Глобализацията и национализмът

 • 9 Отговора
 • 3766 Прегледи

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен Бранник

 • **
 • 50
 • +32/-7
 • Пол: Мъж
 • Зодия: Virgo Virgo
Глобализацията и национализмът, като единствената й алтернатива.

Двете характерни особености на съвременния свят или по-скоро двата противоположни процеса, които го характеризират, са ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И АНТИ-ГЛОБАЛИЗМЪТ. Те са проява на тенденции, съществували в цялата човешка история, но ограничавани досега пространствено от средствата за комуникация и от социалните взаимовръзки, затварящи човека в определена общност.
Понятието за глобализация и глобални проблеми се появи през 70-те години на миналия век и стана особено популярно от различни доклади на т.н. Римски клуб. То е свързано с негативните явления (неблагоприятните въздействия в/у човечеството), породили се като резултат от неограничения научно-технически прогрес и икономически ръст. Нерешаването на тези проблеми, създава заплахи за бъдещето на всички, а решаването им може да стане само с обединените усилия на цялото човечество.
Днес глобализмът представлява тип политика на определена държава (група държави), свързана със стремежа към глобално господство. Поради това проблемът за глобализацията възникна с особена острота през 90-те години, с края на съветския тип социализъм и взрива на възможностите на комуникационните технологии и промените в характера на производството.
Според теорията за световните системи глобализацията всъщност е последен етап в развитието на световния капитализъм. Ето защо не трябва да се преувеличава уникалността й, нейното значение и да се представят националните държави като безсилни пред нея. По-скоро глобализацията е поредният идеологически и политически вреден мит, който се разпространява от неолибералите, за да ни отнеме надеждата,че светът е управляем. Това води правителствата и политиците до вредна парализа и пасивност. Апологетите на глобализацията представят като безсмислени всякакви опити да се реагира на глобалните процеси, да се подложат те на контрол и регулация. В тази връзка създадоха даже теорията за "контролирания хаос", потвърждение на която са събитията у нас през последните години. (Спомнете си зовът за помощ на бивш главен секретар на МВР: "Ние ги хващаме, а те ги пускат".Ставаше дума за големите престъпници).

Какви са обаче последствията от глобализацията за страни като България?

   На първо място извършва се глобално разделение на хората на около 20% печеливши от глобализацията и 80% - губещи от нея. Досегашното политическо разделение на І-ви, втори и трети свят от времето на "студената война" е неработещо. Неуместно е и разграничението на страните на "Север - Юг". Сегашното състояние на света може да се определи като пирамида, на чийто връх стои един транснационален свръх елит, под който стои имащата постоянно работа и/или доходи средна класа и под нея огромна част от хората, които просто не се вписват в системата, образувайки глобално гето. За да се отърве от това гето, елитът го подлага на системен глад и отказ от здравеопазване, или по-точно - на геноцид.

   На второ място - държавата престава да бъде главен субект на политиката. Основни функции на правителството се преместват "нагоре" към международни организации (например МВФ, ЕС и НАТО) или "надолу" - към регионалните структури. По такъв начин нараства външната зависимост на държавата, т.е. загубата на национален суверенитет е все по- значима. В определени сфери транснационалните корпорации имат по-голямо влияние от държавните ръководства (например екологичната и енергийната политика).

   На трето място - транснационалните компании (ТНК) и глобалните финансови спекуланти ( като Дж.Сорос например), често предопределят съдбата на една или друга политическа сила или държава. Това се дължи на огромната икономическа мощ на ТНК, които оказват огромен натиск върху правителства и партии, за да постигнат своите цели. Пътищата са най-различни, но най-често са: чрез директно подкупване на министри и висши държавни служители; чрез посолството на страната, в която е централата на ТНК; чрез въздействие въру собственото правителство за оказване на натиск; чрез финансиране на една или друга политическа сила или лоби, и т.н. Но да се върнем отново към глобалното разделение на хората!

През м.септември 1995 г. в Сан Франциско - САЩ се състоя конференция, на която бяха обсъдени всички основни процеси, свързани с глобализацията и последиците от нея. Присъстват десетки световни политици, бизнесмени, учени т.е. "глобален мозъчен тръст". След като разглежда състоянието на селското стопанство, той стига до извода, че за изхранването на света са нужни 7-8% от населението на земята, а за промишленото производство - 12-13%. Установява се едно реално съотношение 20:80% на заети към незаети. И това ще бъде картината на бъдещия свят - отчайваща безработища от 80%. Къде да отидат тези 80%, с какво да се захванат, за да осмислят живота си? Въпросът е и нравствен - какъв е смисълът на живота им? Вече става дума за коренна подмяна и дори унищожаване на досегашните ценности. За подобен сценарий, т.е. ликвидиране на излишните 80% от населението на земята говори Ричард Мур - американски политически анализатор и специалист по информационни технологии. Като начало той предвижда ядрен конфликт в Близкия Изток, в резултат на който ще настъпи глобален икономически колапс. В САЩ политическият процес ще бъде спрян, а страната ще бъде поставена под контрола на Министерството на сигурността. Всички петролни залежи ще са под американски контрол, страните от "третия свят" и "Източна Европа" сами ще се обезлюдят. Ако кликата реши да подпомогне процеса чрез пряк геноцид , останалата част от света вероятно няма да разбере това! В цивилизованите западни страни ще се наложи някаква форма на военно положение, за да се овладее кризата. В редица страни от Запада вече са приети "анти-терористични" мерки , подобни на Закона за патриотизма в САЩ, след атентатите в Мадрид и Лондон. Тези мерки предполагат и улесняват въвеждането на военен режим. Сценарият ще повтори отново събитията около 11 септември, като САЩ ще играе ролята на жертва, която реагира на събитията. Следва страховит Апокалипсис: "Прилагайки комбинация от глад, граждански войни, биологична война и ядрено унищожение, кликата ще може да намали световното население колкото иска. Обезлюдяване от 80% преди 2020 г. ще бъде лесно за постигане". Р.Мур завършва така: "Англо-американската финансова клика ще може да изгради основите за бъдещия , следапокалиптичен световен ред, необезпокоявана от никой ... . Вероятно ще ни управлява централизирано световно правителство, което ще използва името "Обединени нации", но ще бъде под контрола на кликата. Най-вероятно ще има обща валута, военизирана глобална полиция и някакъв вид контрол върху раждаемостта, в съгласие с плановете на елита за бъдещото разпределение на населението". Но по-страшното идва след това. На оцелелите ще се разказва за героичния Запад, който смело отблъснал агресията на терористите и "лошите" от Руско-Китайската ос на злото. Новото световно правителство ще се възприема като чудесен напредък на цивилизацията, който най-после е премахнал войните. Кликата ще остане зад кулисите, а хората ще вярват, че "демокрацията" е възтържествувала, както го вярват и днес, въпреки ежедневните доказателства за обратното.
Четейки горните прогнози на американския анализатор, човек се замисля, дали България днес не е обект на подобен сценарий, който се провежда под формата на социално-икономически експеримент?!
...Либерализмът роди конституционните държави, които заеха мястото на единствения гарант и защитник на гоя-ДИКТАТУРАТА".
След всичко казано дотук можем да направим един само извод: Глобализацията е новата доктрина на управляващия световен елит, чрез която той иска да наложи новия световен ред - тоест своето световно господство.

Пред какви опасности е изправена страната ни, които ако не преодолеем, могат да се окажат фатални за нея?

 На първо място стои националнихилизмът, който се проявява в две крайно деструктивни форми: интернационализъм и космополитизъм.
Интернационализмът беше присъщ на тоталитарния режим и се съпътствуваше с крайно лошото национално възпитание на няколко поколения българи, което в крайна сметка ги доведе до национален нихилизъм (отрицание на всякакви възгледи, принципи, закони, морални норми, свързани с нацията или държавата)
Космополитизмът призовава към отказване от патриотичните чувства, от националната култура и традиции, и възниква като антипод на идеята за нация. Затова се приема и като антипод на национализма. Характерно за него е пренебрежението и презрението към националните ценности, интереси и идеали. В по-широк смисъл проповядва отказ от националната държава, от културната и националната ни идентичност.
Съвременният вариант на космополитизма е глобализмът, представян като естествен етап от развитието на нашата цивилизация и се характеризира с формулата "Аз съм гражданин на света!". Негов носител и инструмент за налагане в световен мащаб е либерализмът(неолиберализмът), обявяван като безалтернативен модел на управление от новите господари на света - САЩ. Либерализмът цели националната държава да изчезне, а развитето на политическите процеси изцяло да премине във властта на ТНК.

 На второ място стои демографският срив и деградирането на българите като етнос.
След проведения геноцид над българите по Плана на Ран-Ът, България се нареди на последно място по раждаемост и на първо м ясто по смъртност в ЕС. А раждаемостта, доколкото я има, се дължи на малцинствата - цигани, етнически турци и прочее етноси с чуждо, небългарско самосъзнание. В същото време държавата подпомага този процес чрез системата за социални помощи, обслужващи малцинствата, с което фактически ги насърчава да раждат, за сметка на българските семейства (от 100 новородени само 30 са българчета). Тази политика е насърчавана отвън, чрез огромни субсидии, отпускани на неправителствени организаци на малцинствата (особено циганското), които обикновено се присвояват от циганските "барони". Огромен проблем за нацията е "изтичането на мозъци" - явление, което е истински бич за страните с ниско жизнено равнище, каквато вече е и България. Т.н. "Американската агенция за международно развитие" предоставя периодично безвъзмездна помощ от милиони долари на Американския университет в Благоевград "за привличане на най-добрите частни студенти". Тези изявени студенти учат 2 г. у нас, след което заминават със стипендии от университета за САЩ, където остават след завършването си. По този начин България (и не само тя) субсидира най-богатата страна в света с милиони долари от българския данъкоплатец, похарчени за тези специалисти у нас.
А нима само за парични загуби става въпрос? На практика се променя самата структура на българското общество - променя се генетичния фонд на нацията.

 На трето място стои етническата партия ДПС, с лидер Ахмед Доган (агент "Сава").
Движението за права и свободи бе регистрирано като етническа партия, в нарушение на българската конституция, но със съгласието на тогава управляващата партия (БКП) и на зараждащата се опозиция(в лицето на СДС), под силния натиск на две чуждестранни посолства у нас. Разчитайки на лесното манипулиране на тази партия и управляващи и опозиция постепенно се превърнаха в нейн заложник, докато се стигна до там, че правителството, което ни управлява сега, бе съставено с мандата на ДПС. ДПС участвува в състава на трето правителство, досега, постепенно завземайки все по-голяма власт, както в държавните, така и в местните структури.Стигна се дотам, че Доган бе обявен за гарант на етническия мир в България и за откривател на нов модел на етническо съжителство. Заради тези му заслуги му връчиха и орден "Стара планина "- І степен, орден връчван за изключителни заслуги към нацията, който той върна най-демонстративно по време на визитата на турския премиер Ердоган у нас. Този акт бе толкова "знаков"(както казва самият Доган), че прозвуча като плесница към Президента и българите. Това беше и заявка за още властови позиции в държавата, за да бъде "умилостивен" Сокола. И той ги получи - в новото правителство.Преяждането с власт на ДПС и г-н Доган е толкова нагло и абсурдно, че буди недоумение у всеки български патриот. И основателно възниква въпросът:Докога ще търпим ДПС да играе ролята на "пета колона" на съседна нам държава ?

Какъв е изходът? Решителни действия, които да доведат до:

1. Извънредни избори за Велико Народно събрание.
   2. Приемане на нова Конституция, която да промени политическата и съдебната система и да гарантира правата на всеки български гражданин.
   3. Приемане на нов закон за избор на народни представители по смесена система (50% пропорционално и 50% мажоритарно избрани).
   4. Изработване и приемане на Национална идея и Национална стратегия, с произтичащи от нея национални интереси и приоритети.
   5. Избор на Национално-отговорно, пробългарско правителство, което да я реализира.

*

Неактивен Nordwave

 • *
 • 4412
 • +1344/-0
 • Пол: Мъж
 • R.I.P. 2017
  • Български националисти
 • Интереси: История
 • Зодия: Capricorn Capricorn
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #1 -: Ноември 15, 2007, 11:31:37 »
Очаквам коментари,клипчета и мнения! :)

Националисти срещу глобализма

« Последна редакция: Октомври 09, 2018, 20:57:56 от Hatshepsut »

*

Неактивен MAGADAN

 • ***
 • 599
 • +101/-15
 • Пол: Мъж
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #2 -: Ноември 15, 2007, 11:43:50 »
Само, дето надписа Nazis vs Globalisierung - се асоциира с нацизъм, а не с национализъм. Има разлика - особено в западна Европа.

Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #3 -: Ноември 15, 2007, 11:45:46 »
свободен-социален-национален не го ли ползват и БНС?
Иначе клипа е добър с изключение на думата социален, която предизвиква отвращение у всеки нормален човек.

*

Неактивен Бай Иван

 • ****
 • 1291
 • +1/-0
 • Пол: Мъж
 • Зодия: Scorpio Scorpio
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #4 -: Ноември 15, 2007, 11:52:04 »
Социален не означава социалистически.

*

Неактивен MAGADAN

 • ***
 • 599
 • +101/-15
 • Пол: Мъж
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #5 -: Ноември 15, 2007, 12:02:37 »
Социализмът се самоопределяше като обществен строй на социалната справедливост. Клипчето прави лоша услуга на антиглобализма, защото намекът за националсоциализъм е дебел.

Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #6 -: Ноември 15, 2007, 21:04:40 »

Младежка офанзива
« Последна редакция: Октомври 09, 2018, 20:58:45 от Hatshepsut »

*

Неактивен Tangru

 • **
 • 207
 • +65/-7
 • Пол: Мъж
 • Безграничeн и Свободeн
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #7 -: Декември 04, 2007, 23:15:13 »
  Симпатизирам им, защото казват истинaта

Голяма работа че може да са нацисти
« Последна редакция: Декември 04, 2007, 23:21:39 от Tangru »
'Животът е не само по-странен, отколкото предполагаме - той е по-странен отколкото, можем, да предположим'

Терънс МакКена

*

Неактивен Краен националист

 • **
 • 110
 • +17/-2
 • Пол: Мъж
 • Зодия: Leo Leo
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #8 -: Декември 09, 2007, 13:47:54 »
На мене ми е все едно колко са националисти немците или некви други.
Не мисля че некви немци ще ни помогнат против циганите или турците, или да си върнем Македония.
Аз съм против глобализма, но българите трябва да не се приобщаваме към другите националисти, и да държим твърдо национализма само в български ръце.
Както правят сърбите.
« Последна редакция: Декември 09, 2007, 15:43:17 от Императора »

*

Неактивен Hatshepsut

 • Pharaoh
 • *
 • 7159
 • +526/-0
 • Пол: Мъж
  • Български Националисти
 • Интереси: История, Археология, Етнография, Религия, Компютри
 • Зодия: Sagittarius Sagittarius
Re: Глобализацията и национализмът
« Отговор #9 -: Юни 03, 2014, 18:10:18 »
Истинското лице на глобалистите

Светът става все по-малък, транспортът и комуникациите се развиват с невероятни темпове, което води до скъсяване на разстоянията. Международни компании стават по-могъщи от цели държави, а единственото, от което тези компании се интересуват, е печалбата. За тях тя стои над свободата на народите, над морала, над културата, над здравето. Парите са над всичко. Тези организации, които в повечето случаи са ръководени от анти-национално настроени хора, имат контрол над медиите и над „демократичните” правителства, в които поставят свои марионетки, либерални папагали, които и за миг не биха помислили да се опълчат на господарите си, за да защитят своя народ.

Тези могъщи финансови структури и техните слуги по веригата полагат големи усилия за глобализирането на света. А глобалистите всъщност са расисти, които искат да унищожат разнообразието от раси и култури в света. Расистите са хора, които налагат дискриминация над определени етнически групи и се борят за тяхното тотално унищожение. Обаче за разлика от черните или от белите расисти, глобалистите не насочват омразата си срещу един или два етноса, а срещу всички народи, раси и култури. Няма по-големи и по-жестоки расисти от глобалистите. Те твърдят, че са за разнообразие от раси и култури, но всъщност искат точно обратното. Създаването на мулти-културни общества и смесването на расите означава смърт за световното културно разнообразие, както и смърт за отделните раси, всяка от които има своите качества и може да се гордее със своята уникалност. Те говорят за културно разнообразие. Кое е културно разнообразие? Разнообразие ли е във всяка страна, във всеки град да се пие Кока-кола, да се гледа МТВ, да се гледат американски филми, да се слуша американска музика и да се ядат боклуците на Мак Доналдс? Не, не е разнообразие това.

Подкрепата за масовата емиграция към определени страни също е насочена срещу културното и расово разнообразие. Претопяването на отделните раси и превръщането им в безмозъчна смес, която няма собствена идентичност и идеали е чудовищно престъпление срещу човечеството.

Расисти не са онези, които се борят срещу смесването на расите, а онези, които искат смесване на расите. Отделните раси не са еднакви, така както не са еднакви отделните народи и отделните личности. Всеки етнос е уникален с нещо и това разнообразие трябва да се запази.

Българските деца трябва да растат в общество, в което да се чувстват сигурни, където с гордост да изучават своята история, да се гордеят със своята култура. Не искам от букварите да се маха „Аз съм българче”, защото някое не-българче можело да се обиди. Не искам Баташкото клане да се вади от учебната програма, защото турците щели да се обидят. Не искам също да виждам български села и вече дори цели малки и средно-големи градове oбезбългарени, а остатъците от българско население там подложени на ежедневен тормоз. Най-важното право на един човек е да живее свободен в земята на дедите си. Право, от което нас ни лишават. Глобалистите ни казват да гледаме глобално на нещата. Ами като погледнем глобално виждаме, че българите сме едва няколко милиона и ежедневно се топим като народ. А турците всяка година се увеличават с три милиона, скоро ще бъдат над 100 милиона. Циганите и негрите също са многократно повече от нас. Тогава кой е малцинството, кой е застрашения и кой има нужда от закрила? 100-милионния турски народ, огромната маса цигани и негри или българите, които сме не повече от 5 милиона в собствената си страна? Нямам нищо против турците, нито против цигани, негрите или който и да било друг етнос. Просто всеки трябва да стои на своя земя и да се бори за просперитета на собствения си народ, без да пречи на останалите нации да се развиват свободно по начина, по който те смятат за добре.

Интернационалисите (глобалистите) искат да ни накарат да ядем една и съща храна, да слушаме една и съща музика, да се самоунищожим, като се смесваме с хора от чужди раси, да живеем по един и същ начин, който им е угоден на тях. Как така във Вашингтон ще преценяват кое е най-добро за хората в Конго, Германия, Индия, България, Аржентина… ? Глобалистите-расисти са най-опасният враг на човечеството, те се борят за унищожението на всички народи, раси и култури и превръщането им в безмозъчни мелези, които са лесни за управление. Такава е тяхната доктрина, те искат да заличат както българския, така и всички други благородни народи от лицето на земята. Когато има различни раси, то трябват и различни методи за борба срещу тях. Но когато всички хора се превърнат в една бездушна и безродна смес вече анти-националните сили ще могат да триумфират без никакви проблеми. А без културно и расово разнообразие, без конкуренция между нациите, без градивни народи като нашия, земята бързо ще потъне в мрак и ще се носи пуста из вселената, както преди милиарди години.

http://nreporter.info/
« Последна редакция: Октомври 09, 2018, 21:00:32 от Hatshepsut »

 

Powered by EzPortal