Автор Тема: "Изгодата" за България от вносния капитал  (Прочетена 8797 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен ѣ

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 312
 • Карма: +168/-8
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.5.1 Firefox 3.5.1


От двадесет години у нас, дали е модно, дали е престижно, дали пък е просто заради науката и е необходимо, непрекъснато се говори със сложни термини за чуждестранни инвестиции, за инвестиционен климат, за данъчни облекчения пред чуждестранните инвеститори.

Интересното е, че в Българското население битува мита, въпреки непознаването на материята, че видите ли парите на чужденеца, са по-ценно и уважавано нещо от нашите изкарани с пот левчета, че вложеното тук евро, е по-престижно от похарченото, изкарано с мъка Българско левче. Дали е така?

Първо нека уточним основните понятия. Що е то инвестиционен климат?

Това са набор от факти, които правят България подходящо място да си вложиш парите. Ето ги и основните:

България е пълноправен член на ЕС от 2007 г;
България е данъчен рай, корпоративния данък е едва 10%;
Бюрокрацията, въпреки рушветите е поносима;
Разнообразните географски и климатични области допринасят за развитието на морски и планински туризъм;
Плажната ивица на България е 220 км.;
България е член на НАТО от 2004 г. ;
В България е въведен валутен борд, който гарантира стабилност на българският лев;
Парична единица – Лев, 1 евро = 1,95583 лв. ;
В България има 4 международни летища, свързващи страната до всички точки в света ;
Цената на недвижимите имоти е ниска, а те са едни от най-достъпните и най-привлекателни в Европа;
Климатът в България позволява целогодишно пребиваване;
В България има евтина работна ръка;
В България няма работеща съдебна система.
Чл.12 от Закона за чуждестранните инвестиции, дава точно определение на това, което Българското законодателство разрешава на чуждите инвеститори:

По смисъла на този закон чуждестранна инвестиция е всяко вложение на чуждестранно лице или на негов клон в:

акции и дялове в търговски дружества;
право на собственост върху сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
право на собственост и ограничени вещни права върху движими вещи с характер на дълготрайни материални активи;
(изм. – ДВ, бр. 28 от 2002 г.) право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
ценни книжа, в това число облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата, общините или други български юридически лица с остатъчен срок до падежа не по-къс от 6 месеца;
кредити, включително под форма на финансов лизинг, за срок не по- къс от 12 месеца;
интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, патентоспособни изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлени образци;
права по концесионни договори и по договори за възлагане на управление.
С други думи на чужденеца се дава да прави бизнес при „равни условия” с Българския предприемач. Само, че умишлено се пропуска факта, че той идва финансово здрав, че е тук не толкова за да развива производство, колкото да изкупува касово или чрез съмнителни приватизационни сделки, имущество което да бъде разпродавано и да се изкарват печалби/Кремиковци/, да изчисти за себе си конкурентната среда в интернационален мащаб/БГА Балкан, Соди-Девня/, да търси монополни права /електроразпределителните дружества, хранителните вериги Метро, Била, Кауфланд/. И още – да извършва комисионна дейност тук, понеже сме данъчен рай, да прави обикновени далавери, като печели концесии и усвои пари, но фактически не върши нищо/магистрала Тракия/, да диктува олигополни пазарни условия в цяла Европа/Газпром/ и др.

Според икономическата теория, ПЧИ (преки чуждестранни инвестиции) би следвало, при нормални условия да имат определени качества, по отношение на икономиката на страната:

Плюсовете за икономиката могат да бъдат обобщени както следва:
1. Технологичен трансфер и трансфер на знания – Добро като пожелание, но фактически не се случва, тъй като фирмите не внасят тук високотехнологичните си производства, а просто черпят ресурси и използват нископлатена и висококвалифицирана работна ръка;

2. Свръхизлишък на производителността – И това не се получава на практика, поради факта че обикновено работещите чуждестранни инвестиции са в областта на капиталовия пазар, а за производителност можем да говорим само при повишен БВП /Брутен вътрешен продукт/ и при положителен външнотърговски баланс;

3. Нараснала конкурентоспособност – Нима, напротив, каква конкурентноспособност има при монополистите ЧЕЗ и ЕВН, например?

4. Подобрен достъп до външни пазари – Отново нещо, което на практика не се получава.  Нека, просто за пример, сравним цените  на един тон турски цимент и на един тон произведен в „Титан” – Златна Панега;

5. Външно финансиране, което не създава допълнителна задлъжнялост – Това ще се случи само при условие, че е вложен чист касов капитал, а не ипотекарен от международни банки;

6. Предпочитан метод на финансиране на дефицита по текущата сметка.

7. Високопроизводителни работни места – Да, но нископлатени и с постоянен риск от съкращения, особено сега в условията на икономическа криза.

Сред най-важните минуси за икономическия растеж на една страна в преход са:
1. Упражняване на доминираща пазарна сила и ликвидиране на средния и дребния Български предприемач;

2. Опити да се влияе върху местните политики;

3. Големи и нестабилни изходящи потоци, свързани с платежния баланс;

4. Отказ от големи ПЧИ, водещи до финансова нестабилност и отблъскване на други инвеститори;

5. Намалена активност за създаване на ноу-хау от страна на местните фирми или даже отсъствие на такова.

Но да се спрем на конкретен пример. Немска фирма изнася масово производството си тук, заедно с технологиите си. На пръв поглед идеалния вариант. Нас не ни интересува, какво се случва с немския пазар или немската работна ръка,  по-важно е какво виждаме, като проблем в тази схема за държава като нашата. Наистина е добре, че заплатите се вдигат и има много работни места. От гледна точка на местният бизнес обаче, това е пагубно. Малките фирми с малки капитали все по-трудно ще си намират стойностни кадри. Няма да могат да си позволят да им плащат толкова, колкото големите западни фирми. Това по принцип е движещата сила на конкуренцията – ще имат стимул да се преструктурират, да търсят повече инвестиции и пазари. Дефакто, обаче българските фирми ще стават все по-малко конкурентоспособни. Евентуални последствия могат да бъдат намалено качество на работа, загуба на инвестиционен интерес и „внос“ на работна ръка от Африка, Азия или съседни страни.

Възможно е разбира се да се получи и друг ефект. Капиталът донесен от тези компании в България да задвижи икономиката и бизнеса и българският пазар да стане все по-атрактивен. Освен това опитът и контактите, който специалистите са придобили в тези компании, може да бъде използван за създаването на редица местни фирми, които да ги конкурират на международния пазар.

Работата е там, че не е ясно кой ефект ще надделее, а практиката показва, че надделява първия. Ако Вие сте български конкурентен инвеститор  и решите да отворите фирма, все по-трудно ще си намерите кой да работи за Вас. Първо защото повечето добри специалисти са извън страната и второ, защото няма да можете да си позволите да им плащате толкова, колкото развитите компании. Това на практика се получава в много сфери от бизнеса в България.

Нека са спрем на един конкретен пример. В малък български град преди години имаше много млекопреработвателни предприятия, които изкупуваха млякото от региона на средна цена от 0,4 лв за литър. Появи се гръцки инвеститор, който направи огромни мощности за производство на „баски”. Това е полуфабрикат за кашкавал, който изцяло се изнася за Гърция. Гърците започнаха да изкупуват почти всичкото мляко от челия регион на 0,5 лв. за литър и с тая дребна ценова разлика срутиха почти всички останали дребни Български млекопреработватели. По този начин от 25 функциониращи предприятия, държани от Българи в сектора останаха само 5 . Ако това не е икономически геноцид и унищожаване на Българския икономически потенциал, какво друго да е? В същото време, разликата в цената от 0,10 лв. не покрива и 1/10 част от разходите на млекопроизводителите за фураж!

А какво да кажем за супермаркетите Била, Кауфланд, Метро? Там се натъкваме на ниски цени и много неприятен компромис с качеството, независимо какво пише на етикета. Стоките в тези вериги са предимно от внос, защо ли? Дали се замисляме какво би се случило някой ден, когато тези вериги изцело монополизират пазарните си ниши и решат да вдигнат цените?

Да оставим примерите и да се спрем на голата статистика /разчитаме на БНБ, естествено/:

Видно е, че основните инвеститори за 2008 г. у нас са от Австрия, Белгия, Германия и Холандия? Странно, нали, да не би зад тези страни да се крият неясни офшорни капитали. След дълго търсене ние не успяхме да намерим един сериозен австрийски инвеститор на открито.

Странен е и факта, че размерът на инвестициите в периода 2007-2008, като размер пада, а реинвестираният доход нараства? Това е парадокс на пръв поглед, но като поразмислим, май ще стигнем до заключението, че се купуват недвижимости или се оставят големи банкови депозити, или пък се инвестира в ценни книжа, т.е. все неща, които не допринасят за намаляване на безработицата, нито за увеличаване на работните заплати на Българския персонал, нает от чуждестранните фирми.

Въпреки, реалния спад на чуждестранни инвестиции заради икономическата криза, Българската държава трябва да не абдикира от своята роля на регулатор на икономическите процеси. Основните мерки, които биха могли да ограничат вредните страни на това безконтролно инвестиране в средносрочен макроикономически план са:

-          да се прибегне до диференциране на инвестициите, съобразно различни показатели: наета Българска работна ръка, размер на реинвестираната печалба и сектора в който е реинвестирана, какви парични потоци влизат и какви излизат от страната, като се направи необходимия баланс в средносрочен период;

-          На базата на това да се престъпи към диференцирано данъчно облагане на чуждите фирми;

-          Да се облагат с окончателен данък вложените инвестиции за покупка на ценни книжа;

-          Да се пристъпи към облагане на приходите от лихви по депозити на фирми и граждани от чужбина;

-          Да се направи позитивен списък на „добрите инвеститори”, които да се ползват с облекчения, на база показателите по гореизложеното.

Тези мерки няма да нарушат инвестиционния климат, напротив, държащите на себе си фирми ще се научат, че България не е разграден двор.

Сектори като енергетика/вкл. И енергоразпределението, добива на природни богатства, пътната инфраструктура и др./ трябва да са изключителен държавен монопол, като цената на продуктите им  да бъде законово регламентирана. Не е нужно да си продаваме държавата, за да угодим на Уол Стрийт и Брюксел. С предложените мерки, не само ще можем да ограничим монопола на международните корпорации, но ще поставим Българския предприемач в независима позиция и тогава ще има предпоставки за изграждане на средна класа, която да е двигател на нашата нация.

http://nacionalensvetogled.wordpress.com/2009/07/26/
« Последна редакция: Декември 16, 2013, 18:39:39 от Hatshepsut »

Неактивен Death angel

 • Respected user
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 1534
 • Карма: +189/-28
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows Vista Windows Vista
 • Browser:
 • Firefox 3.0.12 Firefox 3.0.12
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #1 -: Юли 26, 2009, 15:56:47 »
Като гледам само чии публикации ползват(  :& ) и ми става ясно чий проект са.
П.П.
Бай Иван нещо хвана откровено много у лево да бие.  :-k
Не падай духом, където ти падне !

Неактивен ѣ

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 312
 • Карма: +168/-8
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.5.1 Firefox 3.5.1
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #2 -: Юли 26, 2009, 16:54:36 »
Ти мислиш, че е конспиративен проект  :-D Какво лошо има в "лявото" и с кое от статията не си съгласен? Че интернационалния капитал изкупува България, че бизнесът у нас е подложен на нелоялна конкуренция, че държавата е абдикирала от протекционистичните си задължения? Че жизненоважни за обществото отрасли са в спекулантски ръце и за това животът ни става все по-труден? Май пишеш само колкото да не заспиш  ;-)
« Последна редакция: Юли 26, 2009, 16:58:47 от Шум »

Неактивен hammerbg

 • Senior Member
 • ***
 • Публикации: 960
 • Карма: +167/-35
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 2.0.0.20 Firefox 2.0.0.20
 • Зодия: Gemini Gemini
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #3 -: Юли 26, 2009, 17:00:53 »
П.П.
Бай Иван нещо хвана откровено много у лево да бие.  :-k

И на мен това ми прави впечатление  :^)

Неактивен ѣ

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 312
 • Карма: +168/-8
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.5.1 Firefox 3.5.1
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #4 -: Юли 26, 2009, 17:03:28 »
П.П.
Бай Иван нещо хвана откровено много у лево да бие.  :-k

И на мен това ми прави впечатление  :^)
Що не вземете да напишете с какво не сте съгласни вместо да говорите празни приказки?

Неактивен Death angel

 • Respected user
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 1534
 • Карма: +189/-28
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows Vista Windows Vista
 • Browser:
 • Firefox 3.0.12 Firefox 3.0.12
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #5 -: Юли 26, 2009, 20:57:59 »
П.П.
Бай Иван нещо хвана откровено много у лево да бие.  :-k

И на мен това ми прави впечатление  :^)
Що не вземете да напишете с какво не сте съгласни вместо да говорите празни приказки?
Еми ако трябва да съм конкретен - с всичко и особено с примерите.
В общи линии от всякъде лъха внушението, което ни правеше БСП, че ако не получим пари от ЕС ние можем да разчитаме на наще левчета.
 Кои точно левчета питам аз !?
 Тези, които ги краде държавата от гражданите или тези дето наще дребни спекуланти и мафиотчета окрадоха !?
 Какви пари има България ? Бюджетния излишък ли ?
 Че този бюджетен излишък е достатъчно основание на всеки щогоде разбиращ от икономика да прати Станишев и компания до края на живота им зад решетките.
 От какво е формиран този излишък !?
 От икономии от сферите на образованието и здравеопазването, от 20%ДДС върху здравето(ликарствата), от високите акцизи на горивата, които съсипват икономиката, от високите акцизи на алкохола и цигарите, които водят до увеличаването на употребата на вносни и съсипват семейните бюджети, например преди да дойде Станишев на власт аз давах 36лв. месечно за български цигари, а сега давам 105лв. и то за вносни.

Ама нека да разгледаме и конкретния пример:
Цитат
Нека са спрем на един конкретен пример. В малък български град преди години имаше много млекопреработвателни предприятия, които изкупуваха млякото от региона на средна цена от 0,4 лв за литър. Появи се гръцки инвеститор, който направи огромни мощности за производство на „баски”. Това е полуфабрикат за кашкавал, който изцяло се изнася за Гърция. Гърците започнаха да изкупуват почти всичкото мляко от челия регион на 0,5 лв. за литър и с тая дребна ценова разлика срутиха почти всички останали дребни Български млекопреработватели. По този начин от 25 функциониращи предприятия, държани от Българи в сектора останаха само 5 . Ако това не е икономически геноцид и унищожаване на Българския икономически потенциал, какво друго да е? В същото време, разликата в цената от 0,10 лв. не покрива и 1/10 част от разходите на млекопроизводителите за фураж!
Какво е било качеството на продукцията на тези дребни далавераджии(предприемачи) ?
Еми на всички ни е ясно, че никакво и хигиената също.
 Защо като са били толкова много не е имало повишено търсене на мляко и по-високи цени ?
Защото не са действали пазарни механизми. Както е практиката навсякъде в България прекупвачи и мандри имат имат неофициално(картелно) споразумение за цените, което действа против интересите на дребните фермери.
 Къде се пласира тази продукция ?
 В кварталните магазинчета на големите градове, гъдето санитарния контрол е занижен или въобще липсва.
 И ето какво се случва :
 Чужд инвеститор идва в благоприятна за бизнеса му среда - ниска цена на млякото, в която те така блажено са си живуркали(и умишлено поддържали) и ... просперира.
 Къде се пласира продукцията - в чужбина, срещу валута.
 Държавата печели ли - печели . Фермерите печелят ли ? Да - 20% по-скъпо мляко.
 Можело и повече, добре ама защо сега се сещат, когато чужд инвеститор е взел на някого хляба и кой им е крив ?
 Да не говорим и, че повечето от мандрите бяха и са на бивши партийни величия.
 Въпроса е кога фермерите ще получават повече за продукцията си(в случая млякото).
 Това, което вие предлагате е да стане с нашите левчета, демек с по-високи данъци и държавни субсидии или държавни мандри с регулирани цени от държавата или казано по-просто връщане към комунизма, а ние много добре помним, че при него земеделците бяха на дъното на социалната стълбица.
 Другия и единствено правилен вариант е чрез изграждане на конкурентно способни фирми, които да произвеждат качествена продукция годна за международния пазар, където екологично чистата продукция е високо ценена и на добри цени и тогава и само в условията на конкуренция и повишено търсене ще може да се повиши и изкупната цена на млякото.
 Единствения вариант това да се случи е със субсидиите от ЕС, от които партията толкова се страхува, защото те ще дадат икономическа независимост на хората, а независимият човек може да гласува по съвест.

Не падай духом, където ти падне !

Неактивен ѣ

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 312
 • Карма: +168/-8
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.5.1 Firefox 3.5.1
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #6 -: Юли 26, 2009, 21:24:02 »
Виждам, че не си се научил да четеш.
Цитат
Кои точно левчета питам аз !?
 Тези, които ги краде държавата от гражданите или тези дето наще дребни спекуланти и мафиотчета окрадоха !?
 Какви пари има България ? Бюджетния излишък ли ?
Почваш да пишеш за нещо, което не е споменато в статията нито веднъж! Бюджетния излишък (предполагам знаеш как се планира) е въздух под налягане и алабализъм и за това няма да го коментирам. Къде пише дума за бюджетния излишък?

Значи според теб всички български производители са далавераджии, а чуждите са ангели? Пазарните механизми имат нужда от регулатор, нужно ли е да ати обеснявам слабостите на стопанската част на либералния капитализъм? Примерът е как идва чужда богата фирма, която дори може да си позволи да работи на загуба, прави дъмпинг на цените, местните производители не издържат и фалират и след това гърците са с отвързани ръце да правят каквото си искат, защото монополизират пазара. Фермерите не печелят, защото те са зависими - днес им дават 50 ст, но когато утре фалират конкурентите ще започнат да им дават 20 и тогава какво? Ще се случи каквото се случва с много производители - принудени са да продават стоката си на безценица, а от тези спекулации чужди фирми печелят хиляди левове.

Цитат
Това, което вие предлагате е да стане с нашите левчета, демек с по-високи данъци и държавни субсидии или държавни мандри с регулирани цени от държавата или казано по-просто връщане към комунизма, ате  ние много добре помним, че при него земеделците бяха на дъното на социалната стълбица.
 Другия и единствено правилен вариант е чрез изграждане на конкурентно способни фирми, които да произвеждат качествена продукция годна за международния пазар, където екологично чистата продукция е високо ценена и на добри цени и тогава и само в условията на конкуренция и повишено търсене ще може да се повиши и изкупната цена на млякото.
 Единствения вариант това да се случи е със субсидиите от ЕС, от които партията толкова се страхува, защото те ще дадат икономическа независимост на хората, а независимият човек може да гласува по съвест.
Пари може да има и без да се увеличават данъците, ще се вземат от бюджетния излишък  :-D Само не ми е ясно за какви земеделци говориш през комунизма? Имало е частни кооператори, земята е била на хората? Имало е държавни субсидии към частни производители? Пич, объркал си рейса. Единственият начин да се изградят БЪЛГАРСКИ конкурентно способни фирми е под закрилата на държавата. Дойдат ли чужденци с големи капитали ще унищожат местните предприемачи (така се получава в действителност). Изкупната цена на млякото няма да се повиши от високата изкупна цена на готовата продукция, защото никой не може да застави прекупвачитеда плащат повече на фермерите. И сега цените на млечните продукти (сирене, кашкавал) се вдинат, но повишава ли се изкупната цена на млякото (като сме се хванали за него).

Субсидиите на ЕС са наши пари, които плащаме, като членски внос. Виждам, че не си на ясно, че големите проекти се печелят главно от западни фирми, които от своя страна наемат за подизпълнители български (в най-добрия случай). Така, че при нас големите пари пак не идват и няма да дойдат. Така ще е докато, държавата, висшата форма на организация на нацията ни не започне да си върши работата - да ни пази. Накратко статията е точно
за това - нужна ни е протекционистична политика и защита на българските производители.

п.п. Не ми е ясно защо пишеш в този форум. Разсъжденията ти са на типичен либерал-демократ, а не на националист.

Неактивен Death angel

 • Respected user
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 1534
 • Карма: +189/-28
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows Vista Windows Vista
 • Browser:
 • Firefox 3.0.12 Firefox 3.0.12
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #7 -: Юли 26, 2009, 23:30:44 »
Айде стига си ръсил глупости ! Вижда се че си промит мозък.
Едно ще ти кажа и добре го запомни !
Икономиката дето се учи в България(и не само) си е менте, ама от секъде, така, че каквото и икономическо образование да имаш ако ще и доцент да си, докато не прогледнеш, че всичко е шменти капели няма да загрееш за какво ти се говори.

Цитат
п.п. Не ми е ясно защо пишеш в този форум. Разсъжденията ти са на типичен либерал-демократ, а не на националист.
А това последното, което си написал(либерал-демократ) е най-големата смешка дето съм чел напоследък.   :-D
Ако на тебе не ти е ясно защо пиша тук не е никаква беда. Знам поне трима души, на които им е ясно и това ми стига. Жалкото е, че вече ми казват, че не виждат смисъл да се занимавам с вас.
 Предишния пост го пуснах предимно за да покажа, че съм прочел материала, а не се изказвам както повечето тук, по инерция. Съжалявам за дето пропуснах да го уточня, но сега го правя:
Единственото важно в случая за мен е, че знаеш, че има хора дето виждат нещата по съвсем друг начин и считат разсъжденията ви за меко казано повлияни от казионната икономическа наука. Нито очаквам отговор, нито ми се спори, нито имам вече нерви да го правя. Все ми е тая !
Не падай духом, където ти падне !

Неактивен ѣ

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 312
 • Карма: +168/-8
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Firefox 3.5.1 Firefox 3.5.1
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #8 -: Юли 27, 2009, 20:03:40 »
Бях написал друго мнение, но го редактирам по няколко причини. Не смятам да те ограмотявам, нито да влизам в поредния, меко казано безсмислен спор. Може би съм промит мозък, може би не съм :) Остани си със здраве.
« Последна редакция: Юли 27, 2009, 21:50:01 от Шум »

Неактивен Мамарчев

 • Senior Member
 • ***
 • Публикации: 596
 • Карма: +132/-15
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Зодия: Taurus Taurus
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #9 -: Юли 28, 2009, 02:57:42 »

 Предишния пост го пуснах предимно за да покажа, че съм прочел материала, а не се изказвам както повечето тук, по инерция.

Много са такива. Дори и аз в последните месеци, защото ми писна да се коментира едно и също.
БОГ, НАЦИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ!!!

Неактивен опълченец

 • Registered user
 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 1003
 • Карма: +148/-101
 • Пол: Мъж
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 7.0
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #10 -: Август 23, 2009, 21:53:29 »
Има изгода от вносния капитал,но въпроса е за кой.Във всеки случай не за България и обикновения българин.
Тогава Столетов, наший генерал,
ревна гороломно: "Млади опълченци,
венчайте България с лаврови венци!
на вашата сила царят повери
прохода, войната и себе дори!"

Неактивен Петкан

 • Account Disabled
 • Veteran
 • *
 • Публикации: 8756
 • Карма: +1305/-105
 • Пол: Мъж
 • България преди всичко!
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Microsoft Internet Explorer 6.0
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #11 -: Юни 01, 2010, 01:20:13 »
http://www.investor.bg/news/article/100400/333.html
Преките чужди инвестиции в нефинансовия сектор с 412% ръст до 513 млн. евро

Нетният размер на притока на преки чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор се увеличава с 412% на годишна база до 513 млн. евро за първото тримесечие на 2010 г., показват данни на НСИ.


Чудя се,къде ли са тези 513 млн.евро като не са вложени в банките,а в нефинансовия сектор?
...
...
За сравнение това са парите,които нашите сънародници-емигранти са изпратили у нас за същия период от време на 2010т.
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/05/31/909659_emigrantite_izprashtat_vse_po-malko_pari/?ref=rss
"Парите, които българите зад граница изпращат на близките си тук, са намалели значително през първото тримесечие на годината. Това показват данните на БНБ. Според анализ на "Ройтерс" подобна е тенденцията и в страните от региона. От януари до март емигрантите са изпратили в България 230.9 млн. евро, което е свиване с 10.6% спрямо същия период на 2009 г..."
...
...
Както и да смятам излиза,че коалицията Серго-Симо-Доганов се е радвала на по-добри инвестиции...
Ето защо сега Шимон ще ни дере кожите,но "цивилизовано". :-D

http://ime.bg/bg/articles/prekite-ujdi-investicii-samo-bylgariya-li-ne-uspyava-da-gi-privlee/
"...Все пак положението с чуждите инвестиции в България е тревожно и колкото по-скоро техният поток потече отново към страната, толкова по-добре. През последните няколко години, които предхождаха икономическата криза, един от двигателите на икономическият растеж в България бяха чуждите инвестиции. При наличието на ниски вътрешни спестявания, малко вероятно е България отново да достигне бурни темпове на растеж без приток на външни капитали. Затова е и толкова важно българското правителство да запази фискална дисциплина, за да се разграничи като добър пример на стабилност в региона. Чуждите инвеститори, в момента, в който започнат да се завръщат в Централна и Източна Европа, ще търсят точно такива страни.

...
...
"Като няма хляб тогава да ядат пасти!"(кралица Мария Антоанета(1755-1793))Ad honores

Неактивен Sirena

 • Registered user
 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 94
 • Карма: +51/-12
 • Пол: Жена
 • OS:
 • Windows Vista Windows Vista
 • Browser:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Зодия: Cancer Cancer
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #12 -: Юни 01, 2010, 01:44:04 »
Ей, Стойчо, ама ти като от Марс падаш, а?!?! 8-)

Неактивен Петкан

 • Account Disabled
 • Veteran
 • *
 • Публикации: 8756
 • Карма: +1305/-105
 • Пол: Мъж
 • България преди всичко!
 • OS:
 • Windows XP Windows XP
 • Browser:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Microsoft Internet Explorer 6.0
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #13 -: Юли 02, 2010, 14:26:46 »
http://www.bia-bg.com/24-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%91%D0%A1%D0%9A-%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/1/MlW-gRWXM1SvMROrQFWfcJSvYJODM1e3M1azYJK-Qte3g1ebQ5ebU1eLQhaPI1m3c5ibgB
24-членна турска бизнес делегация ще посети БСК 

24-членна турска бизнес делегация ще посети БСК на 2 юли 2010 г., от 14.30 ч. Домакин на срещата ще бъде Българският институт за външна търговия към БСК. Мотото на двучасовия форум е „Правете бизнес в България", а целта е гостите да получат актуална информация за възможностите за инвестиции, производство и търговия у нас.

 

Програмата на делегацията предвижда още срещи в Българската агенция за инвестиции, в турското посолство и в БТПП.


...
...
 :-)Ашколсун!
Ad honores

Неактивен omerzen

 • Hero Member
 • ****
 • Публикации: 4285
 • Карма: +562/-46
 • Пол: Мъж
 • България на българите
 • OS:
 • Windows Vista Windows Vista
 • Browser:
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 Microsoft Internet Explorer 8.0
Re:"Изгодата" за България от вносния капитал
« Отговор #14 -: Юли 02, 2010, 18:37:24 »
Поредната стъпка за присъединяването на България към Турция.
За да разберат европейците поведението на циганите, първо европейците трябва да разберат че циганите не са европейско население.


Share me

Digg  Facebook  Twitter  Google  
Smf