Forum > Информационен център - Македония

Коj ги направи ДПМНЕ и СДСМ

(1/1)

disidente:
КОЈ ГИ НАПРАВИ ДПМНЕ И СДСМ

СДСМ е формирана 1990 год., и претставува континуитет на бивШите комунисти. ДенеШното раководство на СДСМ се деца набивШи високи функционери во СФРЈ, ДБ и ЈНА. Еве дел од “авангардата” на СДСМ: Бранко Црвенковски, претседател на Р.Македонија, роден во Сараево, син на офицер во ЈНА, Горица Попова, советничка на претседателот Црвенковски, е Ќерка на Благој Попов, претседател на ИзврШниот Совет на С.Р.Македонија, Јане Миљовски екс министер, син на Киро Миљовски, кој после 1945 год. е државен обвинител и изготвувач на законот за национализација, (а иронијата да биде поголема, синот Јане 1991 год. го изготви законот за денационализација и приватизација), Илинка Митрева, министерка, Ќерка на Димитар Митрев, бивШ обвинител, Лазе Китановски бивШ министер, син на Боро Китановски болШевик, еден од најблиските соработници на Лазар КолиШевски, Јани Макрадули, пратеник, син на Андон Макрадули вице-гувернер во СФРЈ, Каролина Ристова- Астеруд, Ќерка на Стојан Ристов, висок функционер во ДБ и директор на КПД “Идризово”, и.т.н. ВМРО-ДПМНЕ исто е формирана 1990 год. како резултат на стратеШки смислена програма во Белград од проверени УДБ-аШи. (Мане Јаковлевски и Драган Богдановски) Еве дел и од раководствата и функционерите во ВМРО: Мартин Треневски, министер во владата на Георгиевски, син на Злате Треневски, висок функционер во ДБ и најдоверлива личност на Лазар КолиШевски, и еден од учесниците во 11 убиството на Кочо Рацин, ѓорЃи Наумов, министер во владата на Георгиевски, бивШ обвинител во СФРЈ и соработник во ДБ, Јордан Мијалков, министер во владата на Кљусев, екс претставник на “Макотекс” во Чехословачка, офицер на Југословенските разузнавачки служби за Југоистична Европа и соработник на ДБ, Никола Груевски лидер на ВМРОДПМНЕ, син од сестра на Јордан Мијалков, Михајло Маневски, министер за правда за време на СФРЈ, човекот кој врШеШе прогон на ВМРО-вски фамилии и го ШтитеШе тотилатарниот србо-комунистички режим, во владата на Груевски повторно министер за правда. Сопруга на Маневски е Влаинката судијката Филимена Маневска, со чие име се поврзани многу криминални процеси без разврски, Глигор ТаШкович, министер во владата на Груевски, внук на Глигор ТаШкович, син на Ото, србоманска фамилија која 1919 год., по заврШувањето на Првата светска војна, по окупацијата на Македонија од Србија, си го променуват името од ТаШкови во ТаШкович. Од 1946 год., до 1949 год., дедо му е пратеник во еднопартискиот парламент на СРМ, Габриела Конеска – Трајковска, внука на Блаже Конески кој голем дел од ВМРО-овците после ослободувањето ги испрати по титовите затвори, а голем дел во смрт. Под нејзино влијание кога сопругот од Груевски е назначен за претседател на Комисијата за денационализација во Прилеп, е стопирана денационализацијата на познати ВМРО-овски фамилии, Трајко Славевски потпретседател на ВМРО-ДПМНЕ, внук на Велјан Славевски од Речица, кој на Србите го Шпионирал Штабот на ВМРО на Охридското востание, поради Што во битката кај РаШанец во нерамноправна битка се убиени водачите на востанието Наум Златарев, Стефан Куртелов, Ламбе Берберчето, Аргир Маринов и др. Народот, дедо му на Трајко Славевски, Велјана го воспеа во песната “Бог да го бие Шпионот Велјан од Речица”. Ристо Дамјановски, министер за одбрана во владата на Кљусев, најекспониран припадник на КОС за време на СФРЈ, Њубен Пауновски, министер во владата на Георгиевски од семејство на високи функционери во КОС, Милјана Даневска министерка во владата на Кљусев, бивШ секретатр на ЦК на СКМ и.т.н. И двете партиски формации гравитираат кон Белград, и се финансирани од влаШкото лоби кое целосно ја контролира Македонија економски преку: Комерцијалната банка, сопственост на Влавот Хари Костов, Пиварницата Скопје и ТиквеШ на Влавот Свето Јаневски, Технометал, Кометал, ФерШпед Македонија сопственост на Влавот штерио Наков, Алкалоид, и другите помали фирми, а политички, преку судството, контролирано од Ленче Софрониевска Ќерка на Аризан Несторовски-Марче, од Белица функционер во ДБ, задолжен за прогон на десно ориентираните интелектуалци. Таткото на сопругот на Софрониевска издавал лични наредби за политички убиства, Лилјана Ингилизова Ќерка на поранеШен судија во Врховниот суд, со потекло од србоманско село во Скопска Црна Гора, јавното обвинителство преку Влавот Зоран ВеруШевски, 12 правобранителството преку Влаинката Зоја Лега, ДБ преку екс-директорот Миле Зечевич, Србин од Црна Гора, син на Слободан Зечевич со огромно досие за заговор против Македонија, организатор на антиамериканските демонстрации пред амбасадата во Скопје, Македонската Академија преку Влавот Таки Фити, влаШката структура во МПЦ преку Влавот ВраниШковси, (Судскиот процес против ВраниШковски е политичка игра на СПЦ и МПЦ договорена на НиШката средба), Македонската Радио - Телевизија во која секогаШ уредници беа Срби (Аца Станкович, Бранислав Димовски со вистинско презиме Димич, Гордана СтоШич Ќерка на воен обвинител во СФРЈ), Влавот Панде КолемиШевски, долгогодиШен директор на НИП Нова Македонија, внук на Тени КолемиШевски началник на УДБ-а, и.т.н. Дека двете политички формации произлегуват од една иста комунистичка идеологија е фактот Што функционират на сосема ист принцип. Политичката моЌ е концентрирана во еден човек (претседателот на партијата, кој има неограничена моЌ), начин на кој функционират тоталитаристичките партии. Ниту кај едните, ниту кај другите не се дозволува фракционерство, Што е главниот постулат за демократија во самата партија. Проверениот белградски кадар Киро Глигоров, кој заедно со Јане Миљовски беа архитекти на разбојничката програма за приватизација, всуШност ја формира првата Влада во Р.Македонија нарекувајки ја “експертска”, дотогаШ не видено во политичкиот живот, замајувајки го македонскиот народ со неисполнување на изборните резултати. Во таа Влада влегоа и независни интелектуалци, Што беШе доволна причина тогаШниот лидер на ВМРО Њубчо Георгиевски да изгласа недоверие со цел да се отстранат “непослуШните” министри. Наредните избори 1994 год., во договор помеЃу СДСМ и ВМРО, наложен од влаШко-српските олигарси од ВМРО, изборите беа бојкотирани, со Што на СДСМ и беШе овозможено без проблеми да ги донесе законите со 2/3 мнозинство мегу кои и законот за приватизација со Што грабежот наречен “приватизација” се изврШи пред очите на народот, без никаков отпор од “опозицијата”. За четирите години како “опозиција” раководството на ВМРО, освен крстосување по грчките мориња, финансирано од грчката држава, ниШто не сработи. На изборите 1998 год., иако “опозиционата” ВМРО убедливо победи, при формирањето на Владата, министерствата им ги довери на коалиционите партии со проверени српски кадри: Агенцијата за обнова на Васил Тупурковски, син на Титан Тупурковски припадник на ДБ, задолжен за Егејска Македонија, Владо Камбовски министер на правосудието, кој како министер на правосудието во СФРЈ го ослободи српскиот злосторник Аркан, Бојан Бојановски, директор на ДБ, син на Дизе Бојановски, раководител на УДБА за време на комунизмот, Саво Климовски, претседател на Собранието најблискиот пријател од Македонија на фамилијата МилоШевич и.т.н. 13 И денес политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и сателитските партии околу нив, се дериват на српско-грчката политичка матрица. Секакво осознавање на македонскиот народ за приближување на Македонија кон Б’лгарија, во која било форма се спречува и казнува од влаШко-српските јаничари, инсталирани во целокупниот систем на државата, кои и понатаму се челни во спроведувањето и легализирањето на организираниот грабеж на влаШко-српско-грчките олигарси, со Што Македонија и понатаму ја ставаат во политичка и економска зависност од Србија и Грција.

disidente:
ЕВЕ КОЙ Е "ГЛАСНОГОВОРНИКОТ" НА ДПМНЕ:

Латас контактирал со странски служби

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=3FF1C74843884442B30BBB5E1280FD0C

Поранешниот директор на Управата за контраразузнавање, Горан Митевски

Оливера Војновска

Како се чуваат документите во УБК и како е можно вакви доверливи материјали да излегуваат во јавноста?

Документите се чуваат во Службата за аналитика на Управата за безбедност и контраразузнавање, каде што се архивираат сите материјали што ги пишуваат оперативците. Според информациите што се лиферувани во медиумите, одредени министри и одговорни лица по заминувањето од функцијата зеле со себе вакви документи и си формирале лични датотеки на податоци, правеле приватни архиви. Не е првпат да излезе материјал од Управата за контраразузнавање, за жал, тоа е лоша практика.

Дали министерот за внатрешни работи има увид во документацијата на УБК?

Министрите според редот на работите немаат увид во материјали од оперативните работници. Тие имаат аналитички материјали кои се пресек на повеќе вакви материјали. Ваков материјал не може да биде доставен ниту до министер ниту до директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Последното ниво кое чита вакви материјали е началникот на Управата за контратрзузвање. Меѓутоа, од повеќе вакви материјали се прави пресек, аналитичка информација која укажува на одредена појава дека некое лице е можно да работи за странска разузнавачка служба. Таквиот аналитички материјал сигурно се доставува до министерот и до директорот на Управата за контраразузнавање.

За каков документ станува збор во написот во „Време“, Латас тврди дека се работи за фалсификат и најавува тужба?

Во тој период јас не сум бил началник на Управата за контраразузнавање и го немам видено документот, меѓутоа, според формата и содржината, ми личи дека е веродостоен. Начинот на кој е напишан, терминологијата што е употребувана, укажува дека тоа е документ од Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Тоа е изворен материјал од оперативен работник, односно извор, каков што користи Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. И тој кажува за одреден настан што се случил во ресторанот „Езерце“, средба на Драган Павловиќ - Латас со припадник на амбасадата на тогашна Сојузна Република Југославија кој работел за безбедносните структури.

Латас може да тужи. Меѓутоа, Латас бил интерес на службите за безбедност и во Република Македонија и на некои странски разузнавачки служби. Така што тој и да тврди дека не е точно ова, сепак, кон него, како безбедносно интересно лице, во минатото се применувани оперативно-тактички и технички мерки, поради неговите контакти со странски разузнавачки служби. Значи, Латас може да тужи за конкретниот документ и да се докажува веродостојноста. Но, мислам дека тој не е во право, бидејќи, според содржината и формата, овој документ личи дека е веродостоен. Затоа, мислам дека не е на место неговата тужба.

Дали кога Вие бевте директор Управата имавте сознанија за активностите на Латас?

Да, додека јас бев директор имаше информации дека Латас контактира со лица од странски амбасади, меѓутоа никогаш не успеавме да собереме доволен број докази за тоа да го докажеме и да има завршница од сите тие активности. А, завршницата е со поднесување кривична пријава според член 316 од Кривичниот законик за шпионажа, при што се докажува дека одредено лице соработува со странска разузнавачка служба во Република Македонија. Не само со српската, Латас контактираше со повеќе странски служби, но не би сакал да ги споменувам.

Тогашниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов тврди дека не знаел за таков документ и дека немало кривична пријава за Латас?

Трајанов говори конкретно за палењето на американската амбасада. Факт е дека според тогашните информации за лицата што учествувале во палењето не беше името на Латас. Меѓутоа, ако не бил учесник во палењето, не значи дека не бил во организацијата на демонстрации пред американската амбасада. Имаше одредени индиции дека учествувал во организирањето, но тоа не се докажа и не е процесуирано на суд.


#   

Навигация

[0] Списък на темите

Powered by EzPortal
Премини на пълна версия