Author Topic: Реинкарнация и карма  (Read 4605 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Hatshepsut

 • Perfectionist
 • Administrator
 • Veteran
 • *
 • Posts: 7,066
 • Gender: Male
  • Български Националисти
 • Интереси: История, Археология, Етнография, Религия, Компютри
 • Зодия: Sagittarius Sagittarius
 • Religion: Paganism-Egyptian Paganism-Egyptian
 • Politics: Bulgarian Nationalist Bulgarian Nationalist
Реинкарнация и карма
« on: 21 Jan 2012, 07:34:11 »
Реинкарнация и карма


 Човешката душа се преражда последователно в различни страни, различни раси и не от един и същ пол. Според причинно-следствената връзка (карма) делата на човека в предишното му прераждане влияят върху настоящия му живот. Кармата е вселенския универсален закон за причината и следствието, което дава на душата възможност за духовно, физическо и умствено израстване. Всяка душа, слизайки на земята в човешки образ има подсъзнателен достъп до качествата, умствените способности и умения, които е натрупала през предишните си животи. Но човек трябва да се бори и с влиянието на животите, които са забавили развитието му - омраза, жестокост, страх, алчност. Така човек използва последователните си прераждания, за да балансира положителните си и отрицателни кармични връзки.

Животът не е съществуването ни в нашето тяло, а поредица от прераждания, един цикъл, в който всеки от нас изпълнява задачи за натрупване на еволюционен опит. Между тези животи ние съществуваме във фините светове. Целият този опит се складира в нашата „памет” и по-точно в подсъзнанието, за да не пречи на нашето развитие. Подсъзнанието самò ни подсказва за предишните ни животи, ако зададем правилно въпросите. Задаваме ги обаче рядко и обикновено го правим неграмотно, но когато осъзнаем, че трябва да задаваме въпроси, започваме да получаваме и отговорите.
Aко човек води „праведен” живот, той натрупва добра карма и в бъдеще ще се радва на плодовете й. Докато няколко негативни деяния, могат да повлекат лавина от такива и за предоляването им ще са необходими нечовешки усилия в рамките на няколко живота.

Законът на кармата гласи, че всеки получава награда или наказание за своите усилия и действия.

От будистка гледна точка, карма не означава съдба или предопределение. Тя оставя отпечатък в ума – позитивен или негативен. Нашите мисли, думи и постъпки засяват семената на бъдещите ни усещания. По този начин промяната на нашия живот е в наши ръце. Как да постъпим, решаваме ние. Със своите действия ние чертаем бъдещето си.


Реинкарнация

Прераждането на душите, реинкарнация (лат. reincarnation «повторно въплъщение»), метемпсихоза (греч. μετεμψύχωσις, «преселение на душата») — група религиозно-философски доктрини, съгласно които безсмъртната същност на живото същество (в някои вариации — само хората) се превъплощава отново и отново от едно тяло в друго. Тази безсмъртна същност в различните традиции се нарича дух или душа, «божествена искра», «висше» или «истинско Аз»; във всеки живот се развива нова личност на индивидуума във физическия свят, но едновременно с това определена част на «Аз»-а на индивидуума остава неизменна, преминавайки от тяло в тяло в поредицата превъплъщения. В някои традиции съществуват представи, че поредицата превъплъщения има някаква цел и душата претърпява еволюция. Представата за прераждането на душите е присъща не само  на някои религиозни системи, но се среща също така и извън каквато и да било религиозна система (в личния мироглед).

Вярата в прераждането на душите представлява само по себе си древен феномен. Съгласно С. А. Токарев, най-ранната форма на тази представа е свързана с тотемизма. При някои народи (ескимоси, северноамерикански индианци) се счита, че в детето се вселява душата на дядото или на друг представител на същата родова група. Доктрината на реинкарнацията се явява централно положение в повечето индийски религии, като индуизма (включая такива негови направления като йога, вайшнавизъм и шиваизъм), джайнизъм и сикхизъм. Идеята за прераждането на душите също е приета от някои древногръцки философи, като Сократ, Питагор и Платон. Вярата в реинкарнацията е присъща и на някои съвременни езически традиции, на движението ню-ейдж, а също се приема от последователите на спиритизма, някои африкански традиции и привержениците на такива езотерически философии, като кабала, гностицизъм и езотерическото християнство.


Карма

Карма (कर्म) е санскритска дума означаваща действие, влияние, причина-последствие, съдба. Сродно и дълбоко свързано понятие с тази идея е и понятието дхарма. От философска гледна точка понятието карма е аналог на понятието причинност в западната философска традиция. В индуизма и по-късно в будизма и сикхизма, това е резултатът от действията на човека. Човешкото съзнание се разглежда като извор на причинните импулси, които, от една страна, посяти в миналото влияят на настоящото състояние на съзнанието; а създадени в настоящето, определят бъдещите състояния на съзнанието. Важен аспект в източната философия е идеята, че всяко съзнание посяло дадена причина трябва да наблюдава, преживее и осъзнае последствията от тази причина. По същество това не е само един вид аналог на третия принцип на Нютон, но вече отнесен и разгърнат към съзнанието, а и една от възможно най-кратките дефиници на тази идея. Поради тази причинно-следствена обвързаност, естествено се достига и до извода за необходимостта от възможни нови изявления на съзнанието, което е било източник на дадени причинни импулси, останали неликвидирани и неосъзнати от същото съзнание след прекрачването на границата на смъртта. Този процес още известен и означаван с понятието реинкарнация или прераждане. С други думи, идеята карма поражда, като един вид следствие, идеята прераждане. Под кармична причина не трябва да се възприемат само действието. Кармични причини-семена могат да бъдат и са мотивите, мислите, чувствата, желанията и разбира се думите изказани от човека.

Според индийската философска традиция има три вида карма:

1. Санчита карма - Натрупана, събрана карма, чиито резултати още не са се проявили.

2. Прарабдха карма или карма-съдба е тази част от санчита кармата, която съставя сегашния ни живот. Събират се плодовете на част от натрупаната карма.

3. Крияамана карма или карма-семена. Това е кармата, която човек сега създава, чрез своите мисли и постъпки и чиито плодове ще бере в бъдеще.

Тези три вида карма могат най-лесно да се обяснят с пример за фермер, който сее семена, после прибира реколта, част от която съхранява, а другата потребява.

Освен индивудуалната карма, която се отнася към дадено конкретно съзнание притежаващо нивото на развитие самосъзнание, има и групова карма, която може да се прояви и разгърне към дадено колективно съзнание на ниво семейство, род, нация, раса или цивилизация в общопланетарен аспект.
 Изчистването на лошата карма е изключително трудно.

Най-добрият начин за изчистване е медитацията (йога, даосизъм, будизъм). Изисква се изключителна самодисциплина.

Източници:

- http://www.chudesa.net/p6742/
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Реинкарнация
- https://bg.wikipedia.org/wiki/Карма
« Last Edit: 26 Jul 2018, 09:37:11 by Hatshepsut »
 

Offline Hatshepsut

 • Perfectionist
 • Administrator
 • Veteran
 • *
 • Posts: 7,066
 • Gender: Male
  • Български Националисти
 • Интереси: История, Археология, Етнография, Религия, Компютри
 • Зодия: Sagittarius Sagittarius
 • Religion: Paganism-Egyptian Paganism-Egyptian
 • Politics: Bulgarian Nationalist Bulgarian Nationalist
Re: Реинкарнация и карма
« Reply #1 on: 04 Jan 2017, 20:08:14 »
14 факта за кармата, които може би не знаете


„Каквото посееш, това ще пожънеш” – това е най-простото определение за кармата и начинът, по който повечето хора обясняват реакциите си, когато се сблъскат с неприятно преживяване. Кармата е еквивалент на Третия закон на Нютон, който гласи, че „всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие”.
Както може би знаете, кармата е пряко свързана с прераждането. Има хиляди документирани случаи на прераждане, като най-всеобхватното проучване по темата е на Д-р Иън Стивънсън и колегите му от University of Virginia – то се състои от 2500 случая. В около 1200 от тях, спомените от предишните животи на деца могат да бъдат напълно обективно и научно обосновани.
Ето и някои интересни, но малко известни факти за кармата:

1. Кармата НЕ е наказание.
Тя съществува, за да се учим и да израстваме. Всяка трудност, с която се сблъскваме, е награда, тъй като тя е съпроводена от ценен урок. Отдолу използвам термина „поправяне на кармата” – например когато, съзнателно или не, сте се държали лошо с някого. Извинявайки се, няма да поправите кармата си, но все пак е добре да го направите, за да може да зарасне раната, която сте отворили. Поправяне на кармата означава, че сте научили урока си или че сте осъзнали нещо, за което преди това сте били слепи и което е породило необходимостта да търсите прошка. Познанието ви се е разширило дотолкова, че сте разбрали действията и реакциите си.

2. Някои от ситуациите, в които попадаме, НЕ са резултат от кармата.
Не всичко лошо, което ви в случва, е по ваша вина. Винаги има произволни събития, в които другите трупат нова лоша карма, а вие, по злощастно стечение на обстоятелствата, сте попаднали между чука и наковалнята. Този човек трябва да поправи своята карма спрямо вас в този или следващ живот. За жалост, това не се случва толкова често, колкото си мислите.

3. Кармата невинаги се отразява на настоящия ни живот
Понякога нещата, които правите в това прераждане, се отразяват на следващото. Друг път бивате наградени или наказани за избори, които сте направили в предишен живот.

4. Прераждането в условия на бедност или война могат да значат 3 различни неща:
- Бивате наказани за злодеяния от минало прераждане и няма да ви бъде лесно да се преборите за по-добър живот.
- Вашето по-висше аз знае, че трудното начало ще го изтласка напред, за да си извоювате по-добър живот.
- Вие сте духовно възвишена душа, която се е преродила, за да помага на другите да трупат добра карма, позволявайки им да ви помагат, или сте вдъхновител на по-злощастните от вас.

5. Можете да поправите кармата си или да събирате лоша такава дори в сънищата си.
От край време, човечеството отдава огромно значение на сънищата. Това е така поради различни психологически и духовни причини, но основната е, че те са наши водачи. Затова и много хора си водят дневник и опитват да ги интерпретират. За някои, сънуването е състояние, също толкова реално, колкото и будното.

6. Мислите ви могат да поправят вашата карма.
Когато излекувате мислите си от гнева, завистта и страха, трансформирайки последните в любов, състрадание и разбиране, ще се радвате на добра карма. Мислите ни са проводник на нашите действия и реакции. Сигурно смятате, че е лесно да ги изцерите и да си изградите позитивна нагласа, но болезнените спомени трябва да зараснат от корена към върха. Ако ли не, раните лесно могат да се отворят отново, без предупреждение.

7. Духовно развитите личности не могат да трупат лоша карма
Когато  висшето ви аз достигне достатъчно високо ниво на познание, Вселената няма да му позволи да трупа повече лоша карма. Всеки избор, който заслужава червен картон, незабавно получава отговор, който позволява на висшето аз да се коригира. То ще учи урок след урок, докато не поправи кармата си. Разликата между хората, на които отнема животи, за да поправят своята, и такива, на които е нужен само един миг, е в нивото им на познание.

8. Има вероятност да сключите брак с човек, който е бил ваш враг в предишно прераждане
Според кармичните закони, не може да сте романтично привлечени от личност, чиято карма не е свързана с вашата. Има хора, по чието присъствие усещате, че заедно сте натрупали много положителна карма в предишни прераждания. С други сте имали бурни и непостоянни взаимоотношения или пък връзката ви е била същински ад. Ако взаимоотношенията ви ви объркват, възможно е да сте били врагове в един или повече предишни животи. Понякога игрите за надмощие в една връзка могат да бъдат една поправка на кармата, последвана от друга. Съществува сила, която ви тегли един към друг, за която дори не подозирате.

9. Най-много карма трупате при отглеждането на деца
Ако сте като повечето родители, отглеждането на дете е безкористна и самоотвержена мисия. Грижите за отрочето могат да са огромно възнаграждение, но причините са много повече от това, да дарявате и да получавате любов. Отглеждайки дете, вие ще научите много повече за себе си, отколкото от което и да е друго преживяване. Ще откриете истински силните си страни. Връзката, която споделяте с рожбата си, докато я напътствате от детството към зрелостта, може да е изцелителен процес, който ви потиква да изживеете отново своето детство, лекувайки и разбирайки болката си през призмата на възрастен. След това можете да споделите наученото със своето дете, за да не бъде сполетяно и то от същото нещастие. И все пак, не всички родители имат на какво да научат децата си или притежават познанието, необходимо за процеса на духовна еволюция. Понякога е точно обратното – детето учи родителя.

10. Прекратяването на душевна връзка е лоша карма
Защо ви е да го правите? За да не чувствате връзката си с този човек или за да потушите болката след края на интимните ви взаимоотношения? Това е често срещана практика, която носи лоша карма. Ако прекъснете душевната си връзка с някого, вие не поправяте кармата си и не научавате урока си. Дори има опасност да проектирате карма върху друг човек, за когото тя не е предназначена (вижте Точка 2). Връзката ви с дадена личност не е случайна. Тя съществува, за да научи и двама ви.

11. Кармата е колективна
Жестовете и творенията, които са израз на любов, носят добра карма на всички – например изкуството или изобретенията. Плодовете на безразличието не оказват влияние върху кармата, а действията, породени от негативни мисли и чувства, вредят на всички.

12. Закон на Израстването
Променяйки това, кои и какви сме в сърцето си, променяме живота си.

13. Закон на Отговорността
Духовно израсналите личности отвръщат с познание и чувство на всяко живо същество във Вселената. Всеки е отговорен за собствените си чувства и съдба и вие нямате право да носите на плещите си чуждо бреме - така пречите на човека, на когото искате да сте от помощ, да израсне. Повечето от нас проектират собствените си чувства върху другите. Когато говорим честно за личните си емоции, ние поемаме отговорност за себе си и освобождаваме събеседника си от нашето бреме.

14. Закон на Сътворението 
Свободната воля е най-голямата сила, която притежавате. За да допринесете както за своето, така и за чуждото благо, трябва да вземате активно участие в заобикалящия ви живот. Взети заедно, личното и Вселенското познания могат да катализират ситуации, в които да излекувате и себе си, и околните.

„Животът ще ви поднесе преживявания, които са най-ползотворни за еволюцията на вашето съзнание. Откъде да знаете, че именно от този опит се нуждаете? Защото това е опитът, който вие е поднесен.” – Екхарт Толе

„Отношението на хората към вас влияе на тяхната карма, а реакцията ви на това отношение – на вашата.” – Уейн Дайър.

https://www.manager.bg/
« Last Edit: 26 Jul 2018, 09:39:14 by Hatshepsut »
 

Tags: