Българска култура и духовност > Фолклор

Български народни песни

<< < (26/254) > >>

Hatshepsut:
Како Костадино

Умеси ми пресна пита, како Костадино,
пресна пита-ръженица, како Костадино,
Направи ми лютеница, како Костадино,
лютеница, мътеница, како Костадино.

Че във сватове ще ида, како Костадино,
в сватовете да повратки, како Костадино,
С пресна пита-ръженица, како Костадино,
с лютеница, с мътеница, како Костадино.

Сватовете ще ни срещнат, како Костадино,
с тъпани и с кеменета, како Костадино,
с качамак и със коприва, како Костадино,
с леща, джуркана в гърнето, како Костадино.

Три дни ще се веселиме, како Костадино,
три дни ще ядем и пием, како Костадино,
да учудим махалата, како Костадино,
махалата, цело село, како Костадино.

https://vbox7.com/play:e68b1e72

Алцек:
Злати Димитър думаше

 Злати Димитър думаше:
 - Димитре торлачанино,
 чу ли Димитре разбра ли,
 че Станка писмо изпраща,
 Станка ми поп Николова.
 Писмото пише нарежда:

 - Добруджа калъч посекли,
 Добруджа везир Козлуджа!
 Че кой я кардаш посякъл?!
 Султана пандаклийския,
 Шибил Бей и Кара Мустафа
 - все турци, все ямадчии!
 Голям са золум сторили -
 старите хора колели,
 младите роби робели,
 децата под крак тъпчели!
 От дето кардаш минели,
 сичките села горели!
 Заран Алманлий ще влязат
 Алманлий село голямо,
 с петстотин къщи Български.
 Станка ни пише в писмото,
 ако ни пътя за три дни,
 за един ден да го вземеме,
 за един ден ама до пладне,
 селото да си завардим!
 Димитър Златьо продума:
 - Златьо ле канадчернино,
 да не е нещо измама?
 Злати Димитър пак дума:
 - Станкиното писмо познавам,
 вземи го кардаш - прочети.
 Тогаз Димитър повярва,
 Димитър Калъчлията,
 и си на Златьо продума:
 - Събирай Златьо момчета
 момчете все неженени.
 Най-напред Златьо повикай,
 Стар Бойчо - стара войвода,
 с негови девет момчета.
 А че го Златьо послуша,
 възседна сива атъна,
 и си момчета събира.
 Че ги Димитър поведе,
 към това село Алманлий.
 Като си село наближи,
 Димитър дума момчета:
 - Постойте тук почакайте,
 аз сам в Алманлий ще вляза.
 Че си кончето препусна,
 то вдигна мъгли и прахове.
 Тез турци тез ямаджии,
 таман си село посекли
 и си ямата деляха
 Султанът дума-продума:
 - Бре ой ви вазе агалар
 що са тез мъгли и прахове
 Де ни е холан Димитър,
 Димитър калъчлията?!
 Два пъти стана ни гони,
 ако сега ни настигне,
 къс по къс ще ни направи!
 Хукнали турци да бягат,
 към пуста дели Камчия.
 Димитър в селу отива,
 три пъти селу кръстоса,
 жива си душа не найде,
 че у Станкини отиде.
 Станка на порти седеше,
 кървави сълзи плачеше:
 - Я ела Байно погледни,
 във наще изби дълбоки,
 да видиш чудо голямо!
 Кога Димитър погледна,
 до прага пълно със кърви!
 Че той се много ядоса,
 и се назаде повърна,
 и на момчета продума:
 - Давайте братя да вървим,
 до един да ги изтребим!
 Че си конете пуснаха,
 на път татари стигнаха,
 татари каръм черкези.
 Триста талиги караха,
 най-подир върви кучийка.
 Димитър дума татари:
 с какво е пълна кучийка?
 Татари думат Димитър:
 - Кучийка е пълна със злато.
 Димитър вяра не хваща,
 че си калъча изтегли,
 и си кучийка удари,
 кучийка на две направи.
 Какво да види Димитър,
 - едно ми младо момиче,
 момиче бяло българче.
 Много са Димитър ядоса,
 а че си коня обседна,
 и го на мома подаде,
 и си на мома продума:
 - Настрани коня да държиш,
 да не се казъм уплашиш.
 И на другари продума:
 - Що стоим братя, що търпим,
 до един да ги изтребим!
 Че се с калъча завъртя,
 всички татари избива.
 Че си конете пуснаха,
 по път си султан стигнаха.
 Димитър дума султана:
 - Султано, султан ефенди,
 я постой холан да кажеш,
 какъв си золум направил?!
 Султанът дума Димитър:
 - Ако ми живот харижеш,
 хазната ще ти подаря,
 хазната пълна със злато.
 Димитър дума султана:
 - Султано, султан ефенди
 малко ти е тебе хазната!

 Не стига да си заплатиш,
 на десет села мъжете,
 мъжете още жените,
 жените още децата!
 Че си калъча изтегли
 и му главата отряза!

Hatshepsut:
Македонийо, жална ле майко

Македонийо, жална ле майко
доста си страдала.
Страдала си, жална ле майко,
цели пет векови. /2

Ако сакаш, горо ле майко
яс да си пораснам,
села ке соберам ле, майко
чета ке направам. /2

В планина ке одам ле майко
с душман ке се биям.
С душман ке се биям ле майко
знаме ке развиям. /2

На знамето да пише майко:
„Смърт или свобода“.
Смърт или свобода ле, майко
за Македония. /2

Hatshepsut:
Ей, народе древен

Ей, народе древен български,
Що си от родина разделен,
•Защо я търпиш неправдата,
•Славно ти име да погубват. /2/

Стига са ти рода криели,
стига те от братя делили,
•стига тия що те мачия
•Да ми те плашат со Родина. /2/

Стани, стани народ юначен,
Спомни си ги ти войводите,
•да им вдигнем байраците,
•да ги изпълним заветите. /2/

Да сме горди, че сме българи,
да си я пазим Родината,
•да ги нема тия граници
•заедно да бидем свободни./2/

Hatshepsut:
Седнало е Джоре дос

 Седнало е Джоре дос, седнало е Джоре.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Ванка на вартици дос, ванка на вартици.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

 Шарен чорап плете дос, шарен чорап плете.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Йотдол иде девойче, то на Джоре вели:
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

 Що работиш тука дос, що работиш тука?
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Шарен чорап плета дос, шарен чорап плета.
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре.

 Кому че го дадеш дос, кому че го дадеш?
 Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Който мене земе дос, нему че го йодам
 Ти лудо, Джоре дос, ти си лудо Джоре!

 Я чу тебе земa дос, я чу тебе земa.
 Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 Тебе че го йодам дос, тебе че го йодам
 Ти лудо Джоре дос, ти си лудо Джоре.
 

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия