Българският националистически форум

Българска култура и духовност => Православие => Иноверие и инославие => Темата е започната от: Сит в Декември 20, 2008, 23:40:25

Титла: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Сит в Декември 20, 2008, 23:40:25
Който каквото знае. Дали е в интерес на България или не, има ли връзка с масоните и другите им братя... или е просто поредната секта?

(http://www.spiralata.net/kratko/img/dunov.jpg)


(http://e-vestnik.bg/imgs/bulgaria/bqlo_bratstvo_rila.jpg)
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Бай Иван в Декември 20, 2008, 23:43:58
Секта и то част от протестантксата традиция с езотерично, мистичен характар.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: sensi71 в Февруари 16, 2009, 02:26:46
"... Дали е в интерес на България или не, има ли връзка с масоните и другите им братя... или е просто поредната секта?" -Що за простотия?

Да не се обидите,
но доста жевежо поставена тема!!!!!
Четете повечко и след това споменавайте това име.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Death angel в Февруари 16, 2009, 15:41:17
Който каквото знае. Дали е в интерес на България или не, има ли връзка с масоните и другите им братя... или е просто поредната секта?

(http://www.spiralata.net/kratko/img/dunov.jpg)


(http://e-vestnik.bg/imgs/bulgaria/bqlo_bratstvo_rila.jpg)
Петър Дънов е роден на 11 юли 1864 година (29 юни стар стил, Петровден) в Османската империя, село Хадърча, днес Николаевка, Област Варна, България. Петър Дънов е трето дете на свещеник Константин Дъновски и на Добра Георгиева. Негов дядо по майчина линия е чорбаджи Атанас Георгиев (1805-1865), български възрожденски деятел за църковна независимост. Баща му Константин Дъновски (1830-1918) е първият български свещеник във Варна. [1]

През 1872 година Петър Дънов постъпва в основно българско училище в село Хадърча, а след освобождението от османска власт завършва петокласна мъжка гимназия във Варна. На 24 юни 1886 година завършва американско методистко училище в Свищов, в което изпада под влияние на протестантството. От есента на 1887 до лятото на 1888 година учителства в русенското село Хотанца.

През август 1888 г. заминава за САЩ и се записва студент в Методистката теологическа семинария Дрю в град Медисън, щата Ню Джърси, и я завършва през май 1892 г. През есента на 1892 г. се записва в Теологическия факултет на Бостънския университет, защитава дипломна работа „Миграцията на германските племена и тяхното християнизиране” и се дипломира през юни 1893 г. Една година посещава занятията в Медицинския факултет на Бостънския университет и през 1894 г. получава сертификат, даващ му право да практикува медицина.[2]

През 1895 г. Петър Дънов се завръща в България, установява се във Варна и отказва предлаганите му длъжности на методистки и теософски проповедник. През 1896 г. издава книгата „Науката и възпитанието”, в която анализира пътя на човека в световната драма и говори за основите на нова култура, която предстои да настъпи през идващия век.

През 1896 г. е един от учредителите на Дружественото читалище „Петко Рачов Славейков”, избран е за негов библиотекар-домакин и през следващите години държи пред варненското гражданство сказките: „Произхождението на человека”, „Преглед върху древната и модерна философия”, „Науката и философията”, „Защо и как живеем” и „Основите на просвещението”.

През 1897 г. Петър Дънов учредява със съмишленици във Варна „Общество за повдигание религиозния дух на българский народ“, в което по-късно членуват д-р Георги Миркович, Мария Казакова, Тодор Стоянов, Пеню Киров, Анастасия д-р Желязкова и Милкон Партомиян. Същата година издава брошура с мистичен текст под заглавие „Хио-Ели-Мели-Месаил”. Така той застава в центъра на духовно общество, което по-късно прераства в „Синархическа верига“ (1906 г.) и обществото „Всемирно бяло братство“ (1918 г.), а последователите на Дънов започват да го наричат „Учителя“. Според тяхното гледище, след 1897 г. е по-правилно да се говори за Учителя Беинса Дуно, вместо за Петър Дънов, въпреки че псевдонимът Беинса Дуно започва да се употребява в публикации едва в началото на 30-те години на 20 век. Според някои източници етимологията на името „Беинса Дуно“ е със санскритски корени и според една от интерпретациите може да се преведе като Този, който носи доброто чрез слово. [3] Според други интерпретации на негови последователи, името е с корени в така наречения ватански език, който според Дънов е първичният протоезик на човечеството. Самите последователи на Дънов не са единни в тезата за произхода на името.

През 1898 г. записва и произнася пред Варненското благотворително дружество „Майка” беседата „Призвание към народа ми” [4], която е апел към социално и духовно самоутвърждаване. На следващата година написва „Десетте свидетелства Господни” и „Божието обещание”. От 1900 г. Петър Дънов свиква ежегодни събори, които първоначално нарича „срещи на Синархическата Верига“. Оттогава до 1942 г. през месец август се провеждат годишни събори на Всемирното бяло братство на различни места - във Варна (1900,1903, 1905-1909), в Бургас (1901, 1902 и 1904), в Търново (1910-1925), в София (1926-1941), на планините Рила и Витоша.

От 1901 г. до 1912 г. пътува из селищата на България, изнася сказки и прави френологични изследвания на избрани представители от българския народ. От 1904 г. пребивава продължителни периоди от време в София, в дома на Петко Гумнеров на ул. „Опълченска” 66. Започва да изнася публични проповеди под форма на беседи. Централно място в тях заема фигурата на Христос, схващан като историческа, космична и метафизична личност.

През 1912 г. в село Арбанаси, Търновско, работи върху Библията и съставя „Завета на цветните лъчи на светлината”, който излиза от печат през септември същата година. На титулната страница е изписано мотото: „Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий, 15 август, Търново, 1912“.

На 16 март 1914 г. произнася в София първата официално стенографирана неделна беседа „Ето Човека“[5], с която слага начало на сериите „Сила и Живот” Петър Дънов, „Сила и Живот“.. В тях Петър Дънов излага основните принципи на своето учение, което нарича „Новото учение на Всемирното бяло братство“.

На 8 февруари 1917 г. открива в София цикъл от специални лекции пред омъжени жени, който продължава до 30 юни 1932 г. През 1917-1918 г., по време на Първата световна война, правителството на Васил Радославов го интернира във Варна, тъй като разколебава духа на войниците на фронта. Живее в хотел „Лондон” (днес „Мусала”) и води преписка със свои ученици. След края на войната бързо нараства броят на последователите му из цялата страна и през 30-те години на 20 век достига около 40 000. [6]

На 24 февруари 1922 г. открива в София езотерична школа, която нарича Школа на Всемирното бяло братство. Състои се от два класа ученици. Общият окултен клас се открива с лекцията „Трите живота”, а Специалният (Младежки) окултен клас – с лекцията „Двата пътя“. [7] Лекциите пред двата окултни класа продължават ежеседмично 22 години – до декември 1944 г.

През 1927 г. Дънов създава край София селището Изгрева (днес квартал Изгрев), в което събира свои слушатели, последователи и ученици, за да центрира работата на езотеричната школа. Установява се постоянно в Изгрева, където проповядва в специално построен салон. От 19 август 1927 г., на годишния събор на Всемирното бяло братство, изнася поредица от беседи, обединени в цикъла „Пътят на ученика”.

В периода 1929-1932 г. Дънов осъществява контакт с теософския водач Джиду Кришнамурти (в град Омен, Холандия), който по същото време излиза от Теософското общество и разпуска ордена „Звездите на Изтока”.

През лятото на 1929 г. Дънов за първи път извежда своите последователи и ученици на лагер край Седемте рилски езера. На 21 септември 1930 г. открива ново течение на своите проповеди, наречено неделни утринни слова, които продължават до април 1944 г. От 1934 г. започва работа върху паневритмията – цикъл от двадесет и осем упражнения, съставени от мелодия, текст и пластични движения. По-късно към нея добавя упражненията Слънчеви лъчи и Пентаграм.

На 4 май 1936 г. активист на политическата партия Демократически сговор му нанася побой, който предизвиква мозъчен кръвоизлив и парализа. Въпреки заболяването, на 14 юли Петър Дънов излиза със свои ученици на лагер край Седемте рилски езера и до 12 август напълно възстановява здравето си.

На 22 март 1939 г. записва послание към учениците си, озаглавено „Вечният завет на Духа”. В началото на 1944 г., по време на въздушните бомбардировки над София, организира евакуирането на Изгрева в село Мърчаево (на 24 км югозападно от София) и се установява в дома (сега музей [8]) на своя ученик Темелко Гьорев. Завръща се на Изгрева на 19 октомври 1944 г. На 20 декември 1944 г. изнася пред Общия окултен клас беседата „Последно слово”.
Градинката с гроба на Дънов

На 27 декември 1944 г. умира вследствие на пневмония. Тялото му е погребано в квартал „Изгрев“.
 ... ... ...

 ... ... ...

След демократичните промени в България Министерският съвет утвърждава устав на Общество „Всемирно бяло братство” (7 ноември 1990), а през 2001 г. публикува удостоверение, според което Обществото в никакъв случай не може да бъде квалифицирано като секта, а е вероизповедание, възникнало на българска основа с почти вековно присъствие в България.


Въж още тука:
(За влиянието му прочети Духовно и културно влияние.)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%94%D1%8A%D0%BD%D0%BE%D0%B2 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%94%D1%8A%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
 
Ако проявяваш повече интерес можеш да прочетеш някоя от беседите му тук:
http://triangle.bg/books/lectures.html (http://triangle.bg/books/lectures.html)

Във всеки случай Дънов няма нищо общо с никакви масони.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: hammerbg в Февруари 16, 2009, 17:20:11
Не съм последовател на Петър Дънов, но с категоричност мога да заявя, че това "движение" няма общо със секти и всякакви други подобни извращения. Учението на Дънов е за хора, които искат да преоткрият себе си и да се отърсят от съвременния градски живот (това разбира се си е само мое мнение). Като цяло смятам, че няма нищо в неговото учение, дори смятам, че е много добър заместител на църквата... Вместо да се наливат пари в църквата, по-добре да се наливат пари в подобни учения...
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Desko в Февруари 16, 2009, 20:11:51
Не съм последовател на Петър Дънов, но с категоричност мога да заявя, че това "движение" няма общо със секти и всякакви други подобни извращения. Учението на Дънов е за хора, които искат да преоткрият себе си и да се отърсят от съвременния градски живот (това разбира се си е само мое мнение). Като цяло смятам, че няма нищо в неговото учение, дори смятам, че е много добър заместител на църквата... Вместо да се наливат пари в църквата, по-добре да се наливат пари в подобни учения...

 :-[ :-[ :-[
Кратко и ясно. Не знам как може да има толкова наивни хора просто.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Сосипатор в Февруари 16, 2009, 20:24:26
Не съм последовател на Петър Дънов, но с категоричност мога да заявя, че това "движение" няма общо със секти и всякакви други подобни извращения. Учението на Дънов е за хора, които искат да преоткрият себе си и да се отърсят от съвременния градски живот (това разбира се си е само мое мнение). Като цяло смятам, че няма нищо в неговото учение, дори смятам, че е много добър заместител на църквата... Вместо да се наливат пари в църквата, по-добре да се наливат пари в подобни учения...

 :-[ :-[ :-[
Кратко и ясно. Не знам как може да има толкова наивни хора просто.

Това е участта на днешния българин.
Да бъде размятан от ветровете като сух лист.
Ама кат си се откъснал от корена, как да не те мята ветъра и как да не ставаш посмешище? Трагедията на българите прави болката на свестните още по-голема. То бива бива ама............
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Sargon III в Февруари 16, 2009, 20:57:40
Чувал съм от различни места, че жените-дъновистки са нещо като общи за цялата група, т. е. всеки от мъжете в нея може да ги има, ако поиска. В смисъл, нямали право да отказват на единоверец. За Дънов се говори, че е бил педофил, но все пак е бил с момиченца, а не с момченца. :P
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: hammerbg в Февруари 16, 2009, 22:28:32
То много неща се говорят, въпроса е кои от тях са истина и кои не ;)
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Бай Иван в Февруари 16, 2009, 23:47:14
За "методиката" развиване на пъпа да сте чували, а за влязла в сила присъда от преди девети септември????
Това е протестантски шарлатанин!
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Death angel в Февруари 17, 2009, 00:43:08
Чувал съм от различни места, че жените-дъновистки са нещо като общи за цялата група, т. е. всеки от мъжете в нея може да ги има, ако поиска. В смисъл, нямали право да отказват на единоверец. За Дънов се говори, че е бил педофил, но все пак е бил с момиченца, а не с момченца. :P
Такива неща могат да измислят само "православни" талибани като Деско и сосипатор !  :-[
За "методиката" развиване на пъпа да сте чували, а за влязла в сила присъда от преди девети септември????
Това е протестантски шарлатанин!
Нито за развиване на пъпа нито пък за влязла присъда. Човека е бил преследван под давление на Православната църква.
 Дънов няма нищо общо с протестанството. Син е на свещеннник, а е и изучавал теология на няколко места включително и в САЩ . Той е бил с много добра теоретична подготовка в областта на теологията и е направил свой прочит на Библията, който е проповядвал и е бил доста убедителен и с много последователи. Това е сварило неподготвена православната църква, която дори и сега смята православието на българския народ за неотменна даденост и не прави нищо срещу сектите.
 Всъщност онова, което искам да кажа е, че дори и преди 09.09.44г. основното занимание на наще попове е било "да си дърпат брадите" и без да усетят са допуснали под носа им да се развие нова религия и да им отмъкне част от еноряшите(паството).
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Бай Иван в Февруари 17, 2009, 00:49:20
Чувал съм от различни места, че жените-дъновистки са нещо като общи за цялата група, т. е. всеки от мъжете в нея може да ги има, ако поиска. В смисъл, нямали право да отказват на единоверец. За Дънов се говори, че е бил педофил, но все пак е бил с момиченца, а не с момченца. :P
Такива неща могат да измислят само "православни" талибани като Деско и сосипатор !  :-[
За "методиката" развиване на пъпа да сте чували, а за влязла в сила присъда от преди девети септември????
Това е протестантски шарлатанин!
Нито за развиване на пъпа нито пък за влязла присъда. Човека е бил преследван под давление на Православната църква.
 Дънов няма нищо общо с протестанството. Син е на свещеннник, а е и изучавал теология на няколко места включително и в САЩ . Той е бил с много добра теоретична подготовка в областта на теологията и е направил свой прочит на Библията, който е проповядвал и е бил доста убедителен и с много последователи. Това е сварило неподготвена православната църква, която дори и сега смята православието на българския народ за неотменна даденост и не прави нищо срещу сектите.
 Всъщност онова, което искам да кажа е, че дори и преди 09.09.44г. основното занимание на наще попове е било "да си дърпат брадите" и без да усетят са допуснали под носа им да се развие нова религия и да им отмъкне част от еноряшите(паството).
А те мислех за умин и далновиден! Ха, попрочети малко.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Metoman_88 в Февруари 17, 2009, 01:12:17
Мразиме сектанти!
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Death angel в Февруари 17, 2009, 01:35:32
Чувал съм от различни места, че жените-дъновистки са нещо като общи за цялата група, т. е. всеки от мъжете в нея може да ги има, ако поиска. В смисъл, нямали право да отказват на единоверец. За Дънов се говори, че е бил педофил, но все пак е бил с момиченца, а не с момченца. :P
Такива неща могат да измислят само "православни" талибани като Деско и сосипатор !  :-[
За "методиката" развиване на пъпа да сте чували, а за влязла в сила присъда от преди девети септември????
Това е протестантски шарлатанин!
Нито за развиване на пъпа нито пък за влязла присъда. Човека е бил преследван под давление на Православната църква.
 Дънов няма нищо общо с протестанството. Син е на свещеннник, а е и изучавал теология на няколко места включително и в САЩ . Той е бил с много добра теоретична подготовка в областта на теологията и е направил свой прочит на Библията, който е проповядвал и е бил доста убедителен и с много последователи. Това е сварило неподготвена православната църква, която дори и сега смята православието на българския народ за неотменна даденост и не прави нищо срещу сектите.
 Всъщност онова, което искам да кажа е, че дори и преди 09.09.44г. основното занимание на наще попове е било "да си дърпат брадите" и без да усетят са допуснали под носа им да се развие нова религия и да им отмъкне част от еноряшите(паството).
А те мислех за умин и далновиден! Ха, попрочети малко.
Бай Иване, няма какво да чета, аз познавам лично някои от тея шемети и ти казвам, че много неща дето се пишат за тях са чисти глупости.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Патриот в Февруари 21, 2009, 22:42:10
Ерес е.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Death angel в Февруари 21, 2009, 22:57:48
Ерес е.
Точно !  :eusa_clap:
Има разлика между ерес и секта ама не всички я разбират.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Hatshepsut в Август 19, 2011, 19:41:49
"Бялото братство" посрещна Нова година в Рила

Над 1000 последователи на Беинса Дуно (Петър Дънов) от всички континенти посрещнаха началото на Космическата Нова година край Седемте рилски езера, съобщи БНТ. Това е най-големият празник за Бялото братство.

За първи път Петър Дънов и негови ученици идват до рилските езера през 1929 година.

Приемниците на учението посрещнаха слънцето и се помолиха за здраве, щастие и любов. Нежният им танц паневритмия продължи час и половина. Съпровождаха го оркестър и хор, разположени в средата на трите кръга, образувани от облечените в бяло хора.

Със „Светъл ден" се поздравяват всички след ритуала. Пеят се песни на Учителя.

Както всяка година, любопитни туристи идват да се запознават с това тайнство и да видят последователите на Бялото братство.

89-годишният Никола Атанасов от ямболското село Голямо Крушово каза, че е много щастлив, защото мечтата му да види паневритмията отблизо най-сетне се сбъднала.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1007492


Каква е тази "Нова година" по никое време - на 19 август    :rolleyes-1:
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: stas в Август 19, 2011, 22:33:50
.

 :-D ;-) Я да видиме с кого са "играйкали" Дънов и другарчетата му :


...Един от тези „идейни и образовани комунисти” познаваме всички: човека, управлявал България цели 35 години – "другаря" Тодор Живков. За откритото пристрастие на неговата дъщеря Людмила Живкова към школата на Дънов ни е известно. Но тук ще цитираме едно признание на бившия държавен глава по повод критиките на Брежнев срещу връзките на Л. Живкова с дъновото братство:

„Другарю Брежнев, Вие запознат ли сте със същността на учението на Дънов?(…) Знаете ли, че във времето на борбата срещу фашизма те са ме укривали като нелегален?(…) Дните ми, по-скоро вечерите ми, прекарани с тях, са били изпълнени с разговори за книги, поезия, изкуство и с музика.”[3]   

След като споменахме за срещата на Дънов със „самите водачи на анархистите в България”, не може да не споменем за други срещи с видни политически ръководители, негови съвременници. На първо място ще поставим самия вожд на БКП – Георги Димитров.

Къщата на Дънов и Г. ДимитровКъщата на Петър Дънов в София на ул. „Опълченска” № 66 е обща с тази на Георги Димитров. Майката на комунистическия лидер е посещавала лекциите на Дънов в неговия дом. Самата тя е евангелистка и беседите върху Евангелието, случващи се през една стена от нейния дом, са я заинтригували. Но това не е единственият момент на гостуването по съседски. Не един път властта е нахлувала в къщата на Георги Димитров, за да го арестува, но той заедно със сестра си се е укривал при Дънов. „През дясната вратичка при Учителя непрекъснато влизаха и излизаха посетители.”[4] (На снимката: в дясната част е живеел Петър Дънов, а в лявата Георги Димитров)


От Двери.бг (http://www.dveri.bg/content/view/13282/140/).

Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Tiesto в Януари 19, 2012, 07:26:38
Бялото братство и Свидетели на Йехова безпорно в България са най-разпространените секти и са най-опасни спрямо всички останали, тъй като са най-масови ! Свидетели на Йехова е регистрирана в България като компания за картини и книги, а Бялото Братство се крие зад издателството си, като цяло и двете организации са незаконни да упражняват религиозна дейност на територията на България и трябва да бъдат забранени. Други хироко разпространени секти в България - Сциентолозите, Мормоните и Църквата на Бога (децата на Бога). Другите също недотам опасни но масови са Адвентистите.

Като цяло йеховистите и братята ползват църкви на петдесятните протестантски църкви, които се наемат под наем и там се проповядва откровенно сатанинска библия пренаписана наново напълно заменена от оригиналната православна с мотиви на езотерика и окултизъм, каране на членовете на организациите да изпъляват окултични ритуали и заробването им, единствеанта цел на подобни организации е водене на членовете към самоубийство и преписване на всичкото наслество в полза на сектата.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Денгизих в Януари 19, 2012, 07:53:13
http://www.bratstvoto.net/vehadi/menu/2forum/index.php?topic=543.0

http://www.ekrana.info/aynshtayn-se-preklanya-pred-petar-danov-opoznay-go-s-goreshto.html

http://www.monitor.bg/article?id=284066

във всеки случай учението на петър дънов е по съвършено от християнството и е преследван от него както и от комунистите най вече още е и лечител

http://www.yoga108.info/inspiration/le4enie_bilki.html

http://www.dailymotion.com/video/xlj1r0_yyyyyyyy-yyyyy-yyyyy-y-yyyyy-yyyyyy-yyyyyy_creation
един велик българин
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: JKL в Януари 19, 2012, 08:04:26
Ювиги то за тебе всичко е по-добро от Християнството. Ти в края на краищата да не забравяме, че все пак не си безпристрастен и обективен спрямо Християнството, а говориш така на база лична омраза и неприязън някаква твоя. Ама да кажеш примерно как така и на какво основание според теб лъжеца Дънов е по-добър от Господ Иисус Христос не го правиш.
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Денгизих в Януари 19, 2012, 09:04:07
ами щото не е лъжец щото го е признал целия свят към християнството нямам нищо лично чел съм библии и така нататък и им стана ясно че е ЕДНА ИЗМИСЛЕНА ПРИКАЗКА  измислена от евреите нищо повече и още чисто и просто сега светът е друг не е време на религиите иначе Дънов щеше да има много повече последователи от христос и неговото даже не е религия а учение начин на живот демек посланик на ТАНГРА е той ето слушайте паневритмия гениално http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1227&Itemid=97 
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Денгизих в Януари 19, 2012, 10:06:16
Дънов е по голям от христос
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Франкист в Януари 19, 2012, 13:51:13
Бялото братство и Свидетели на Йехова безпорно в България са най-разпространените секти и са най-опасни спрямо всички останали, тъй като са най-масови ! Свидетели на Йехова е регистрирана в България като компания за картини и книги, а Бялото Братство се крие зад издателството си, като цяло и двете организации са незаконни да упражняват религиозна дейност на територията на България и трябва да бъдат забранени. Други хироко разпространени секти в България - Сциентолозите, Мормоните и Църквата на Бога (децата на Бога). Другите също недотам опасни но масови са Адвентистите.

Като цяло йеховистите и братята ползват църкви на петдесятните протестантски църкви, които се наемат под наем и там се проповядва откровенно сатанинска библия пренаписана наново напълно заменена от оригиналната православна с мотиви на езотерика и окултизъм, каране на членовете на организациите да изпъляват окултични ритуали и заробването им, единствеанта цел на подобни организации е водене на членовете към самоубийство и преписване на всичкото наслество в полза на сектата.

боже божеееее,абе тиесто,вземи се ограмоти малко че се излагаш като кифладжия бе!
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: JKL в Януари 20, 2012, 02:09:04
ами щото не е лъжец щото го е признал целия свят към християнството нямам нищо лично чел съм библии и така нататък и им стана ясно че е ЕДНА ИЗМИСЛЕНА ПРИКАЗКА  измислена от евреите нищо повече и още чисто и просто сега светът е друг не е време на религиите иначе Дънов щеше да има много повече последователи от христос и неговото даже не е религия а учение начин на живот демек посланик на ТАНГРА е той ето слушайте паневритмия гениално http://www.bialobratstvo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1227&Itemid=97

Тангра ти казваш, че Дънов не е лъжец. Нека ти разкажа една история и след това ще си проличи дали е лъгал или не.

Сигурно знаеш, че той по примера на Господ Иисус Христос също е събрал свои ученици - 12 на брой като ги е нарекъл и със същите имена, както са се казвали и истинските апостоли на Благовестието.

Случило се, че един от учеиците на Дъновов- Йоан - починал. Всички единадесет били много натъжени и съкрушени и молели учителя си Дънов да го възкреси от мъртвите както Сам нашия Господ Иисус Христос възкреси мъртви, защото Дънов твърдял, че също можел да възкресява. Той влезнал там, където е бил положен преди погребението Йоан и след известно време излезнал отново при единадесетте.

Те с нетърпение го попитали дали Йоан е възкръснал. А той отговорил, че може да го възкреси ако пожелае, но е разговарял с мъртвия Йоан и той (Йоан) му е казал, че не иска да възкръсва, та за това и Дънов нямало да го възкреси против волята му.

Та лъжец ли е Петър Дънов ?

Предвид това, че си предубеден аз не очаквам да кажеш, че Дънов е лъжец, дори очаквам да стигнеш и до крайност като кажеш, че вярваш на думите му, че е можел да възкресява. По простата причина, че ако утре примерно се съберат 3 човека някъде и решат да се поклонят на една люлка ти ще твърдиш, че дори люлката е по-достойна и по-жива от Исус. Това не го правиш заради друго, а защото просто мразиш Христовото учение.

Ти казваш, че нямаш нищо лично против Християнството. Ти лъжеш, защото няма мнение,което ти пускаш и което да не е насочено към Християнството. Това показва сляпа неприязън. Уж нямаш нищо лично, а направо нещо те разяжда отвътре и постоянно коментираш Християнството. Малко странно за човек, който не му пука за Христовия Завет.

Погледни отсрещната страна - някой да е тръгнал да коментира твоето вярване в Тангра? Не, защото просто никой не го интересува.

Обаче ти твърдиш, че нямаш нищо лично. Толкова лично, че твоето лично прозира в това как пишеш Христос с малка буква и Дънов с главна. И най-големите антихристи биха спазили правописа и биха писали името на Иисус с главна буква, но ти понеже нямаш нищо лично към Него го пишеш с малка, като за сметка на това веднага си поправяш правописа като пишеш Дънов и Тангра. 

Ти казваш, че си чел Библии. Явно толкова си ги и чел, защото има една Библия, а всичко друго е прибавено умишлено.

Мога да се обзаложа, че имаш проблеми със съня. Виж Тангра по принцип ти си свободен да казваш и да правиш каквото си поискаш. Аз не знам кой ти говори сутрин от небето и не ме интересува, но трябва да те предупредя, че продължавайки по този начин следваш утъпкания път на лукавата манипулация, която скоро ще ти покаже обратния път да се качиш на дървото ;)
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Денгизих в Януари 20, 2012, 06:30:48
християнството не ми е приятно само за това че от момента на неговото приемане вървиме надолу и все по надолу се търкаляме а сега за тия въскресявания колкото Дънов е възкресявал някога толкова и христос Я ми кажи да са станали наскоро някви чудеса например някой сляп да е прогледнал не съм чул иначе по библии и житието на светци толкова много са описани че свят да ти се завие Дънов го защитавам до толкова че неговото учение е близко до природата А сега за ТАНГРА и защо го прогандирам и защитавам толкова защото това е стария мироглед на на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОЙТО МОЖЕ ДА ГИ ОБЕДЕНИ да не забравяме че освен нас има и други българи и между другото аз не правя разлика между християнсво и мусолманство за мен са едно и съшо и още май излиза че българите-християни са по малко от българите-мюсолмани за мен всеки е българин щом се е родил такъв без значение ква религия изповядва затова ТАНГРА Е СПАСЕНИЕ ЩОТО СИ Е НАШ А  НЕ   НЯКАКЪВ СИ ИЗМИСЛЕН ЧУЖД ХРИСТОС ИЛИ АЛАХ И ТЕМ ПОДОБНИ ОЩЕ !!!!!!!!!
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: JKL в Януари 20, 2012, 16:12:42
християнството не ми е приятно само за това че от момента на неговото приемане вървиме надолу и все по надолу се търкаляме а сега за тия въскресявания колкото Дънов е възкресявал някога толкова и христос Я ми кажи да са станали наскоро някви чудеса например някой сляп да е прогледнал не съм чул иначе по библии и житието на светци толкова много са описани че свят да ти се завие Дънов го защитавам до толкова че неговото учение е близко до природата А сега за ТАНГРА и защо го прогандирам и защитавам толкова защото това е стария мироглед на на ВСИЧКИ БЪЛГАРИ КОЙТО МОЖЕ ДА ГИ ОБЕДЕНИ да не забравяме че освен нас има и други българи и между другото аз не правя разлика между християнсво и мусолманство за мен са едно и съшо и още май излиза че българите-християни са по малко от българите-мюсолмани за мен всеки е българин щом се е родил такъв без значение ква религия изповядва затова ТАНГРА Е СПАСЕНИЕ ЩОТО СИ Е НАШ А  НЕ   НЯКАКЪВ СИ ИЗМИСЛЕН ЧУЖД ХРИСТОС ИЛИ АЛАХ И ТЕМ ПОДОБНИ ОЩЕ !!!!!!!!!

Значи все пак призна, че имаш нещо против Християнството и че Дънов е лъжец.

Ти казваш, че защитаваш Дънов, защото бил близо до природата. Дънов твърди, че на Слънцето и Луната и другите планети има живот. Как е възможно да има живот на Слънцето, когато температурата му на повърхността му е около 6000 градуса? Това е още една лъжа на самозвания учител.

Тангра, ти се имаш за националист, нали така? Ако беше се интересувал малко повече за  тази опасна ерес, вместо да препоръчваш да слушаме "гениалната" по твоите думи паневритмия щеше да знаеш, че подобно на комунистите и масоните Дънов счита, че национализма е мръсна дума и че националистите са лоши хора. Той твърди, че патриотизмът щял да разруши света.

 Как тогава щом си националист можеш да защитаваш подобен човек в каквото и да е отношение, които твърди, че националистите са зли?
 
Интересно е да видим какво казва Божието слово, което ти така презираш. Отговора се крие в Книга Псалми 136: 4-6. Който иска може да се запознае със съдържанието и ще разбере дали Бох е против патриотизма и т.н.

Както казах по-горе уверено вървиш по-стъпките на лукавата манипулация. И като разсъждаваме за успехите на дявола в съвременния човек (в частност ти) ето какво пише лъжеца в книгата си "Бисера" :

"Някои се опълчват против дявола, но съвременното общество не знае колко много сължи на него. Вие трябва да благодарите на дявола и ако той би изчезнал само за един миг от света, би настанал голям смут.

Прочее сега разбираш ли от къде идват твоите проблеми с разни тангри, космоси и т.н.?


Приключвам темата за лъжеца и еретик Петър Дънов. За нещастие тази ерес като раково образование се разпространява из вътрешността на Отечеството и отрицателните резултати са налице.


Продължавам с Истинното учение и Живия Бог.

Ти казваш, че Християнството не ти е приятно, защото от момента на неговото приемане България върви надолу?

Моля ти се кажи ми смяташ ли за неуспех двата периода на "Златен Век" на България в Християнската епоха?

Моля те, кажи ми смяташ ли за неуспех международните признания на Християнска България?

Моля те, кажи ми смяташ ли за неуспех военните победи на българската християнска армия? Ти казваш, че ние дължим това на куманите, които били тангристи. Твърдиш ли тогава, че куманите са се били за нас , докато българските войници са се крили под леглата си ?

Ти хвалиш тангризма. Пропускаш ли, че първите междуособици в българския кански двор възникват по времето на езичеството, заради амбицията и алчността на отделните тангристки родове за държавната власт.

Ти казваш, че Тангра е обединител на българския народ и че само той може да ни спаси.  Не живяха ли достатъчно години славяни и българи на едно и нито едните, нито другите се отказаха от собствените си култове. Как тогава тангризма бидейки исторически опроверган като негоден тогава, ще ни обедини сега?

Ти казваш, че Християнстово днес търкаля България надолу. Аз мислих, че надолу го търкалят разни комунисти, либерали, масони, педерасти и всякаква друга паплач от която няма и един, които да е християнин.

Ти ме питаш дали са ставали някакви чудеса наскоро? Чудеса стават всеки ден в българските свети места и с вярващите християни. Който е пристъпил с ВЯРА в Рилския манастир, Троянския и на още маса други места в България го е получил
 Има хора, които свидетелстват с имената и живота си, че са получили изцеление в името на Господ Иисус Христос.

Ти ме питаш за такива хора ли? Аз знам такива хора.
 Но тъй като ти живееш много на Североизток няма как да знаеш за тях. Но дори и това не те оправдава, тъй като Русия е страна, в която Божието име върши чудеса там, където бъде призовано.

Разбира се и аз мога да те попитам контравъпроса ти напоследък колко изцелени си виждал в името на Тангра? 
Отговора е един и ако ти кажеш, че има такива хора би излъгал. По простата причина, че Тангра не е бил, не е и никога няма да бъде бог. Той просто си остава романтичен култ от древни времена, когато ширещата се простотия и манипулация  е взимала много жертви. За нещастие тази  простотия и манипулация взима жертви и днес ;)
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: stas в Януари 20, 2012, 19:55:56
.

 Понеже виждам, че някой все още се възхищават на мушморока Дънов, сега ще ви цитирам некой мнооого умни мисли на тоя шматарок.
Аъъъ, уточнявам, че това са цитати от негови проповеди пред тъпаците,пардон, извисените негови последователи:

Едно време, и мъжете, и жените раждали, но отсетне мъжът изгубил способността си да ражда и останала само жената да върши това. Библията казва: Авраам роди Исаак,а не казва, че Сара роди. Докогато мъжете раждали, светът бил в отлично положение, но когато те престанали да раждат, светът се развалил" (Учител, стр. 10). 
Дооста мозък ще да е необходим за да измислиш тая глупотевица, а и да и повярваш, нали !?:mad: :rofl:

Ако в този живот напишете: Никаква свобода на жената не давам, във втория живот, когато ви направят жени, ще изпитате сладостите на това положение... За това мъже създавайте добри закони за жените, защото втори път, като жени, ще бъдете под тяхната сила" (Истината и Марта и Мария, стр. 10).
А тук братлета  другаря, пардон, учителя Дънов ни предупреждава, че в някакъв си следващ живот ще се родиме девойчета и ще ни чукат на поразия. :bigsmile: Ха да ви е честито бъдещото  наебаване !!! :wink: :rofl: :giggle:


Ама, ще речеш, искам да стана мъж: няма да стане, ако продължаващ да искаш неща, които не заслужаващ, ако си все тъй упорита, втори път говедо ще станеш" (Словесно мляко и Стари и нови мехове, стр. 6).
А тук ни е обещал да станеме говеда, щото  сме искали неща които незаслужаваме. Дали в тая категория не влиза и желанието ни за свобода!?! :cool:- Някои казват; искаме да видим Дух... Единственото нещо, което ние виждаме в света, то е духът. Ето това цвете, което дьржа - то е дух и ако бихте могли да видите, ще съзрете цялата човешка фигура в него. Ако можете да посадите това цвете в неговата почва, веднага ще видите, че и то е разумно същество" (Сила и живот, стр. 48, 49),

А тук братлета кукуригото Дънов категорично и безапелационно отсича, че нема разлика между човека(който според Христовото учение е Богоподобен, най-висшо творение)  и най-обикновения бъзуняк .

И като виждаме какви тъпотии ръси тоя психопат, можем да си представим какви са ни умници последователите му. :fubar: :evilgrin:


.


Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Франкист в Януари 20, 2012, 21:05:47
ооо спасе,къде си бе!

Я защити началниците си  - поповете-агенти! Нали ти бяха много мили!
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Hatshepsut в Януари 21, 2012, 06:29:13
Ако в този живот напишете: Никаква свобода на жената не давам, във втория живот, когато ви направят жени, ще изпитате сладостите на това положение... За това мъже създавайте добри закони за жените, защото втори път, като жени, ще бъдете под тяхната сила" (Истината и Марта и Мария, стр. 10).
А тук братлета  другаря, пардон, учителя Дънов ни предупреждава, че в някакъв си следващ живот ще се родиме девойчета и ще ни чукат на поразия. :bigsmile: Ха да ви е честито бъдещото  наебаване !!! :wink: :rofl: :giggle:


Ама, ще речеш, искам да стана мъж: няма да стане, ако продължаващ да искаш неща, които не заслужаващ, ако си все тъй упорита, втори път говедо ще станеш" (Словесно мляко и Стари и нови мехове, стр. 6).
А тук ни е обещал да станеме говеда, щото  сме искали неща които незаслужаваме. Дали в тая категория не влиза и желанието ни за свобода!?! :cool:

Въпреки нескопосаното изказване на Дънов в цитата, от него става ясно, че той застъпва учението за прераждане на човешката душа (реинкарнация) и кармата. Няма да коментирам прераждането на човек като говедо, защото наистина е смехотворно.
Според мен, като цяло, тази концепция е положителен елемент в учението на Дънов.
Признавам, че не знаeх почти нищо за Петър Дънов и неговото учение, но този цитат ме провокира да потърся информация и наистина се оказа, че учението на Дънов включва в себе си реинкарнацията и кармата:

Трудно е да се обобщи в няколко изречения същността на учението, което Петър Дънов проповядва. Макар че то се занимава с християнски въпроси, Църквата определя дъновизма като ерес, тъй като учението включва и редица окултни практики като астрология, хиромантия, физиогномика, кабала и т.н. Източните идеи за реинкарнация и карма също не са чужди на дъновизма, а в танците, наречени паневритмия, които дъновистите практикуват, има елементи както от българските народни танци, така и от източни упражнения, които целят да лекуват и укрепват духа и тялото. Идеалът на Бялото братство е чрез личностно усъвършенстване на духа и тялото да се развият добродетелите у всеки един човек и да се възстанови вътрешната връзка с Христовия Дух в живота на съвременния човек, като се приложи Неговото първично учение. В разговорния език идеите и принципите на Петър Дънов са най-известни като дъновизъм, но последователите на учението намират това название за неточно. Главни категории в учението на Всемирното бяло братство са любов, мъдрост, истина, правда и добродетел, схващани като атрибути на историческия, космическия и мистичен Христос. Братството се описва като организъм, съставен от еволюиралите човешки души и деветте йерархии от свръхсетивни същества - ангели, архангели, начала, власти, сили, господства, престоли, херувими и серафими, като деветте същества са подредени в низходящ ред: най-високо в йерархията са ангелите, след това архангелите, началата и т.н. Според Петър Дънов върховен ръководител на Великото всемирно братство е самият Иисус Христос.Различните аспекти на учението са изложени и развити в около 4000 проповеди на Петър Дънов, говорени и стенографирани в периода от 1914 до 1944 г. Публикувани са в няколко многотомни поредици: лекции пред Общ окултен клас, лекции пред Специален окултен клас, неделни беседи, съборни беседи, утринни слова и др. Основни методи за духовна работа в Школата на Всемирното бяло братство са молитвени събрания, музикални упражнения, четене на Словото на Петър Дънов, посрещане на изгрева на Слънцето, планински екскурзии, живот в братски общности, годишни събори и други.

http://history.rodenkrai.com/new/lichnosti/petyr_dynov_beinsa_duno.html

От богословска гледна точка, това учение няма нищо общо с Християнството по изключително много основополагащи характеристики.
- Христос се смята за окултен учител, а не Божий син.
- Бог губи личностните си свойства и се преобразява в безлична пантеистична същност.
- отрича се учението за Св. Троица.
- появява се концепцията за реинкарнация на душата
- поява на окултизъм, окултни практики, астрология

http://bg.wikipedia.org/wiki/Всемирно_бяло_братство (http://bg.wikipedia.org/wiki/Всемирно_бяло_братство)


P.S. В раздел "Иноверие и инославие" съм създал специална тема за реинкарнацията и кармата, където можем да дискутираме по-обстойно този въпрос:

http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=25340.0
Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Мишок в Септември 16, 2016, 09:49:31
Издали са наново томовете на сатаниста Дънов - Дънков.
Няма отърване от Дънов и "заветите" Му. Сега пък са пуснали ново пълно издание с "мъдростите" на "Учителя" и то на примамливо ниската цена от 3 лв. Преди някой да се изкуши да даде трите лева, за нещо подобно, ще му предложа да хвърли едно око само на някои от неговите "мъдрости". Дори те са достатъчни, за да се разбере, че на "Учителя" със сигурност му хлопа централната дъска, но по необясним за мен начин се харесва на толкова много хора. Чудя се само, Дънов вярвал ли си е сам на глупостите или е бил съзнателен лукав измамник, макар и малко луд?

Приятно четене:

„Аз съм океан, в който всички води се утаяват. И моите крака мислят по-добре от вашите глави.“ Беинса Дуно. Учителя за себе си. Пос. съч., с. 6

„Между Мене и Бога разлика няма да правиш.“ Беинса Дуно. Учителя за себе си. Пос. съч., с. 14.

Аз съм вашият Велик Учител, Всемирният Христос, който съм в плът на земята и в Духът на Небесата. Знам помишленията ви, мислите ви и желанията ви.“

(казано на 20 декември 1926 г., разговор на Дънов с ръководителите на братските кръжоци в страната.) izgrevat.com

„Аз имам власт да възкресявам, да лекувам, да променям човешки съдби, да променям политически събития и да направлявам съдбините на човечеството.” Беинса Дуно. Учителя за себе си. Пос. съч., с. 14.

„В окултизма на окултиста-ученик не се позволява да проявява предпочитание между добро и зло.“ Дънов, П., Великата майка. С. 2006, с. 165.

„Господ не се нуждае от верующи или безверници, за Него е безразлично дали ще вярват хората или не.“ Дънов, П. Новият човек. Пос. съч., с. 31.

„Не струва човек да се жени.“ Действително, не струва човек да се жени, защото това не е сватба, а свада” Дънов, П., Великата майка. Пос. съч., с. 135.

„Ето една отлична и насърчителна черта на дявола. И Господ казва: „Вземете пример от него.“ Дънов, П. Сила и живот, т. 1. Пос. съч., с. 35-36.

„И бъдете уверени в едно нещо: ония, които спъват пътя Господен, това сме ние хората; дяволите не спъват пътя Господен” Дънов, П. Сила и живот, т. 2. Пос. съч., с. 14.

„Казва се, че Христос праща дявола във вечния огън. Но аз виждам, че Той го поставя слуга на Бога. Праща го да служи на слаби и страдащи, да служи на всички и навсякъде без насилие.“ Дънов, П. Заветът на любовта, т. 2. Пос. съч., с. 60.

Титла: Re: Бялото братство на Петър Дънов
Публикувано от: Hatshepsut в Март 19, 2017, 19:41:57
Последователите на Дънов танцуваха под паметника на Альоша

Бялото братство в Пловдив изигра първата тържествена паневритмия на Бунарджика днес по обяд. Последователите на учителя Петър Дънов се събраха в кръг и под звуците на флейта изпълняваха системата от гимнастически упражнения.

Паневритмията е измислена от Беинса Дуно и представлява съчетание на движения, музика, слово, мисъл и влияние върху естествената природна среда. Танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка. Езотеричните упражнения се играят при изгрев слънце в периода между 22 март и 22 септември. Според последователите на Учението целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и вселената.

Паневритмията се състои от тридесет ритмични музикални упражнения, които са в хармония с петте универсални принципа - на Любовта, Мъдростта, Правдата, Добродетелта и Истината, и дава възможност за връзка със светлината и фините светове.

(http://www.plovdivtime.bg/news/2017/03/18/3cd1af9838cc912a7e038be374065252.jpg)

(http://cdn.filibeto.bg/2017/03/18/b2720cd04256ba84a9d46af54a539155.jpg)

(http://cdn.filibeto.bg/2017/03/18/ad82bc0f64151818268dbbe954dc77fd.jpg)

(http://cdn.filibeto.bg/2017/03/18/14072b3ad3a21426ecc30103976aad71.jpg)

http://www.plovdivtime.bg/news.php?id=497&lang=bg (http://www.plovdivtime.bg/news.php?id=497&lang=bg)