Евангелие от Тома

 • 3 Отговора
 • 1511 Прегледи

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен Nordwave

 • *
 • 4412
 • +1344/-0
 • Пол: Мъж
 • R.I.P. 2017
  • Български националисти
 • Интереси: История
 • Зодия: Capricorn Capricorn
Евангелие от Тома
« -: Февруари 10, 2007, 08:59:31 »
Въведение: Това е тайното учение, което Исус Живият каза

   /Йоан 8:51,  И Той каза: “Който намери значението на тези думи, няма да вкуси смъртта.”


       Исус каза: “Тези, които търсят, не трябва да спират, докато не намерят. Когато намерят, те ще бъдатобъркани. Когато бъдат объркани, те ще се удивят, и ще властват над всичко.”


      /Лука 17:21, GR/ Исус каза: “Ако вашите водачите ви кажат: “Вижте Царството е в небето”, тогава птиците в небето ще ви предхождат. Ако ви кажат: “То е в морето”, тогава рибите ще ви предхождат. По-право, Царството е вътре във вас и извън вас. Когато познаете себе си, ще бъдете познати, и ще разберете, че вие сте деца на живия Баща. Но ако не познавате себе си, тогава ще живеете в бедност, и вие ще сте бедността.”

 Исус каза: “Старият човек няма да се колебае да пита малко дете на седем дни за мястото на Живота, и той ще живее; защото много от първите ще бъдат последни, и ще станат един.”


      /Матей 10:26, Марк 4:22, Лука 12:2, GR/ Исус каза: “Опознайте това, което е пред очите ви, и това, което е скрито от вас, ще ви се открие; защото няма нещо скрито, което да не излезе на яве.”

чениците Му Го питаха и Му казаха: “Искаш ли да постим? Как трябва да се молим? Трябва ли да даваме милостиня? Каква диета да съблюдаваме?” Исус каза: “Не лъжете, и не правете това, което мразите; защото всичко е ясно пред Небесата; защото няма нещо скрито, което да не излезе на яве, и няма нещо покрито, което да не се разкрие.”


      Исус каза: “Блажен е лъвът, който става човек, когато бъде изяден от човек; и проклет е човекът, когото ще изяде лъвът, и лъвът отново ще стане човек.”


      /Матей 13:47/ И Той каза: “Човекът е като мъдър рибар, който е хвърлил мрежата си в морето и я вади пълна с малки риби. Измежду тях той намира хубава голяма риба. Той връща малките риби обратно в морето и избира без трудности голямата риба. Който има уши, нека чуе!”


      /Матей 13:3, Марк 4:3, Лука 8:5/ Исус каза: “Вижте! Излезе един сеяч, взе пълна шепа (семена), и (ги) разпръсна. Някои паднаха на пътя; дойдоха птици и ги събраха. Други паднаха по скалите, не пуснаха корени, и не дадоха класове. А други паднаха в тръните; те задушиха семето (семената) и червеи ги изядоха. А други паднаха на добра почва и дадоха добри плодове; родиха шейсет на мярката и сто и двайсет на мярката.”


      /Лука 12:49/ Исус каза: “Хвърлих огън над света, и вижте, аз го пазя, докато пламти.”


      Исус каза: “Това небе ще умре, и това над него ще умре. Мъртвите не са живи, и живите няма да умрат. В дните, когато вие ядяхте това, което е мъртво, го направихте нещо живо. Когато дойдете и сте в Светлината, какво ще правите? В деня, когато вие бяхте едно, станахте две. Но като сте две, какво ще правите?”


      Учениците казаха на Исус: “Знаем, че ще заминеш от нас. Кой ще бъде нашият водач?” Исус им каза: “ Където и да сте, ще отивате при Яков Справедливия, заради когото небето и земята се създадоха.”


      Исус каза на учениците Си: “Сравнете ме с някого и кажете Ми, на кого приличам.” Симон Петър Му рече: “Ти си като праведен ангел.” Матей Му рече: “Ти си като мъдър философ.” Тома Му рече: “Учителю, устата ми е изцяло неспособна да каже на кого приличаш.” Исус каза: “Аз не съм твой Учител. Защото ти пи, ти се опияни от пенливия извор, който аз пуснах да потече.” И Той го взе и се оттеглиха, и му каза три неща. Когато Тома се върна при другарите си, те го питаха: “Какво ти каза Исус?” Тома им отговори: “Ако ви кажа едно от нещата, които Той ми каза, ще вдигнете камъни и ще ги хвърлите по мен; огън ще излезе от тези камъни и ще ви изгори.”


      Исус им каза: “Ако постите, ще увеличите греха в себе си; а ако се молите, ще бъдете порицани; а ако давате милостиня, ще навредите на духа си. /Лука 10:8/ Ако отидете в някоя страна и обикаляте областта, ако ви приемат, яжте, каквото сложат пред вас, и изцерете болните сред тях; /Матей 15:11, Марк 7:15, Павел Рим.14:14/ Защото това, което влиза в устата ви няма да ви опетни, но това, което излиза от нея – това е нещото, което ще ви опетни.”


      Исус каза: “Когато видите някого, който не е роден от жена, паднете по лице и го боготворете. Това е вашият Баща.”


      /Матей 10:34, Лука 12:51/ Исус каза: “Хората мислят, може би, че съм дошъл, за да поставя мир на света. Те не знаят, че дойдох да поставя раздяла на земята: огън, меч, и война; защото ще бъдат петима в един дом: трима срещу двама, и двама срещу трима, бащата срещу сина, и синът срещу бащата. И те ще стоят самотни.”


      /Павел 1Кор.2.8/ Исус каза: “Аз ще ви дам това, което никое око не е виждало, и никое ухо не е чувало, и никоя ръка не е докосвала, и никога на човешки ум не е хрумвало.”


      Учениците казаха на Исус: “Кажи ни, какъв ще е краят.” Исус каза: “Намерихте ли началото, че търсите края? Защото, където е началото, там ще е и краят. Благословен е този, който ще заеме мястото си в началото; той ще знае края и няма да изпита смърт.”


      Исус каза: “Благословен е този, който е произлязъл преди да е произлязъл. Ако ставате Мои ученици, слушайте думите Ми: Тези камъни ще ви служат; защото има пет дървета за вас в Рая, които не се променят ни лете ни зиме, и чиито листа не падат. Който ги познае, няма да изпита смърт.


      /Матей 13:31, Марк 4:30, Лука 13:18/ Учениците казаха на Исус: “Кажи ни, на какво прилича Царството на Небесата.” Той им каза: “Като зрънце от горчица е, най-малкото от всички семена. Но, когато попадне на обработена почва, то става голямо растение и става подслон за птиците в небето.”


      Мария каза на Исус: “На кого приличат учениците Ти?” Той каза: “Те за като деца, които са се заселили на поле, което не е тяхно. Когато собствениците на полето дойдат, те ще кажат: “Нека полето ни бъде отново наше.” Те (ще) се съблекат пред тях, за да бъде отново тяхно полето (на собствениците) и да им го върнат (на собствениците). /Матей 24:43, Лука 12:39/ Затова ви казвам, ако собственикът на една къща знае, че идва крадец, ще започне бдението си преди той да дойде и няма да го пусне в къщата си, и да изнесе неговите неща от владението му. Тогава, вие бъдете нащрек срещу света. Въоръжете се с голяма сила, за да не би разбойниците да намерят пътя да дойдат при вас, защото неприятностите, които очаквате (сигурно) ще се осъществят. Нека между вас да има разумен човек. /Марк 4:26/ Когато зърното узря, той дойде бързо със сърпа си в ръка и го ожъна. Който има уши, нека чуе!”


      /Матей 18:3, Лука 18:17/ Исус видя деца, които ги кърмят. Той каза на учениците Си: “Тези деца, които ги кърмят, са като онези, които влизат в Царството.” Те му казаха: “Тогава, като деца ли ще влезем в Царството?” Исус им каза: “Когато направите две-те едно, и когато направите вътрешното като външното, и външното като вътрешното, и горното като долното, и когато направите мъжкото и женското едно и също, така че мъжкото да не е мъжко нито женското женско; и /Матей 5:29, Марк 9:43/ когато оформите очи на мястото на око, и ръка на мястото на ръка, и крак на мястото на крак, и подобие на мястото на подобие; тогава ще влезете [в Царството].”


      Исус каза: “Ще ви избера, един от хиляда, и двама от десет хиляди, и те ще стоят като един единствен.”


      /Йоан 13:36/ Неговите ученици Му казаха: “Покажи ни мястото, където си Ти, откакто е необходимо да го търсим.” Той им каза: “Който има уши нека чуе. /Лука 11:34/ Има светлина в човек на светлината, и той (или “тя”) осветява целия свят. Ако той (или “тя”) не свети, ще е тъмнина.”


      Исус каза: “Обичай брат си като душата си, пази го като зеницата на окото си.”


      /Матей 7.3, Лука 6.41/ Исус каза: ”Виждаш треската в окото на брат си, а не виждаш гредата в собственото си око. Извади гредата от собственото си око, тогава ще виждаш по-ясно, за да извадиш треската от окото на брат си.”

 <Исус каза:> ”Ако не постите като привет към света, няма да намерите Царството. Ако не спазвате Съботата като Събота, няма да видите Бащата.”

 Исус каза: “Заех мястото си в средата на света, и им се явих от плът. Намерих ги всичките опиянени; никой от тях не намерих жаден. И душата Ми беше огорчена заради човешките синове, защото те са слепи в сърцата си и нямат зрение; защото празни дойдоха на света, и също празни се стремят да напуснат света. Но в момента те са опиянени. Когато се отърсят от виното си, тогава те ще се разкайват.”


      Исус каза: “Ако плътта е създадена заради духа, това е чудо. Но ако духът е създаден заради плътта, това е чудо на чудесата. Действително, Аз съм удивен как това огромно богатство е направило своя дом в тази бедност.”


      /Матей 18:20, GR/ Исус каза: “Където има три божества, те са богове. Където има два или един, Аз съм с него.”


      /Матей 13:57, Марк 6:4, Лука 4:23, Йоан 4:44, GR/ Исус каза: “Никой пророк не е приет в собственото си село; никой доктор не лекува тези, които го познават.”

 Исус каза: “ Град, построен на висока планина и укрепен, не може да падне, нито да бъде скрит.”


      /Матей 5:14, 10:27/ Исус каза: “Проповядвайте от върховете на къщите си това, което ще чуете с ухото си {(и) с другото си ухо}. /Матей 5:15, Марк 4:21, Лука 8:16, 11:33/ Защото никой не пали лампа и я слага под кош, нито я слага на скрито място, а по-скоро я слага на поставка за лампи, така че всеки, които влиза или излиза да види светлината.”


      /Матей 15:14, Лука 6:49/ Исус каза: “Ако слепец е воден от слепец, те и двамата ще паднат в яма.”

      /Матей 12:29, Марк 3:27, Лука 11:21/ Исус каза: “Не е възможно за когото и да било, да влезе със сила в къщата на силен човек и да я вземе, без да му върже ръцете; тогава той ще (може да) ограби неговата къща.”      /Матей 6:25, Лука12:22, GR/ Исус каза: “Не бъдете загрижени от изгрев до залез и от залез до изгрев за това какво ще облечете.”

Учениците Му казаха: “Кога ще се ни се покажеш и кога ще Те видим?” Исус каза: “Когато се съблечете, без да се срамувате, и вземете дрехите си и ги поставите под краката си като малки деца, и ги стъпчете, тогава [ще видите] Синът на Живия, и няма да ви е страх.”


      Исус каза: “Много време вие сте желали да чуете тези думи, които Аз ви казвам, и нямате другиго, от когото да ги чуете. Ще има дни, когато ще Ме търсите и няма да Ме намерите.


      /Матей 23:13, Лука 11:52/ Исус каза: “Фарисеите и книжниците взеха ключовете на Познанието и ги скриха. Те не влязоха, но и не разрешиха на тези, които искат, да влязат (в Познанието). /Матей 10:16/ Колкото до вас, бъдете мъдри (потайни) като змиите и невинни като гълъбите.


      /Матей 15:13/ Исус каза: “Лоза беше посадена далеч от Бащата, но щом вече не е силна, ще бъде изкоренена и унищожена.”


      /Матей 25:29, Лука 19:26/ Исус каза: “ Който има нещо в ръцете си, ще получи още, а този, който няма нищо, ще бъде лишен и от малкото, което има.”


      Исус каза: “Бъдете минувачи!”


      /Йоан 8:25/ Неговите ученици Му казаха: “Кой си Ти, да ни казваш тези неща?” <Исус им каза:> “Вие не разбирате кой съм от това, което ви казвам, станали сте като юдеите; /Матей 7:16, Лука 6:43/ защото те (или) обичат дървото и мразят плода му, или обичат плода и мразят дървото.”


      /Матей 12:32, Марк 3:28, Лука 12:10/ Исус каза: “Който богохулства срещу Бащата, ще бъде простен, и който богохулства срещу Сина, ще бъде простен, но който богохулства срещу Светия Дух, не ще бъде простен нито на земята, нито на Небето.”


      /Матей 7:16, Лука 6:43/ Исус каза: “Гроздето не се бере от тръни, нито смокините се берат от магарешки бодили, защото те не дават плод. Добрият човек показва добро от хранилището си; злият човек показва зли неща от злото си хранилище, което е в сърцето му, и казва зли неща. Защото от изобилието на сърцето той показва злите неща.”

      /Матей 11:11, Лука 7:28/ Исус каза: “Измежду родените от жени, от Адам до Йоан Кръстител, няма толкова голям, колкото е Йоан Кръстител, та очите му да не трябва да бъдат сведени (пред него). Но Аз ви казах: който от вас успее да бъде дете, ще бъде запознат с Царството и ще стане по-голям от Йоан.”


      /Матей 9:16, Марк 2:21, Лука 5:36/ Исус каза: “Невъзможно е човек да яхне два коня или да опъне два лъка. И не е възможно за слуга да служи на двама господари; иначе ще почита единия и ще се отнася към другия с пренебрежение. Никой не пие старо вино и веднага да иска да пие ново. И новото вино не се слага в стари мехове, за да не се пръснат; нито старото вино се слага в нов мех, за да не се развали. Стара кръпка не се слага на нова одежда, защото би се скъсала.”


      /Матей 18:19, Лука 11:23/ Исус каза: “Ако двама в една къща се помирят, ще кажат на планината: /Матей 17:20, “Евангелие на Тома” 106ст./ “Помръдни се!”, и тя ще се помести.”


      Исус каза: “Блажени самотните и избраните, защото вие ще намерите Царството. Защото вие сте от него, и заради вас ще се върне.”


      Исус каза: “Ако ви кажат: “Откъде дойдохте?”, кажете им: “Дойдохме от светлината, мястото, където светлината се създаде доброволно и установи [себе си] и стана явна чрез техния образ.’ Ако ви кажат: “Вие ли сте?”, кажете: “Ние сме децата й, и ние сме избраниците на Живия Баща.” Ако ви питат: “Кой е знакът на баща ви във вас?”, кажете им: “Това е движението и покоят.””


      Неговите учениците Му казаха: “Кога ще дойде покоят на мъртвите, и кога ще дойде новият свят?” Той им каза: “Каквото очаквате, вече е дошло, но вие не го разпознавате.”


      Неговите ученици Му казаха: “Двайсет и четири пророка говориха в Израел, и всичките говориха за Теб.” Той им каза: “Вие прескочихте живият, който е при вас, и говорихте (само) за умрелия.”


      Неговите ученици Му казаха: “Полезно ли е обрязването или не?” Той им каза: “Ако беше полезно, баща им щеше да ги ражда вече обрязани от майка им. По-право, истинското обрязване в духа стана изцяло полезно.”


      /Лука 6:20, Матей 5:3/ Исус каза: “Блажени бедните, защото ваше е Царството Небесно.”


      /Матей 10:37, Лука 14:26, “Евангелие на Тома” 101ст./ Исус каза: “Който не мрази баща си и майка си не може да бъде Мой ученик. И който не мрази братята и сестрите си и не носи кръста като Мен, няма да е ценен за Мен.”


      Исус каза: “Който е познал света е открил (само) труп, и който е намерил труп е по-голям от света.”


      /Матей 13:24/ Исус каза: “Царството на Бащата е като човек, който е имал [добро] семе. Врагът му е дошъл през нощта и посял плевели сред доброто семе. Човекът не им разрешил да извадят плевелите; той им казал: “Страх ме е, че възнамерявайки да извадите плевелите, ще извадите и пшеницата заедно с тях.” Защото в деня на жътвата плевелите ще се виждат ясно, и ще бъдат извадени и изгорени.”


      /Матей 11:28/ Исус каза: “Блажен е този, който е страдал и е намерил живот.”


      /Йоан 13:33, 7:34/ Исус каза: “Обърнете внимание на Живия, докато сте живи, за да не би да умрете и да търсите да Го видите, и да ви е невъзможно да го направите.”


      <Те видяха> самарянин носещ агне по пътя си към Юдея. Той каза на учениците Си: “(Защо) този човек (носи) агнето?” Те му казаха: “За да може да го убие и изяде.” Той им каза: “Докато то е живо, той няма да го изяде, а чак когато той го убие, и то стане труп.” Те Му казаха: “Той не може да го направи по друг начин.” Той им каза: “Вие също, търсете си място за почивка, за да не станете трупове и да бъдете изядени.”      /Лука 17:34/ Исус каза: “Двама ще лежат на легло: единият ще умре, а другият ще живее.” Саломия Му каза: “Кой си Ти, човече, че Ти, сякаш от Единия, дойде и се качи на дивана ми и яде от моята маса?” Исус й каза: “Аз съм Този, който съществува от Цялото. Бяха ми дадени някои от нещата на Баща Ми.” <Саломия каза:> “Аз съм твой ученик.” <Исус й каза:> “Затова казвам, ако е <цял>, той ще бъде изпълнен със светлина, но ако е разделен, той ще бъде изпълнен с мрак.”


      /Матей 13:11, Марк 4:11, Лука 8:10/ Исус каза: “На тези, [които са достойни за Моите] тайни, Аз казвам Моите тайни. /Матей 6:3/ Нека лявата ви ръка да не знае какво върши дясната.”


      /Лука 12:16/ Исус каза: “Имало един богат човек, който имал много пари. Той казал: “Ще ползвам парите си, за да сея, жъна, садя, и да напълня хамбара си със стока; така няма да ми липсва нищо.” Това били намеренията му, но същата нощ умрял. Нека този, който има уши да чуе!”


      /Матей 22:3, Лука 14:16/ Исус каза: “Един човек щял да има гости И когато приготвил вечерята, изпратил слугата си да ги покани. Той отишъл при първия и му казал: “Господарят ми те кани.” Той отговорил: “Едни търговци ми дължат пари. Тази вечер ще дойдат при мен и трябва да им дам нарежданията си. Моля да ме извините за вечерята.” Слугата отишъл при друг и казал: “Господарят ми те покани.” Вторият му казал: “Тъкмо купих една къща Ще се нуждаят от мен за един ден. Няма да имам време.” Той отишъл при трети и му казал: “Господарят ми те кани.” Той му казал: “Мой приятел се жени, а аз трябва да приготвя празненството. Няма да мога да дойда. Моля да бъда извинен за вечерята.” Слугата отишъл при друг и му казал: “Господарят ми те кани.” Четвъртият му отговорил: “Купих имот и ще ходя да събирам наема. Няма да мога да дойда. Моля да ме извините.” Слугата се върнал при господаря си и му казал: “Тези, които покани на вечеря, помолиха да бъдат извинени.” Стопанинът казал на слугата си: “Върви на улицата и доведи, когото намериш на вечеря.” Продавачите и търговците не [ще] да влязат в мястото при Баща Ми.”


      /Матей 21:33, Марк 12:1, Лука 20:9/ Той каза: “Имало добър човек, който притежавал лозе и го дал на фермери, така че те да го обработват, а той да получава от тях плодовете. Той пратил слугата си да прибере от тях плодовете от лозето. Те го хванали, били го, почти го убили, и той се прибрал и разказал на господаря си. Господарят му казал: “Сигурно не ги е познал.” Той изпратил друг слуга. Фермерите пребили и втория. Тогава стопанинът изпратил сина си и казал: “Може би ще проявят малко уважение към сина ми.” Тъй като фермерите знаели, че това е наследникът на лозето, хванали го и го убили. Всеки, който има уши, да чуе!”


      /Матей 21:42, Марк 12:10, Лука 20:17/ Исус каза: Покажете Ми камъка, който строителите отказаха, той ще бъде крайъгълният камък.”      Исус каза: Този, който знае всичко, но няма себе си, е крайно нямащ.      /Матей 5:11, Лука 6:22/. Исус каза: “Блажени сте, ако се мразени и преследвани; и няма да намерят място, където сте преследвани.

 

      /Матей 5:10/ Исус каза: “Блажени са тези, които са преследвани в сърцата си: те са тези, които наистина са познали Бащата. /Матей 5:6, Лука 6:21/ Блажени гладните, защото ще се напълнят стомасите на тези, които са в нужда.”

 

      Ако дадете това, което е във вас, това, което имате, ще ви спаси. Ако го нямате в себе си, това, което нямате в себе си, [ще] ви убие.

 

      /Марк 14:58/ Исус каза: “Ще разруша [тази] къща, и никой няма да може да я построи […].”

 

      /Лука 12:13/ [Един човек] Му [каза]: “Кажи на братята ми да разделят имуществото на баща ми с мен.” Той каза на човека: “Човече, кой ме е направил делач?” Той се обърна към учениците си и им каза: “Не съм делач, нали?”

 

      /Матей 9:37, Лука 10:2/ Исус каза: “Реколтата е голяма, но работниците са малко; затова молете Господаря да даде работници за полето.”

 

      Той каза: “Господи, много са тези около кладенеца, но няма нищо в него.”

 

      /Матей 22:14/ Исус каза: “Много са тези пред вратата, но само тези, които са сами, ще влязат в сватбената стая.”

 

      /Матей 13:45/ Исус каза: “Царството на Бащата е като търговец, който имал много стока и намерил перла. Той бил мъдър; продал стоката си и купил една единствена перла за себе си.” /Матей 6:19, Лука 12:33/ .Така и вие търсете съкровището, което не спира и трае, там където не идва молец да яде или червей да руши.”

 

      Исус каза: “Аз съм светлината над всичко. Аз съм всичко: от Мен всичко се роди, и до Мен всичко достигна. Разцепете дървото; Аз съм там. Повдигнете камъка, и ще Ме намерите.”

 

      /Матей 11:7, Лука 7:24/ Исус каза: Защо дойдохте в полето? За да видите тръстика, разлюляна от вятъра? И да видите човек, облечен в меки одежди, [като вашите] управници и велики мъже? Те са облечени в тези одежди и не могат да видят истината.”

 

      /Лука 11:27/ Една жена от тълпата Му каза: “Благословени са утробата, която те е родила и гърдите, които са Те хранили.” Той [й] каза: “Благословени са тези, които са чули Божието слово и са я опазили истинно. /Лука 23:29/ Защото ще има дни, когато ще кажете: “Благословени са утробата, която не е заченала и гърдите, които не са давали мляко."

 

      Исус каза: “Този, който е познал света е намерил тялото, а за този, който е намерил тялото, светът няма стойност.”

 

      Исус каза: “Нека този, който е забогатял да управлява, и нека този, който има власт да се откаже (от нея).”

 

      Исус каза: “Този, който е близо до Мен, е близо до огъня, а този, който е далеч от Мен е далеч от дома (Господен).”

 

      Исус каза: “Образите са видни за хората, но светлината в тях е скрита в образа на Божията светлина. Той ще се разкрие, но образът Му ще е скрит от Неговата светлина.”

 

      Исус каза: “Когато видите свои подобия, вие се радвате. Но когато видите образите си, които са съществували преди вас, и които нито умират, нито се разкриват, колко ще трябва да понесете!”

 

      Исус каза: “Адам бил създаден от велика сила и голямо богатство, но за вас той не е бил ценен. Защото ако е бил ценен, [той] не [би вкусил] смърт.”

 

      /Матей 8:20, Лука 9:58/ Исус каза: “ [Лисиците имат своите дупки] и птиците имат [своите] гнезда, но човешкият син няма място, където да положи глава и да почива.”

 

      Исус каза: “Колко нещастно е тялото, зависещо от тяло, и колко нещастна е душата, зависеща от тези двете.”

 

      Исус каза: “Ангелите и пророците ще дойдат при вас и ще ви дадат, това което ви принадлежи. Вие им дайте това, което имате, и си кажете: “Кога ще дойдат и ще вземат това, което им принадлежи?”

 

      /Матей 23:25, Лука 11:39/ Исус каза: “Защо миете чашата отвън? Не разбирате ли, че този, който е направил вътрешното е направил и външното?”

 

      /Матей 11:28/ Исус каза: “Елате при мен, защото яремът Ми е лек, и господството Ми е меко, и ще намерите покой за себе си.


      /Йоан 9:36/ Те Му казаха: “Кажи ни кой си, за да можем да вярваме в Теб.” /Лука 12:54/ Той им каза: “Вие разтълкувате лицето на небето и земята, но не разпознахте този, който е пред вас, и не знаете как да разтълкувате сегашния момент.”


      Исус каза: “Търсете и ще намерите. В миналото не ви казах нещата, които Ме молехте. Сега искам да ви ги кажа, но вие не ги търсите.

 

      /Матей 7:6/ <Исус каза:> “Не давайте това, което свято на кучетата, за да не го хвърлят на купа с тор. Не хвърляйте перлите на свинете, за да не ги сдъвчат [на парченца].”

 

      /Матей 7:7, Лука 11:9/ Исус [каза]: “Този, който търси намери, а този [,който почука, ] ще бъде пуснат да влезе.”

 

      /Лука 14:12, Лука 6:34/ [Исус каза:] “Ако имате пари ги заемайте срещу лихва. По-скоро дайте [ги] на някого, от когото няма да си ги върнете.”

 

      /Матей 13:33, Лука 13:20/ [Исус каза:] Царството на Отца е като една жена, която взе малко квас, [сложи] я в тесто, и от него направи големи хлябове. Който има уши, нека чуе!”

 

      Исус каза: “Царството Господне е като една жена, която носеше гърне с храна. Докато вървеше по пътя към дома си, дръжката на гърнето се счупи и яденето се разсипа по пътя. Тя не го разбра, не забеляза какво е станало. Като стигна дома си, остави делвата и видя, че е празна.”

 

      Исус каза: “Царството Господне е като един човек, който искаше да убие един силен мъж. В дома си той извади меча си и го заби в стената, за да види колко силна е ръката му. Тогава той уби силния.

 

      /Матей 12:46, Марк 3:31/ Учениците Му Му казаха: “Братята и майка Ти са отвън.” Той им отвърна: “Тези тук, които изпълняват волята на Отца Ми, са Моите Братя и Моята майка. Те са тези, които ще влязат в Царството Господне.”      /Марк 12:13, Лука 20:22/ Те показаха на Исус една жълтица и Му казаха: “Хората на Кесаря искат данъци от нас.” Той им каза: “Дайте на Кесаря Кесаревото, на Бога дайте Божието, а на Мен дайте това, което е Мое.”      /Матей 10:37, Лука 14:26, GR/ <Исус каза:> Който не мрази [баща си] и майка си, както Аз ги мразя, не може да стане Мой ученик. И който [не] обича [баща си] и майка си, както Аз ги обичам, не може да стане Мой [ученик]. Защото майка Ми [Ми даде лъжливото], но [Моята] истинска [Майка] Ми даде живот.”

 

      Исус каза: “Злочести са фарисеите, защото са като куче, което спи в обора на говедото: кучето нито яде, нито дава на говедото да яде.”      /Матей 24:43, Лука 12:39/ Исус каза: “Поздравления за тези, които знаят къде ще нападнат разбойниците. [Те] могат да станат, да съберат хората в дома си, и да се подготвят преди бандитите да дойдат.”      Те казаха [на Исус]: “Ела, нека се молим и постим днес.” Исус им каза: “Какъв е грехът, който съм сторил, или в какво съм бил победен? Но когато женихът напуска младоженската спалня, тогава нека постят и се молят.”      Исус каза: “Този, който знае бащата и майката ще бъде наричан синът на блудницата.”

      Исус каза: “Когато направите две в едно цяло, ще станете синовете на Адам, и когато кажете: /Матей 17:20, Марк 11:23, GR/ “Планина, помести се!”, тя ще се помести.”      /Матей 18:12, Лука 15:3/ Исус каза: “Царството Господне е като овчар, който имаше сто овце. Една от тях, най-голямата, се загуби. Той остави деветдесет и деветте си овце и търси тази една докато я намери. След като мина след толкова трудности, той каза на овцата: “Обичам те повече от деветдесет и деветте.””

 

      Исус каза: “Който пие от устата Ми, ще стане като Мен. Аз Самият ще стана него, и всичко скрито ще му бъде показано.”      /Матей 13:44/ Исус каза: “Царството е като един човек, който имаше [скрито] съкровище в нивата си, но не го знаеше. А когато умря я остави на сина си. Той наследи нивата и [я] продаде. А този, който я купи, отиде да я оре и намери съкровището. Той започна да дава на заем пари срещу лихва на когото си поиска.”

 

      Исус каза: “Нека този, който намери света и забогатее, се откаже от света.”

 

      Исус каза: “Горко на плътта, която зависи от душата; горко на душата, която зависи от плътта.”

 

      Исус каза: “Небето и земята ще се навият пред вас. И този, който живее от Живия, няма да види смърт. Не каза ли Исус: “Който намери себе си е по-голям от света”.

 

      Учениците Му Му казаха: “Кога ще дойде Царството?” <Исус каза:> “То няма да дойде като Го чакате. Няма да може да кажете “Ето тук е” или “Там е”. По-скоро Царството Господне е разпростряно на Земята, и хората не го виждат.”      Симон Петър Му каза: “Нека Мери ни остави, защото жените не са ценни за Живота.” Исус каза: “Аз самият ще я водя, за да стане тя мъж, така че тя също да стане жив дух подобно на вас мъжете. Защото всяка жена, която направи себе си мъж, ще влезе в Царството Небесно.”

*

Неактивен Щурмовакът

 • *
 • 12
 • +17/-3
 • Пол: Мъж
Re: Евангелие от Тома
« Отговор #1 -: Февруари 10, 2007, 11:37:22 »
абе тука да не е форум на някоя църква?
HEIL 28!!!

*

Неактивен Nordwave

 • *
 • 4412
 • +1344/-0
 • Пол: Мъж
 • R.I.P. 2017
  • Български националисти
 • Интереси: История
 • Зодия: Capricorn Capricorn
Re: Евангелие от Тома
« Отговор #2 -: Февруари 10, 2007, 12:28:23 »
абе тука да не е форум на някоя църква?
:-PНе...но ПРАВОСЛАВИЕТО е важно за нас българските националисти! :)

*

Неактивен Щурмовакът

 • *
 • 12
 • +17/-3
 • Пол: Мъж
Re: Евангелие от Тома
« Отговор #3 -: Февруари 10, 2007, 14:45:10 »
не за всички  ;)
HEIL 28!!!

 

Powered by EzPortal