България и българите > Българските общности в чужбина

Македонци и молдовци най-много искат да са българи

(1/5) > >>

Ванадий:
Македонци и молдовци най-много искат да са българи

За времето от юли 2007 до юли т.г. са образувани 4816 преписки по документи от македонски граждани, и 1136 - от молдовски

Най-много желаещи за българско гражданство има от Македония и Молдова, сочи отчет на Министерството на правосъдието, представен пред журналисти на семинар в с. Крапец.

За времето от юли 2007 до юли т.г. са образувани 4816 преписки по документи от македонски граждани, и 1136 - от молдовски. След това се подреждат Русия, Израел и Сърбия.

За роследната година в Министерството на правосъдието са изготвени 15 проекта на нови закони и изменения и допълнения на закони, както и 31 подзаконови нормативни акта, похвали се министър Миглена Тачева.

Инспекторатът по Закона за съдебната власт и министърът на правосъдието за същия период извършили 53 планови проверки по реда на Закона за съдебната власт.

През 2007 г. били усвоени средства в размер на 80 млн. лв, като 68 млн. от тях са за съдебната система. Това е най-голямата сума, усвоявана от 1989 г. насам от министерството за нуждите на съдебната система.

Има активност при международните осиновявания. За година в Министерството на правосъдието били подадени 149 молби на кандидатосиновители. В регистъра били вписани нови 109 души, а в регистъра за деца - нови 737.

Направени са предложения за определяне на подходящ осиновител за
295 деца. Няма тенденция за разсиновяване, каза министърът на правосъдието.

Севар Вананд:

--- Quote ---След това се подреждат Русия, Израел и Сърбия
--- End quote ---
Подчертаната думичка ме притеснява.

Иначе за молдовците и македонците е ясно.

Мамарчев:
Страхотно е, че нашите сънародници от Бесарабия изявяват желание да станат български граждани, но все по-належащо е да има държавна политика в тази област. Първо, да се ускори този процес. Второ, бесарабските българи да се привличат в Република България чрез оземляване в запустелите райони и предоставяне на безлихвен кредит. Така от една страна, ще се неутрализира численото превъзходство на малцинствата във въпроснтие области, а от друга, ще се допринесе за развитието на селското стопанство.

Болгардингезе:
Бъдете сигурни ,че Молдова ще се присъедини към нас ,преди Македония.

Генерал Колев:

--- Quote from: Адепт on 04 Aug 2008, 12:47:17 ---Бъдете сигурни ,че Молдова ще се присъедини към нас ,преди Македония.

--- End quote ---
В сферата на фантастиката е приемливо това, което си написал, но реалностите са коренно различни. Пък и на нас НЕ НИ ТРЯБВА Молдова, а българите, живеещи там.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version