България и българите > Българските общности в чужбина

Българите в Чехия

(1/1)

Nordwave:
Списание „Българи" е  културно-информационен двумесечник на гражданско сдружение “Възраждане”. Излиза от 2001 г.  с  финансовата подкрепа на Министерството на културата на Чешката република. Списанието се списва на български език. Предназначено е за българите в Чехия, но е отворено за цялата българска диаспора. Разпространява сред българските общности и техните дружества в Чехия, в културни институции, библиотеки и университети в България и Чехия.
Списанието е наградено от Министерството на културата на България с плакет и почетна грамота “За принос в развитието и популяризирането на българската култура” .

http://www.blgari.eu/pages/main.html

Директор на изданието: Мария Захариева
Редактор: Лора Владимирова
Сътрудници: Златина Йержабкова, Наталия Бояджиева, Христина Стоева, Румяна Георгиева, Добромир Григоров
Дизайн: Студио "Макс"

Контакт:
o.s. Vazraždane
Vocelova 3
120 00 Praha 2
Тел: 00420/ 777 196 322
e-mail: balgari@atlas.cz

Nordwave:
Гражданско сдружение „Възраждане", Прага

Гражданско сдружение «Възраждане» е  създадено през 2001 г. и регистрирано в Министерството на вътрешните работи на Чешката република. Има за цел да защитава интересите на българското национално малцинство в Чехия, да популяризира българския език, култура и традиции, да развива активна дейност в областта на интеграцията на българската диаспора, както и да работи за изграждане положителния имидж на България в чужбина. Сдружението е инициатор на редица проекти, подкрепяни от министерствата на културата и образованието на Чехия и от пражкото кметство. От 2002 г. “Възраждане” издава списание “Българи”; същата година създава и Неделно училище. От 2003 г. ежегодно организира Днинабългарскатакултура и концерта Млади български таланти. Има богата клубна дейност.

Občanské sdružení Vazraždane vzniklo v roce 2001 . Toto sdružení bulharské menšiny si klade za cíl duchovní sjednocení Bulharů v Čechách, zachování bulharské svébytnosti, udržování bulharských tradic, jazyka a kultury. Snaží se o prohlubování multikulturních vztahů a popularizaci bulharské kultury v Česku prostřednictvím nejrůznějších kulturních a společenských akcí – koncertů, výstav, přednášek a podobně.
Má bohatou klubovou činnost - Klub Vazraždane. Každý rok pořádá oslavy tradičních bulharských svátků: 1.března (Baba Marta, oslavu příchodu jara), pravoslavných Velikonoc a Vánoc, tzv. Trifon Zarezan atd. Pořádalo též akce u příležitosti bulharských státních svátků - 3. března (Osvobození Bulharska z turecké nadvlády) a 24. května (Den slovanských věrozvěstů) ad.
O.s. Vazraždane organizuje každý rok Dny bulharské kultury. Od r. 2002 sdružení organizuje také sobotní školu Čtu, píšu a mluvím bulharsky, dotovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   
Od r. 2002 vydává dvouměsíčník Balgari; tento profesionálně připravovaný časopis  pro Bulhary žijící v Čechách podporuje Ministerstvo kultury ČR. Časopis vychází v šesti číslech ročně v bulharštině, z toho jednou jako dvojčíslo. Průměrný náklad je 1.000 kusů, rozsah je 32 stran A 4/4. Balgari je rozšiřován formou volného prodeje – např. na katedře bulharistiky Univerzity Karlovy, na Bulharském gymnáziu a je k dispozici na Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR.

Контакт / Kontakt:
Maria Zacharieva
o.s. Vazraždane
Vocelova 3
120 00 Praha 2
Тел: 00420/ 777 196 322
e-mail: balgari@atlas.cz

Nordwave:
Гражданско сдружение “Заедно”, Прага

zaedno@zaedno.org

http://www.zaedno.org
                                                                                                     
Българското културно-просветно сдружение в Бърно
bkosb@seznam.cz
Bulharské kulturně osvětové sdružení
ul. Žlutý kopec 8
602 00 Brno

Hatshepsut:
Събор на българската общност в Чехия


На събора в Микулчице нашенци се хванаха на традиционното българско хоро                  
На 10 май, в навечерието на празника на създателите на славянската писменост - братята св. св. Кирил и Методий, се проведе традиционният Събор на българите в Чехия.

Край красивото село Микулчице на брега на река Моравия се събраха десетки наши сънародници от градовете Бърно, Прага, Усти над Лабе, Кладно, както и много гости от България.
Празникът се провежда за девета поредна година и се организира от Българската културно-просветна организация (БКПО) в Чешката република.
В началото на Събора бяха връчени почетни грамоти на изявени членове на българската общност, спомогнали за съхраняването на националната културна и духовна идентичност на сънародниците ни.

С почетен знак на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) бяха отличени Михаил Андреев, председател на Клуба на Българската културно-просветна организация в Кладно, и Александър Александров, дългогодишен сътрудник в Българския дом в Прага. С най-високото отличие на ДАБЧ - паметен медал „Иван Вазов”, пък бяха удостоени Янчо Янев, председател на Клуба в Усти над Лабе, и шефът на БКПО Антон Стамболийски.

След официалната част последва празнична литургия, отслужена от митрополит Крищоф от Кладно.  Музикалната програма бе открита от талантливите възпитаници на Българското средно училище в Прага „Петър Берон”. На импровизираната сцена излязоха двата негови фолклорни състава –  вокална група „Лира”, носител на трета награда в конкурса по пеене на ДАБЧ „Прехвръкна птичка” за 2013 г., и танцовата група „Тони-До”. На изпълнения им на родопски народни песни пригласяше голяма част от многобройната публика.

Аплодисментите на нашенците заслужиха и децата от ансамбъл „Китка” към Българската културно-просветна организация в Бърно. Към тяхното Пайдушко хоро и ръченица се присъединиха голяма част от присъстващите. Празникът завърши с майсторските изпълнения на танцовия ансамбъл „Пирин” от Бърно, в които се включиха и сънародниците ни от всички възрасти.
Съборът на българите се провежда край Микулчице, защото се счита, че до IX век в този регион е бил разположен духовният и културен център на Великоморавия. Там години наред е проповядвал и разпространявал славянската писменост св. Методий.  В този район се предполага, че се намира и неговият гроб.

Сънародниците ни в Чехия почитат славянските първоучители на това свещено място още от началото на 70-те години на миналия век, когато е поставена паметна плоча. През 2009 г. по инициатива на БКПО  на нейно място бе издигнат мемориал на светите братя . Той е дело на живеещия в Словакия изявен български скулптор Емил Венков.

http://www.desant.net/show-news/30293/

Navigation

[0] Message Index

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version