Урдините езера в Рила: Далеч от туристическите пътеки

Submitted By: Hatshepsut Date: Октомври 10, 2016, 21:33:23 Views: 288

Урдините езера в Рила: Далеч от туристическите пътеки

Снимки: http://www.peika.bg/statia/Urdinite_ezera_Dalech_ot_turisticheskite_pateki_l.a_i.78468.htmlЕдни от най-красивите места във високите ни планини са многобройните групи езера, пръснати из циркусите в Рила и Пирин. Огромната част от езерата са с ледников произход и са разположени в дъната на тези циркуси - това са местата, откъдето преди хиляди години ледниците са поемали своя път надолу по планините. Наподобяват големи кресловидни вдлъбнатини в склоновете на планинските върхове, отворени от едната си страна, там откъдето ледникът е "изтичал" навън. Всички планински езера са много красиви, но този път ще се спрем на една група от тях - Урдините езера в Рила.

Встрани от главните туристически пътища в планината, малко по-трудно достъпни, тези езера пленяват с тишината, простора и меките, тревисти гънки на заобикалящата ги земя. Урдините езера са шест на брой, разположени в едноименния циркус, който пък от своя страна се намира между долината на река Мальовица и масово посещавания циркус на Седемте езера. От Урдините езера изтичат поточета, които образуват красиви малки водопади и по-надолу се събират заедно в Урдина река - приток на Черни Искър.През първите летни месеци Урдиният циркус е невероятно място - с изтичащите от езерата потоци, с плътно обраслите със зелена трева ливади и с овалните езерни брегове. Тук-там от земята стърчат групи скали, чиито пластове нагледно демонстрират как се е нагънала планината. Урдините езера не са така големи, както например Седемте езера, намиращи се в съседство. За сметка на това обаче, тук околността е неизмеримо по-спокойна и пощадена от натрапчиво човешко присъствие. А все пак мнозина се отправят в планината именно, за да си починат от градската среда.

Урдиният циркус е голям по площ, но езерата могат да бъдат обиколени и снимани за няколко часа, като в това време се включват и солидни почивки за хапване и наслаждаване на околността. А има какво да се види! Освен езерата, тук се разкриват гледки и към долината на Урдина река - типична U-образна ледникова долина, виждат се околните била, както и мощният масив на връх Мальовица. Едно от Урдините езера - Рибното, се намира точно в подножието на Вазов връх (Дамга), и от бреговете му се издигат внушителните скалисти склонове на върха.Как да стигнем?

"Официалният" път за Урдините езера се движи по дъното на долината на едноименната река. Маршрутът не е маркиран и се отклонява от пътеката между Централна Планинска Школа (ЦПШ) "Мальовица" и хижа "Вада". ЦПШ е и най-близкото до Урдините езера място, до което може да отидете с кола или с обществен транспорт. Оттам се връщате няколкостотин метра назад по пътя за село Говедарци и търсите отклоняващата се вляво и маркирана с червена боя пътека за хижа "Вада".

По нея се слиза сред дървета в продължение на около половин час и се достига така наречената Яворова поляна - място с обособени кътове за отдих и беседки. Там, перпендикулярно на пътеката тече река, над която преминава солиден мост. Именно това е Урдина река, а по нейния бряг се движи пътеката за езерата. След няколко часа ходене по дъното на долината ще достигнете циркуса. Приблизително в средата му се намира малък заслон, от който тръгват пътеки към всяко едно от Урдините езера.

На ляво се отива до най-голямото езеро - Паницата. То е с овални брегове, а водите са със зеленикав цвят. В единия му край има ясно видима плитчина. Над него се намират още две езера - едното е и най-високо разположеното в групата. Езерото преди него е с почти идеална кръгла форма, а пътеката, която го достига, преминава непосредствено по брега му - върху големи камъни. Вдясно от заслона (ако идвате отдолу, срещу течението на Урдина река!) се отива към езерото Триъгълника, около което се простират полегати поляни.След него пътеката се движи хоризонтално към странична долина и отвежда до Рибното езеро, в подножието на Зелени рид и връх Дамга. Малко по-надолу в главната долина се намира и шестото езеро. Други възможности за посещение на Урдините езера са отново немаркирани пътеки, които се отклоняват от маршрутите между връх Мальовица и хижа "Иван Вазов", или пък между хижа "Вада" и хижа "Иван Вазов". При втория вариант се движите по синя маркировка, по билото на Зелени рид.

Тя се отделя от маршрута между ЦПШ "Мальовица" и "Вада" при Яворова поляна и моста над Урдина река - описахме мястото малко по-горе. Отклоняващата се пътечка слиза от Зелени рид към Рибното езеро - като ориентир може да се посочи стара табелка, обявяваща езерата за природна забележителност. При преход от връх Мальовица към хижа "Иван Вазов", пътеката за езерата се отклонява вдясно от маркирания билен маршрут, на около час след върха. Тази пътека е слабо забележима - и в нейното начало има малка метална табела, указваща статута на езерата като защитен обект.

Тук е мястото да кажем, че районът на Урдините езера е изключително чисто място и изхвърлянето на отпадъци е абсолютно нежелателно! Също така трябва да се отбележи, че разходката там е подходяща за подготвени туристи, тъй като преходите са дълги, а пътеките не винаги са ясно различими. Туристическата карта на Рила е необходима, а ако можете да си осигурите и водач, който да е наясно с маршрута - още по-добре! Най-близките хижи са вече споменатите "Мальовица", "Иван Вазов" и "Вада".

Преходите от тях до Урдините езера са с продължителност от порядъка на няколко часа. Ако решите да се отправите натам, ви очаква планинска красота в най-чиста форма! Така че, ако се смятате за подготвени - смело поемайте и се заредете с положителните емоции, които ще ви даде Рила!

Повече снимки може да видите в източника:

http://peshehodka.blogspot.bg/2012/07/blog-post.html

Rating: This article has not been rated yet.

CommentsPowered By SMF Articles by CreateAForum.com