Автор Тема: Коранът потвърждава Библията!  (Прочетена 2376 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Логос

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 152
 • Карма: +44/-2
 • Пол: Мъж
Коранът потвърждава Библията!
« -: Октомври 01, 2010, 21:59:09 »
  У нас битуват много митове и легенди за исляма.  В по-голямата си част мюсюлманите не познават добре собственната си религия. Сунната / Свещенно предание за исляма, „сунна” – път, принадлежащ път / още не е преведена на български и много малко мюсюлмани са изчели всички хадиси / предания /. Това предполага и затруднения при възприемането на Корана! Десетки са мюсюлманите, знаещи арабски език у нас! Всичко това е най-важната причина за създаване на напрежение между вярващите християни и мюсюлмани у нас.
В материала, който представям ще опитам да покажа в общопопулярен стил, каква е връзката между исляма и християнството. Християните ще останат учудени, че това, което са научили от художествената  литература за исляма - няма нищо общо с написаното в Корана.
Коранът ни учи, че мюсюлманите трябва да вярват в  Библията / Писанието /. Тя е истинското и неотменно Слово на Бог / в превод от арабски, Бог=Аллах /. Първото нещо, което трябва да знаят християните, че всички Старозаветни патриарси са пророци в исляма. Мохамед претендира да е продължител на пророческата линия на  Авраам / Ибрахим /,  Мойсей / Муса / и Иисус Христос / Иса / Давид / Дауд /. Като такъв, в Корана са дадени множество доказателстава за вярата му в Тората / Стария Завет / и Инджила / Евангелието /. В Корана има неопровержими доказателства, че Писанията / Тората, Инджила и Псалмите/ съдържат думите на Бог!
Трябва ли мюсюлманите да вярват в Писанията. Това е записано в прав текст в Корана:

Сура / глава от Корана / 29,  аят / чудо, знамение, стих, строфа / 46 -
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете: "Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени."

Пояснение - Думата „аят” / знамение / на арабски се произнася като „аятун”  и в превод означава „чудо”!
„Отдаден” на арабски език е муслимун, а муслин е мюсюлманин. Следователно, мюсюлманин означава вярващ отдаден на християнския Бог.
Тук съвсем ясно е казано, че мюсюлманите вярват в същия Бог, в които вярват и християните! Ако разгледаме цялата Сура 109  Ал-Кафирун – Неверниците:

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “О, неверници,
2. аз не служа на това, на което вие служите,
3. и вие не служите на това, на което аз служа.
4. И аз не служа на това, на което вие служите,
5. и вие не служите на това, на което аз служа.
6. Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия.”


Тук ще разберем кого точно Коранът определя за неверник / от арабски кафир = неверник /, точно ясно и недвусмислено. „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!” Всяко добро начинание в исляма започва с тези думи. С тези думи започват и всички Сури / с изключение на девета / в Корана! Вижте как е разпоредил Аллах на Мохамед да различава неверниците – „ 2. аз не служа на това, на което вие служите,  3. и вие не служите на това, на което аз служа.”Това е повторено два пъти. В Сура 29, аят 46 разбрахме, че мюсюлманите служат на същия Бог, на който служат християните.  Следователно, в самия Коран има неопровержими факти, че християни и мюсюлмани служат на един и същи Бог. А това означава, че християните / на  арабски език - насара /   не са неверници! Всеки мюсюлманин, който твърди, че християните са неверници, следва да се обвини в несъгласие със Словата на Самия Аллах в Корана, а това означава ширк / кардинален грях в исляма /!
В Корана по НИКАКЪВ  повод  и НИКЪДЕ християните / насара / не са обозначени с арабската дума КАФИР / неверник /. Повтарям – абсолютно НИКЪДЕ !!!  Готов съм да докажа на всеки, който намери поне едно знамение в Корана, където християните са наречени неверници, че греши.
Мюсюлманите трябва да вярват, че текстът в Светото Писание надежден и защитен от Самия Аллах и служи за проверка истинността на Корана. Нещо повече – собственните Свещенни книги на мюсюлманите доказват истинността на Писанието. Според Корана, Писанието е по-привлекателно за мюсюлманите и то може да се ползва като критерий за проверка на пророческите претенции на Мохамед. Приемането на Корана означава, че Библията е запазеното Божие Слово.
Преди да представим доказтелствата, трябва да уточним следното –

 Сура 5, аяти 12 -15:
12. Аллах прие обета от синовете на Исраил и проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах: "Аз съм с вас. Щом отслужвате молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините, сред които реки текат. А който от вас след това е неверник, той се е отклонил от правия път."

Тук се твърди в прав текст, че онези от синовете на Израил, към които са пратени 12 старейшини / това са учениците на Христос / и които отслужват молитва, дават милостиня и вярват в пратениците на Бог – Аллах ще отнеме от тях лошите постъпки и ще ги прати директно в Рай. Виждат ли добре християните този факт – ако отслужват молитва, ако дават милостиня / закат/, ако вярват в патриарсите от Стария Завет, ще бъдат въведени от Аллах / Бог / в Рая / Градините / ! Тук е мястото да подчертая, че мюсюлманите не отиват директно в Рай / както християните /, а в Ада -  „И всеки от вас ще мине през Ада. Това е окончателна присъда от твоя Господ" /Сура 19, аят 71/ .

13. И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна освен у малцина от тях. Но ги извини и прости! Аллах обича благодетелните.
14. И от онези, които казваха: "Ние сме християни" приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллах ще ги извести какво са направили.

Тук разбираме, че „малцина" / не всички / от „синовете на Израил" са нарушили своя обет като разместват словата в Писанията. Това несъмнено са юдеите, които не приемат Иисус / Иса / за Месия, както Аллах повелява. Но и тях Аллах извинява. Тук трябва специално да се отбележе, че „Преиначавайки словата, размествайки ги" не означава нанасяне на писмени корекции, а само предаване на словота на друг вид тълкуване. Аллах ни убеждава, че християните не се занимават с подобни размествания и последващи тълкувания. Именно християните / Хората на Евангелието / признават Иисус за Месия – точно както Аллах е разпоредил. Това ни потвърждава и Сура 3, аяти 113 и 114:

113. Те не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност ¬ четат знаменията на Аллах [и] в нощните часове, свеждат чела до земята в суджуд.
114.Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.


Християните се надпреварват в добрините и са от праведниците, според Самия Аллах! Освен това, според горното знамение, Аллах нарича християните „праведници". А само праведници могат да влезат в Рая!
15.О, хора на Писанието, Нашият Пратеник дойде при вас да ви поясни много от онова, което сте скривали от Писанието, и да ви извини за много. При вас дойде от Аллах светлина и ясно Писание.

Тук се кава, че Пратеникът на Аллах идва при хората на  Писанието /Книгата - Аал ал-Китаб /, които са забравили част от онова, което им е напомнено . Ясно е, че юдеите трябва да почитат и Словата на Аллах низпослани в Евангелието. Освен това, хората на Писанието ще са „извинени много" от Аллах. Ето кой изопачава Словата на Аллах размествайки ги – юдеите: Сура 5, аят 41.

41. О, Пратенико, да не те наскърбяват надпреварващите се в неверието сред онези, чиито усти изричаха: "Повярвахме!", ала не вярваха сърцата им, и онези от юдеите, които все лъжата слушаха, все други недошли при теб хора слушаха. Преиначават словата, размествайки ги.Казват: "Ако ви се даде това, вземете го, а ако не ви се даде, възпрете се!" За онзи, когото Аллах иска да отклони ¬ за него ти не разполагаш с нищо пред Аллах. Те са онези, чиито сърца Аллах не иска да пречисти. За тях в земния живот има позор и в отвъдния за тях има огромно мъчение.

Следващите знамения са изключително важни и те съдържат доказателства за непогрешимостта на Тората и Евангелието. Какво казва Аллах в прав текст?

43. И как ще ти отредят да съдиш, когато у тях е Тората с присъдата на Аллах в нея? После подир това се отмятат. Тези не са вярващи.

44. Ние низпослахме Тората с напътствие в нея и със светлина. Пророците, които се отдадоха, съдят юдеите според нея; също така равините и правниците ¬ според онова от Писанието на Аллах, което им бе поверено да го пазят, и му бяха свидетели.И не се страхувайте от хората, а се страхувайте от Мен! И не продавайте Моите знамения на никаква цена. А който не съди според онова, което Аллах е низпослал ¬ тези са неверниците.

45. И предписахме им в нея: душа за душа, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зъб за зъб, и за раните ¬ същото възмездие. А който прости като милостиня, то е изкупление за него.А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са угнетителите.

Самият Аллах казва, че Тората съдържа непогрешимите Му Слова / с присъдата на Аллах в нея /. Самият Аллах казва, че „Тората е с напътствие в нея и със светлина". Самият Аллах е разпоредил на равините и правниците да съдят юдеите според онова от Писанието на Аллах. И който не съди според низпосланото от Аллах – той е от неверниците.
 Кой ще отрече Словата на Самият Аллах, че не е разпоредил на равините да пазят Тората? Кой ще отрече, че в 7 век Мохамед не е съдил юдеи според Тората? Кой ще каже, че през 7 век, Тората е била фалшива и Мохамед не е изпълнил повелята на Аллах да съди според низпосланото от Него? Да видим по-нататък в следващите аяти от Сурата, какво казва Аллах за Евангелието?

46. И изпратихме по следите им Иса, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

По-ясно от това знамения дори и аз не бих могъл да кажа – Иисус / Иса /, синът на Мариам / Мария / е изпратен да потвърди Тората. До тук няма съмнение, че до първи век, Тората е съдържала непогрешимите Слова на Аллах! Евангелието на Иисус отново е низпослано с напътствие и светлина и потвърждение на Тората.
Кой ще отрече, че в Евангелието няма напътствие и светлина? Кой? Кой ...

47. И нека хората на Евангелието отсъждат според онова, което Аллах е низпослал в него! А който не съди според онова, което Аллах е низпослал, тези са нечестивците.

Изключително важен аят!!! Християните са наречени Хора на Евангелието!!! Самият Аллах потвърждава, че Евангелието съдържа непокрешимите Му Слова / ...онова, което Аллах е низпослал в него! /!!! А които не съди според низпосланото от Аллах в Евангелието, той е от нечестивците!!! Нека християните да научат наизуст поне последните две знамения, за да показват на мюсюлманите какво е казал Аллах за Хората на Евангелието. Защо Аллах нарича Евангелието „напътствие и светлина" и заповадва на мюсюлманите да вярват в него?

48.И ти низпослахме Корана с истината, за да потвърди Писанията преди него и да бъде техен свидетел. И отсъждай помежду им според онова, което Аллах е низпослал, и не следвай страстите им вместо истината, която си получил! За всеки от вас сторихме закон и път. И ако желаеше Аллах, щеше да ви стори една общност, но [така стори] за да ви изпита в онова, което ви е дарил. И надпреварвайте се в добрините! Завръщането на всички вас е при Аллах и Той ще ви разкрие онова, по което бяхте в разногласие.

Истината, с която е низпослан Корана е да потвърди Писанията / в мн.число / т.е. Тората и Евангелието. Това е казал Самият Аллах в прав текст – „ ...С истината, за да потвърди Писнията, преди него и да бъде техен свидетел." Кой ще представи факти, за грешка на Аллах и докаже, че Коранът е низпослан с друга истина.
На много места в Корана се казва - Напомнянето съдържа неотменните слова на Аллах и е критерий за истинност на Корана, респективно - пророчествата на Мохамед:

Сура 21, аят7. И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

Мъжете, които е изпратил Аллах са Мойсей / Муса/ - изпратен с Тората,  Иисус /Иса/ - изпратен с Евангелието и Давид / Дауд / изпратен с Псалмите.
Освен това, Аллах лично се ангажира да пази Библията / т.е. Напомнянето / от промяна:
Сура 15, аят 9. Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим.
Много често мюсюлманите тълкуват думата „Напомнянето” от Сура 15. аят 9 като Корана. В действителност Корана е също напомняне за Евангелието. Но и Евангелието е напомняне за Тората / Както твърди Сура 21, аят 7/ ! Дори посочват, че наличието на главна буква, означава, че напомнянето се отнася за Корана! Тук искам да отбележа, че в арабския език главни букви няма, а „Напомнянето”, а и в Сура 21, аят 7, Евангелието също е написано с главна буква! Напонмяннето може да се тълкува точно толкова за Корана, колкото и за Евангелието! Дори за Евангелието има по-голямо основание да се приеме за запазено от Аллах, защото Мохамед не е запазил нито едно писмено копие на Корана след смъртта си!
В Корана се казва още, че има общност от хората на Муса / Мойсей /, които проповядват справедливата истина- Сура, 7 аят 159:
159.Има сред народа на Муса и общност, която напътва с [низпосланата] истина и с нея е справедлива.

Следващите аети са също от Сура 7 169 и170 потвърждават истинността на Библията:

169. И остана след тях потомство, което наследи Писанието. Взимат мимолетностите на този свят и казват: "Ще ни се опрости." И ако пак им дойде подобна мимолетност, взимат я. Не бе ли взет от тях обет в Писанието, че ще казват за Аллах единствено истината? А изучаваха онова, което е в него. Отвъдният дом е най-доброто за онези, които се боят. Нима не проумявате?

170. А които твърдо се придържат към Писанието и отслужват молитвата ¬ Ние не погубваме наградата на подобряващите.

Тук се говори за потомството на християните, което „наследи" Писанието. Забележете, че глаголът „наследи" е в сегашно време. Аятите са низпослани на мюсюлманите през 7 век. Тук се казва, че „потомството, което наследи Писанието" и „изучават онова, което е в него" и „твърдо се придържат към Писанието"и „обслужват молитва", получават от Аллах „подобаваща награда".

Потомците, които наследяват Писанието, също могат да разчитат на награда от Аллах. Трябва да отбележим – на мюсюлманите е разпоредено от СамиятаАллах да следват Писанието, защото то е Благословено!!! Добрите думи за християните в Корана се дължат и на факта, че когато Мохамед е напуснал Мека е получил помощ от християни по пътя му към Ятриб / Медина /.
154. После на Муса дадохме Писанието за пълнота на онзи, който е благодетелствал, и с разяснение за всяко нещо, и с напътствие и милост, за да повярват в срещата със своя Господ.

Писанието е дадено на Мойсей за пълнота и „разяснение на всяко нещо"! „Всяко нещо" определено включва и Корана, респективно Писанието е тест и за пророческите възможности на Мохамед. Така, че ако има нещо неясно или противоречащо с Писанието в Корана, то следва, че това е грешка на т.нар. Пророк. Все пак Мохамед е обикновен човек / така твърди Аллах / и много често / както сам твърди Мохамед / е забравял.

Сура 18, аят 110. Кажи: "Аз съм само човек като вас и ми се разкрива само, че вашият Бог е единственият Бог. Който копнее за срещата със своя Господ, да върши праведни дела и в служенето си на своя Господ никого да не съдружава с Него!"

А в този хадис разбираме, че Мохамед си признава, че е обикновен човек и често забравя и дори обърква низпосланото от Аллах.

Бухари -Том 1, книга 8, хадис 394 – Разказва Абдуллах: ... Когато той се обърна лицето си към нас каза: "Ако е имало нещо променено в молитвата, сигурно щях да ви информирам, но аз съм човек като вас и може да съм забравил като теб.Така че, ако забравя ми напомни и, ако е някой от вас е съмнително за молитвата си, той трябва да следва това, което той смята за да бъде точна и завършена собствената му молитвата и накрая й да направи два пъти суджуд.(от Sahu).

Източник - http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/008.sbt.html#001.008.394

Ясно се разбира, че Мохамед е обикновен човек, като всички, често забравящ и дава съветва вярващите да правят това, което намерят за добре! За това е нужно Писанието да е критерий за всяко нещо.

155.И това е Писание, низпослахме го Ние благословено. Следвайте го и се бойте, за да бъдете помилвани! 

Това е заповедта на Аллах – Писанието е благословено и задължение на вярващите да го следват! Колко мюсюлмани спазват този завет на Самия Аллах? Никъде в прав текст Аллах не е наричал Корана " Благословен".
Вярват ли мюсюлманите в това знамение на Аллах???
Трябва ли мюсюлманите у нас ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИЗУЧАВАТ БИБЛИЯТА?
ТОВА ИСКАМ ДА ЧУЯ? БОГ Е РАЗПОРЕДИЛ В ПРАВ ТЕКСТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ ДА ИЗУЧАВАТ БИБЛИЯТА!!! ТОЗИ МЮСЮЛМАНИН КОЙТО ОТКАЗВА ДА ИЗПЪЛНИ ЗАПОВЕДИТЕ НА АЛЛАХ ДА ИЗУЧАВА БИБЛИЯТА, ТРЯБВА ДА ОБЯВЕН ЗА НЕВЕРНИК И ДА МУ СЕ ЗАБРАНИ ДА ОПЛЮВА ИСЛЯМА!

156. Да не казвате: "Писанието бе низпослано само на две общности допреди нас и към онова, което изучаваха, бяхме в неведение."

Аллах е разбрал, че ще има вярващи, които ще кажат в бъдеще – Писанието не е за нас, а е за юдеи и християни. Или абсурда – Писанието е променено .../без да посочва кога/ ! Тук се твърди, че това е заблуда и грях!

157. Или да не казвате: "Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях." Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ, и напътствие, и милост. Кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения, ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.

Тук Аллах дава ясен знак на мюсюлманите, че Писанието е низпослано точно за тях – „получихте ясен знак от вашия Господ". Предупреждава, че знаменията на Аллах не трябва да се приемат за лъжа, защото ще последва най-суровото мъчение за „вярващия"! Изпълнават ли днес мюсюлманите този завет на Аллах?

158. Нима чакат само да им се явят ангелите или да се яви твоят Господ, или да се явят някои от знаменията на твоя Господ? В деня, когато се явят някои от знаменията на твоя Господ, не ще помогне вярата на душа, която преди не е вярвала или не е придобила благо в своята вяра. Кажи: "Чакайте! И ние чакаме."

Мюсюлманите трябва вярват в Писанието, а не да стоят и чакат да разберат кои знамения са на Аллах и кои не са. Това чакане не ще им помогне, защото преди не са вярвали.

160. Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени.

161. Кажи: “Моят Господ ме напъти по правия път ¬ правата вяра, религията на Ибрахим, правоверния. Той не бе от съдружаващите

Ибрахим е един голям Пророк в християнството – Авраам !!! Мюсюлманите са негови наследници и са задължени да го следват.

И да отговорим на въпроса – може ли да се вярва в част от Писанието, а в друга да не се вярва? Това могат да твърдят само  хора, които проповядват несъгласие с Думите на Аллах. Ето как Аллах наказва невярващите в цялото Писание:

Сура2, аят 85. После се избивахте и прогонвахте от домовете им някои от вас, като си помагахте против тях с грях и вражда. И дойдеха ли при вас като пленници, ги откупвахте. А ви бе възбранено да ги прогонвате. Нима вярвате в част от Писанието, а в друга не вярвате? За онези от вас, които вършат това, няма друго възмездие освен позор в земния живот, а в Деня на възкресението ще бъдат подложени на най-суровото мъчение. Аллах не подминава вашите дела.

Това са само някой важни моменти от Корана, показващи отношението на исляма към християните. Могат да се посочат и още подобни знамения. Едно е ясно – Коранът потвърждава истината в Библията и казва най-хубавите си думи за християните / насара / !

И накрая питам - Записано ли е в Корана, че мюсюлманите са задължени да изучават Библията?
Защо начите политици робуват на лъжите на радикалния ислям?
Какво толкова има да се умува - Ортодоксалните мюсюлмани трябва да изучават Библията, според собственната си религия. А който не иска да я изучава Заповедите на Аллах -  да се възползва от правото си да напусне България и да отиде там, където са тези, които не вярват в знаменията на Аллах -Ал Кафирун  / от арабски - Неверниците /!

Неактивен Логос

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 152
 • Карма: +44/-2
 • Пол: Мъж
Re:Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #1 -: Октомври 03, 2010, 20:14:25 »
Добре е да добавя и къде в Корана, Аллах е казал, че е низпослал Псалмите.

Сура 21, аят 105

105. Написахме Ние в псалмите подир Напомнянето, че Моите праведни раби ще наследят земята.

Сура 4, аят 163

163. Ние ти дадохме откровение, както дадохме на Нух и на пророците след него, и дадохме откровение на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете, и Иса, и Айюб, и Юнус, и Харун, и Сулайман, и на Дауд дарихме Псалмите;

И сега да напишем  - Кой, кой е от Библията и Корана!

Нух = Ной;

Ибрахим = Авраам;

Исмаил = Исмаил;

Исхак = Исаак;

Якуб = Яков;

Иса = Иисус Христос;

Айюб - Йов;

Юнус = Йона, човекът от устата на рибата;

Харун = Аарон, брат на Мойсей / Муса /;

Сюлейман = Соломон;

Дауд = Давид;

Яха = Йоан Кръстител.

Неактивен Логос

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 152
 • Карма: +44/-2
 • Пол: Мъж
Re:Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #2 -: Октомври 13, 2010, 18:14:43 »
От всичко написано до тук, става ясно, че мюсюлманите трябва да изучават Стария Завет / Тората /, Новия Завет / Инджила / и Псалмите.
Едва ли някой мюсюлманин изучава точните Слова на Аллах в Библията.
Но Мохамед е вярвал в Библията.
Сега ще ви представя един хадис от Свещенната за исляма книга - Сунна, в който е записано в прав текст, че Мохамед вярва в Стария Завет и в Християнския Бог!
Пояснение - Преводът съм го направил от английски, понеже Сунната още не е преведена на български / и най-вероятно никога няма да бъде преведена цялата, а само избирателно някои хадиси /! Предствавям и линк, който не буди никакво съмнение, че е от мюсюлмански сайт.

Книга 38, номер 4434 / Предписани наказания (Kitab Аl-Hudud)/ :

Разказва Abdullah Ibn Umar:
Група евреи дойдоха и поканиха Апостола на Аллах (да бъде мир над него) в Quff. И той ги посети в тяхното училище.
Те казаха: AbulQasim, един от нашите мъже, е извършил блудство с жена, така че произнесе присъдата над него. Те подали възглавница за Апостола на Аллах (да бъде мир над него), който седнал на нея и казал: -Донеси Тората! Донесоха му я. Той след това се отдръпна от възглавница из под себе си и спостави Тората върху нея и казва: - Аз вярвам в тебе и в Този, Който те разгласи.
Той тогава каза: - Доведете ми един, учен измежду вас. Тогава един млад човек бе доведен. Разказвачът споменава тогава за традицията на основата на камъни, подобна на тази, предавани от Малик от Nafi "(No. 4431)


Източник - http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/abudawud/038.sat.html

Тук няма никакво съмнение - Самият Пророк е вярвал в Тората!
От тази хадис се правят следните изводи и поуки:

1.Тората на Мохамед и Тората на юдеите е едно и също /ясно се разбира, че Мохамед използва Петокнижието на юдеите и освен това юдеите не протестират по коя Тора ще се извърши наказанието /! Следователно низпосланото от Аллах на Мохамед е автентично копие на Петокнижието ! Най-вероятно това е копие от самите юдеи, защото иначе арабите биха го прочели сами / сътрудниците на Мохамед/. Този екземпляр съдържа непогрешимото Божие слово. Следователно – Библията не е изгубена, а има неопровержими доказателстава в Преданията, че е истинска.

2. Самият факт, че използва Тората за арбитър, трябва да бъде пример за всеки мюсюлманин днес. Забележете - Пророкът оттегли от себе си възглавницата и постави Тората на нея. Това е начинът, по които всеки ревностен мюсюлманин трябва да третират Свещените Книги на Аллах.
Днес обаче мюсюлнаните твърдят друго – Тората и Евангелието са измислени и загубени!

Тук е редно да се запита – Кой знае по добре Корана – Пророкът или съвременните ислямисти?

3. Самият факт, че Пророкът каза: " Аз вярвам в тебе и в Този, Който те разгласи. " – показва, че мюсюлманите трябва да вярват не само в Библията, но и в християнския Бог!

Знаете ли по-добре Корана от Пророка Мохамед? Самият той показва своята вяра в Светите Писания, които са били предавани по-късно от поколение на поколение.
« Последна редакция: Октомври 13, 2010, 18:25:52 от Логос »

Неактивен april_z

 • Premium user
 • Senior Member
 • *
 • Публикации: 761
 • Карма: +40/-53
 • Пол: Мъж
Re: Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #3 -: Май 14, 2012, 17:00:59 »
това което пишеш значи, че корана е взел много от библията. и от христианството. но защо е създаден ислама от христианството? и защо сега се съпоставят един други. нямат ли арабите собствен ум ами взели комай всичко от библията и старите завети.

и защо да не е създаден ислама от ватикана? с цел да не се разпространяват конкурентни религии.

http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret05.htm

този линк е най близо до истинатаРедактирано от модератор: Консолидация на два последователно пуснати постинги.
« Последна редакция: Май 15, 2012, 06:22:25 от Hatshepsut »

Неактивен Индивидуалист

 • Adviser
 • Hero Member
 • *
 • Публикации: 2,814
 • Карма: +395/-89
 • Пол: Мъж
 • Не бойте се!
 • Зодия: Virgo Virgo
 • Religion: Christianity-Other Christianity-Other
Re: Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #4 -: Май 17, 2012, 11:48:06 »
Библията няма нужда от корана. За да се доказва.
И да са вкарани в корана истини от Библията,това не прави корана по-различна книга от каквато е.
Има Бог, значи има и надежда!
Пазете се от лъжливи пророци, които идват при вас с овчи кожи, а отвътре са вълци грабители.

Неактивен Логос

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 152
 • Карма: +44/-2
 • Пол: Мъж
Re: Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #5 -: Май 28, 2013, 21:15:22 »
Библията няма нужда от корана. За да се доказва.

Така е!
Тази тема е написана основно за мюсюлмани и хора, които искат да покажат на мюсюлманите истината.
Защото арабските богослови лъжат вярващите мюсюлмани, с цел да ги  приобщят към Сатаната.

Неактивен bgpatriot

 • Registered user
 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 88
 • Карма: +6/-8
 • Пол: Мъж
Re: Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #6 -: Май 28, 2013, 23:47:41 »
И да са вкарани в корана истини от Библията,това не прави корана по-различна книга от каквато е.
Всъщност, Коранът не е книга. Той се предава устно и е на практика песен, която се наизустява. Да наречеш Корана "книга" би било богохулство в очите на някои по-радикално настроени мюсюлмани...

Логос, интересно ми е какво мислиш по следните два въпроса:
1. Според теб правилно ли е да се приемат всички действия на Мохамед за свещени?
2. Какво мислиш за исляма, който превръща мюсюлманската вяра в политическа доктрина, както и в средство за контрол над живота на хората? Днешните ислямистки държави не ти ли приличат на средновековния "християнски" запад, превърнал двуличието на католицизма в политика и светска норма?

Неактивен Логос

 • Forum Member
 • **
 • Публикации: 152
 • Карма: +44/-2
 • Пол: Мъж
Re: Коранът потвърждава Библията!
« Отговор #7 -: Юни 07, 2013, 22:33:39 »
Всъщност, Коранът не е книга. Той се предава устно и е на практика песен, която се наизустява. Да наречеш Корана "книга" би било богохулство в очите на някои по-радикално настроени мюсюлмани...
Точно така е! Мога да представя хадиси /предания/, от които е видно, че след смъртта на Мохамед не е имало цялостен текст на Корана. Коранът е събран в книга много по-късно от дори и от спомените на КЮРА /рецитатори - тези, които са знаели Корана наизуст/...

Логос, интересно ми е какво мислиш по следните два въпроса:
1. Според теб правилно ли е да се приемат всички действия на Мохамед за свещени?
Сега ще ти издам една тайна, за която мюсюлманите не говорят. По мои изследвания, Мохамед е правил секс с не по-малко от 20 жени, без да се смятат робините, които ръката му е владяла и шармута <от арабски курви>, на които е давал задължителна <според исляма> плата.
Бог е наказал Мохамед да НЯМА СИН /всичките му синове са измрели като много малки деца/.
Само това е достатъчно, за да се разбере, че Мохамед не е благословен от Бог, а е ПРОКЛЕТ ОТ БОГ заради измамите, които е направил с религията. На практика чрез Мохамед не е записано Божието Слово, а словото на Сатаната.

2. Какво мислиш за исляма, който превръща мюсюлманската вяра в политическа доктрина, както и в средство за контрол над живота на хората?

Това е добър въпрос, който не са ми го задавали до сега.
Аз смятам, че исляма е политическа доктрина още с основаването си.
Сега ще ти цитирам един аят, от който ще разбереш, защо мюсюлманите гласуват само за мюсюлмански партии. Всъщност, това заповед, произтичаща от самата религия...
Сура 4, аят 59
59. О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах и към Пратеника, ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.
Днешните ислямистки държави не ти ли приличат на средновековния "християнски" запад, превърнал двуличието на католицизма в политика и светска норма?
Абсолютно точно!
Ислямът е като католицизма.
Едно пише в Евангелието /респ. Корана/, а точно обратното изповядват католиците /респ. мюсюлманите/.
Например, за титлата на папата Vicarius Filii Dei = "Наместник на Божия Син", изобщо не а загатнато в Евангелието. Няма как един грешник като папата, да е наместник на Христос на земята. Това е висша форма на богохулство. И нещо повече - думата ПАПА, не е Библейска дума...
Т.е. за папа в Библията не се говори...
///
Подобен пример може да се даде и с Корана. В прав текст е записано, че мюсюлманите трябва да вярват в Бога на християните /ХОРАТА НА ПИСАНИЕТО/, ама никой мюсюлманин не изпълнява подобно нещо.

Сура 29, аят 46
46. И спорете с хората на Писанието само по най-хубавия начин, но не и с онези от тях, които угнетяват, и кажете:Вярваме в низпосланото на нас и в низпосланото на вас. Нашият Бог и вашият Бог е един и същ. Ние сме Нему отдадени.”

Мюсюлманите са отдадени на християнския Бог според КОРАНА - ФАКТ, КОЙТО Е ЗАПИСАН В ПРАВ ТЕКСТ.
Коментарът тук е направо излишен...