За Форума и сайта > За Форума

Полезни съвети при водене на дискусия

(1/1)

Nordwave:
Полезни съвети при водене на дискусия в Българският националистически форум.


1. Уважавай опонента си, изслушвай го и не го обиждай. Така не ставаш по-убедителен, а напротив - то е признак, че си изчерпал аргументите си в своя защита.


2. Добре обмисли темата, подготви се за нея, като прочетеш допълнителна литература и когато коментираш, се стреми да не се отклоняваш от поставения въпрос.


3. Разсъждавай логично и се старай да илюстрираш с примери тезата си, там където това е възможно, за да може доводите ти да бъдат убедителни.


4. Старай се да формулираш точни и ясни изречения с правилен словоред, които да изразяват завършена мисъл, за да бъдеш разбран правилно от останалите участници.


5. Особено важно е умението да се различава аргумент от факт, който нищо не доказва, за да не се изпада в празнодумстване.


6. Внимателно прецени дали си достатъчно компетентен по дискутирания въпрос и ако имаш известни съмнения, по-добре е да се въздържаш от коментари.


6. Задължително спазвай благоприличие и цензура при избора на изразните си средства. Не обиждайте и не използвайте изрази като - ( "бАТАКА","Болен Лидеров","Боян Педе - Расате","МВРО-ДС" ). и.т.н


8. Помни, че не е достатъчно само да изразиш несъгласие или съгласие с дадената теза, а и да обясниш причините, заради които заемаш тази позиция.


9. Избягвай да правиш категорични изявления от рода „това е така" или „това не е така", без да се обосновеш по някакъв начин.


10. През цялото време, докато тече дискусията, спазвай задължително добрия тон и помни, че както и да завърши тя, финалът й в никакъв случай не бива да бъде основание за бъдещи конфликти в междуличностен план.

Navigation

[0] Message Index

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version