Forum > Стари съобщения

QTTabBar - нов вид на Windows Explorer в Windows XP

(1/1)

Hatshepsut:
QTTabBar - нов вид на Windows Explorer в Windows XP

Предмет на настоящата тема са две малки и безплатни програми с един и същ автор - QTTabBar и QT Address Bar. С помощта на тези програми може да промените вида на вашия Windows Explorer в Windows XP, така че той да добие някои от функционалностите на по-новите версии Windows Vista, Windows 7 и Windows 8.
По-конкретно, QT Address Bar дава възможност за директна навигация направо в адресната лента (т.нар. breadcrumbs):QTTabBar пък дава възможност за отваряне на отделните папки на Windows Explorer като табове в един и същ прозорец (нещо подобно има във всички съвременни интернет-браузъри). Освен това, програмата добавя собствена лента с инструменти към Windows Explorer: Също така тази програма добавя възможност за предварителен преглед (preview) на папки и някои файлови типове. За разлика от Windows Vista и следващите версии, предварителния преглед се показва не в отделен панел, а като изскачащ (popup) прозорец.

И сега ще представя няколко скрийшота от моя компютър  :smile-1:

Общ изглед: 

Click =>

С червен цвят съм показал табовете и допълнителната лента с инструменти.
Може да избирате кои бутони да се показват и кои - не. За да имате достъп до този прозорец за настройки, щракнете с десния бутон на мишката върху някой от бутоните в лентата с инструменти и изберете Customize...
Аз съм оставил само Recently closed tabs (дава достъп до последните затворени табове, подобна опция има в интернет-браузъра Opera) и Close all but current (затваря всички табове без текущо отворения).
В лентата с инструменти има и поле Instant Search за търсене на файлове, но аз не го използвам, защото търси само в текущата папка (без включените в нея подпапки).

Следващият скрийншот показва прозореца за настройки на програмата:

Click =>

Достъпът до този прозорец става с щракване на десния бутон на мишката на празно място в лентата с инструменти, след което от падащото меню се избира Options...
Както се вижда, програмата осъвременява изгледа Details на Windows Explorer, като добавя мрежа (grid) и изключително полезните опции Full row selection in Details view и Eliminate file extension when renaming (както е в Windows Vista и следващите версии).

Следващите снимки показват предварителния преглед на някои файлови типове - изображения и текстови файлове:

Click =>  

Предварителния преглед на текстови файлове е само за обикновен текст (plain text), какъвто е формата на Notepad, а не за форматиран текст (rich text), каквито са форматите на Wordpad/MS Word.

И последния скрийншот показва предварителния преглед на съдържанието на папка. При посочване на иконата на папката, до нея се появява насочена надолу синя стрелка. След като се щракне върху тази стрелка, се показват някои (или всички, ако са малко на брой) файлове в папката, които могат да бъдат отворени директно от popup-прозореца:

Click =>


И двете програми изискват .NET Framework 2.0, за да работят.

Download Links:

QT Tab Bar:
http://sourceforge.net/projects/qttabbar/files/latest/download

QT Address Bar:
http://www.crystalxp.net/dl/en.gal.5310.html

QT Tab Bar може да се инсталира и под Windows Vista и Windows 7.

Навигация

[0] Списък на темите

Powered by EzPortal
Премини на пълна версия