Author Topic: Какво се случва в управлявания в коалиция с "Атака" град Плевен година по-късно?  (Read 1077 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline samvoin

 • Banned
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 1,071
 • Gender: Male
  • Независим националистически блог
 • Зодия: Pisces Pisces
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
 • Politics: National-Socialist National-Socialist
Из местния седмичник "Посредник":

Мъгливата съдба на хотел “Сторгозия” е заела част от първата страница на вестник “Посредник” днес. Как в действителност изглежда хотелът, който се предлага в Интернет като хотел с две звезди, със стаи, апартаменти и дори сауна. Колегите от вестника са проверили доколко е реално това, тъй като се оказва, че хотелът всъщност сега не работи.

Израелската фирма ЕГГЕД преговаря за транспорта в Плевен, също е от водещите заглавия в ежедневника. Вчера представители на фирмата и на Общината са обсъдили възможностите за публично–частно партньорство. Израелците проявавяват интерес към “Тролейбусен транспорт” ЕООД и “Автобусни превози” ООД.

Вести от миналата седмица


48 лева е новата такса за целодневните градини и ясли в Плевен
В седмичните - 55 лв.

На сесията на Общинския съвет кметът Зеленогорски внесе още по-ново предложение за размера на месечната такса, заплащана от родителите, за да посещават децата им детските заведения на територията на община Плевен.
Както “Посредник” писа, първоначалното ново предложение, с дата 21 януари, беше за 55 лв. такса в целодневните ясли и градини и 65 лв. за седмичните. В четвъртък обаче, докато градоначалникът огласяваше аргументите си за исканото увеличение, той каза, че е готов да предложи нов размер на таксата за целодневните детски заведения, а по-точно - 48 лева. Като причина за промяната той посочи проведените в последния месец срещи с родители, както и вслушване в мненията на политически опоненти и на медиите. Кметът подчерта, че това намаление на внесеното още през декември увеличение (припомняме - тогава предложението беше за 65 лв. такса) е “максималното, което можем да направим”.
Макар първоначално да беше пропуснато да се каже какво е най-новото предложение за таксата за седмичните детски заведения (като се чуха дори изказвания, че такива в Плевен нямало), пропускът все пак беше поправен. Общинските съветници гласуваха “за” окончателното предложение родителите на деца в седмични ясли и градини да заплащат 55 лв. месечна такса.
Само ще споменем, че съветниците от групата на БСП на няколко пъти предложиха, като обстойно се обосноваха - таксата за целодневните детски заведения да стане 42 лв. При последвалото гласуване това не беше прието от местния парламент.
И двете гласувания по най-новите предложения, внесени от кмета за таксите за ясли и градини - 48 лв. в целодневните и 55 лв. в седмичните, бяха приети с по 29 гласа “за”, 11 “против” и 0 “въздържали се”. Тъй като кворумът в момента на гласуването беше от 46 общински съветници, стана ясно, че 6-ма от тях не са упражнили правото си на вот в двата случая, касаещи таксите за детските заведения.
 

Кремена СЛАВКОВАТакса смет 2009 - промилите надолу, стойността нагоре 
И все пак тя се смали! Така би трябвало да възкликнем по Галилеовски след януарската сесия на плевенския Общински съвет, на който бяха гласувани няколко важни решения. Важни, защото засягат голям брой, а в отделни случаи - и всички граждани на общината. Естествено, думата е за местните данъци и такси. Изненадващо, макар да се слува за втори път, Найден Зеленогорски коригира собственото си предложение за промяна на някои промили и проценти по време на самото заседание. На сесията в четвъртък, 29 януари, изчитайки мотивите към предложението си за повишаване на таксата за целодневни детски градини и детски ясли, кметът обяви, че е готов да предложи нова цена - не 55, а 48 лева за месечна такса за ясли и градини. (Повече за тези такси - в отделен материал). Промяна, макар и не така значителна, претърпя и размерът на такса смет - за жилищни имоти на физически и юридически лица тя стана от 2.25 на 1.8 промила от данъчната оценка (с 1 десета по-малко от внесеното предложение), а за нежилищните имоти на юридическите лица таксата през 2009 г. ще бъде 8 промила при досегашни 10. Жителите на 23-те села в общината ще плащат 4.5 промила за такса смет, а в град Славяново - 3 промила.
След изтощителни двучасови дебати (за такса смет дори по-дълги) беше гласувано и предложението на кмета за няколко местни данъка. То е за запазване на досегашните им стойности: данък недвижими имоти остава 1.5 на хиляда върху данъчната оценка, данъкът върху наследствата и при дарение: за братя и сестри и техните деца - 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв., за други лица - 5 на сто, а за възмездно придобиване на имущество - 2.6 на сто. В много от случаите това означава увеличение с 50%, колкото е завишаването на данъчните оценки от 1 януари 2009 г.
Какво следва от промяната? За гражданите това означава по отношение на данъка - 50% поскъпване, а за такса смет намаление на ставката с 20%, но увеличение на сумата с 22 на сто.
Според справка, изготвена от финансистите в Община Плевен, увеличението на сумите за имотния данък и такса смет ще е незначително: за жилище от 45 кв.м в първа строителна зона с данъчна оценка през 2008 г. 20 636 лв. собственикът е плащал 15 лв. (за прецизност - точната стойност е 15.50) данък (в случай че това е основно жилище и се дължи 50% от налога) и 46 лв. такса смет. С повишената на 30 954 лв. през 2009 г. оценка, сумите стават съответно 23 и 56 лв., или общо дължимото се завишава от 59 лв. през 2008-а на 79 лв., през тази година.
Аналогични са сметките за жилище от 100 кв.м пак в първа зона - досега 34 лв. за данък и 103 за смет, нови цени - 52 и 124 лв., или завишение от 39 лв.
Тези аргументи - че, образно казано, “бълха го ухапала” данъкоплатеца с някакви 20-30 лева (или приеманото за още по-въздействащо 80 стотинки на месец, изчислявано и като 3 стотинки на ден) за чистотата на родния му град, слушаме вече няколко години при отхвърляне от администрацията на искането за намаляване на промилите предвид нарастването на данъчните оценки. Но нека погледнем глобално. За поредна година вместо да се представи план-сметка на разходите за чистота и на тази база да се пресметне каква ставка на таксата би гарантирала изпълнението й, коментират се единствено и само промилите. При запазване (а няма никакви причини да очакваме промяна, дори заради кризата) на трайната тенденция от последните 5 години за преизпълнение на плана за такса битови отпадъци и натрупването на излишък въпреки значителното нарастване на разходите за чистота, можем да очакваме събиране на около 7.5 милиона лева.
Нашата гражданска позиция е, че предвид оптималната годишна сума от около 4.8 милиона за трите основни дейности по чистотата, предвид това, че кризата засяга не само общинския, но и семейните бюджети, че излишък и сега има, не само логично, а и справедливо би било намалението да е реално - до нива, които да запазят абсолютните стойности, за да се спестят пари на хората.
А още по-правилно и европейско ще бъде, ако започнем да работим за промяна на модела - от “имота плаща” към замърсителят плаща. Да анализираме каква е файдата от разделното събиране, какво още можем да направим в селата, за които кметът открито призна, че какъвто и промил да им бъде определен, пак плевенчани ще ги дотират, но в които със сигурност плащаме повече за периодичното закриване на нерегламентирани сметища, отколкото за сметосъбиране и сметоизхвърляне. Да се разработят проекти за компостиране на отпадъците, да се тръгне към намаляване на използването на найлонови торбички, да се мисли за стимули, а при бизнеса - за по-диференциран подход, който да не натоварва инвестиращите в нови сгради с десетки пъти по-висока такса смет от колегите им със стар сграден фонд, което се превръща в дискриминация.
И за да не бъдем упрекнати в едностранчивост, представяме в таблица цялата налична към момента информация за ставките на имотния данък и такса смет в страната - и за по-големи, и за по-малки от Плевен градове.

 
Иванка ВАТЕВА


http://www.posredniknews.com/Това е днес затъващият, обезлюдяващ се откъм младо и активно население, здраво и пълноценно поне, управляван от "Атака", СДС, ДПС и "Солидарност" град Плевен!Управление със заместник кметове /по-СИГУРНОСТА!/ и в коалиция с "Атака", която обещаваше ликвидация на престъпноста и терора над българи по-селата, ревизия на приватизационните сделки и даването им на съд и прокурор и спирането на приватизацията и много други неща от този сорт!...
Тук има тема както за развоя на събитията в село Мечка /и не само там/ от краткия филм на Мартин Карбовски, има итема сложена от мен-"Израелската инвазия"...
Оставам коментарите на вас-феновете на "българската и националистическа" ПП "Атака"...
ДЯКОНЕ, ОЩЕ ИМА БЪЛГАРИ!


"Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин." - Член 39 от Конституцията на Република България


http://samvoin.blog.bg/
 

Offline samvoin

 • Banned
 • Hero Member
 • *
 • Posts: 1,071
 • Gender: Male
  • Независим националистически блог
 • Зодия: Pisces Pisces
 • Religion: Christianity-Orthodox Christianity-Orthodox
 • Politics: National-Socialist National-Socialist
Цялото това управление на град Плевен, е под шапката на синия, спуснат от Иван Костов кмет, каращ трети мандат с фалшификации и с мълчаливото съгласие на БСП-наследственообременения умствено изостанал бивш комсомолец и син на едри номенклатурчици-Найден Зеленогорски, с двама заместник кмета от местното ръководство на "Атака"-Димитър Минков и Георги Мусев.
Това лице, настоящ кмет, каращ трети мандат, печели както дружките му от ДПС и БСП на други места-купуване на гласове и то напълно явно в няки квартални секции /никой не сигнализира от комисиите за това, макар че го споделят "на ушенце", тотални фалшификации и ефтини трикове и лъжи, както и поставяне "под клещи" на социално зависими от него групи и категории жители и близките им,както и на криминогенния фактор и с подкрепата традиционно на ДПС.А също така и с привилегии на малобройната турска общност, на която за разлика от всички останали, се раздават двуетажни минимум общински жилища със санитарен възел /включително на каращите западни автомобили и притежаващите сателитни чинии и имащи бизнес/.В същото време обаче, самотни майки от български произход, многодетни, чакат с години живущи на свободен наем, или буквално почти на улицата и не получават общински жилища!...
Да не говорим че ако си етнически българин, на помощ и жилище никога от общината не можеш да разчиташ...
А имах един интересен списък с имената на неговата администрация-всички почти до едно на "богоизбрани"...
ДЯКОНЕ, ОЩЕ ИМА БЪЛГАРИ!


"Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин." - Член 39 от Конституцията на Република България


http://samvoin.blog.bg/