Forum > Православно изкуство

Една необичайна християнска икона

(1/1)

Hatshepsut:
Една необичайна християнска икона
Както е известно, образите в християнските икони са антропоморфни. Има и изключения, примерно Св.Дух се изобразява като гълъб.
В тази тема ще представя една необичайна от гледна точка на християнството икона на св.Христофор:В случая имаме съчетаване в един образ на човешко тяло и животинска глава. Такъв похват в изкуството се нарича аглутинация.

Още изображения на същия светец:

От Русия:

 

Фреска Раифского Богородицкого монастыря.
Россия, Татарстан, Зеленодольский район, поселок Раифа, Раифский монастырь

Изображения, открити от мен в Интернет:

 

 

http://www.beyond-the-pale.co.uk/dogsaints.htm

Hatshepsut:
Коректно е да се спомене, че горните изображения са по-скоро повлияни от апокрифни легенди, а не от канонични текстове. Св.Христофор се изобразява и изцяло антропоморфно:Свети Христофор, чието име означава „носещ Христос”, е живял в Ликия, Мала Азия, и починал около 250 г. Една от легендите за него разказва, че бил много силен и търсел най-могъщия сред царете, за да му служи. Но видял господаря си, когото мислел за най-силен да се прекръства всеки път щом се спомене дявола и да признава, че го е страх от него. Христофор го напуснал, за да търси по-могъщия от него. В една пустиня го намерил като черен рицар с ужасна дружина и се присъединил към него. Но както вървели по пътя, видели кръст; дяволът се отвърнал от кръста, заобиколил го отдалеч и признал, че се страхува от разпънатия Христос повече от всичко на света. Христофор напуснал и дявола, защото искал да служи на още по-силния Христос. Дълго търсил, докато намерил един отшелник, който му казал, че Христос е най-силният владетел, но ако иска да Му служи, трябва да пости. Христофор отвърнал, че не умее това. И другото изискване, да се моли много, не можел да изпълнява. Тогава приел задачата да пренася хората на гърба си през една опасна река, понеже бил голям и силен. В ръката си носел голяма върлина и пренасял неуморно хората. Една нощ чул да го вика детски глас, но нищо не можел да види в тъмнината. След третия вик излязъл още веднъж и видял едно дете, което молело Христофор да го пренесе на другия бряг. Взел го на рамото си и нагазил в реката, а товарът му ставал все по-тежък и тежък, пък и водата придошла. Уплашил се да не се удавят и му се сторило, че носи целия свят на плещите си. „Повече от света носиш”, проговорило му детето, „Господ, Който сътвори света, е твоят товар”. Детето го потопило във водата и го кръстило. На брега Христофор признал Христос за свой господар, който му наредил да се върне обратно и да забоде пръчката си в земята и му казал, че тя ще се раззелени и ще цъфне. Когато Христофор се събудил на сутринта видял, че от пръчката наистина е израснало палмово дърво с плодове. Свети Христофор, изобразяван на иконите с пръчка, на която се подпира във водата и дете на рамото, е покровител на шофьорите, моряците, летците, на всички пътуващи.

Кръстоносец:
Да и аз съм чувал за такива икони на свети Христофор, но не знаех, че ги има и в български църкви. Ако не се лъжа, обаче Църквата е заела позиция против тези негови изображения.

Навигация

[0] Списък на темите

Powered by EzPortal
Премини на пълна версия