България и българите > Основи на националната Държава

Каква е разликата между нацизма и фашизма?

(1/7) > >>

lanchin:
Според вас по какво си приличат и различават нацизмът и фашизмът?

Хитлер:
Самите две понятия са едно и също нещо,развито по два коренно различни пътя...
Нацизъм -  Германия
Фашизъм - Италия

Поради това ми е много смешно,когато ме нарекат фашист - до толкова си нямат представа хората кое какво значи..

Panzerfaust:
Приличат си доста като възгледи за общественото устройство - силен държавен регулатор; социално законодателство; протекционистична икономическа политика, изразена в насърчаване на националния капитал; еднопартийна система; неразделение на властите; цензура в медиите и изкуството; стремеж към доминиране на националната култура; политика на езикова и културна асимилация на малцинствата и т.н.
Основната разлика идва по отношение на расовата доктрина. Фашизмът не й придава значение и затова при Мусолини евреите са били добре, при положение, че са били лоялни и дори много от тях са му били поддръжници. Общо-взето може да се каже, че произходът не е пречка при фашизма. В Германия положението е друго - там на расата се отдава голямо значение и нещата са съвсем официално законово уредени чрез "Нюрнбергските закони".

Балкани:
Като идеологии се различават доста.
Национал-социализмът е социализъм, пречуен през националистическия мироглед (за сравнение - комунизмът се ръководи от интернационалистическия мироглед, въпреки, че пак е социализъм). Нацнал-социализмът, както всяка социалистическа идеология, се обявява против класовото общество и против частната инициатива. Държавата упражнява пълен монопол върху частната собственост. Особеното при национал-социализмът, това, което го поставя на по-високо ниво от социализмът, е това, че цяата социалистическа идеология е националистическа. При НС нацията се поставя над всичко.
Фашизмът пък е една обществена система, която запазва класовото общество като гръбнак на нацията и поддържа частната инициатива. Фашизмът е анти-социалистическа идеология. Държавата осъществява систематизиране и контролиране на браншовете чрез система от корпорации, в които са обединени хора според интересите и професиите си. При фашизмът нацията също се поставя на пиедестал, но за разлика от НС, фашизмът не приравнява индивидите на едно равнище, а дава възможност на всяка една личност да развие потенциала си, с което ще подпомогне и прогреса на нацията и държавата.

На практика обаче след 1934г. (Нощта на дългите ножове, когато социалистите в Национал-социалистическата партия са елиминирани) национал-социалистичиската политика в Германия възприема фашистки модел. Това е и причината в Германия да има частна собственост, примерно.

anarcho-communism:
И едните и другите са фашисти, разлика между тях няма.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

There was an error while thanking
Thanking...
Премини на пълна версия