Унищожаването на Българската Армия (БНА)

 • 11 Отговора
 • 9060 Прегледи

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен Франкист

 • банкетен революционер
 • *
 • 2413
 • +383/-52
 • Пол: Мъж
                   На заседание на Съвета по отбранителна аквизиция на 21 май 2004 г. е взето решение излишните за Българската армия въоръжение и специална бойна техника (ВСБТ), попадащи под контрола на Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), към които няма търговски интерес, да бъдат унищожени чрез нарязване съгласно изискванията на договора.
Този тип техника с отпаднала необходимост се приема и съхранява в структурите на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на министерство на отбраната”. В момента в специализираните бази на агенцията се съхраняват общо 2418 единици ВБСТ, контролирани от ДОВСЕ.
                  Тази техника е разкомплектована и е в лошо техническо състояние??. Демонтирани са всички бойни припаси, стрелково оръжие, оптически прибори, прибори за нощно виждане, приемо-предавателите на радиостанциите. Снето е текелажното и специалното оборудване, акумулаторните батерии, гориво-смазочните материали и индивидуални комплекти ЗИП. Към това въоръжение и техника няма търговски интерес, а залежаването му води до непрекъснато намаляване на пазарната му стойност.??? - какво значи това е никому неясно - обикновено се въоръжаваме не за да продаваме а за да сме сигурни.

                Поради това ВСБТ, съхранявана от ИА “ДСМО”, се предвижда да бъде демилитаризирана по изискванията на ДОВСЕ и впоследствие доведена до скрап чрез разделяне на части по установените стандарти.

                В резултат на това на 27 юли 2004 г. със заповед на министъра на отбраната се снемат от въоръжение 2770 единици ВСБТ, от които 2418 единици подлежат на контрол по договора. На този етап се предвижда да бъдат унищожени 2322 единици бронетанкова техника и артилерийски системи, както и друга ВСБТ неподлежаща на контрол. Авиационната техника е извън този списък, тъй като към този момент няма бъде демилитаризирана. Причината е, че към оставащите 96 бойни и учебни самолети все още има търговски интерес и могат да бъдат реализирани на пазара като цели изделия.

              Преди да се пристъпи към унищожаването на тези ВСБТ, предстои да се направи експериментално унищожаване на единадесет единични образци, които подлежат на контрол по ДОВСЕ /виж приложената таблица/.
              Целта на този експеримент е да се прецизират стъпките на същинската демилитаризация и правилно да се планира всеки един етап, както и да се направи обективен разчет на необходимите средства и се оцени количеството и качеството на получената скрап.
                Първите демонстрационни срезове ще бъдат направени на 3 септември 2004 г. в складов район Сливница, който е обявен като постоянен пункт за съкращение. Проектът се финансира изцяло от министерство на отбраната и се организира от ИА “ДСМО”.

тип ВСБТ
Бронетанкова техника - 1914 бр.
- Танкове - 868 бр.
- Бронетранспортьори - 587 бр.
- МТЛБ - 445 бр.
- Мостопоставачи - 14 бр.
Артилерийски системи - 408 бр.
- 122 мм Г М30 - 86 бр.
- 122 мм СГ 2С1 - 211 бр.
- 152 мм ОГ Д20 - 43 бр.
- 120 мм СМХ Б1 10 - 68 бр.
ОБЩО ВСБТ 2 - 322 бр.                » Завърши първия етап от експерименталната демилита-ризация
           30.09.2004 г.
                 Завърши първия етап от експерименталната демилитаризация на свалената от въоръжение техника, който стартира в началото на месеца от Изпълнителна агенция “Държавна собственост на министерство на отбраната”.
Днес бе подписан Дневник на съкращенията, официалният документ, изискван от Договора за обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ). С този документ 11 единици техника, обект на експеримента, официално се свалят от контрола на международното споразумение. Дневникът бе парафиран от представители на Инспекция “Контрол по въоръженията” - ГЩ, Изпълнителна агенция “Държавна собственост на министерство на отбраната” и фирма “Макметал”, изпълнител на проекта.
                    Единадесетте единици са унищожени чрез разделяне на части, като за целта машините са подготвени и нарязани съгласно изискванията на ДОВСЕ на базата на специални технологични карти. При верижните машини е изрязан сектор от мястото за захващане на движещото колело. Оръдията на танковете са срязани на разстояние до 2000 мм от затворната част, а на оръдейните системи - до 100 мм.                   Спазени са стриктно всички изисквания, като всеки един срез е направен прецизно. Няма установени нарушения и са взети всички мерки за безопасност на труда, е заключението на експертите, контролиращи проекта.
До момента няма установени отклонения от нормите и жителите на Сливница могат да бъдат напълно спокойни, категорични са еколозите. В началото на следващата седмица ще бъдат направени междинни замервания от РИОСВ-София на екологичния фон, които бе замерен в самото начало на експеримента и по време на рязането. Изследвания на околната среда в района на площадката за унищожение в град Сливница са предвидени и след приключване на целия проект.
  


            Площадката бе нотифицирана от 27 до 29 септември 2004 г. за инспекции, но нито една от 30-те страни по договора не посети района. Съгласно международните договорености всяка от държавите, подписали ДОВСЕ, в тридневен срок след приключване на демилитаризацията има право на проверка на място. След изтичане на този срок, техниката се счита за поставена извън договора.
С това може да се премине към довеждане на възли, агрегати и части до невъзможност за повторна употреба и последващо нарязване на техниката по стандартите за скрап.           Целта на експеримента е да се направи точен разчет на средствата, необходими за демилитаризацията на отделните типове въоръжение, попадащи в обсег на договора, както и да се отчетат количеството и качеството на видовете скрап. Изпълнител на проекта е българската фирма “Макметал”, която спечели в края на август конкурс по документи за възлагане на специална обществена поръчка, свързана със специални мерки за сигурност.» Нарязаха първите гаубици в Сливница
03.09.2004 г.


              Първите срезове на свалената от въоръжение техника, контролирана от Договора за обикновените въоръжени сили в Европа бяха поставени днес в бившото военно поделение в Сливница. Демилитаризацията е част от стартиралия в началото на седмицата експеримент на Изпълнителна агенция “Държавна собственост на министерство на отбраната” /ИА “ДСМО”/ за унищожаване чрез разделяне на части и последващо довеждане до скрап на 11 единични образци въоръжение и специална бойна техника, контролирани от Договора за обикновените въоръжени сили в Европа и други 7 извън договора.           Експериментът ще се реализира на три етапа. Първият е демилитаризация чрез разделяне на части съгласно изискванията на ДОВСЕ, след което 30 страни-участнички в договора ще бъдат поканени за инспекции по раздела за съкращенията. Едва след това може да се премине към вторият етап – довеждане на възли, агрегати и части до невъзможност за повторна употреба, след което се преминава към последващо нарязване на демилитаризираната техника по изискванията за скрап.              “Първоначалните прогнозни данни за очакваното количество скрап възлизат на около 50 хил. тона. Но от тях между 10-20% ще се загубят в процеса на рязане, при който се достига висока температура и част от металите се топят. Точната преценка за количеството, а също и качеството на видовете скрап ще бъде известна едва на финала на експеримента.“, разясни Иван Гаврилов, изпълнителен директор на ИА “ДСМО”.                   Демилитаризацията на 11 единици техника, контролирани от договора ще бъде следена изключително стриктно с оглед спазване изискванията на ДОВСЕ. Специални технологични карти оказват точните разрези до милиметри.
Съгласно международните договори при унищожаването чрез разделяне на части се правят точно определени срезове. При самоходните машини се изрязва сектор от мястото за захващане на движещото колело. Станините на боксирините оръдия Д-20 и М-30, които са обект на експеримента, задължително се срязват на две приблизително равни части. Той допълни още, че тялото на оръдието на танковете трябва да се среже на разстояние до 2000 мм от затворната част, докато при оръдейните системи това разстояние е 150 мм.                      “Въведени са специални мерки за сигурност, като периодично ще бъде замерван екологичния фон. Първите контролни измервания на въздуха на площадката за унищожаване в Сливница са направени вчера от РИОС”, подчерта Иван Гаврилов.
Повторни изследвания ще бъдат направени също по време на рязането и след приключване на експеримента. Резултатите ще послужат при планирането на същинската демилитаризация на всички единици техника, предвидени за унищожаване.Изпълнител на експерименталната демилитаризация е българската фирма “Макметал”, която спечели завършилия в края на миналата седмица конкурс по документи за възлагане на специална обществена поръчка, свързана със специални мерки за сигурност.
Целта на експеримента е да се направи точен разчет на средствата, необходими за демилитаризацията на отделните типове техника, попадащи в обсег на договора, както и да се отчетат количеството и качеството на видовете скрап.
Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа е подписан през 1990 г. В него участват 30 държави – съюзниците на НАТО и страните от тогавашния Варшавски договор. България подписва документа през ноември същата година.
 


» Стартира експериментално нарязване на военна техника с отпаднала необходимост
31.08.2004 г.
                    Експериментална демилитаризация на въоръжение и специална бойна техника /ВСБТ/ с отпаднала необходимост за Българската армия стартира от днес министерство на отбраната. Обект на експеримента са 11 единични образци бронетанкова техника и артилерийски системи, контролирани от Договора за обикновените въоръжени сили в Европа.
                  Експериментът е част от мащабен проект за унищожаване чрез демилитаризация, разделяне на части и последващо довеждане до скрап на 2322 единици бронетанкова техника и артилерийски системи, контролирани от договора и съхранявани в структурите на изпълнителна агенция “Държавна собственост на министерство на отбраната”.               Тази техника е изпълнила своето предназначение във времето на глобалното противопоставяне. Но днес в новата геополитическа обстановка и с развитието на военните технологии, е морално остаряла. Нещо повече ускоряването на процеса на демилитаризация ще акумулира средства за модернизацията на армията и финансирането на стратегически проекти на отбраната на страната.
                         Предвижданите за унищожаване и съхранявани в ИА “ДСМО” въоръжение и специална бойна техника са в лошо техническо състояние. Към тях няма търговски интерес, а залежаването им води до непрекъснато занижаване на тяхната пазарна стойност. Техниката е разкомплектована и не е годна за военни цели. Свалени са всички бойни припаси и специално оборудване.
                             Целта на експеримента е да се направи точен отчет на разходите, необходими за демилитаризацията на отделните типове техника, попадащи в обсег на договора, както и да се отчетат количеството и качеството на видовете скрап.
Проектът е уникален с това, че за първи път у нас едновременно ще бъдат унищожавани 11 типа въоръжение и специална бойна техника, контролирани от ДОВСЕ. И за първи път демилитаризацията излиза извън рамките на отбраната и се възлага на специализирана фирма. Фирмата е определена за изпълнител на завършилия в края на миналата седмица конкурс по документи за възлагане на специална обществена поръчка, свързана със специални мерки за сигурност.                             Експерименталната демилитаризация ще се извърши в складов район Сливница, обявен за постоянен център и ще премине през три етапа. Първият етап е демилитаризация на техника по изискванията на ДОВСЕ, вторият - снемане и довеждане на агрегати, възли и детайли с възможна двойна употреба до негодност за повторно използване и последният етап - нарязване по стандартите за скрап на демилитаризираните образци.
                             Паралелно с това ще бъдат нарязани експериментално и 7 типа въоръжение и техника, които не подлежат на контрол по ДОВСЕ. В структурите на агенцията към момента се съхраняват близо 350 единици от този тип бронетанкова техника и артилерийски системи, които също се предвижда да бъдат нарязани и реализирани като скрап.
Договорът за обикновените въоръжени сили в Европа е подписан през 1990 г. В него участват 30 държави – съюзниците на НАТО и страните от тогавашния Варшавски договор. България подписва документа през ноември същата година.
*

Неактивен Петко Войвода

 • *
 • 37
 • +23/-9
 • Пол: Мъж
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #1 -: Февруари 24, 2011, 18:27:52 »
Така я! Нали си свалихме гащите от напъни да се покажем ербап на американските прасета?
То Соломон Паси ли не беше, разни там хайвани и простаци, идиоти, предатели и радетели за НАТО. Ако бяха малко умни, щяха да кажат: Дайте да запазим тези оръжия за всеки случай, че в днешно време човек не знае откъде и какво може да му дойде.
А когато си със свалени и горни и долни гащи могат да ти се случат разни неприятни работи, за мене, а може би приятни - за ония дето ни управляват, щото май са педераси до един.  :viking:

*

Неактивен Франкист

 • банкетен революционер
 • *
 • 2413
 • +383/-52
 • Пол: Мъж
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #2 -: Февруари 24, 2011, 18:32:49 »
има един лаф  - дето "политиците" в България поради липса на най-елементарна далновидност  не успяха да го загреят - Тези, които изковаха от мечовете си плугове, орат за онези, които запазиха мечовете

п.п.Другия проблем е че дори и плугове не направихме!

*

Неактивен Петко Войвода

 • *
 • 37
 • +23/-9
 • Пол: Мъж
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #3 -: Февруари 24, 2011, 19:02:43 »
Имам приятел от Стара Загора. Той ми разправя, че някакъв полковник Ботев, човека който направил Централния изпитателен полигон на Република България на около 100 квадратни километра площ, починал при много странни обстоятелства, няколко дена преди балистичните ракети да бъдат нарязани на парчета и изгорени.
Знае се, че полк. инж. Ботев е бил първият Главен балистик на България, който се е противопоставил за унищожаването на ракетите и починал.
Може да се пита Ваньо Стоилов, кореспондента на вестник Дума в Стара Загора - много честен и неподкупен човек. Той знае много интересни неща от жена му, която също е починала.
Г-н Стоилов има и много снимки.
« Последна редакция: Февруари 24, 2011, 19:09:41 от Петко Войвода »

*

Неактивен Иван Д.

 • **
 • 182
 • +50/-14
 • Пол: Мъж
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #4 -: Април 07, 2011, 11:38:03 »
САЩ искат да унищожим оръжие за 25 млн. долара
Срещу рязането на 500 бр. преносими комплекса "Стрела 2М" Америка ще прочисти Челопечене


Държавният департамент на САЩ настоява България спешно да унищожи 500 броя преносими зенитно-ракетни комплекса "Стрела 2М", научи "Сега". Срещу това Америка е обещала да разчисти из основи взривеното преди години поделение в Челопечене. Споразумението е било постигнато през април миналата година, но досега не е осъществено, тъй като комплексите още не са свалени от въоръжение. Следващата седмица в София се очаква да пристигнат военни експерти от САЩ, за да проследят на какво ниво са предвижени нещата.

"Стрела 2М" има цена от 50 000 долара, а простата сметка сочи, че страната ни ще унищожи оръжие за 25 млн. долара. Прочистването на поделението в Челопечене ще струва десетки пъти по-малко. Два дни от министерство на отбраната не успяха да отговорят как са сметнали колко ще струва прочистването и дали то ще е адекватно на стойността на оръжието, което трябва да се унищожи. Не е ясно защо не се търси и пазар за продажба на комплексите.

Експерти твърдят, че Америка е притеснена от факта, че Българската армия разполага с много такива ракетни комплекси, които са изключително опасни, ако попаднат в терористи. От ръка може да бъде свален хеликоптер или самолет на височина 4000 м, което прави оръжието много опасно. Преди няколко години от армейски склад бяха откраднати 12 РПГ-та, които не бяха открити от Военна полиция. Малко след това с гранатомет беше стреляно по покойния наркобос Поли Пантев.

По време на операция "Пустинна буря" иракски войник изстрелва ракета "Стрела-2" срещу американска огнева платформа AC-130 H, сваляйки го и убивайки всички 14 души екипаж. През 2005 г. с това оръжие Ислямска армия на Ирак сваля вертолет МИ-8, при което загиват всички 11 пътници и екипаж. На следващата година е свален и един американски AH-64 Apache. В Турция бойци на Кюрдската работническа партия използват комплекса при свалянето на транспортен вертолет Кугър и няколко седмици след това на боен вертолет AH-1 Cobra.

Преди години САЩ ни поставиха условие да унищожим всичките си ракетни комплекси СС-23, за да бъдем приети в НАТО. Решението за унищожаването на ракетите беше прието от хората като грубо вмешателство в нашата политика.

Според изтеклите разкрития на "Уикилийкс" се вижда намерението на Съединените щати да оказват влияние върху развитието на българската армия. Посолството на САЩ в София препоръчва България да елиминира онези компоненти на отбранителната си система, които са неефективни или несъвместими с изискванията за участие в многонационалните мисии.

 :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@ :@

Мислех, че не са ни останали оръжия за унищожаване, но явно съм се лъгал. След като оставихме небето си на "охраната" на турските изтребители, сега да унищожим малкото останали ни зенитни ракети!!!

И то срещу какво - янкесите щели да "почистят" Челопечене???

Как ще го почистят - ще платят на стотина мангусти!!!

Щото мангустите получават малко социални помощи и други безплатни издръжки от българската държава и на нас не ни стига нито акълът, нито средствата да ги накараме да почистят едно поделение!!!

Това е краят на българската държава!!!

НАРОДЕ????
Чуйте вие, журналисти!
Чуйте вие, западни търгаши!
Чуйте вие, жалки педер@сти!
България не се предава!!!
България не се продава!!!
БЪЛГАРИЯ - ТОВА Е СЛАВА !!!

*

Неактивен Петкан

 • *
 • 8681
 • +1305/-105
 • Пол: Мъж
 • България преди всичко!
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #5 -: Април 07, 2011, 20:53:16 »
Цитат
Експерти твърдят, че Америка е притеснена от факта, че Българската армия разполага с много такива ракетни комплекси, които са изключително опасни,ако попаднат в терористи.
...
Това предположение навява размисли.
Фразата "ако попаднат в ръцете на терористи" изразява съмнение в надеждността на охраната на такива военни обекти.Веднага възникват два въпроса:
1.Кой носи отговорността за охраната?
 2.Кой извършва охраната?
...
Изглежда експертите от САЩ са много притеснени от фактите,че в България е възможна стрелба по улиците с РПГ,а и от това,че по покойния Поли Пантев беше стреляно със същото оръжие.
Стрелците и убийците в България не се хващат и те спокойно се разхождат и живеят сред нас.Андрей Луканов,Емил Кюлев и Иван Тодоров -Доктора бяха убити и до ден днешен нищо не се знае за убийците им.Пропуснах Илия Павлов...
...
Ако се анализира внимателно тревогата на американците,става ясно,че те не вярват в способността на България да пази оръжията си и това,че ако тези оръжия бъдат откраднати и продадени на терористи,това ще стане благодарение на български престъпни групировки.
Съществуването на тези групировки е заплаха за националната сигурност на България,защото тези изроди са в състояние да посегнат не само на складове с оръжия,а и да посегнат на потенциално опасни обекти,застрашаващи живота и здравето на гражданите.
Почти винаги терористите търсят подкрепата на хора от престъпния свят за осъществяване на замислите си.
Искането на САЩ за нарязването на тези ракети е в резултат на анализ на конкретна ситуация,която не говори добре за състоянието на националната сигурност на България.
Ad honores

*

Неактивен Panzerfaust

 • *
 • 1361
 • +309/-37
 • Пол: Мъж
 • Интереси: история, политика, психология, военно дело, икономика
 • Зодия: Virgo Virgo
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #6 -: Април 07, 2011, 21:56:02 »
Добър анализ, Петкане!

*

Неактивен perfuratorabg

 • **
 • 399
 • +82/-70
 • Пол: Мъж
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #7 -: Април 08, 2011, 01:32:36 »
Цитат
Експерти твърдят, че Америка е притеснена от факта, че Българската армия разполага с много такива ракетни комплекси, които са изключително опасни,ако попаднат в терористи.
...
Това предположение навява размисли.
Фразата "ако попаднат в ръцете на терористи" изразява съмнение в надеждността на охраната на такива военни обекти.Веднага възникват два въпроса:
1.Кой носи отговорността за охраната?
 2.Кой извършва охраната?
...
Изглежда експертите от САЩ са много притеснени от фактите,че в България е възможна стрелба по улиците с РПГ,а и от това,че по покойния Поли Пантев беше стреляно със същото оръжие.
Стрелците и убийците в България не се хващат и те спокойно се разхождат и живеят сред нас.Андрей Луканов,Емил Кюлев и Иван Тодоров -Доктора бяха убити и до ден днешен нищо не се знае за убийците им.Пропуснах Илия Павлов...
...
Ако се анализира внимателно тревогата на американците,става ясно,че те не вярват в способността на България да пази оръжията си и това,че ако тези оръжия бъдат откраднати и продадени на терористи,това ще стане благодарение на български престъпни групировки.
Съществуването на тези групировки е заплаха за националната сигурност на България,защото тези изроди са в състояние да посегнат не само на складове с оръжия,а и да посегнат на потенциално опасни обекти,застрашаващи живота и здравето на гражданите.
Почти винаги терористите търсят подкрепата на хора от престъпния свят за осъществяване на замислите си.
Искането на САЩ за нарязването на тези ракети е в резултат на анализ на конкретна ситуация,която не говори добре за състоянието на националната сигурност на България.

   Напълно подкрепям Петкан във анализа му.Мисля чее прав във разсъжденията си и мога само да допълня че недоверието на НАТО и ЕС към България идва и от факта че те  знаят много добре че в България продължават да управляват комунистите имено чрез създадените от тях престъпни групировки,а от комунисти може да се очаква всичко.Ако погледнем реално всички останали страни членки на НАТО имат много по-опасни оръжия но никой не се отнася с недоверие към тях защото те са доказано лоялни на международната воена организация.Недоверието е към нас имено поради посочената от мене тук причина.Така че комунистите продължават да вредят на България с присъствието си в страната ни и с факта че държат реално влата в ръцете си.САЩ не се притесняват от самите оръжия защото те не бстрелят сами.САЩ и НАТО се притесняват от това в чии ръце се намират тези оръжия.  (wait)

*

Неактивен Петкан

 • *
 • 8681
 • +1305/-105
 • Пол: Мъж
 • България преди всичко!
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #8 -: Август 30, 2013, 11:23:58 »
Издънка в Шабла: Фрегата "Верни" изпусна врага заради скапан US-радар
Вехторията ДА-05 била произведена през 1974 година и нямало пари за поддръжката й

Цитат
"Фрeгатата ни "Верни" не успя да засече мишена "нарушител" на въздушните ни граници и да я унищожи. Конфузният инцидент се случи пред очите на върховния главнокомандващ Росен Плевнелиев по време на мащабните маневри на зенитния полигон край Шабла, пише "Преса".
Два пъти бойният кораб не разкри радиоуправляемата активна мишена, която се движеше със скорост над 400 км/ч. Причината е в американския радар ДА-05 на зенитноракетния комплекс "Сий спароу" на фрегатата, разкриха експерти. Той бил морално остарял, а екипът от бойци тренирали по документи, нямало и пари за реалното им обучение в Белгия.

В учението край Шабла участваха близо 1400 души и над 600 единици бойна техника, както и сръбски зенитчици. На полигона бяха президентът Росен Плевнелиев, министърът на отбраната Ангел Найденов, шефът на генералния щаб на Сърбия ген. Любиша Дикович и военни наблюдатели от Словения.

Два пъти фрегатата не разкри радиоуправляемата реактивна мише, която се движеше със скорост над 400 км/ч, и затова не последва ракетен пуск. После срещу "Верни" бе изстреляна мишена от ракетен комплекс "Волхов", която бе прихваната и унищожена, но само с електронен спусък.

"Проблемът е в американския радар ДА-05 за прехват и насочване на зенитните средства на фрегатата. Той е от много старо поколение - произведен е през 1974 г. По време на учението миналата година пак не засече целта", обясни армейски експерт.
Другата причина била в обучението на бойците по документи. За реални тренировки в Белгия, откъдето купихме фрегатата за 23 млн. евро, няма пари.

Френската фирма "Талес", която се грижи за радарите и сонарите на трите ни фрегати, заяви, че вече не може да ги поддържа, тъй като не се произвеждат отдавна...  "
http://www.blitz.bg/news/article/219664
...
...
Скоростните цели се движат със скорост над 800км.
Ad honores

*

Неактивен Франкист

 • банкетен революционер
 • *
 • 2413
 • +383/-52
 • Пол: Мъж
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #9 -: Август 30, 2013, 13:54:47 »
Издънка в Шабла: Фрегата "Верни" изпусна врага заради скапан US-радар
Вехторията ДА-05 била произведена през 1974 година и нямало пари за поддръжката й
http://www.blitz.bg/news/article/219664
...
...
Скоростните цели се движат със скорост над 800км.

Вече могат да я прекръстят на "Насрани'!

*

Неактивен Петкан

 • *
 • 8681
 • +1305/-105
 • Пол: Мъж
 • България преди всичко!
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #10 -: Октомври 06, 2013, 14:18:34 »
Цитат
"Като “хлопане на отворена врата” определя американския посланик Джон Байърли българо-американското сътрудничество в областта на отбраната в секретен дипломатически доклад изпратен във Вашингтон в края на ноември 2005 г. и разкрит от Wikileaks. Особено важен за нас е американският анализ, че българската армия е дала процентно най-много жертви в Ирак от всички останали съюзнически контингенти към края на 2005 г. При 400 души контингент, нашите щети са 93 убити и ранени войници (13 убити и 80 ранени), което ни нарежда на челното място по пострадали в коалицията, непосредствено след САЩ. Практиката е доказала, че изказването на Рон Поул е вярно. Американските бази на територията на суверенни държави са потенциална мишена за терористични атаки. Всичко това е геополитически контрол и част от голямата битка между световните сили за световна доминация. Самите американци заявяват, че ние нямаме изгода от техните бази, нито ще имаме "глас" за случващото се. Според бившият главен прокурор на САЩ Рамзи Кларк, американски военни бази на българска територия могат да привлекат терористични атаки, да причинят екологични проблеми и да предизвикат насилие и бунтове сред местното население. Според него, както и според някои български граждани, за България е унизително да има чужди военни бази на нейна територия. В грамата са отбелязани най-важните въпроси за САЩ, по които преговарящият екип не е “отстъпил зад червената линия”. Посланик Байърли дава следната интерпретация на текстовете: IV. Използване на съоръженията и терените: Този член отбелязяа, че военни действия ще се предприемат “с консултации и разбиране за гледната точка на двете страни” Този член не задължава САЩ за предварителни консултации и не дава на българите право на вето върху действията на САЩ - анализира Байърли. V. Разполагане на съоръжения за отбрана, снабдяване и техника: Българите са искали изрично да се спомене неразполагането на ядрени оръжия в текста на споразумението, но са се съгласили на размяна на писма за уреждане на въпроса в духа на споразумението НАТО-Русия. IX. Придвижването на самолети, кораби и сухопътни превозни средства: Самолетите и корабите на САЩ не са задължени да плащат за ползване на правителствените и военните летища и пристанища. X. Наказателната юрисдикция: България се съгласява да отстъпи от основното си право да упражнява юрисдикция върху членове на US силите, извършили престъпления, които не произлизат от официалните им задължения, но си запазва правото да поиска неприлагане на тази клауза в случаи от особено значение за правителството..." ("Потресаващи факти за Американските бази в България ")
http://www.novini.bg/news/159671-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
...
От Димитър Луджев до Ангел Найденов включително, всички са за прокуратурата, ама няма да стане, защото...
Неведнъж съм казвал, че ако армията на Н.В. Борис Трети имаше възможност да води бойни действия срещу противник като съвременната БА и с главнокомандващ  президента Росен Плевнелиев, победата щеше да е за армията от миналото.
Едновремешната българска войска е имала боен дух, а сегашната армия е "пристанище" за кариеристи и търговско дружество.
« Последна редакция: Октомври 06, 2013, 14:29:13 от Петкан »
Ad honores

*

Неактивен Петкан

 • *
 • 8681
 • +1305/-105
 • Пол: Мъж
 • България преди всичко!
Re: Унищожаването на Българската Армия (БНА)
« Отговор #11 -: Ноември 11, 2013, 23:58:14 »
Цитат
"Москва е активизирала разузнавателни полети по Черноморския флаг на НАТО. Дежурните ни изтребители в Граф Игнатиево МиГ-29 преди дни са били вдигнати по тревога, за да проследят руски самолет край морската ни граница, пише „Преса“. Инцидентите са зачестили само през миналата седмица са били двa-три, а за октомври и ноември – около десет.
Братушките летят със самолет за радиолокационно разузнаване Ил-20, който има радиус на действие над 4000 км. Те стигат до границата с Турция и след това се насочват към нас. Обхождат цялата ни морска ивица до Румъния, после се отправят към Украйна и се прибират. Целта на всеки полет е да засече нашите радари да провери системата и начина на реакция на родната противовъздушна отбрана, както и на съседите ни. „Идват по всяко време –денем и нощем. Летят над международни води и нищо не можем да направим. Понякога разузнавателния самолет го ескортират техни изтребители“, казаха запознати.
Руският самолет иначе лети без т. нар. флайт план, тоест без предварителна заявка, което в разрез с международните изисквания за въздухоплаване, твърди "Преса".
Наскоро в Граф Игнатиево дори е имало нощна тревога за нашите дежурни изтребители. Турците са пресрещали Ил-20 с техни Ф-16 и са го водили до Резово. Оттам сме го поели ние с МиГ-29 и сме го следили до Шабла.
„Българските пилоти летят успоредно на 7 – 8 км разстояние, без да предприемат нищо, тъй като Ил-20 е в неутрално въздушно пространство. Задачата им е да следят да не наруши нашите граници. Тогава ще се задействат“, обясниха експерти.
Според запознати разузнавателните полети източват летателния ресурс на нашите МиГ-29, който и без това е оскъден. Производителят на МиГ-29 – „РСК-МиГ“, е обещал да удължи ресурса на 7 самолета с по 50 часа, което е нищо. На въоръжение в армията ни са общо 15 изтребителя МиГ-29. Освен това годишният нальот на бойните ни пилоти е нищожно малък. Всичко това поставя пак на дневен ред необходимостта от стартиране на проект за придобиване на нов тип боен самолет за родните ВВС, смятат специалисти.  "
http://www.tribali.info/bg/ekshan-nashi-mig-29-presledvat-ruski-razuznavach-il-20-nad-cherno-more/#.UoCaCHDLS30
...
Цитат
"100 - 120 flight hours per year is still good compared to some air forces. Sadly in Bulgaria most pilots get between 40 and 60 hours per year. The 200 - 500 flight hours that an American pilot gets sound like a dream... "(цит.11-22-2012 #8 a.godumov  Member)
http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?220240-USAF-flying-hours-query
...
Цитат
С небес — на землю
 Приказа ГК ВВС (приложение к Приказу МО РФ №1535 от 03 сентября 2011 года), устанавливающего новые нормы налета летного состава*.
http://top.oprf.ru/blogs/253/6292.html

http://top.oprf.ru/blogs/253/6292.html
http://istorya.pro/godovoy-nalet-lyotchikov-t.html
...
Тренажор на Ф-35

http://www.fresh.co.il/vBulletin/showthread.php?t=370869
...
Цитат
"В Израел( компанията Elbit Systems) се изгражда  център за тренировки, използван от пилотите на ВВС . Разходите за изграждане на центъра са 55 милиона щатски долара и Elbit Systems ще предостави поддръжка на сгради в продължение на 15 години.Съоръжението може да симулира бойни полети, заплахи и начини за водене на война за пилотите, които не са били възможни преди..."
http://www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3326731,00.html
« Последна редакция: Ноември 12, 2013, 00:00:33 от Петкан »
Ad honores

 

Книгата - Унищожаването на БА

Започната от Франкист

Отговора: 3
Прегледи: 1776
Последна публикация Август 01, 2012, 22:39:48
от JKL
Powered by EzPortal