За Форума и сайта > За Форума

Обновление на форума до версия SMF 2.1

(1/1)

Hatshepsut:
На 1 декември 2025г. ще бъде извършено обновление на форумната платформа до версия SMF 2.1
Дотогава има още много време, но е редно това събитие да бъде обявено предварително.

Надявам се всичко да протече успешно :)

След обновлението форумния шаблон ще бъде сменен, защото настоящия не е съвместим с новата версия на SМF.

Относно инсталираните допълнителни модули: тези които са съвместими с новата версия на форумната платформа и за които преценя, че са необходими, ще бъдат инсталирани отново.

Hatshepsut:
С оглед на предстоящото обновление, форумът е превключен на английски език.
Който иска да вижда интерфейса на български, да използва падащото меню горе вдясно. Регистрираните потребители могат да сменят езика на интерфейса и в своите профили, секцията "Потребителски настройки".

Navigation

[0] Message Index

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version