнете ги тези фарисеи : милост нямат към нищо - важно е само да си запазят привилегиите, а сакатия да си остава сакат, щото уж било събота и не се вършело нищо - ама че гадове а ?
И накрая искат и да Го убият, ако че е Божия Син и те добре да са го разбрали.
-------------------------------------------------------------------------------------
18. "ето Моя Отрок, Когото избрах, Моя възлюбен, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и на народите ще възвести съд;
--------------------------
 да от тогава се знае кой е бил Той и че ще се съдят народите.
-----------------------------------------------------------------------------------
22. Тогава доведоха при Него едного от бяс хванат, който беше сляп и ням; и го изцери, тъй че сляпонемият прогледа и проговори.
23. И целият народ се чудеше и думаше: да не би Този да е Христос, Синът Давидов?
24. А фарисеите, като чуха това, рекоха: Той не изгонва бесовете, освен чрез Веелзевула, бесовския княз.
25. Но Иисус, като знаеше техните помисли, рече им: всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да устои.
26. И ако сатана изгонва сатана, той се е разделил сам против себе си: тогава как ще устои царството му?
27. И ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевула, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии.
28. Ако пък Аз изгонвам бесовете с Божий Дух, то значи, дошло е до вас царството Божие.
------------------------------
тука директно ги разкрива и разобличава и им казва че нещата са станали прекалени и или ще са към Бога или кучета ги яли.
-------------------------------------------------------------------------------------
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 11, 2009, 18:59:42
31. Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците;
32. и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят.
33. Или признайте дървото за добро и плода му за добър, или признайте дървото за лошо и плода му за лош; защото по плода се познава дървото.
----------------------------------------
За грях срещу Духа Свети се смята богохулството, неверието и еретичеството. Може да сте всякакви - ще се покаете и ще ви се прости, ама за тоя грях прошка няма, така че мислете добре.
----------------------------------------------------------------------------------------
34. Рожби ехиднини! Как може да говорите добро, когато сте зли? Защото от препълнено сърце говорят устата.
35. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо.
36. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден:
37. защото по думите си ще бъдеш оправдан, и по думите си ще бъдеш осъден.
--------------------------
не се правете на много умни и културни или многознаещи, защото е казано виждаде от какво говорят устите по много. Многото говорене не е нещо добро, а е начало на измама, лъжа и самопревъзнасяне.
-------------------------------------------------------------------------------------
46. И когато Той още говореше на народа, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да приказват с Него.
47. И някой Му рече: ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да говорят с Тебе.
48. А Той отговори на оногова, който Му каза това, и рече: коя е майка Ми, и кои са братята Ми?
49. И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя;
50. защото, който изпълни волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка.
-------------------------
 Да всички, които са против волята на Бога дори и роднини да са ви и то близки, вече не трябва да ги имате за такива, та да не увлекат и вас в греха.
ГЛАВА 13.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 18, 2009, 17:17:28
3. И говори им много с притчи, като казваше: ето, излезе сеяч да сее;
4. и когато сееше, едни зърна паднаха край пътя; и долетяха птици и ги изкълваха.
5. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст; и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока.
6. А когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха.
7. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните и ги заглушиха.
8. Други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод: едно сто, друго шейсет, а друго трийсет.
9. Който има уши да слуша, нека слуша!
10. И като се приближиха до Него учениците, рекоха Му: защо с притчи им говориш?
11. А Той им отговори и рече: защото вам е дадено да узнаете тайните на царството небесно, а тям не е дадено;
12. защото, който има, нему ще се даде и ще му се преумножи; а който няма, и това, що има, ще му се отнеме;
13. затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират;
14. и над тях се сбъдва пророчеството на Исаия, което казва: "с уши ще чуете, и няма да разберете; с очи ще гледате, и няма да видите;
-------------------------------
Ето как ясно е казано и обяснено. Ето защо и на нас българите ни се отнема каквото имаме.
--------------------------------------------------------------------------------------
15. защото сърцето на тия човеци е закоравяло, и с уши тежко слушат, и затворили са очите си, за да не би някога с очи да видят и с уши да чуят, и със сърце да разберат, та да се обърнат, и ги изцеря".
-------------------------------
Сега и ние българите сме станали с сърца, като на евреите и май няма цяр за нас.
--------------------------------------------------------------------------------------
18. Вие, прочее, чуйте, какво значи притчата за сеяча:
19. при всекиго, който слуша словото на царството и не разбира, дохожда лукавият и грабва посеяното в сърцето му: ето кого означава посеяното край пътя.
20. А посеяното на камъни е онзи, който слуша словото и веднага с радост го приема,
21. ала няма в себе си корен и е непостоянен: кога настане скръб или гонение заради словото, тоз-час се съблазнява.
22. А посеяното в тръни е онзи, който слуша словото, но грижите на тоя век и примамливото богатство заглушават словото, и то бива безплодно.
23. Посеяното пък на добра земя е онзи, който слуша словото и го разбира и който принася плод: един дава плод сто, друг шейсет, а друг трийсет.
------------------
а ето и обяснението на притчата.
-------------------------------------------------------------------------------------
25. и когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде;
26. а когато израсте злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите.
27. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: господарю, нали добро семе посея на нивата си? Откъде са, прочее, в нея тия плевели?
28. А той им рече: враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: искаш ли да идем и да ги оплевим?
29. Но той рече: не, за да не би, като скубите плевелите, да изскубите заедно с тях и житото;
30. оставете да расте и едното и другото заедно до жетва; а по жетва ще река на жетварите: съберете първом плевелите и ги свържете на снопове, за да се изгорят; а житото приберете в житницата ми.

-----------------------
Плевелите са: врачките, баячките, демек Вера КОчовска и оная дето я хвали, Ванга и тея дето и се кланят, плевели са и еретиците и мисиуманите, както и извратените нео-езичници.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 18, 2009, 17:32:10
1. В онова време Ирод четвъртовластник чу мълвата за Иисуса
2. и рече на своите служещи: това е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, та затова стават чрез него чудеса.
3. Защото Ирод, като хвана Иоана, върза го и хвърли в тъмница зарад Иродиада, жената на брата си Филипа,
4. понеже Иоан му казваше: не бива да я имаш.
5. И искаше да го убие, ала се боеше от народа, понеже го имаха за пророк.
6. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиадина игра пред събраните и угоди на Ирода;
7. затова той с клетва й обеща да даде, каквото и да поиска.
8. А тя, подучена от майка си, каза: дай ми тук на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
9. И натъжи се царят; но заради клетвата и сътрапезниците си заповяда да й я дадат.
10. И проводи, та отсякоха главата на Иоана в тъмницата.
11. И донесоха главата му на блюдо и дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.
------------------------
погледнете ги евреите и царя им що за извратено и ненормално племе са само.
--------------------------------------------------------------------------------------
16. Но Иисус им рече: няма нужда да отиват; дайте им вие да ядат.
17. А те му казват: ние имаме тук само пет хляба и две риби.
18. Той рече: донесете Ми ги тука.
19. И, след като заповяда народу да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците - на народа.
20. И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи дванайсет пълни коша;
21. а ония, които ядоха, бяха около пет хиляди души, освен жени и деца.
---------------------
И тука ясно Ийсус доказва: че е Божи Син, а не случаен палячо или измамник или магесник. Кой може да нахрани толкова народ с толкова хлябове и риби ?
--------------------------------------------------------------------------------------
25. И на четвърта стража през нощта отиде Иисус при тях, като ходеше по морето.
26. А учениците, като Го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха: това е привидение; и от страх извикаха.
27. Но Иисус веднага заговори с тях и рече: дерзайте! Аз съм, не бойте се!
28. Петър отговори и Му рече: Господи, ако си Ти, позволи ми да дойда при Тебе по водата.
29. А Той рече: дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да иде при Иисуса;
30. но, като видя силния вятър, уплаши се и, като взе да потъва, извика: Господи, избави ме!
31. Иисус веднага простря ръка, хвана го и му каза: маловерецо, защо се усъмни?
--------------
Да и по водата е ходил и негови угодници са го правели после, като например Мария египетска. Искате и вие ли ? Ами не се усъмнявайте и Господ ще ви даде, каквото ви е нужно.
--------------------------------------------------------------------------------------
ГЛАВА 15.
1. Тогава дохождат при Иисуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват:
2. защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.
3. А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание?
4. Защото Бог е заповядал и казал: "почитай баща си и майка си"; и "който злослови баща или майка, със смърт да се накаже".
------------
Ама за евреите не са важни майка и баща, важен е измисления от тях шантав закон с който грабят сънародниците си.
--------------------------------------------------------------------------------------
7. Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки:
8. "тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;
-------------------
За съжаление ние българите сега сме по-зле и от евреите: защото те поне привидно с уста са оказвали почит на Бога, а ние с устите си Го хулиме, какво ли ще ни е наказанието а.
--------------------------------------------------------------------------------------
11. не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека.
-------------
Така е : думите дето са плод на мислите ни оскверняват, а не свинското дето го ядеме, а евреите и чифутите не го ядат; да не се осквернрли.
18. А онова, що излиза из устата, иде от сърцето; то именно осквернява човека;
19. защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули:
--------------------------------------------------------------------------------------
22. И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс.
23. Но Той не й отвърна ни дума. И учениците Му се приближиха до Него, молеха Го и казваха: отпрати я, защото вика подире ни.
24. А Той отговори и рече: Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.
25. Но тя, като се приближи, кланяше Му се и думаше: Господи, помогни ми!
26. А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.
27. Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им.
28. Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря й оздравя.
------------------
ето какво са неверниците от всяка разновидност, ерес и секта - псета, но ако имат вяра и те ще получат милост.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 18, 2009, 17:41:39
5. Като преминаха на срещната страна, учениците Му бяха забравили да вземат хляб.
6. Иисус им рече: внимавайте и се пазете от кваса фарисейски и садукейски.
7. А те мислеха в себе си и думаха: това ще да е, задето не взехме хляб.
---------------
тоя квас го има и в днешни дни. Това са екстрасенсите, маговете и нео-езичници: тангристи и тем подобни изроди. Тези до един по някакъв метод се финансират от същите онези фарисеи - та пазете се.
-----------------------------------------------------------------------------------------
18. и Аз ти казвам: ти си Петър *, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят;
-----------
портите адови за незнаещите са: еврейското събрание правено обикновено край градските порти.
-------------------------------------------------------------------------------------------
24. Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;
25. защото, който иска да спаси душата * си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
-----------------
под душа се разбира живота. Ами тука е ясно : искате ли вечен живот зарязвайте всичко и след Бога, и няма това-онова и ала-бала Погачова
дето на стари години се кълчи, като маймуна.
--------------------------------------------------------------------------------------
ГЛАВА 17.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 18, 2009, 18:13:48
ГЛАВА 17.
1. след шест дни Иисус взе със Себе Си Петра, Иакова и Иоана, брат му, и възведе ги насаме на висока планина;
2. и се преобрази пред тях: и лицето Му светна като слънце, а дрехите Му станаха бели като светлина.
3. И ето, явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с Него.
4. Тогава Петър отговори Иисусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука; ако искаш, да направим тук три сенника: за Тебе един, за Моисея един, и един за Илия.
5. Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение; Него слушайте.
------------
Няма шега - Ийсус в смирението си е дошъл в образ на обикновен човек, ама си е Божи Син и може когато поиска да се преобрази, за това и празника ознаменуващ събитието се казва "Преображение Господне".
--------------------------------------------------------------------------------------
15. и рече: Господи, помилуй сина ми; по новолуние го хваща бяс, и зле страда, защото често пада в огън и често във вода;
16. водих го при учениците Ти, ала те не можаха да го изцерят.
17. А Иисус отговори и рече: о, роде неверен и развратен! Докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете Ми го тука.
18. И запрети Иисус на беса, и той излезе из момчето; и то от оня час оздравя.
19. Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и Му рекоха: защо не можахме ние да го изгоним?
20. А Иисус им рече: поради вашето неверие; защото, истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да бъде за вас невъзможно.
21. Тоя пък род не излиза, освен с молитва и пост.
--------------------
учениците още не са били придобили нужната вяра и опит: били са още слаби в поста и молитвата, но после са оправили нещата - дерзали са - дерзайте и вие или поне четете.
--------------------------------------------------------------------------------------
24. А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма *?
25. Той отговаря: да. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и рече: как ти се струва, Симоне? земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуждите?
26. Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, синовете са свободни;
27. но, за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата риба, която се улови, вземи; и, като й разтвориш устата, ще намериш статир *; вземи го и дай им за Мене и за себе си.
-----------------
чифутите искат без срам пари : даже от Сина на Бога - толкова са били и са алчни. А той в смирението си им дава, да ги види и видиме до къде ще стигнат гадовете.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: BMPO в Април 18, 2009, 19:04:25
Ни се губя времето с евангелието. Чета Левски, Раковски, Яворов.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Death angel в Април 18, 2009, 19:38:15
Ни се губя времето с евангелието. Чета Левски, Раковски, Яворов.
Aбе що ти требеше да се включваш в темата !  :wallhit:
Не знаеш ли, че не могат да се пускат повече от четри последователни поста дневно от един член по една тема !?
 Сега Мишоко може да ни отпере още четри нравоучения.  :-[
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 19, 2009, 15:01:41
Ни се губя времето с евангелието. Чета Левски, Раковски, Яворов.
Aбе що ти требеше да се включваш в темата !  :wallhit:
Не знаеш ли, че не могат да се пускат повече от четри последователни поста дневно от един член по една тема !?
 Сега Мишоко може да ни отпере още четри нравоучения.  :-[
Еми драги, ако не ти харесва - не влизай, а си купи капитала или каквото там ти харесва и си карай кефа.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 19, 2009, 15:41:17
ГЛАВА 18.
1. В оня час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: кой ли е по-голям в царството небесно?
2. И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях
3. и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в царството небесно;
4. и тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в царството небесно;
5. и който приеме едно такова дете в Мое име, Мене приема;
6. а който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина.
----------------------
Това дете се казва Игнатий наричан богоносец, понеже винаги е носел Бога в сърцето си - умира мъченически за вярата.
Като деца - демек да оставиме нахитряването и покваряването придобити с възраста и отравящи душата и сърцето.
--------------------------------------------------------------------------------------
7. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда.
8. Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си: по-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечний;
9. и ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си: по-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в геената огнена.
------------------------
Така : че не съблазнявайте другите.
под членове: око, пъка и крак се разбират близки, познати приятели и всеки който се опитва с съблазън да ви искуши - режете ги навреме и няма майка, баща, полит. лидер Иван Костов и ала-бала - в огъня .
--------------------------------------------------------------------------------------
10. Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен.
-----------------
от тези редове се обосновава и учението на православната църква за ангела-хранител, който имаме от кръщението си.
----------------------------------------------------------------------------------------
15. Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си;
16. ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума;
17. ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.
-------------------
Ето как християнството сплотява, а не веднага : скандали и караници.
--------------------------------------------------------------------------------------
18. Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.
-------------
благодатта се е предавала от свещеник, на свещеник от поколение на поколение и така до наши дни. Ето защо се прави изповед - за развръзване на греховете. Власт дадена им от Бога.
-------------------------------------------------------------------------------------
19. Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен;
20. защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.
-----------------
ето защо е добре да се ходи на църква - там се събират в името на Христа не 2-3 а доста народ.
---------------------------------------------------------------------------------------
23. Затова царството небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си.
24. Когато почна той да разчистя сметката, доведоха при него едного, който му дължеше десет хиляди таланта;
25. а понеже тоя нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати;
26. тогава тоя слуга падна и, кланяйки му се, казва: господарю, имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя.
27. А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга.
28. Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше сто динария*, и като го хвана, давеше го и му казваше: изплати ми, което ми дължиш;
29. тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: имай търпение към мене, и всичко ще ти изплатя;
30. но тоя не рачи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга.
31. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха, та разказаха на господаря си всичко, що се бе случило.
32. Тогава господарят му го повика и казва: рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли;
33. не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?
34. И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг.
35. Тъй и Моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му.
----------------------
Ако искате Бог да ви прости и да се смили над вас - и вие прощавайте и се смилявайте.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Април 19, 2009, 15:48:05
Браво за темата.Много необходима.Който иска,може да научи много.
Имаш търпението да обясняваш.Аз моето го позагубих.
Поздрави още един път!
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 19, 2009, 15:54:38
ГЛАВА 19.


3. И дойдоха при Него фарисеите и, изкушавайки Го, думаха Му: позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина?
4. Той им отговори и рече: не сте ли чели, че Оня, Който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза:
5. "затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът"?6. Тъй че те вече не са двама, а една плът. Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.
----------------
Глердайте ги чифутите извратени само за разврат и смяна на жени мислят...
Ето и добро указание относно брака .
-----------------------------------------------------------------------------------------
9. Аз пък ви казвам: който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.
-----------
да му мислят тия дето се развеждат.
-------------------------------------------------------------------------------------
13. Тогава доведоха при Него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли; учениците пък им забраниха.
14. Но Иисус рече: оставете децата и не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно.
15. И като възложи върху им ръце, отиде си оттам.
-----------------
не се дразнете, когато деца тичат или лудуват в църквата, абе въобще не е редно да се злобее към деца.
-------------------------------------------------------------------------------------
20. Момъкът Му казва: всичко това съм опазил от младини; какво още ми не достига?
21. Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.
22. Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот.
23. А Иисус рече на учениците Си: истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в царството небесно;
24. и още ви казвам: по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в царството Божие.
----------------------
Не трябва да се привързвате към имота и златото-парите: днеска ги има, а утре не - майната им.
Камила не е истинска камила, а корабно въже направено от камилска вълна.
--------------------------------------------------------------------------------------
28. А Иисус им рече: истина ви казвам, че вие, които Ме последвахте, при пакибитието , кога Син Човеческий седне на престола на славата Си, ще седнете и вие на дванайсет престола, като съдите дванайсетте Израилеви колена;
29. и всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен.
30. А мнозина първи ще бъдат последни, и последни - първи.
------------------------------
пакибитието - Пресъздаването на света при второто Христово пришествие.
Да ще ги съдят тия гадове за безкрайните им злодеиства и свинщини.
Да тези дето сега ги гледате да са: богати, велики , известни, артисти , певци , учени и разни курви и педерасти , сега са уж първи, ама тогава ще са последни и ще си патят.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 19, 2009, 16:11:51
ГЛАВА 20.
1. Защото царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си,
2. и, като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си;
3. като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни,
4. па рече и тям: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще ви дам. Те отидоха.
5. Пак излезе около шестия и деветия час и направи същото.
6. А като излезе около единайсетия час, намери други, че стоят празни, и им казва: защо стоите тука цял ден празни?
7. Те му отговарят: никой не ни е наел. Той им казва: идете и вие на лозето ми, и, каквото е право, ще получите.
8. А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите.
9. И като дойдоха условените около единайсетия час, получиха по динарий.
10. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече; но и те получиха по динарий;
11. и като получиха, зароптаха против стопанина
12. и думаха: тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата.
13. А той отговори и рече на едного от тях: приятелю, аз те не увреждам; нали за динарий се съгласи ти с мене?
14. Вземи своето и си иди; а на тоя последния искам да дам, каквото и на тебе;
15. нима нямам власт да правя със своето си, каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър?
16. Тъй ще бъдат последните първи, и първите - последни; защото мнозина са звани, а малцина избрани.
----------------------
В работите на Бога не можеме да се месиме - Той е справедлив и ще направи каквото му е угодно, не е като нас покварен. Не може и да му се сърдиме - тъпо е, а и не разбираме промисъла и вялята Му.
--------------------------------------------------------------------------------------
20. Тогава пристъпи до Него майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от Него.
21. А Той й рече: какво искаш? Тя Му отговори: кажи, тия мои двама сина да седнат при Тебе, един отдясно, а друг отляво в Твоето царство.
22. Иисус отговори и рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те Му отговарят: можем.
23. И казва им: чашата Ми ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено от Моя Отец.
----------------------
вижте я еврейката, ем с Него движи ем си носи още чифутското лукавство, и какви ги иска. После се оправя, ама после. А става дума за съвсем други неща.
-------------------------------------------------------------------------------------
25. А Иисус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им,
26. между вас обаче няма да бъде тъй; но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга;
27. и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб,
28. както Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.
-------------------------
Така е ; искаш ли да си пръв не забравяй последния и служи на всички, както Той дойде, понесе греха на целия свят и му послужи. А човешката гордост и желание за самоизява ги забравете.
-------------------------------------------------------------------------------------
29. Допълнително четиво - Синовете Зеведееви.И когато излизаха из Иерихон, подире Му вървеше множество народ.
30. И ето, двама слепци, седнали край пътя, като чуха, че Иисус минава, извикаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов!
31. А народът ги смъмри, за да млъкнат; но те повече викаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов!
32. Иисус се спря, повика ги и рече: какво искате да ви сторя?
33. Отговарят Му: Господи, да се отворят очите ни.
34. А Иисус, като се смили, допря се до очите им, и веднага прогледнаха очите им; и те тръгнаха след Него.
------------------
Не че не е знаел какво искат, но е искал те да го кажат. Кой от съвременните екстрасенси и магове цери слепота ? Никой, а Той е церял. Е на кого да вярваме: на тия измамници или на Него?
Аз вярвам на него.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 05, 2009, 20:13:23
ГЛАВА 21.
1. И когато наближиха до Иерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици,
2. като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете и докарайте Ми ги;
-----------------------
Забележете с магаренце ще влиза, а не яхнал красив кон - това е смирението на което Той Бога ни учи, така е било предсказано и от пророците.
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва:
5. "кажете на дъщерята Сионова: ето, твоят Цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле, син на подяремница".
-----------------------------------------------------------------------------------------
8. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя;
9. а народът, който вървеше отпред и който Го съпровождаше, възклицаваше и казваше: осана Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! осана във висините!
10. И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе, и думаха: кой е Този?
11. А народът отговаряше: Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски.
---------------
Сега си постилат дрехите и се радват, но после водени и подвеждани от стареите и свещениците си ще крещят; разпни го.
Тези им възклицания говорят много добре : че са знаели кой, ама явно по са обикнали дявола за да го разпнат - абе не случайно от тогава им викат чифути.
--------------------------------------------------------------------------------------
12. И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците,
13. и казваше им: писано е: "домът Ми дом за молитва ще се нарече", а вие го направихте разбойнишки вертеп.
--------------
Масите на менячите - където са обменяли монети от разни страни-чейч с една дума. А на гълъбопродавците ли защо ? Ами защото като си купел човека гълъб за пренасяне на жертва свещеника им казвал : добре ще го пренеса , както му е реда, а после го връщал на търговеца и го продавали от ново - измама с една дума за пари.
--------------------------------------------------------------------------------------
18. А на утринта, връщайки се в града, огладня;
19. и видя край пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна.
20. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: как тъй веднага изсъхна смоковницата?
21. А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам: ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но, ако и на тая планина кажете: дигни се и се хвърли в морето, - ще бъде;
-------------
така и евреите са исъхнали, като народ, а и ние ще исъхнеме - защото сме безбожници и сме толерантни към всякакви сатанисти и еретици.
Наистина има случай планина да е премествана и се казва дур планина
- стой планина преведено от турски.
--------------------------------------------------------------------------------------
28. А как ви се струва? Един човек имаше двама сина; и отиде той при първия, та каза: чедо, иди днес работи на лозето ми.
29. Но тоя отговори и рече: не искам; а после се разкая и отиде.
30. И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: ще ида, господарю, ала не отиде.
31. Кой от двамата изпълни бащината воля? Отговарят Му: първият. Иисус им рече: истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие;
32. защото дойде при вас Иоан по пътя на праведността, и вие му не повярвахте, а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.
----------------
ясно се вижда до каква степен е стигнало падението на евреите: та те седят по ниско от курвите и разбойниците в царството небесно. Явно на Бога му е било омръзнало от тези маймуни ненормални и извратени.

-------------------------------------------------------------------------------------
33. Чуйте друга притча: имаше един човек стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си.
34. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите, да му приберат плодовете.
35. А лозарите, като уловиха слугите му, едного набиха, другиго убиха, а трети с камъни пребиха.
36. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото.
37. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: ще се засрамят от сина ми.
38. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: този е наследникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му.
39. И, като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха.
40. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?
41. Отговарят Му: злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете.
-----------------------
Така и лозето Божията благодат се отнема от евреите и се дава на други народи - та те убиха и сина на господаря на лозето Бога , без да им мигне окото и преди това и слугите му пророците до един избиха.
-------------------------------------------------------------------------------------
43. Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му;
--------------
и така и става - за чифутите сега няма небесно царство, и за сатанистите и езичниците също.
-------------------------------------------------------------------------------------
44. и който падне върху тоя камък, ще се разбие; а върху когото падне, ще го смаже.
----------------
да това е Божията сила и не е шега - правете си сметките от сега.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 08, 2009, 19:35:53
ГЛАВА 22.
1. Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше:
2. царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си
3. и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата; а те не искаха да дойдат.
4. Пак изпрати други слуги, като рече: кажете на поканените: ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватбата.
5. Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия;
6. други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха.
7. Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
8. Тогава казва на слугите си: сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни.
9. Затова идете по кръстопътищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.
10. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха - и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници.
-----------------
поканените на сватбата са разбирасе евреите и техните мъдреци и свещеници, ама се правят на луди и не искат да отидат, та да не лъснат делата им на светло - защото са зли дела.
Погубените слуги са пророците - все убивани, а царя е разбира се Бога.
Новите поканени са неевреите, тоест всички останали народи.
--------------------------------------------------------------------------------------
11. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна,
12. и каза му: приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? А той мълчеше.
13. Тогава царят рече на слугите: вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби;
-------------------
Да не си мисли, някой : че може да измами Бога и с лошите си дела да отиде на свадбата - рая. И там ще го гепат хитреца и айде за ада.
--------------------------------------------------------------------------------------
14. защото мнозина са звани, а малцина избрани.
-----------
всички сме призвани, ала малко от нас ще бъдат удостоени с честа да се спасят. То ако на всеки изрод и сатанист се даде место в рая - то тогава рай ли ще е ?
--------------------------------------------------------------------------------------
16. И изпращат при Него учениците си с някои иродиани, казвайки: Учителю, знаем, че си справедлив и истински поучаваш на път Божий, и немариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице;
17. затова кажи ни: как Ти се струва: позволено ли е да се дава данък кесарю, или не?
18. Но Иисус, като разбра лукавството им, рече: що Ме изкушавате, лицемерци?
19. покажете Ми една данъчна монета. Те Му донесоха един динарий.
20. И казва им: чий е този образ и надпис?
21. Отговарят Му: на кесаря. Тогава им казва: отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу.
------------
как лесно само и с простота ги закопава тия изроди, ей това е Божи Син - не е шега. А те чифутите ни на Бога са давали дължимото, ни на кесара, а само на дявола чрез угаждане на извратените си желания.
--------------------------------------------------------------------------------------
23. В оня ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, като думаха:
24. Учителю, Моисей е казал: ако някой умре бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си;
25. у нас имаше седем братя: първият се ожени и умря и, понеже нямаше потомство, остави жена си на брата си;
26. също и вторият, третият, дори до седмия;
27. а след всички умря и жената;
28. и тъй, при възкресението, кому от седемте ще бъде тя жена? понеже всички я имаха.
29. Иисус им отговори и рече: заблуждавате се, като не знаете Писанията, ни силата Божия;
30. защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като Ангели Божии на небесата.
31. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, Който казва:
32. "Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковов". Бог не е Бог на мъртви, а на живи.
-------------
гледайте ги пък тези от тази шантава еврейска секта - уж ала-бала, ама в жените на братята си все гледат и само за разврат мислят и си представят царството небесно, като царство на секса и разврата - абе изроди от класа.
--------------------------------------------------------------------------------------
35. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:
36. Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?
37. А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум:
38. тази е първа и най-голяма заповед;
-----------
Отново ги прави на салата, а те си мислят в гордоста си с човешка хиртос да засекат Божи Син - идиоти, Него не могат да засекат: щото не лъже, като тях, а казва истината.
Законник - така се наричт и мафиозите в СССР , те са като секта но от престъпници - каква приемственост само.
-------------------------------------------------------------------------------------
41. И когато фарисеите бяха събрани, Иисус ги попита и рече:
42. какво мислите за Христа? Чий син е? Отговарят Му: Давидов.
43. Казва им: как тогава Давид по вдъхновение Го нарича Господ, казвайки:
44. "рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти"?
45. И тъй, ако Давид Го нарича Господ, как тогава Той му е син?
46. И никой не можеше да Му отговори ни дума; и от тоя ден никой вече не дръзна да Го попита.
-----------------------
Вижте : учените фарисеи не са толкова учени - не могат да отговорят на въпроса за Ийсус, когото и те чакат. Ама не чакат Ийсус, а дявола.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 10, 2009, 14:36:16
Така : искам да поясня че тези тълкувания са от първото евангелие на новия завет  - това е евангелието от Матей. Извинявам се и че не тълкувам всичко наред и не в многото смислъли, които има словото на Спасителя.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 10, 2009, 15:01:24
ГЛАВА 23.
1. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си
2. и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите,
3. затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат:
4. връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат;
5. и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища * и правят големи полите на дрехите си;
6. обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите,
7. и поздрави по тържищата, и - да им казват човеците: учителю, учителю!
8. А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител - Христос, а всички вие сте братя;
----------
тука ясно биват изобличени еврейските водители - баш чифутите и се казва с прости думи какво представляват и какво са направили с Божия закон - направили са го за - далавера, както се казва в наши дни.
Да не се наричайте учители, както се наричаше сектанта Дънов и индийските маймуни от йога и тем подобни - защото един е Учтеля и се казва Иисус
--------------------------------------------------------------------------------------
9. и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата;
10. и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник - Христос.
-------------------
да не се прекланяйте пред земните уж гении с техните уж велики умове и не им викайте и не ги признавайте за свои отци и водители.
--------------------------------------------------------------------------------------
11. Но по-големият между вас да ви бъде слуга;
12. защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.
----------------
Тука става дума за проклетата сатанинска гордост - същата с която ни тровят всеки ден слугите на сатаната от телевизии и къде ли не. тази изродска гордост е и в основата на измислената напоследък най-най- стара и много лъжлива история на България.
-----------------------------------------------------------------------------------------
13. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.
14. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.
15. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.
-----------------
Извода : няма друго спасение и не е възможно освен чрез Христа Бога - останалото е лъжа и горко на учителите на лъжата и последователите им.
Виждате ли как са се молели и сега се молят чифутите - дълго дълго, та да взимат после повече пари - на кого ли служат, щом парите са им толкова важни ?
Вижте и накъде ви водят и какво ви правят - двж по-достойни от тях за ада. Това в наши дни става през КГБ и ДС за нас, както и през разните масони и телевизията.
--------------------------------------------------------------------------------------
16. Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.
------------
Златото само им е важно , тоест дявола и в него се кълнат и съответно на него се покланят и вярват.
---------------------------------------------------------------------------------------
23. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
---------------
горко им, ама като са се сатанизирали - това е положението.
--------------------------------------------------------------------------------------
24. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!
-----------
да за нищо ще ви изядат и направят най-доли, а за многото дето го гълтат си траят. За съжаление цялото ни съвременно общество е такова.
-------------------------------------------------------------------------------------
25. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.
------------
сега на хората занимаващи се външната страна на съда и лъскавината му им викат ПиАР и е една много изискана професия.
--------------------------------------------------------------------------------------
27. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота;
28. тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
-----------
точно като съвременния ни ели, а и световния е същия.
-------------------------------------------------------------------------------------
29. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните
30. и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците;
31. с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;
32. допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си!
-----------------
Ами с нищо не се отличават от бащите си, явно покварата им е от много-много време и с идването Си Той Христос трябва да я изобличи.
-------------------------------------------------------------------------------------
33. Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?
-------------
на земята в този живот може да са : славни, богати, известни и почитани, ама иде един ден и края и тогава как ще се измъкнат а? Хората може да измамиш, ама Бога не може.
--------------------------------------------------------------------------------------
36. Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.
-------
и това се збъдна - евреите са едно прокълнато племе с тежки обременености.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 10, 2009, 15:41:52
ГЛАВА 24.
1. И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.
2. А Иисус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.
-----------
И после при неуспешното еврейско въстание храма е сринат от Рим и разоран и нищо не е останало, а те лъжат за стената на плача че била останала стена от хтама - ама лъжат.
-----------------------------------------------------------------------------------------
4. А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;
5. защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.
6. Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.
-------------------
Да гледайте да не ви приластят. Кочовска, Ванга, Дънов и какви ли не уж са от името на Бога, ама са прелъстители. А и тази дето написа книга за тези прелъстителки и тя не е стока, ако и да е гл.р. на вестника. Краят не са Наполеон и Сталин или Хитлер, както уж предсказал ненормалния магесник и евреин Нострадамус.
--------------------------------------------------------------------------------------
9. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.
--------
не бойте се когато заради името Христово ви мразят или обиждат - радвайте се.
-------------------------------------------------------------------------------------
10. Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;
11. много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;
12. и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;
13. а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.
-------------
Прилича на наше време : доста от признаците са налице.
-------------------------------------------------------------------------------------
14. И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.
-------------
вече е проповядвано - явно краят наистина е близо.
--------------------------------------------------------------------------------------
15. И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
16. тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;
17. който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;
18. и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.
--------------------------
Мерзоста е вече на свето место : в душите и сърцата ни, вместо Бога там е злото. Времето ни е изтекло: кой колкото има и докъдето е - там да седи и да не отстъпва. Покрив , планина или нива.
--------------------------------------------------------------------------------------
19. Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!
-----------
горко им - децата им ще израснат в безбожие и неуважение към никой и нищо, както беше през комунизма.
--------------------------------------------------------------------------------------
22. И ако не се съкратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.
-----------
И пак Той е милостив и заради избраните ще съкрати мъките - пък безбожниците нека го обвиняват в жестокост.
-------------------------------------------------------------------------------------
23. Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте;
24. защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.
--------------
Не вярвайте на съвременните пророци и измамници независимо дали са йоги от Индия, самураи и нинджи от Япония или нашенските вещици Кочовска и Ванга и тая дето написа книга за тях и тя ви прелъстява, ако да е жена на лидера.
------------------------------------------------------------------------------------
26. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;
27. защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;
-------------
съвременните умници няма и да разберат, кога се е появил отново Христа - нема кой да им каже , а супер умовете им , ама супер за извратеност са неспособни на нищо.
------------------------------------------------------------------------------------
28. защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.
29. И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;
30. тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;
31. и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.
32. От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;
33. тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.
---------------------
Да ще се разплачат племената заради беззаконията и греховете си.
Клоните на смоковницата човешка май доста оменнаха от греховноста ни и времето иде - няма шега.
-------------------------------------------------------------------------------------
35. Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.
---------------
И наистина думите Му не минават
--------------------------------------------------------------------------------------
36. А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;
-----------
това го казва, за да не се излъжем: че този или оня го знаел времето на края. Нема Нострадамус, нема Дан Браун и Хистори или подобни тъпотии.
--------------------------------------------------------------------------------------
40. тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;
41. две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.
42. И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.
-------------
Грешните ще бъдат отсяти тогава. Будни - значи: ходете редовно на църква, причестявайте се, изповядвайте си и молете Бога за прощение на греховете и ако може ги спрете.
-------------------------------------------------------------------------------------
45. А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна?
46. Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй;
47. истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот.
48. Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, -
49. па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците, -
50. господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае,
51. и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
------------------------------
Господаря е Бога, слугите сме ние и служението ни е молитвата и останалите неща давани ни от църквата Христова. Добрия слуга е добрия християнин, лошия е лошия християнин и езичнизите и мисиуманите.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 16, 2009, 16:56:58
ГЛАВА 25.
1. Тогава царството небесно ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца;
2. пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни.
3. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло;
4. а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си;
5. и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха.
6. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете.
7. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си;
8. а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат.
9. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете.
................
Ами запасявайте с вяра на време, защото няма друг да ви даде и после за вас няма да има свадба - вярата засвиделствувайте с добрите си и богоугодни дела.
...
10. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха.
11. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни!
12. А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам.
13. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий.
..................
виждате какво става с неразумните. Бъдете будни и дръжте съвеста си будна - че после може и да не бъдете познати и айде към ада.
...
14. Защото Той ще постъпи като човек, който, тръгвайки за чужбина, повика слугите си и им предаде имота си:
15. и едному даде пет таланта, другиму два, другиму един, всекиму според силата; и веднага отпътува.
16. Който взе петте таланта, отиде, употреби ги в работа и спечели други пет таланта;
17. също тъй и който взе двата таланта, спечели и други два;
18. а който взе единия талант, отиде, та разкопа земята и скри среброто на господаря си.
19. След дълго време дохожда господарят на тия слуги и поисква им сметка.
20. И като пристъпи оня, който бе взел петте таланта, донесе други пет и казва: господарю, ти ми предаде пет таланта: ето, аз спечелих с тях други пет.
21. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
22. Дойде също и оня, който бе взел двата таланта, и рече: господарю, ти ми предаде два таланта: ето, аз спечелих с тях други два.
23. Господарят му рече: хубаво, добри и верни рабе! В малко си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си.
24. Пристъпи и оня, който бе взел единия талант, и рече: господарю, аз те знаех, че си жесток човек: жънеш, дето не си сеял, и събираш, дето не си пръскал;
25. и като се уплаших, отидох, та скрих таланта ти в земята; ето ти твоето.
26. А господарят му отговори и рече: лукави и лениви рабе! Ти знаеше, че жъна, дето не съм сеял, и събирам, дето не съм пръскал;
27. затова трябваше парите ми да внесеш на банкерите, а аз, като дойдех, щях да си прибера своето с лихва;
28. вземете, прочее, от него таланта и го дайте на оногова, който има десет таланта;
29. защото всекиму, който има, ще се даде и преумножи, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има;
30. а негодния раб хвърлете във външната тъмнина: там ще бъде плач и скърцане със зъби. Като рече това, извика: който има уши да слуша, нека слуша!
................
каквито дарби имате ползвайте ги : да угодите на Бога, да посеете семето на вярата и чистотата сред другите и въобще употребете си дарбите, а не да ги държите в себе си.
Жъне където не е сял - значи и сред езичниците, където е сял дявола, ама не се е родил плод за него.
Парите при банкерите значи : да си употребите естествените дарби дадени с раждането за богоугодни работи.
Инак и това дето имате ще ви се отнеме, както сега и малкото дето е останало от България ни се отнема, понеже сме си загубиля вярата и пътищата ни са криви пред Бога.
...
31. А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си,
32. и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
33. и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.
..............
Сетете се сега колко хора все се ядосват че сме били като овце - като козли ли да сме а ?
...
34. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
......................
Това е за овците, а не за непокорните и жадните за беснеене козли и хора с подобен нрав.
...
35. защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;
36. гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
37. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
38. Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
39. Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
40. А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. 41. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;
42. защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
43. странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.
44. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
45. Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.
46. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен.
................
давайте милостиня : без да мислите и расъждавате - ама тоя да работи, да такова, да онокова. Знайте че щом иска е в нужда.
Милост липсва на този свят - милост, а не духовно богатство и хитрини.
...
...
Интересно ми е : четете ли ги тези мои повръхностни тълкувания и какво мислите за тях.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Май 16, 2009, 17:20:58
Aз ги чета и са много точни поясненията ти.Поздрав!
Малко са хората с вяра в Истинския Бог и затова Той изглежда толкова далеч на моменти от нас.
Вместо вяра хората имат суеверия и тичат при врачки,ходжи и всякакви самозванци,които не прославят Христа,а Го позорят за лична изгода и за пари.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 16, 2009, 17:26:05
Aз ги чета и са много точни поясненията ти.Поздрав!
Малко са хората с вяра в Истинския Бог и затова Той изглежда толкова далеч на моменти от нас.
Вместо вяра хората имат суеверия и тичат при врачки,ходжи и всякакви самозванци,които не прославят Христа,а Го позорят за лична изгода и за пари.
Мене особено ме гнусят ходенията при ходжи.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 16, 2009, 19:05:21
ГЛАВА 26.
1. Когато Иисус свърши всички тия думи, рече на учениците Си:
2. знаете, че подир два дни ще бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на разпятие.
3. Тогава първосвещениците и книжниците и стареите народни се събраха в двора на първосвещеника, на име Каиафа,
4. и решиха в съвета да уловят Иисуса с измама и убият;
5. но казваха: само не на празника, за да не стане смут у народа.
.............
Ето че Той е знаел какво го чака , а не както дрънкат някои хванали го без да знае.
Вижте му пък на този народ най-издигнатите - с измама искат да действат.
...
6. А когато Иисус беше във Витания, в къщата на Симона Прокажени,
7. приближи се до Него една жена, която носеше алабастрен съд с драгоценно миро, и го възливаше върху главата Му, когато Той седеше на трапезата.
8. Като видяха това, учениците Му възнегодуваха и казваха: защо е това прахосване:
9. защото това миро можеше да се продаде много скъпо, и парите да се раздадат на сиромаси.
10. Но Иисус, като разбра това, рече им: защо смущавате жената? Тя извърши добро дело за Мене:
11. защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога имате;
12. като изля това миро върху тялото Ми, тя Ме приготви за погребение.
13. Истина ви казвам: дето и да бъде проповядвано това Евангелие по цял свят, ще се разказва за неин спомен и това, що тя извърши.
............
Колко са били закоравели сърцата на евреите, та дори и учениците му мислят само за матерялното.
И наистина евангелието беше проповядвано по света и тази случка се разказва за неин помен.
...
14. Тогава един от дванайсетте, на име Иуда Искариот, отиде при първосвещениците
15. и рече: какво ще ми дадете, та да ви Го предам? А те му предложиха трийсет сребърника.
16. И оттогава той търсеше сгоден случай да Го предаде.
................
Вижте го тоя пита : какво ще ми дадете, демек иска пари, а не както ни го представят бил патриот и ала-балата та го предал заради дрън-дрън.
...
19. Учениците направиха, както им заповяда Иисус, и приготвиха пасхата.
20. А когато се свечери, Той седна на трапезата с дванайсетте ученика;
21. и когато ядяха, рече: истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде;
22. те се много наскърбиха, и всеки от тях почна да Го пита: да не съм аз, Господи?
23. А Той отговори и рече: който топна с Мене в блюдото, той ще Ме предаде,
24. прочее, Син Човеческий отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.
25. А Иуда, който Го предаде, отговори и рече: да не съм аз, Рави? Иисус му отговори: ти каза.
................
Това е пасхалната вечеря, а не както е известна заради картината на Леонардо тайната вечеря.
...
26. И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло.
27. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички;
28. защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове.
...................
Това е именно и началото поставено от Иисус на причастието с кръвта и тялото Божие.
...
33. Тогава Петър Му отговори и рече: дори и всички да се съблазнят поради Тебе, аз никога няма да се съблазня.
34. Иисус му рече: истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.
35. Петър Му казва: ако потрябва дори и да умра с Тебе, няма да се отрека от Тебе. Същото рекоха и всички ученици.
....................
Но всички са се съблазнили и уплашили в тази нощ - това показва слабоста на човешката ни природа. После тези уплашили се и съблазнени от страха ученици са умрели без страх за вярата и мъчения са понасяли и какво ли не, ама укрепени от силата на Божията благодат.
...
39. И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти.
............
Моли се не само за себе си, но и за греховете на цялото човечество и евреите. Ако това го отмине, ще отмине и евреите и те няма да отпаднат.
...
51. И ето, един от ония, които бяха с Иисуса, протегна ръка, извади ножа си и, като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото.
52. Тогава Иисус му казва: върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат;
..............
Това е направил ап. Петър - извадиш ли нож рано или късно от нож ще умреш.
...
55. Тогава Иисус каза на народа: като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да Ме хванете; всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и Ме не хванахте.
56. Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите писания. Тогава всички ученици Го оставиха и се разбягаха.
...........
А като ги лекуваше си траеха, и за благодарност с колове и ножове.
И ето как учениците му се разбягват в маловерието си.
...
59. А първосвещениците и стареите и целият синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Иисуса, за да Го умъртвят,
60. и не намираха; и, макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели
61. и рекоха: Тоя каза: мога да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам.
62. И като стана първосвещеникът, рече Му: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тези против Тебе?
63. Но Иисус мълчеше. А първосвещеникът Му рече: заклевам Те в Живия Бог, да ни кажеш, Ти ли си Христос, Син Божий?
64. Иисус му отговаря: ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на Силата и идещ на небесните облаци.
............
Егати и водачите имат тези евреи, с лъжа да Го уловят, защото истината свидетелства против тях мани - мани.
И наистина ще видят те добре Иисуса при второто Му пришествие : не така благ и добър с тези козли.
...
67. Тогава Го заплюваха и биеха по лицето, а други Му удряха плесници
68. и думаха: проречи ни, Христе, кой Те удари?
...................
между плюещите го е имало и изцелени от Него - представяте ли си що за хора са тези.
...
69. А Петър седеше вън на двора. И приближи се до него една слугиня и рече: и ти беше с Иисуса Галилееца.
70. Но той се отрече пред всички, като каза: не зная, що говориш.
71. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, що бяха там: и тоя беше с Иисуса Назорея.
72. А той пак се отрече с клетва: не познавам Човека.
73. Малко по-сетне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петра: наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава.
74. Тогава той почна да проклина и да се кълне: не познавам Човека. И веднага пропя петел.
75. И спомни си Петър думата, казана му от Иисуса: преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене. И като излезе вън, плака горко.
................
Ето го и Петър - разчитайки на човешката си воля как се отрича, а после горко се разкайва разбирайки грешката си.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 17, 2009, 15:31:32

ГЛАВА 27.
1. А когато се съмна, всички първосвещеници и стареи народни направиха съвещание против Иисуса, за да Го убият;

2. и като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата.
...........
хитреят - искат Пилат да го осъди и да понесе вината.
...
3. Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и стареите,
4. като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли.
5. И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси.
..........
съвеста му е проговорила, ама късно и зле е свършил предателя и парите не са му нужни вече.
...
9. тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва: "и взеха трийсетте сребърника - цената на Оценения, Когото оцениха синовете Израилеви,
...............
ето на колко тия чифути са оценили Божията милост към тях - 30 ср.
...
12. И когато Го обвиняваха първосвещениците и стареите, Той нищо не отговаряше.
13. Тогава Му казва Пилат: не чуваш ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе?
14. И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много.
...........
какво има да отговаря на фалшиви обвинения и лъжи, а и нали трябва с кръстната си смърт да ни изкупи от първородния грях и да стане жертва.
...
15. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха поискали;
16. тогава у тях имаше един прочут затворник, на име Варава.
17. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече: кого искате да ви пусна: Варава ли, или Иисуса, наричан Христос?
18. защото знаеше, че Го бяха предали от завист.
19. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: не прави нищо на Тоя Праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.
20. Но първосвещениците и стареите надумаха народа, да изпроси Варава, а Иисуса да погуби.
21. Тогава управителят ги попита: кого от двамата искате да ви пусна? Те отговориха: Варава.
22. Пилат им каза: а какво да сторя с Иисуса, наричан Христос? Казват му всички: да бъде разпнат!
23. Управителят рече: та какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха и казаха: да бъде разпнат!
24. Пилат, като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече: невинен съм за кръвта на Тоя Праведник; вие му мислете.
25. И целият народ отговори и рече: кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни.
26. Тогава им пусна Варава, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.
...................
Гледайте кого искат да им пусне: не този дето ги лекуваше и цереше, а разбойника, бунтовника и убиеца.
И ето как евреите сами себе си проклинат и от този момент окончателно се превръщат в грозни чифути и децата дето са заклели - също.
...
28. и, като Го съблякоха, облякоха Му багреница;
29. и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръст; и като заставаха пред Него на колене, присмиваха Му се и думаха: радвай се, Царю Иудейски!
30. И след като Го заплюха, взеха тръстта и Го биеха по главата.
31. И след като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие.
............
и това го правят хора от супер развитата римска култура, която както съвременната не струва и 5ст.
До какво падение може да стигне човека само.
...
32. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха да носи кръста Му.
33. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи: лобно място,

34. дадоха Му да пие оцет, смесен със жлъчка; но Той вкуси и не иска да пие.
35. А след като Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от пророка: "разделиха дрехите Ми помежду си и за облеклото Ми хвърлиха жребие";
..................
човешко падение - дори дрехите на Божия Син ще поделят и ограбят, а днешни дни нещата са още по-зле: падението ни е страшно.
...
38. Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а другият отляво.
39. А минувачите Го хулеха, като клатеха глава
40. и думаха: Ти, Който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси Себе Си! Ако си Син Божий, слез от кръста!
41. Също и първосвещениците заедно с книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и думаха:
42. други спаси, а Себе Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега слезе от кръста, и ще повярваме в Него;
43. надяваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: Син Божий съм.
44. Също Го хулеха и разбойниците, разпнати с него.
.............
А като ги лекуваше и цереше се радваха и сега за благодарност хули и пак хули. Само единия разбойник го е хулел : разпнат за престъпления, вместо да се кае хули.
...
50. А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.
51. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре додолу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха;
52. и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха;
53. и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина.
54. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Иисуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха: наистина Божий Син е бил Тоя Човек!
............
И ето доказателството че е Син Божий , а не измамник. Стотника се казва Лонгий стотник и по-късно заедно с двамата войника умира мъченически за вярата Христова.
...
55. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и Му служеха;
...............
Ето едно доказателство на феминистите и педерасиситите и модернистите : че християните нямат пренебрежително и отношение към жените, жени а не мъже са имали смелоста да отидат до кръста. Това е духа на жените християнки.
...
57. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Иосиф, който също тъй беше ученик на Иисуса;
58. той отиде при Пилата и поиска тялото Иисусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото;
59. а Иосиф, като взе тялото, обви Го в чиста плащаница
60. и Го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си.
61. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.
62. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата
63. и казваха: господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе бе казал: подир три дни ще възкръсна;
64. затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат народу: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата.
65. Пилат им рече: имате стража; идете завардете, както знаете.
66. Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.
.............
обаче после: след възкресението тия рожби ехидни въпреки стражата, пак са твърдели и твърдят че учениците му откраднали тялото.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 17, 2009, 16:18:07
ГЛАВА 28.
1. И като мина събота, на разсъмване, в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
2. И ето, стана голям трус: защото Ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него;
3. видът му беше като светкавица, а дрехата му - бяла като сняг;
4. и пазачите, уплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви.
5. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса;
6. няма Го тук: Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
7. и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
8. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците Му.
..............
Ето че както е обещал Господ е възкръснал, така ще дойде и при второто си пришествие да съди: живи и мъртви.
...
10. тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
11. Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.
12. И тия, като се събраха със стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари
13. и рекоха: кажете, че учениците Му дойдоха нощем и Го откраднаха, когато ние спяхме,
14. и ако за това стигне слух до управителя, ние ще уталожим гнева му, и вас ще избавим от грижи.
15. А те взеха парите и постъпиха, според както бяха научени. И тая мълва се носи между иудеите до днес.
..............
Ето колко може да се вярва на евреите и техните стареи, книжници и мъдреци, а и на сегаьните учени , много от които с еврейски произход, ето им и вярата и морала.
...
17. и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
18. И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
19. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа,
20. и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.
................
Обещал е да бъде в Галилея и е отишъл. И православната църква пази оставеното ни от Него непокътнато и без изменения.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Май 24, 2009, 15:22:12
ОТ МАРКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 1.
1. Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий,
2. както е писано у пророците: "ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе."
3. "Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му."
.........
Викащия е Йоан кръстител, последния пророк.
...
6. А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед.
7. И проповядваше, думайки: след мене иде по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му;
..........
Ето как са се обличали светите хора и какво са ядели, а не като днешните умници в скъпи дрехи и да наблягат на вина и уискита и яко ядене.
...
9. И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана в Иордан.
10. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него.
11. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение.
.........
В смирението си той Бого-човека идва да се кръсти и явяването на Духа Свети , като гълъб и гласа на Отца от небето показват че това е Той - чакания. Това е и праника Богоявление, когато Св. Троица се явява в пълнота.

...
12. Веднага след това Духът Го извежда в пустинята.
13. И Той беше там, в пустинята, четирийсет дни, изкушаван от сатаната; беше със зверовете; и Ангелите Му служеха.
.........
Сатаната се е пробвал, но не е успял - той мръсника винаги се пробва.
...
14. А след като бе предаден Иоан, Иисус дойде в Галилея и, проповядвайки благовестието за царството Божие,
15. казваше: времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте в Евангелието.
............
Казва им, ама колко са го послушали се вижда по-натам, но като им казва и благовести после те, а и ние и вие нямаме оправдание.
...
16. А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари.
17. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци.
18. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него.
19. И като отмина малко, Той видя Иакова Зеведеев и брата му Иоана, също в кораб, да кърпят мрежите си;
20. и тозчас ги повика. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.
...........
Вижте взима не особено образовани рибари, защото образованите и тогава и сега покрай оразоването са и нахитряли и са се покварили.
...
24. о, какво имаш Ти с нас, Иисусе Назареецо! Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий.
.........
вижте бяса веднага го е познал и се е стреснал - защото от тогава власта на бесовете е отслабена.
...
29. И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Иакова и Иоана в къщата на Симона и Андрея.
30. А тъщата Симонова лежеше от огница; и начаса Му казват за нея.
...........
Симон това е ап. Петър - щом е имал тъща е имал и жена и това разбива на прах тарикатлъците на уж праведните католици поповете им да не се женят. Това показва и че : православната църква е на правия път.
...
32. А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс.
33. И целият град се бе събрал пред вратата.
34. И Той изцери мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове, и не оставяше бесовете да казват, че знаят, какво Той е Христос.
.......
Прави им явни чудеса и лекува и гони бесове, ама как ще му благодарят за това само. Между другото съвременната медицина и психиятрия не може да прогони бесове и да помогне на бесновати, само ги дрогират с лекарства.
...
40. Дохожда при Него един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: ако искаш, можеш ме очисти.
41. А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се!
42. След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист.
43. И като го изгледа строго, Иисус начаса го отпрати,
44. и му рече: гледай, никому нищо не обаждай, а иди, покажи се на свещеника, и принеси за очистянето си, каквото е заповядал Моисей, тям за свидетелство.
45. А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Иисус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. И дохождаха при Него отвсякъде.
............
Проказата до 1950 и някоя година не се е лекувала, а Той за секунди я е лекувал. Прокажения обаче не е благодарен на Спасителя си и вместо да си трае : веднага почва да разглася за станалото.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Юни 14, 2009, 16:12:30
ГЛАВА 2.

5. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете.
6. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си:
7. какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
8. Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си?
9. Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи?
10. Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения):
11. тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си.
12. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.
...............
Подходил разхлабения с вяра и получил , каквото поискал. Вижте книжниците; те като хора мислещи веднага са разбрали Кой е Иисус, ама не им е изнасяла истината за греховете им и лъжат че богохуствал, това племе и в днешни дни е така извратено.
...
14. Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: върви след Мене. Той стана и тръгна след Него.
15. И когато Иисус седеше на трапеза в къщата му, заедно с Него седяха и учениците Му и много митари и грешници; защото те бяха много и вървяха подире Му.
16. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: как тъй яде и пие Той с митари и грешници?
..............................
Става дума за Матей, който е написал и едно от евангелията.
Яде с грешниците, защото вярата им е повече и са по-достойни по дела от уж праведните евреи.
...
21. Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно.
22. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да се налива в нови мехове.
............
погледнете колко съвършен е отговора му. Как тръгна нашата демокрация а ? Като наливаме виното в вехтите мехове на ДС гадовете, и национализма ни е такъв и не се получава - абе една грозна кръпка е цялата ситуация в България.
...
27. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата:
28. тъй че Син Човеческий е господар и на съботата.
.............
Да това е ден за Бога и за почивка и с нищо излишно не трябва да се натоварвате. Само че сега не е събота , а неделя този ден.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Юни 20, 2009, 16:34:41
ГЛАВА 3.
1. И влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка.
2. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.
3. А Той казва на човека с изсъхналата ръка: изправи се насред.
4. Тям пък казва: в събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? да спаси ли една душа, или да погуби? Но те мълчаха.
5. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: протегни си ръката. И протегна я, и ръката му стана здрава като другата.
6. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите на съвещание против Него, как да Го погубят.
..................
Ами да понеже прави добри дела е лекува болните ще го погубят. Смятайте до каква степен ние хората сме се ожесточили и озлобяли - като евреите фарисеи са най-напреднали в това.
...
10. понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него.
..........
забележете колко чудеса прави Той - това е понеже хората и особено евреите са били , а и сега са изпаднали в голямо неверие.
...
11. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: Ти си Син Божий!
12. Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.
.............
бесовете Го познават и знаят кой, а и хората са Го знаели кой, ама явно са били по паднали и от бесовете.
...
16. и отреди тия дванайсет: Симона, комуто даде име Петър;
17. Иакова Заведеева и Иоана, брат на Иакова, на които даде име Воанергес, сиреч, синове на гръма;
18. Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Иакова Алфеев, Тадея, Симона Кананит
19. и Иуда Искариотски, който Го и предаде.
...........
това са имената на апостолите.
...
23. И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана?
24. Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може устоя;
25. и ако някой дом се раздели на части една против друга, тоя дом не може устоя;
26. и ако сатана е въстанал против себе си и се е разделил, не може устоя: дошъл е краят му.
27. Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му. Вси светии
28. Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили;
29. но който похули Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане.
.............
отново много точно пучение - как може един политик кланящ се на сатаната да оправи нещата и да прогони наистина злото от страната ни - невъзможмо е... Така, както в къщата на силни е и при нас: вързаха ни силата, тоест ни взеха вярата и сега ни ограбват.
Похулихме Духа Свети на вярата и греха няма да ни се прости -ще ни се отнеме България, като наша страна и ще се даде на други.
...
31. И дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат.
32. Около Него седеше народ. И Му казаха: ето, майка Ти, и братята Ти, и сестрите Ти, вън, дирят Те.
33. Той им отговори и рече: коя е майка Ми, или кои са братята Ми?
34. И като огледа седещите наоколо Си, каза: ето Моята майка и Моите братя;
35. защото, който изпълни волята Божия, той Ми е брат, и сестра, и майка.
................
Вижте какъв пример на поведение ни дава; щом някой е срещу истината, светлината и Бога да се откажеме веднага от него. Така ли постъпваме ние ?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Юни 20, 2009, 16:49:50
ГЛАВА 4.
1. И пак захвана да поучава край морето; и понеже при Него се събра много народ, Той влезе в кораба и седеше в морето, а целият народ беше на сушата край морето.
2. И поучаваше ги много с притчи, и в учението Си им говореше:
3. слушайте: ето, излезе сеяч да сее;
4. и случи се, когато сееше, едни зърна паднаха край пътя, и долетяха небесните птици и ги изкълваха.
5. Други паднаха на каменисто място, дето нямаше много пръст, и скоро поникнаха, понеже пръстта не беше дълбока;
6. а когато изгря слънце, бидоха попарени и, понеже нямаха корен, изсъхнаха.
7. Други паднаха в тръни, и израснаха тръните, заглушиха семето, и то не даде плод.
8. И други паднаха на добра земя и почнаха да дават плод, който поникна и порасна; и принесоха: едно трийсет, друго шейсет, а трето сто.
9. И казваше им: който има уши да слуша, нека слуша!
................
Така е - кой има уши да слуша, ето и собственото Му тълкувание на притчата.
................
13. И им казва: нима не разбирате тая притча? Как тогава ще разберете всички притчи?
14. Сеячът сее словото.
15. Посеяното край пътя означава ония, у които се сее словото, но при които, след като го чуят, тозчас дохожда сатаната и грабва словото, посято в сърцата им.
16. Също и посеяното на каменисти места означава ония, които, след като чуят словото, веднага с радост го приемат,
17. ала нямат в себе си корен и са непостоянни; после, кога настане скръб или гонение заради словото, тозчас се съблазняват.
18. Посеяното в тръни означава слушащите словото,
19. но у които грижите на тоя век, примамливото богатство и други пожелания, като влязат в тях, заглушават словото, и то бива безплодно.
20. А посеяното на добра земя са ония, които слушат словото и приемат и принасят плод: едни трийсет, други шейсет, а други сто.
...
21. И рече им: затова ли се донася светило, за да се тури под крина или под одър? Не затова ли, за да се тури на светилник?
22. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно; и нищо не е станало, за да бъде скрито, но за да излезе наяве.
.........
а ние къде държиме светилото оставено ни от Него а ? Светилото с име свето Православие сме завряли некъде си.
Пиша ви тука и нека ;23. Ако някой има уши да слуша, нека слуша!
...
24. И казваше им: обърнете внимание на това, което слушате: с каквато мярка мерите, с такова ще ви се отмери и ще се прибави вам, които слушате.
25. Защото, който има, нему ще се даде, а който няма, от него ще се отнеме и това, що има.
..........
Да нека внимаваме с меренето и не се подаваме на емоции,че после и на нас така ще се отметва. Като не чуеме, а ние не чуваме - ще си останеме без родина . голи и боси.
...
26. И казваше: царството Божие прилича, както кога човек хвърли семе в земята,
27. и спи, и става нощя и дене; а как пониква и расте семето, той не знае.
28. Защото земята сама по себе си ражда първом злак, после клас, след туй пълно зърно в класа;
29. а кога узрее плодът, незабавно изпраща сърп, защото е настанала жетва.
................
Да последните времена идват и скоро ще настане жътвата.
...
31. То е като синапово зърно, което, кога се посее в земята, е най-малко от всички семена земни;
32. а кога се посее, пониква и става по-голямо от всички злакове, и пуска големи клони, тъй че под сянката му могат да се подсланят птиците небесни.
.........
да това е вярата : малко семе, но големи дела произлизат от нея.
...
33. И с много такива притчи им проповядваше словото, според както можеха да слушат.
34. И без притчи не им говореше, а на учениците Си разясняваше насаме всичко.
.....................
С притчи е говорел заради ожесточението на сърцата им.
...
37. И подигна се голяма буря; а вълните прехвърляха в кораба, тъй че той вече се пълнеше с вода.
38. А Иисус беше заспал при кърмилото на възглавница. Будят Го и Му казват: Учителю, нима не Те е грижа, че загиваме?
39. И като се събуди, запрети на вятъра и каза на морето: млъкни, престани! И вятърът утихна, и настана голяма тишина.
40. И им рече: що сте тъй страхливи? Как нямате вяра!
41. И обзе ги голям страх, и казваха помежду си: кой ли е Този, та и вятърът, и морето Му се покоряват?
.............
С Бога ли си , няма начин да загинеш - само вяра да имаш.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Юли 23, 2009, 07:24:18
Нещо не от евангелията,но точно за управляващите ни и за действията им:

1 За първия певец. Давидов псалом. Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля. 
2 Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците, 
3 Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели, 
4 За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят. 
5 Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види? 
6 Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки. 
7 Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени. 
8 Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава. 
9 И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му. 
10 Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.
Псалми 64 глава
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Декември 12, 2009, 17:27:39
ГЛАВА 5.
1. И преминаха отвъд морето, в страната Гадаринска.
2. И когато Той излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечист дух;
3. той имаше живелище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги;
4. защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и никой не беше в сила да го укроти;
5. и всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни;
6. а като видя Иисуса отдалеч, затече се и Му се поклони;
7. и като извика с висок глас, каза: какво имаш Ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!
......................
Какво по-голямо свидетелство от това на бяса : кой е Христос.
...
9. И го попита: как ти е името? А той отговори и рече: легион ми е името, понеже ние сме много.
................
За съжаление легиони бесове има и в днешните хора, да не говорим за комунистите.
...
10. И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна.
11. А там, край планината, пасеше голямо стадо свини.
12. И всички бесове Го молеха и казваха: прати ни в свините, за да влезем в тях.
13. Иисус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди; и се издавиха в морето.
........................
Да така постъпват бесовете и дявола - самоубиват и самоунищожават тези в които живеят.
...
15. Дохождат при Иисуса и виждат, че оня, който беше по-рано бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха.
16. Ония, които бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините.
17. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.
......................
погледнете ги тези страх ги е от истината и жалят за свинете.
...
25. Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години,
26. и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква полза, а беше й станало още по-зле,
27. като чу за Иисуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му;
28. защото думаше си: ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея.
29. И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта.
.....................
изотзаде защото е нечиста. Но вижте вярата и : само се докосва до дрехата и ето е изцелена.
...
30. А в това време Иисус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: кой се допря до дрехите Ми?
31. Учениците Му казаха: Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш: кой се допря до Мене?
32. Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това.
33. Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина.
34. А Той й рече: дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си.
................
да вярата спасява - стига да я имаме и следваме.
...
35. Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?
36. Но Иисус, щом чу тия думи, казва началнику на синагогата: не бой се, само вярвай.
37. И никому не позволи да върви след Него, освен на Петра, Иакова и Иоана, брат Иаковов.
38. Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смущение, и плачещи и лелекащи силно.
39. И като влезе, казва им: що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи.
40. А те Му се смееха. Но Той, като отпрати всички, взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето.
41. И като хвана детето за ръка, казва му: талита куми, което означава: момиче, тебе казвам, стани!
42. Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на дванайсет години. И се смаяха твърде много.
43. И Той строго им заповяда, никой да не знае за това, и поръча да й дадат да яде.
......................
Ето детето е било доказано умряло и даже Му се смеят невярвайки в силата на Божия Син. Но за Него няма няма и невъзможно и момичето веднага става живо и здраво. А кажете ми кой лекар, или вещер, или сектант, или партиен секретар, или диско, или тв водещ може да съживи умрял човек ?
.......................................................................
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Преспанец в Март 01, 2011, 12:09:28
Библията и формата на Земята

ТРЕТА КНИГА НА ЕЗДРА. ГЛАВА 11.

32. Тая глава заплаши цялата земя и владя над земните обитатели с голямо угнетение, - и държа властта над земното кълбо повече от всички крила, които бяха.
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/3ezd.htm#11 (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/3ezd.htm#11)


КНИГА НА ПРОРОК ИСАИЯ.    ГЛАВА 40.

22. Той е Оня, Който седи над кръга на земята, и живеещите по нея са като скакалци пред Него; Той е разпрострял небесата като тънко платно и ги е разпънал като шатра за живеене.
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/isaiah.htm#40 (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/isaiah.htm#40)
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Анонимен в Юни 16, 2011, 16:28:03
Библията срещу хомосексуализма

Мнозина са чували, че Християнството е негативно настроено срещу хомосексуализмът. Обаче сигурно неголяма част от тях знаят точно какво пише в Библията. Ще се опитам това да покажа, като ще използвам част от това, което има в нея по този въпрос.

1. Адам е първият човек на земята. "18. И рече Господ Бог: не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен. " (Битие, глава 2). Има се предвид жената. Бог дава на Адам за партньор жена, не мъж.
 В същата втора глава от Битие, няколко стиха по-нататък, пише: "24. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си; и ще бъдат (двамата) една плът. "
Забележете, човек ще остави баща си и майка си и ще се привърже към жена си. Нищо не се казва за мъже.

2. Содом и Гомор. Известно е, че там се е ширел хомосексуализъм.
Един праведен човек  на име Лот е имал в къщата си двама гости (да ги наречем условно така), които ги е нагостил. Ето каква история ни описва Битие, 19 глава: "4. Още не бяха легнали да спят, и градските жители, содомци, млади и стари, целият народ от всички краища на града, заобиколиха къщата,
5. извикаха Лота и му думаха: де са човеците, които дойдоха при тебе да нощуват? Изведи ни ги да ги познаем.
"
"Познаем" в смисъл да ги.... сещате се... В крайна сметка не са могли да го направят, не обаче поради причина, че не са го искали.

3. Трета книга Мойсеева - Левит. Глава 18
22. Не лягай с мъж като с жена: това е мръсотия.

Примерите по-горе бяха от Стария Завет

Сега от Новия Завет

4. СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА. ГЛАВА 1

7. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, -

5.  ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО РИМЛЯНИ. ГЛАВА 1

"26... жените им замениха естественото употребление с противоестествено;
27. също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други, и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда."


6.  ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ. ГЛАВА 6


"9. Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие? Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници,"

"Мъжеложници"= педераси

7. ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ. ГЛАВА 1.

9. като знае, че законът е установен не за праведник, а за беззаконници и непослушници, за нечестивци и грешници, за неправедни и скверни, за ония, които оскърбяват баща си и майка си, за човекоубийци,
10. за блудници, мъжеложци, разбойници, клеветници, скотоложци, лъжци, клетвопрестъпници и за всичко друго, що е противно на здравото учение,

Край.
 


Втора глава на Битие - http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/gen.htm (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/gen.htm)

Деветнадесета глава Битие - http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/gen.htm (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/gen.htm)

Трета книга Мойсеева - Левит - http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/lev.htm#19 (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/lev.htm#19)

СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iud.htm (http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iud.htm)

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО РИМЛЯНИ -  http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/rim.htm#1 (http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/rim.htm#1)

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ -  http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1kor.htm#6 (http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1kor.htm#6)

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ТИМОТЕЯ. - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1tim.htm (http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1tim.htm)
 

 
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Анонимен в Юни 16, 2011, 20:41:46
Библията срещу травестизма

Пета книга Моисеева - Второзаконие.  ГЛАВА 22.

5. Жена не бива да носи мъжки дрехи, и мъж не бива да се облича в женско облекло: всеки, който прави това, гнусен е пред Господа, твоя Бог.
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/deut.htm#22 (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/deut.htm#22)
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Rodolubec в Юни 19, 2011, 09:45:29
Библията срещу травестизма

Пета книга Моисеева - Второзаконие.  ГЛАВА 22.

5. Жена не бива да носи мъжки дрехи, и мъж не бива да се облича в женско облекло: всеки, който прави това, гнусен е пред Господа, твоя Бог.
http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/deut.htm#22 (http://www.pravoslavieto.com/bible/sz/deut.htm#22)
Това е вярно! Но за съжаление сегашното общество е просветско и либерално настроено. До голяма степен светските грехове извратиха хората. Апостол Павел се е обърнал към жените с ясното послание да служат на мъжете си така както мъжете служат на Бога. В православието има строга йерархия-жените са подвластни на мъжете;мъжете са подвластни на Христос. В православната вяра е изразен силно патриархалният строй и моралните ценности и задължения на мъжете пред Бога.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Октомври 31, 2011, 20:17:05
Започнах за пордн път да чета Евангелията и мъдроста в тях ме зашемети.
Та за това реших да пусна тази тема с моменти направили ми силно впечатление.
И така започвам с опита на дявола да изкуши самият Божи Син.
http://pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm
3. И приближи се до Него изкусителят и рече: ако си Син Божий, кажи, тия камъни да станат на хлябове.
4. А Той му отговори и рече: писано е: "не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста".
5. Тогава дяволът Го завежда в светия град и Го поставя на храмовата стряха,
6. и Му казва: ако си Син Божий, хвърли се долу, защото писано е: "на Ангелите Си ще заповяда за Тебе, и на ръце ще Те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата Си".
7. Иисус му рече: писано е също: "няма да изкусиш Господа, Бога твоего".
8. Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава,
9. и Му дума: всичко това ще Ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.
10. Тогава Иисус му казва: махни се от Мене, сатана! защото писано е: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш".
-------------------------------------------------------------------------------------
Така е не само с хляб и светска суета се живее, а най-вече с словото Божие. Забележете, когато Го кара да се хвърли от храма. Казва му да не се изкушава Бога. Същото важи и за чудесата дето все ни се иска да правиме и тези дето ги правят разни вещици от рода на Ванга.
Не искайте да изкушавате Бога.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 01, 2011, 12:16:53
3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.


Ето това първо блаженство много ми харесва. Блажени бедните духом , а не богатите: интелектуалци, мислите толерасти и всякаква друга сган натрапвана ни от медиите.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 02, 2011, 10:16:53
13. Вие сте солта на земята. Но, ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците.
 това спокойно може да се каже за католици, протестанти и т.н.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Ноември 02, 2011, 16:02:04
3. блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
Ето това първо блаженство много ми харесва. Блажени бедните духом , а не богатите: интелектуалци, мислите толерасти и всякаква друга сган натрапвана ни от медиите.

Ти изкара неграмотните цигани и турци светии.
То по тая логика - св. патриарх Евтимий, св. Иван Рилски, Климент Охридски, св. братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Христо Ботев, Иван Вазов, Любен Каравелов, Борис Дрангов и мн. други.  Какви са? Те са били богати ДУХОМ. И са оставили преБОГАТО наследство за всеки един от нас.
http://mglena.blog.bg/lichni-dnevnici/2009/12/07/quot-blajeni-pritejavashtite-quot.450028
Можеш поне да пишеш от кое евангелие са цитатите, които си публикувал.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 02, 2011, 17:12:47
Изброените от тебе са били богати духом, но не с човешки дух на празнословие и самопревъзнасяне, а с дух Божий с Дух Светий, което е различно. От тази категория изключвам Ботев разбирасе.
Как може простият циганин: крадец, лъжец, развратник и мисиоманин да е угоден Богу а ?
Между духа на светските умувания и Божият Дух има голяма разлика..
Обаче може би за да знаеш какво говоря е добре да прочетеш Климов.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Ноември 02, 2011, 18:35:02
Изброените от тебе са били богати духом, но не с човешки дух на празнословие и самопревъзнасяне, а с дух Божий с Дух Светий, което е различно. От тази категория изключвам Ботев разбирасе.
Как може простият циганин: крадец, лъжец, развратник и мисиоманин да е угоден Богу а ?
Между духа на светските умувания и Божият Дух има голяма разлика..
Обаче може би за да знаеш какво говоря е добре да прочетеш Климов.
Ама нали е това пак е дух? Нали е точно упоменато в евангелието(или нагласено?), така, че да звучи и народа да си натиска парцалите и да очаква да се провъзнесе на небето. Това не може да е блаженство(не говоря за останалите). Ако беше така нали всички щяха да останат прости и неуки ;) Най-вече папите и патриарсите, които са най-големите грешници.  Това блаженство е вредно да се разбира буквално(за разлика от другите), но тъй като сме си българчета и във всичко се стремим да подражаваме на всичко до п*сиране. По-скоро би трябвало да значи: "блажени са търсещите(просещите) дух", но това си лично мое мнение. Едно е да се  следва нещо буквално, а съвсем друго човек да си поразмърда съзнанието. Тук беден духом трябва да го разбираме другояче - не като прост човек, тъп и т.н., а непокварен, търсещ познание човек.
Ама нали този циганин е беден духом? Точно си описал признаците на бедният дух. Тогава?
Аз съвременни софизми не чета. Каквото е казано е казано още първите 5-6 века. След това идват празнословията и преливанията от пусто в празно.

Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 02, 2011, 20:19:49
казано е буквално и е казано право.
Защо му е на човек да чете книги, да гледа филни да слуша глупости на поети ит.н.
Достатъчно му е да почита Бога, да си пази рода и верата и да си гледа децата.
А сега да видиме кой ги е правел тези работи: бедният духом работлив и забогатял от работа мой пра-дядо или сегашният модерен човек  с богатият дух.
Пра-дядоми имаше 9 деца, а сега богатите духом по колко имат а ?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 02, 2011, 20:29:27
ГЛАВА 7.
1. Не съдете, за да не бъдете съдени;
2. защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.
3. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?
4. Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!
5. Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.
6. Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ето това също много ми харесва !
 
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: april_z в Ноември 02, 2011, 20:36:16
ГЛАВА 7.
1. Не съдете, за да не бъдете съдени;

 


това е робство. само роби нямат мнение и нямат воля и възможност да кажат кое е според тях правилно и справедливо. християнството е робска религия. удобна да те владеят владетели и ти да им духаш ***.

Моля, без цинизми.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 03, 2011, 09:42:17
това е робство. само роби нямат мнение и нямат воля и възможност да кажат кое е според тях правилно и справедливо. християнството е робска религия. удобна да те владеят владетели и ти да им духаш пишката.
Християнството е висша мъдрост и всобода. Свободен е само православният, останалите са роби на греха и от там и на дявола.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 03, 2011, 09:50:24
В днешни дни е модерно да се заклеваш, хората го правят по какви ли не дребни поводи, но ето какво е казано по въпроса.
---------------------------------------------------------------------------
33. Слушали сте още, че бе казано на древните: "клетва не престъпяй, а изпълнявай пред Господа клетвите си".
34. Аз пък ви казвам: да се не кълнете никак: ни в небето, защото е престол Божий;
35. ни в земята, защото е подножие на нозете Му; ни в Иерусалим, защото е град на великия Цар;
36. ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен.
37. Но думата ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, то е от лукавия.
----------------------------------------------------------------------------
Най-обичат да се кълнат циганите и все се заклеват в нещо - така е защото са деца на Дявола.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Преспанец в Ноември 03, 2011, 14:32:45

То по тая логика - св. патриарх Евтимий, св. Иван Рилски, Климент Охридски, св. братя Кирил и Методий, Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Раковски, Христо Ботев, Иван Вазов, Любен Каравелов, Борис Дрангов и мн. други.  Какви са? Те са били богати ДУХОМ. И са оставили преБОГАТО наследство за всеки един от нас.
http://mglena.blog.bg/lichni-dnevnici/2009/12/07/quot-blajeni-pritejavashtite-quot.450028
Можеш поне да пишеш от кое евангелие са цитатите, които си публикувал.
Беден духом е този, който не се гневи, според най-разпространеното мнение, а не този, който не знае.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 03, 2011, 17:47:51
Беден духом е и този който не знае : да лъже, да мами, да развратничи, да го увърта, да се покланя на тъпанарщини, да се напива, интриганства, клюкарства и умува над празни светски безмислици, както и още много.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 06, 2011, 19:04:12
2. И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда.
3. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната,
4. та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
---------------------------------------------------------------------------
 А не като масоните, евреите и сатанистите : дадат нещо и ни проглушат ушите колко били добри.
Евангелието ги разобличава и тези гадини.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Ноември 06, 2011, 19:16:03
Аз скоро направих една милостиня и я обявих в интернет. Това правили ме лицемер?
За пореден път те моля позовавай книгата от която са цитатите.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 06, 2011, 19:29:59
Аз скоро направих една милостиня и я обявих в интернет. Това правили ме лицемер?
За пореден път те моля позовавай книгата от която са цитатите.
Ами не те прави лицемер, зашото не си знаел, ама следващият път ще си лицемер, понеже вече знаеш.
Откъса е от Матея глава 6
http://pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Ноември 06, 2011, 19:33:32
Ами не те прави лицемер, зашото не си знаел, ама следващият път ще си лицемер, понеже вече знаеш.
Е не е ли малко прекалено?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 06, 2011, 19:55:14
Е не е ли малко прекалено?
Не не е прекалено, а си е точно така. Верно че е неудобно, ама то не е вяра да ти угажда, а да те спаси.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Преспанец в Ноември 08, 2011, 09:45:35
Е не е ли малко прекалено?
Трябва да правим добро, заради самото добро, не за да го видят другите. Не мислиш ли?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Hatshepsut в Ноември 08, 2011, 19:17:06
Аз скоро направих една милостиня и я обявих в интернет. Това прави ли ме лицемер?

Не, не си лицемер.
Ето значението на думата "лицемерие" според Българския тълковен речник:

лицемерие (само ед.ч.)
Поведение, при което злонамереност и неискреност се прикриват под маската на чистосърдечие и добронамереност.

http://www.t-rechnik.info/search.php?search=лицемерие (http://www.t-rechnik.info/search.php?search=%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5)

В твоя случай няма нито злонамереност, нито неискреност. Обявил си в интернет това, което си сторил, ни повече, ни по-малко. Освен това стореното от теб е добро, а не зло.
Да кажеш/напишеш истината не е лицемерие.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 21, 2011, 12:52:21
28. Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя;
29. вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си;
30. защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.
   --------------------------------------------------------------------------------
И наистина е така.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Ноември 21, 2011, 19:14:01
Трябва да правим добро, заради самото добро, не за да го видят другите. Не мислиш ли?
А, ако искам да подтикна и другите да направят същото или нещо подобно?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 22, 2011, 09:17:52
А, ако искам да подтикна и другите да направят същото или нещо подобно?
Ами не мисли за другите - нека те сами помислят за себе си, а си има и Бог да мисли за тях.
Ти мисли за Христа и как ще изглеждаш пред него.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Ноември 22, 2011, 17:41:12
Ти мисли за Христа и как ще изглеждаш пред него.
Каквото съм надробил, това и ще папам и въобще няма да се сърдя!

3 А за мене е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; даже аз не съдя сам себе си.
4 Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди.
5 Затова недейте съди нищо преждевременно, докле не дойде Господ, Който ще извади на видело скритото в тъмнината, и ще изяви намеренията на сърцата; и тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.

1Кор 4 глава
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Ноември 22, 2011, 19:39:17
Еми тогава внимавай какво си надробяваш.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Декември 02, 2011, 09:46:04
45. за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни
http://pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm
Слънцето грее и за тъпи и умни и за грозни и хубави, така че мислете преди да наречете някого тъп или грозен. Въобще нека мислиме за нас първо, а после за това , какви са другите.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Декември 06, 2011, 09:59:10
Матея глава 7.
24. И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;
25. и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.
26. А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък;
27. и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.
-------------------------------------------------------------------------
И това е не само в областа на вярата, но и във всяка друга област.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Hatshepsut в Юни 27, 2012, 21:59:09
Това ми беше любимият текст от Библията. Не знам дали на някой друг е направил впечатление.

Псалтир, глава 1:

1 Блажен e оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;     
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.    
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.    
4 Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.    
5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;    
6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Ратникъ в Юни 28, 2012, 01:10:30
Е какво по-точно те впечатлява тука ? Какво откроява този пасаж от всички останали в библията ?
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Hatshepsut в Юни 28, 2012, 06:18:55
Е какво по-точно те впечатлява тука ? Какво откроява този пасаж от всички останали в библията ?

В този псалм се прокарва ясна граница между честните и достойни хора, от една страна, и нечестивците и престъпниците - от друга.
Стиховете на този псалм все още ми харесват, тъй като в тях не се споменава името на еврейския бог Йехова.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Юни 28, 2012, 18:14:27
1. Измежду фарисеите имаше един човек, на име Никодим, началник иудейски.
2. Той дойде при Иисуса нощем и Му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с него Бог.
3. Иисус му отговори и рече: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие.
4. Никодим Му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
5. Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие;
6. роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Какъвто и да си по кръв, ако не си такъв и по дух нищо не си - доказват го и горните редове.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Юни 29, 2012, 18:04:37
. И тъй, дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Иаков бе дал на сина си Иосифа.
6. Там беше Иакововият извор. Уморен прочее от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия.
7. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус й казва: дай Ми да пия.
8. Защото учениците Му бяха отишли в града да купят храна.
9. Жената самарянка Му казва: как Ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? (Защото иудеите нямат сношение със самаряните.)
10. Иисус й отговори и рече: да би знаяла дара Божий, и кой е Оня, Който ти казва: дай Ми да пия, ти сама би изпросила от Него, и Той би ти дал вода жива.
11. Жената Му казва: господине, ни почерпало имаш, па и кладенецът е дълбок: отде тогава имаш живата вода?
12. Нима Ти си по-голям от отца ни Иакова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му?
13. Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее;
14. а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен.
15. Казва Му жената: господине, дай ми тая вода, за да не ожаднявам и да не дохождам тук да вадя.
16. Иисус й казва: иди повикай мъжа си и дойди тука.
17. Отговори жената и рече: нямам мъж. Иисус й казва: добре каза, че мъж нямаш;
18. защото петима мъжа си имала, и тоя, когото сега имаш, не ти е мъж; това право си каза.
19. Казва Му жената: господине, виждам, че Ти си пророк.
20. Нашите бащи се покланяха в тая планина, а вие казвате, че в Иерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме.
21. Иисус й казва: жено, повярвай Ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Иерусалим ще се поклоните на Отца.
-------------------------------------------------------
Една от любимите ми части на евангелието на Йоан.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Юли 01, 2012, 12:17:05
Това ми беше любимият текст от Библията. Не знам дали на някой друг е направил впечатление.

Псалтир, глава 1:

1 Блажен e оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;     
2 Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.    
3 Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.    
4 Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.    
5 Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;    
6 Защото Господ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

http://biblia.duh-i-istina.net/index.php?k=19&tr[]=1
Прави впечатление и на мен. Ето един друг:

Скоро бях чел ето този:
37 псалм

1 Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие.   
2 Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повехнат.   
3 Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност.   
4 Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.   
5 Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;   
6 И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне.   
7 Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости.   
8 Престани от негодуванието, и остави гнева; Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворството.   
9 Защото злотворците ще се изтребят; А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята.   
10 Защото още малко, и нечестивият не ще го има вече; Да! прилежно ще изследваш мястото му, и не ще се намери;   
11 Но кротките ще наследят земята, И ще се наслаждават с изобилен мир.   
12 Нечестивият прави заговор против праведния. И скърца на него със зъби.   
13 Господ ще му се присмее, Понеже вижда, че иде денят му.   
14 Нечестивите изтръгнаха меч и опънаха лъка си, За да повалят сиромаха и немощния, За да заколят ония, които са с праведна обхода.   
15 Мечът им ще се забие в тяхното сърце, И лъковете им ще се строшат.   
16 Малкият имот на праведния е по-желателен От богатството на мнозина нечестиви;   
17 Защото мишците на нечестивите ще се строшат, А Господ подкрепява праведните.   
18 Господ знае дните на непорочните; И тяхното наследство ще бъде до века.   
19 Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити,   
20 А нечестивите ще загинат, И враговете Господни ще бъдат като отборните агнета; Ще чезнат, като дим ще изчезнат.   
21 Нечестивият взема на заем, и не отплаща; А праведният постъпва благо и дава.   
22 Защото благословените от Господа ще наследят земята; А проклетите от Него ще се изтребят.   
23 Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му.   
24 Ако падне, не ще се повали, Защото Господ подпира ръката му.   
25 Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.   
26 Всеки ден постъпва благо и дава на заем; И потомството му е в благословение.   
27 Отклонявай се от зло, и върши добро, И ще имаш вечно жилище.   
28 Защото Господ обича правосъдие, И не оставя светиите Си; До века те ще бъдат опазени; А потомството на нечестивите ще се изтреби.   
29 Праведните ще наследят земята, И ще живеят на нея до века.   
30 Устата на праведния приказва за мъдрост, И езикът му говори правосъдие.   
31 Законът на неговия Бог е в сърцето му; Стъпките му няма да се подхлъзнат,   
32 Грешният наблюдава праведния, И търси да го убие.   
33 Господ няма да го остави в ръцете му, Нито ще го осъди, когато бъде съден.   
34 Чакай Господа и пази Неговия път, И Той ще те издигне, за да наследиш земята; Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това.   
35 Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва;   
36 Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери.   
37 Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек ще има потомство;   
38 А престъпниците всички заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат.   
39 Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.   
40 И Господ ще им помогне и ще ги избави, Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, Понеже са прибягнали при Него.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: vailen в Юли 04, 2012, 14:27:52
Матей 25:31-46
31 А когато дойде Човешкият Син в славата Си, и всичките [свети] ангели с Него, тогава ще седне на славния Си престол.
32 И ще се съберат пред Него всичките народи; и ще ги отлъчи един от други, както овчарят отлъчва овцете от козите;
33 и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.
34 Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света.
35 Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.
37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и Те нахранихме; или жаден, и Те напоихме?
38 И кога Те видяхме странник, и Те прибрахме, или гол и Те облякохме?
39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?
40 А Царят в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже сте направили това на един от тия най-скромни Мои братя, на Мене сте го направили.
41 Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
42 Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте;
43 странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте.
44 Тогава и те в отговор ще кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не Ти послужихме?
45 Тогава в отговор ще им рече: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на ни един от тия най-скромните, нито на Мене сте го направили.
46 И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Nordwave в Март 23, 2017, 22:11:26

    Блажени нищите по дух, защото е тяхно царството небесно.

    Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
    Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
    Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
    Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
    Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
    Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.
    Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
    Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене;
    радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата,
    понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

        — Христос в Проповедта на планината, в Евангелие от Матея 5:3-12

Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Nordwave в Март 28, 2017, 20:49:23
"Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът" (Битие, 2:24)
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Петкан в Март 28, 2017, 22:45:50
На какво всъщност ни учи Библията ?

Главната книга и несекващ авторитет за християните е Библията

 Защо с тази най-тиражирана книга в света – повече от 20 милиарда тираж, трябва да се съгласяваме и да гледаме на нея като на лицензирано съглашение. Какво не бива да знаят вярващите? Какви нравствени и морални ценности, умения, знания, обичаи и традиции предава тази книга от поколение на поколение?

Нравствеността и моралът
„Великите, мъдри и праведни“ според Библията патриарси, пророци и царе са крадци, измамници и убийци. А те са персонажи, които според библейската логика са пример за подражание за всички християни.

Ето няколко примера от криминалната им дейност:
1. Мойсей, наречен в Библията „най-кроткият“, заповядал да ликвидират около три хиляди негови сънародници;
2. Ной пиел яко, търкалял се гол в шатрата и проклинал внуците си за това, че баща им – неговият син, го видял в такъв вид;
3. Авраам – „великият праотец“, дал жена си под аренда на фараона срещу „дребен и едър добитък, роби, робини, коне и камили“, с една дума се изявил като сутеньор на собствената си жена; Авраам изгонил в пустинята държанката си Агар, бременна с неговото дете;
4. Неговият син Исаак се занимавал със същото;
5. Родните дъщери на неговия племенник Лот изнасилили пияния си баща;
6. Внукът на Авраам – Иаков, измамил баща си и с хитрост отнел първородството от родния си брат и откраднал животните на тъста си;
7. Жената на Иаков обрала собствения си баща, като откраднала семейните идоли;
8. Възпяваният на всичките ладове цар Давид не прощавал нито на девойки, нито на момчета, но изобретил рекета и холокоста;
9. Синът на Давид – Амнон, изнасилил сестра си и я изоставил;
10. Самият Давид отнел от офицер – герой от войната, жена му и го изпратил на смърт;
11. Другият син на Давид – Авесалом, поискал властта и заформил заговор срещу баща си, от когото се научил на всичкото това;
12. Библейските пророци убивали хора. Илия собственоръчно заклал около 450 свещеници от култа на Ваал, а Елисей го правел с божието слово; заради насмешката, че е плешив, проклел 42 деца и те били разкъсани от мечка.
13. Друг библейски „праведник“ Йефий изгорил дъщеря си, обещавайки на Йехова да предаде на огъня първото, което се появи пред него.

Тази мерзост днес се оневинява по следния начин:
1. Такива били времената, жестоки, диви, нецивилизовани.
2. Т.нар. праведници преди Мойсей не познавали криминалния кодекс от тези времена – 10-те заповеди, които му предал Йехова.

Тези доводи се разбиват от обикновените факти:
Дълго преди десетте заповеди съществували други цивилизации с по-съвършени закони и високи морално-етични норми.
И след появяването на десетте заповеди библейските герои продължавали да се държат по същия начин – като банда главорези. Персонажи като Давид, Соломон, Илия и Мордехай, който извършил преврат в Персия, в резултат на който били заклани 75 хиляди перси за три дни, се появили по-късно от Мойсей и по логиката трябвало да се държат в рамките на старозаветното правно поле, т.е. строго да следват заповедите на Мойсей. За нарушаването им се полагало наказание – пребиване с камъни, т.е. смърт, включително и за нарушаване на шестата заповед – „Не убивай!“. Заповедта е чисто условна, защото кръвожадният бог впоследствие добавя, че може да се убива, дори е нужно.
В Библията подробно се разказва историята на цели поколения на т.нар. праотци, които се смятат за прародители на съвременните юдеи. Тази книга поразява неприятно с факта, че в нея няма и намек за съзидателния труд на човека.

Открадни, измами и отнеми – това са методите, описани в Библията:
1. Ако искаш да придобиеш камили, коне и магарета, отстъпи жена си за две нощи на фараона;
2. Ако искаш да вземеш лозето на съседа си, а собственикът му не иска да го даде, наеми двама лъжесвидетели, които да кажат, че собственикът на лозето е хулил Бога и царя. Собственикът на лозето ще бъде пребит с камъни до смърт. В знак на скръб раздери дрехите си, облечи дрипите и встъпи във владение на лозето;
3. Когато тръгваш на дълъг път и знаеш, че никога няма да се върнеш, помоли съседите да ти дадат ценните си вещи за известно време;
4. Когато си на власт и имаш ексклузивна информация, не се стеснявай, спекулирай, обирай хората и превръщай свободния народ в роби, както го направи Йосиф, синът на Йаков в Египет;
5. Защо да се трудиш, обработваш земята и създаваш материални ценности, иди и предложи „покрив“ за „защита“, както го направил Давид, или просто отнеми това, още повече че самият бог го насърчава;
6. Ако искаш да управляваш страната, не се втурвай към трона, но стой по-близо до самодържеца, стани негов виночерпец, стани тълкувател на сънищата му или домоуправител или касиер; направи така, че сестра ти да стане негова жена;
7. Ако искаш да постигнеш власт и да я задържиш, поучи се от цар Давид. Използвай измама, предателство, убийство, намирай силни съюзници, сключвай договор с тях за сътрудничество, след това ги отстранявай. Желателно е да се избавиш от всички, които могат да претендират за твоето място, или ги дръж под контрол.


 

 
Ето това са всичките знания и умения. Причината за липсата на съзидателен труд е много проста – от самото начало „избраничеството“ на народа на Израел е дал Йехова, естествено, предварително отнемайки създаденото от онези, които са се трудили. Днес такова поведение се квалифицира като паразитизъм.

Град Йерусалим евреите не са изградили сами, а са отнели от иевусеите; своят храм те строили след разрушаването му, но парите за това били взети от персите.

Библията предлага още едно умение – да се унищожават цели народи, което днес се нарича геноцид.

По заповед на своя Бог евреите напълно унищожили десет народа, за да се заселят на земята им.

„… И така убивайте всичките деца от мъжки пол и всичките жени, познали мъжа на мъжкото ложе, убивайте; а всичките деца от женски пол, които не са познали мъжкото ложе, оставете живи за себе си…“

Когато евреите „излизали“ от Египет, те се постарали да унищожат всичко, което било възможно: животните, посевите, водата, самите египтяни били заразени с кожни болести, първородните им синове били заклани, отнето било огромно количество злато и сребро. Това се осъществявало под ръководството и прякото участие на Йехова.

Никакви достойни за внимание знания няма в Библията – нито исторически, нито астрономически, нито географски.

Освен това поразяват примитивните космогонични представи, бедните етически норми, които библейските герои постоянно нарушавали, и многобройните банални „премъдрости“ в пропагандираните пред света Притчи на Соломон.

В Библията няма и никакви медицински знания, дори приблизителни.

В нея няма никакви исторически знания. Нейната историческа достоверност е близка до нулата.

В нея няма нито едно име на египетски фараон, затова пък са старателно запазени имената на проститутките.

Появяват се несъществуващи царе и географски имена.

След прочитането на Библията се създава впечатлението, че историята на останалите народи е само фон за историята на юдеите, при това съдържанието на този „фон“ нарочно се изкривява, а понякога се превръща в абсурд.

Отделен пункт са многобройните военни „победи“ на юдеите, описани в „най-правдивата и свещена“ книга на земята, които приличат на хвалбите на рибари или ловци.

1. Невероятната победа на израилтяните под водачеството на Гедеон над мадианитяните – 300 срещу 120 хиляди! – Книгата на Съдиите;
2. Седем хиляди израилтяни поразили 100 хиляди сирийци…;

В Библията са описани няколко факта с човешки жертвоприношения.
Първото и най-известно е, когато Авраам се съгласил да принесе в жертва на Йехова своя син Исаак, като го изгори. Такива неща при евреите са били обикновено явление.

Второто човешко жертвоприношение е, когато съдията Йефай дал обет на Бога, че в случай на победа над амонитяните, той ще изгори на жертвеника първия срещнат; първият срещнат се оказала дъщеря му; съдията изпълнил обета, даден на Бога.

На празника Песах евреите принасят жертва на своя бог и благодарност за това, че той ги оставил живи, а египтяните умъртвил.

Пурим – в този ден евреите празнуват организирания от тях държавен преврат в Персия, когато за един ден убили 75 хиляди перси, преди всичко от персийския елит, начело с премиера Аман и неговите десет синове. В Библията се описва как те били обесени два пъти.

Като високи нравствени и морални принципи, авторитетно провъзгласени в свещената книга на християните, са посочени хитростта, лъжливостта, лъжесвидетелството, клеветата, предателството, обира на хазни, корупцията, животинската злоба, жестокостта, расовата нетърпимост и др.

В качеството на знания и умения се налагат невежеството, паратизизмът, откровената лъжа, хитростта, безпринципността, подлостта…

В качеството на обичаи и традиции се налагат отвратителните обряди, жертвоприношения на животни и празници, които прославят кървавите престъпления против цели народи…

Елена Любимова, Издателство „Распер“


http://bultimes.com/na-kakvo-vsashtnost-ni-uchi-bibliyata/ (http://bultimes.com/na-kakvo-vsashtnost-ni-uchi-bibliyata/)
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Март 31, 2017, 13:28:56
За всичките си лошотии и извратени дела израелтяните са били наказвани. Повече от 20 века без собствена държава разпръснати по света а и на много места преследвани и предадени на страдания.
Бог им казва в Библията,че са излезли коравовратни хора и са вършили неща, който Той не им е казвал, и даже наум не Му е идвало да им ги каже, като например да принасят хора в жертвоприношения.
Но Бог не е човек та да се променя и това, което обещава Той винаги го изпълнява заради собствената си същност а не че човеците са правдиви и го заслужават. Затова и след 40 години обикаляне в пустинята ги завежда в обещаната земя.
Както дължим на Господ и ние спасението си чрез вяра в Сина Му. Че го е обещал преди да се родим даже и днес получаваме спасението на душата си следствие вярата си. Писано е: Във всеки народ  който върши правото - угоден Му е.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Nordwave в Октомври 24, 2017, 23:01:12
Ако е възможно доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Рмл.12:18
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Nordwave в Октомври 24, 2017, 23:04:28
Отбягвай глупавите разисквания, препирни и карания. Тит 3:9
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Декември 21, 2017, 10:24:51
Павел към Тимотей:

Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му
проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване
Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.


2 посл. към Тимотей 4 гл.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Януари 18, 2018, 09:35:58
Голям грях на властта от 1944 до 1989  г. е това,че скриха Библията от народа. Поне за известно време де. И трудно се намираше Библия. Аз успях да намеря едва през 1992г.  Обаче Божието Слово не можеш да го вържеш- казва Библията сама за себе си. Все едно да вържеш Бог.
И за това тяхно деяние има точно слово в Библията, какво им казва Спасителят:
Горко на вас, законници! защото отнехте ключа на знанието; сами вие не влязохте, и на влизащите попречихте.
Лука 11

Те сами не вярваха в Бог и пречеха и преследваха тези, които вярват. Приложиха някои неща от християнството и искаха те да бъдат Бог на хората. Искат почит и поклонение и покорство, което човек дължи първо на Бог.
Сегашните са може би и по-зле. Разликата е,че може свободно да се намери и литература и най-вече Библия. Няма преследвания на християни. Но пък се наблюдава друг абсурд. Проповедници се нуждаят от разрешение на политическата власт за да говорят за Бог. Търсят да са изгодни за партийната власт. Което е тъжно и води до силно намаляване на идващата благодат от вярата. Все едно апостолите търсеха одобрение за да говорят за Христа. Или Христос чакаше одобрение за да говори за Отец........Да търсиш и се нуждаеш от одобрение на ИЗМАМНИЦИ за да говориш за вечния Бог? Това е и тъжно и смешно.

По въпроса за това колко стойностни са църквите - Православна и протестантските...там както и във всяка област на живота говорят делата, не думите. Тази които най-близо стои с делата си до Божието Слово и Христа, това е най-верната църква, съответно членовете и са такива. Църквата се състои от хора. Силно се надявам там да се води много повече реален живот, отколкото виртуален.

Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Януари 18, 2018, 14:41:50

 и искаха те да бъдат Бог на хората. Искат почит и поклонение и покорство, което човек дължи първо на Бог.

Искаха, ама няма. Ненормалници.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Март 16, 2018, 10:36:53
Нещо, което е много често актуално за България /за съжаление/
--
ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
Галатяни 5 гл.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Март 16, 2018, 12:33:00
Нещо, което е много често актуално за България /за съжаление/
--
ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
Галатяни 5 гл.
Гордостта ги е отровила и са ослепяли.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Март 21, 2018, 11:17:36
Страхотни стихове си спомних днес, предлагам ви ги. В това, което правиш да не роптаеш и мрънкаш, а да се държиш като мъж. Да не изпитваш или да таиш злоба, която трови около теб и самия теб. Да бъдеш наистина светлина в тъмен свят, дори и да се намираш всред опаки извратеняци, както е на много места днес по света. Които се навират и напират с нахалство, защото не си като тях.
И да казваш и на другите за Христа.

Вършете всичко без роптание и без препиране,
за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,
като явявате словото на живота


Посл. към Филипяни 2 гл.


Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Март 21, 2018, 14:24:20


Вършете всичко без роптание и без препиране,
за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,
като явявате словото на живота


Посл. към Филипяни 2 гл.
Роптаенето, мрънкянето и осъждането са основните занимания на днешните хора и на т.н. националисти също.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Март 23, 2018, 15:39:38
Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно;
всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.

1 посл. кор. 6 гл.

--------------------
Словото е живот
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Март 23, 2018, 19:03:34
Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно;
всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.

1 посл. кор. 6 гл.

--------------------
Словото е живот
Добре казано особено за днешното време, когато хората са обладани от бесовете на идеологиите .
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Април 16, 2018, 09:33:19
Изпитвайте духовете дали са от Бога

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.
По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.

Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.


1 посл. на Йоан 4 гл.
------------------------------
Четеш ли Словото, мислиш ли за Словото, стоиш ли с делата си близо до Словото-не можеш да бъдеш заблуден от никого.
Ако някой ви говори за Бог и има претенции за истина, а ви каже относно Христа: ама не се знае дали е живял, или че не е възкръсвал, или че не е Божи Син или нещо друго неясно а не заяви,че за него Христос е Син Божи и Спасител на човечеството- няма смисъл да слушате такъв човек, камо ли да го следвате. Ще сбъркате със сигурност.

Приятен ден!
Божията благодат да бъде с народа ни!
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Април 16, 2018, 13:54:00
Изпитвайте духовете дали са от Бога

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.
По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;
а никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде, и сега е вече в света.

Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.


1 посл. на Йоан 4 гл.
------------------------------
Четеш ли Словото, мислиш ли за Словото, стоиш ли с делата си близо до Словото-не можеш да бъдеш заблуден от никого.
Ако някой ви говори за Бог и има претенции за истина, а ви каже относно Христа: ама не се знае дали е живял, или че не е възкръсвал, или че не е Божи Син или нещо друго неясно а не заяви,че за него Христос е Син Божи и Спасител на човечеството- няма смисъл да слушате такъв човек, камо ли да го следвате. Ще сбъркате със сигурност.

Приятен ден!
Божията благодат да бъде с народа ни!
Абе мъчиме се, ама в днешни дни е малко трудно, но поне се опитваме.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Април 24, 2018, 10:27:04
 От Стария завет пророк Исайя 40 гл.

    Дигнете очите си нагоре Та вижте: Кой е създал тия светила, И извежда множеството им с брой? Той ги вика всичките по име; Чрез величието на силата Му, И понеже е мощен във власт, Ни едно от тях не липсва.
Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю: Пътят ми е скрит от Господа, И правото ми се пренебрегва от моя Бог?
Не знаеш ли? не си ли чул, Че вечният Бог Иеова, Създателят на земните краища, Не ослабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим.
Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните.
Даже младите ще ослабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат;
Но ония, които чакат Господа, ще подновят силата си, Ще се издигат с крила като орли, Ще тичат и няма да се уморят, Ще ходят и няма да ослабнат.    
------------------------------------------------
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Май 30, 2018, 11:53:27
Всичко у вас да става с любов
1 кор. 16 гл.
------------------------------------------

Любовта е една от основните същности на Бога.
Ние сме създадени с любов. Ние също създаваме с любов.
Всичко у вас да става с любов е писано в една Книга.

Любовта идва като дар от Бога и отива пак при Него. Точно както и човешкият живот. В любовта няма страх. Тя го побеждава.

Любовта идва от Истината. Истината е личност - Христос. Затова и преживяването на любовта е съвършено и радостно.

И животът ни и любовта ни са удивителни.

Ако хората допускат любовта да си отиде, значи са отдали значение или значения на други неща повече отколкото на любовта. И тя понеже не търси своето а търси доброто на другия, не се натрапва и не безобразничи, си е отишла.

Ако в любовта усетите нещо негативно, това не е част от любовта. Не го допускайте да пониква с горчиви корени и още по-горчиви плодове. Любовта си е съвършенство. Защото идва от Всевишния както идва жизненото ни дихание. Защото и тя е жизнено дихание. Нима жизненото дихание може да бъде несъвършено?

Божията благодат да бъда с народа ни!
Приятен ден!
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Мишок в Юни 05, 2018, 10:40:53
Всичко у вас да става с любов
1 кор. 16 гл.
------------------------------------------

Любовта е една от основните същности на Бога.
Ние сме създадени с любов. Ние също създаваме с любов.
Всичко у вас да става с любов е писано в една Книга.

Любовта идва като дар от Бога и отива пак при Него. Точно както и човешкият живот. В любовта няма страх. Тя го побеждава.

Любовта идва от Истината. Истината е личност - Христос. Затова и преживяването на любовта е съвършено и радостно.


Някои хора обаче смятат че с омраза и злоба ще оправят нещата и България.
Титла: Re: Интересни цитати от Библията
Публикувано от: Индивидуалист в Юли 26, 2018, 09:52:03
Всяка вяра, религия или някакво духовно учение претендира да е най-вярното и истинското. Скоро ми попаднаха някои публикации в мрежата/фейсбук/ на една дама, която постоянно използва думата енергия, матрици, паралелни светове, как душата ни когато била в една матрица се чувствала еди как си, обаче ако ти отидеш в друга матрица ставало еди какво си. Все в този дух.
И се сетих за нещо което бях понаписал преди няколко месеца. Предлагам ви го.
-------------
                                                                                                                                Най-вярната представа за Бога

Най-вярната и истинска представа за Бог, за същността Му, за характера Му, за Неговите качестваа и намерения е тази, която Той самият разкрива за Себе си в Словото Си. Всяка друга представа е само догадка, която най-вероятно е и недостатъчна, подвеждаща и погубваща човека, фалшива и измамна.
Пукната пара не струват и лъжливите твърдения,че всички религии/ не обичам тази дума/ били едно и също, твърдяли едно и също, сочели пътя към един и същи Бог. Това е огромна лъжа. Огромна.

Никъде другаде не може да се прочетат думи като:
/цитати/
- Така казва Господ
- Аз създадох земята и сътворих човека на нея
- Аз съм ,Който съм
- Аз съм Бог и няма друг, от началото изявявам края и от древните времена      нестаналите още неща
- ПРЕДИ ДА Е ИМАЛО ВРЕМЕ - АЗ СЪМ
- Даде Ми се всяка власт на небето и земята
- Ето ида скоро и у Мене е наградата, която давам- да отплатя на всекиго според каквито са делата му

и още и още и още
Бог е Дух, Бог не е човек. Нерядко слушайки и разговаряйки с хора повярвали в Бога...аз виждам у тях твърде повърхностна представа за Бог. Едва ли не говорят за някой, който е като тях самите. Никакъв респект, никакво уважение, поразяващо неуважение към личността на Бога бих казал дори. Други си мислят вероятно,че Бог е най-вече търговец, от който те / понеже все пак вярват в Него/ могат постоянно да искат, да искат, да искат. Но какво? Не искат духовното усъвършенстване и уподобяване на характера на Христа, а искат материални придобивки..........богатства, почести, публичност и слава.

Затова вярвай на това, което самият Бог казва за Себе Си. И на това което Исус показа за неговия характер. Това е Християнство, това е Божият Път, това са Пътят, Истината и Животът!!!
И търси лична връзка с Бог. Защото и ти си Негово дете.
----------------

Приятен ден!