Българска култура и духовност > История

Цивилизацията на Древен Египет

(1/21) > >>

Hatshepsut:
Цивилизацията на Древен Египет


Бих искал в тази тема да публикуваме материали за Древен Египет, които не се срещат по букварите.

Ще започна първо с т.нар. "Отрицателна изповед". Това е един идеал на древните египтяни за воденето на праведен живот. Един човек е бил считан за праведник, ако е живял съгласно принципа на богинята Маат. Маат е била богиня на правосъдието, олицетворяваща реда, справедливостта и хармонията във Вселената. Всички съдии в Древен Египет са били смятани за жреци на Маат. Култът към нея не е бил преустановен дори по времето на фараона Аменхотеп IV - Ехнатон (1379-1362 г.пр.Хр.), когато се е почитал само слънчевият бог Атон. 

Отрицателната изповед е трябвало да се изрече от всеки починал в Деня на Съда, когато той се е представял пред бог Озирис и останалите богове (Анубис, Тот, Маат, Изида и Нефтида). Разбира се, трябвало е и да докаже думите си. Текстът на тази изповед го има в глава 125 от "Книга на мъртвите". Бихте могли да направите сравнение между заповедите на Маат и Десетте Божи заповеди от Библията:

Вариант 1

Не съм създавал страдания на хората.
Не съм си служил с насилие към моите роднини.
Не съм замествал правдата с неправда.
Не съм общувал с лошите.
Не съм извършвал престъпления.
Не съм накарал никого да работи за мене непосилно.
Не съм злословил от славолюбие.
Не съм измъчвал моите служители.
Не съм проклинал боговете.
Не съм лишавал бедния от неговия хляб насъщен.
Не съм извършвал действия, отхвърлени от боговете.
Не съм допускал никой господар да мъчи роба си.
Не съм докарвал на ближния страдания.
Не съм допускал глад да има.
Не съм разплаквал хората, подобните на мене.
Не съм убивал, нито заповед за смърт съм давал.
Не съм донасял болести на хората.
Не съм задигал дарове от храмовете.
Не съм си присвоявал на боговете хляба.
Не съм открадвал приношенията за духовете посветени дадени.
Не съм извършвал действия безсрамни в пресвятото място на храмовете.
Не съм отнемал част от даровете предопределени.
Не съм опитвал моите владения да умножавам по начини непозволени.
Не съм си присвоявал на ближния нивята.
Не съм размествал ни тежестите, ни лоста на везната.
Не съм отнемал млякото от детската уста.
Не съм обсебвал добитъка по пасбищата.
Не съм улавял в примка птици, за боговете отредени.
Не съм изваждал риба с мъртва риба.
Не съм препречвал на водите да текат, където трябва.
Не съм събарял вдигнати прегради на води течащи.
Не съм гасил на огън пламъка в мига, когато трябвало е да гори.
Не съм престъпвал правилата за жертвоприношения с месо. Не съм си присвоявал добитък, собственост на храмове на боговете.
Не съм попречил на никой бог да се явява!

Вариант 2

1. Деяния порочни не съм извършвал!
2. Деяния насилствени не съм извършвал!
3. Сърцето ми презира грубостта!
4. Не съм открадвал!
5. Не съм убивал моите подобни!
6. От крината с жито аз не съм отнемал!
7. Не съм измамвал!
8. Не съм ограбвал онова, което принадлежи на боговете!
9. Не съм аз лъгал!
10. На моите подобни хляба аз не съм отнемал.
11. Не съм клеветил!
12. Не съм нападал никога.
13. Не съм животни храмови убивал.
14. Не съм измамвал!
15. Не съм полета плодородни присвоявал!
16. Не съм подслушвал по вратите!
17. Не съм грешил с излишни думи!
18. Не съм изричал никога проклятия, заради причиненото ми зло!
19. Не съм аз никога прелюбодействувал!
20. Никога не съм преставал в самотата си да бъда целомъдрен!
21. Аз хората не съм измъчвал никога!
22. Не съм аз никога реда на времената нарушавал!
23. На гняв не съм се никога поддавал!
24. Аз никога не съм бил глух за думите на правдата!
25. Аз никога не съм възбуждал пререкания.
26. Аз ближните си никога не съм разплаквал.
27. Аз никога не съм грешил с хората срещу природата!
28. Аз никога не съм грешил от нетърпение.
29. Аз никога не съм наругал никого!
30. Аз никога не съм раздори правил.
31. Не съм постъпвал прибързано!
32. Не съм пропускал да почитам боговете!
33. В разговорите си с много думи аз не съм си служил!
34. Не съм измамвал, ни постъпвал злобно!
35. Владетеля не съм проклинал!
36. Не съм водите замърсявал!
37. Никога не са били надменни моите думи.
38. Не съм проклинал боговете!
39. Не съм досаден бил, нито безочлив никога!
40. Не съм сплетничил, за да се изтъквам!
41. Не съм забогатявал по път нечестен!
42. На моя град аз бога никога не съм презирал.

https://chitanka.info/text/25/125

Hatshepsut:
Египетският Календар
Египетският календар е от 360 дни (12 месеца по 30 дни), плюс 5 допълнителни дни, като месеците са били групирани в три сезона, всеки с по 4 месеца:

АХЕТ (есен) - Време на наводненията

1. Тот (19 юли - 17 август)
2. Паопи (18 август - 16 септември)
3. Атир (17 септември - 16 октомври)
4. Хойак (17 октомври - 15 ноември)

ПЕРЕТ (зима) - Време на сеитбата

5. Тиби (16 ноември - 15 декември)
6. Мехир (16 декември - 14 януари)
7. Паменот (15 януари - 13 февруари)
8. Пармути (14 февруари - 15 март)

ШЕМУ (лято) - Време на реколтата

9. Пахонс (16 март - 14 април)
10. Пайни (15 април - 14 май)
11. Епипи (15 май - 13 юни)
12. Мезоре (14 юни - 13 юли)

5 допълнителни дни (14 юли - 18 юли)

Hatshepsut:
Празничният Календар в Древен Египетhttp://www.aelives.com/holidays.htm
Month: Thuthi;     Netjer of the Month: Thoth
Season: Akhet (winter) - Innundation; Netjer of the Season: Hapi

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    July 19    Month of Thuthi begins. Feast of Thoth, Opet Festival: marriage of Wasir & Aset (Isis & Osiris)
3    July 21    Birthday of Aten
7    July 25    Feast of Anket (Anuqet): welcoming the rising of the Nile
9    July 27    Queen Hatshepsut's Birthday
10    July 28    Festival of the Goddess of Weaving (Hedjihotep)
17    August 4    Festival of the Dead: Sunset Ceremony
19    August 6    Festival of Nut & Ra; Chief Festival of Thoth
22    August 9    Procession of Osiris in Abydos
25    August 12    Day of Sekhmet's repulsion of Set; Also Wasirian (Osirian) Mysteries: Feast of Lights of Aset (Isis)
26    August 13    Day of battle between Heru (Horus) and Set; Aset gains the Horns of Het-Hert (Hathor)
27    August 14    Day of Peace between Heru and Set
30    August 17    Rituals in the Temples of Ra, Heru (Horus) and Wasir (Osiris)

Month: Paopi;    Netjer of the Month: Ptah

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    August 18    Month of Paopi Begins
2    August 19    Procession of Heru to Neith
3    August 20    Tehuti (Thoth) orders the healing of the eye of Heru (Horus)
5    August 22    Feast of Montu
6    August 23    Great Feast of the Netjeru (Gods & Goddesses)
9    August 26    Day of Jubilation in the heart of Ra
10    August 27    Procession of Bast; Birthday of Nut
12    August 29    Bithtday of Het-Hert (Hathor)
13    August 30    Day of Satisfying the Hearts of the Ennead
14    August 31    Day Heru receives the White Crown
15    September 1    Opet Festival
16    September 2    Feast of Wasir (Osiris); Festival of Amon
18    September 4    Ceremony of Transformation through Anpu (Anubis)
19    September 5    Ceremony of Raising the Djed Pillar
21    September 7    Neith Goes forth to Atum
27    September 13    Festival of lighting the fires of Neith
29    September 15    Festival of Satet and Anuqet
30    September 16    Land in Festival for Ra, Wasir, and Heru

Month: Hethara;    Netjer of the Month: Het-Hert (Hathor)

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    September 17    Month of Hethara begins; Feast of Het-hert (Hathor)
5    September 21    Autumn Equinox; Honors to Het-hert (Hathor)
6    September 22    Ritual of the the Netjeru of the Two Lands
7    September 23    Honors offered to Atum
8    September 24    The going forth of Aset (Isis)
9    September 25    Festival of Amon
12    September 28    Wasir (Osiris) goes forth to Abydos; Purification of the hearts of the Netjeru; Feast of Hapi: Creatiing of the Nile
15    October 1    Contemplation of the Fertility of Min
16    October 2    Day of the appearance of the eight Great Names of Netjer (Primordials)
17    October 3    Landing of the Great Names of Netjer in Abydos; Lamentations of Aset (Isis) and Nebet-Het (Nephthys) for Wasir (Osiris).
18    October 4    Festival of Het-Hert (Hathor).
20    October 6    Bast appears to Ra.
21    October 7    Feast Day of Ma'at.
23    October 9    Ra judges the dispute of Set and Heru (Horus).
24    October 10    Aset (Isis) goes forth
26    October 12    The Black Land is given to Heru (Horus); The Red Land is given to Set
28    October 14    Festival of establishing Heru as King; The appearance before Ptah
29    October 15    Feast of the Three Noble Ladies; Festival of Anuqet

Month: Koiak;    Netjer of the Month: Sekhmet

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    October 17    Month of Koiak Begins; The Feast of Sekhmet; Feast of Hathor
2    October 18    The Netjeru in festivity
4    October 20    Festivals for Sobek
5    October 21    Het-Hert (Hathor) goes forth to Her people
7    October 23    Festival for Serquet (Selket); Ceremony of Thehuti (Thoth)
11    October 27    Feast of Wasir (Osiris) in Abydos
12    October 28    Day of Transformation into the Bennu Bird (Phoenix)
13    October 29    Going forth of Het-Hert (Hathor) and the Ennead
14    October 30    Celebration of the Netjert (Goddess) of Weaving and Fate; Coming forth of the Bennu transformed.
15    October 31    Feast of Sekhmet-Bast-Ra
17    November 2    Festival of Het-Hert (Hathor). The people and the Netjeru judge the speeches of the crew of the Solar Barge in Heliopolis
21    November 6    Raising the Djed Pillar
22    November 7    Ploughing the Earth
26    November 11    Sokar Festival
27    November 12    Aset (Isis) seeks the body of Wasir (Osiris)
28    November 13    Aset (Isis) grieves the loss of Wasir (Osiris)
29    November 14    Aset (Isis) rejoices as She finds Wasir (Osiris)
30    November 15    Ennead feast in the House of Ra, Heru (Horus) and Wasir (Osiris); Invocation and offering to the Spirits (khu)

Hatshepsut:

Month: Tybi;    Netjer of the Month: Min    
Season: Peret (Spring) - Sowing;  Netjer of the Season: Khepri
 
Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    November 16    Month of Tybi begins; Heb Sed Festival; Festival of Bast
2    November 17    Make a Festival at home
5    November 20    Day of Sekhmet and the Purifying Flame
7    November 22    Invocation and offering to khu (spirits)
9    November 24    Day of Offerings to Sekhmet
13    November 28    Feast of Het-Hert (Hathor) and Sekhmet; Day of prolonging life and the goodness of Ma'at
18    December 3    Going forth of the Netjeru of Abydos
20    December 5    Bast goes forth from Bubastis
21    December 6    Bast guards the Two Lands; Day of offerings to the Shemsu (followers) of Ra
23    December 8    Feast of Neith
28    December 13    The Day of Tehuti's taking the oath
29    December 14    The appearance of Hu and Sia; Tehuti (Thoth) sends Bast and Sekhmet to guide Egypt
30     December 15      Day of crossing before Nun in the Temple of Hapi

Month: Mechir;     Netjer of the Month: Rekhur

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    December 16    Month of Mechir begins; Festival of the Little Heat; Day of Ptah lifting up Ra with His hands
2    December 17    Day the Netjeru of Heaven receive Ra
3    December 18    Set goes forth
6    December 21    Winter Solstice; Feast of Aset (Isis)
8    December 23    Festival of the Great Heat; Feast Day of Het-Hert (Hathor)
10    December 25    Birth of Heru (Horus) the child of Aset (Isis) ; Going forth of Wadjet singing in Heliopolis; Day of Elevating the Great Netjert (Goddess) in all Her names & manifestations
11    December 26    Feast of Neith; Birth of Sebek (Sobek)
13    December 28    Day of Sekhmet going forth to Letopolis
16    December 31    Feast of Sekhmet
17    January 1    Day of keeping the things of Wasir (Osiris) in the hands of Anpu (Anubis)
20    January 4    Day of Nut and Raet proceeding southward
22    January 6    Feast of Ptah and Heru (Horus)
23    January 7    Festival of Aset (Isis)
24    January 8    Festival of Aset (Isis); Birth of Aion
26    January 10    Going forth of Min to Coptus; Aset sees Wasir's face
27    January 11    Feast of Sokar
30    January 14    Amon in the Festival of raising heaven


Month: Pamenot;    Netjer of the Month: Amon-Ra

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    January 15    Month of Pamenot begins; Feast of entering Heaven and the Two Lands; Festival of Ptah in Thebes
5    January 19    The brilliant festival of lights as Neith goes forth from Sais
6    January 20    Going forth of Anpu (Anubis); Festival of jubilation for Wasir (Osiris) in Busiris
8    January 22    Day of making way for Khnum
9    January 23    Day of Het-Hert (Hathor)
10    January 24    Day of coming of Tehuti (Thoth)
13    January 27    Tehuti and and the khu go forth
16    January 30    Day of opening the doors and courts at Karnak
18    February 1    Feast of Nut
19    February 2    Birthday of Nut
22    February 5    Birthday of Apep (Apophis)
23    February 6    Feast of Heru
26    February 9    Day of unseen in the Underworld
28    February 11    Feast of Wasir (Osiris) in Abydos
30    February 13    Feast of Wasir (Osiris) in Busiris; The Doorways of the Horizon are opened

Month: Parmuti;    Netjer of the Month: Renenutet

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    February 14    Month of Parmuti Begins; Festival of Renenutet and Nepri
2    February 15    Geb proceeds to Busiris to see Anpu (Anubis)
4    February 17    Appearance of Bast in her boat
7    February 20    Min goes forth in festivity
8    February 21    Day of coutning the parts of the Eye of Heru
13    February 26    Day of Nut
16    March 1    Going forth of Khepri
17    March 2    Going forth of Set, Son of Nut
19    March 4    Feast of Ra in His Barge at Heliopolis
25    March 10    Festival of Renenutet and Nepri
27    March 12    End of the World by Sekhmet
29    March 14    Adoration of Uneffer
30    March 15    Offerings to Ra, Wasir, Heru, Ptah, Sokar and Atum

Hatshepsut:

Month: Pachons;     Netjer of the Month: Khonsu        
Season: Shemu (Summer) - Harvest;  Netjer of the Season: Khonsu-Ra

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    March 16    Month of Pachons begins; Feast of Heru and His Companions
5    March 20    Feast of the good soul for sexual fertility
6    March 21    Spring Equinox; Harvest Festival; Festival of restructuring the Heavens; Coming forth of the Great Ones from the House of Ra
8    March 23    Festival of Aset (Isis)
10    March 25    Day the Shining Ones of Heaven move upstream
12    March 27    Festival of Min
14    March 29    Day of the cutting out of the tongue of Sobek
17    April 1    Day of Het-Hert (Hathor)
18    April 2    Day of Joy of the Ennead and crew of Ra
19    April 3    Day of the counting of Tehuti (Thoth) who heard Ma'at
20    April 4    Ma'at judges the souls before the Netjeru
30    April 14    Celebrations in the House of Ra, Wasir (Osiris), and Heru (Horus)

Month: Payni;    Netjer of the Month: Heru (Horus)

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    April 15    Month of Payni Begins; Festival of Heru; Festival of Bast
2    April 16    Holiday of Ra and his Shemsu (followers)
7    April 21    Feast of Wadjet (Udjet or Buto)
13    April 27    The Ennead sails throughout the land
18    May 2    Wasir (Osiris) goes forth from His mountain
21    May 5    Day of the living children of Nut
25    May 9    The Akhet eye pleases Ra
26    May 10    Going forth of Neith along the river
28    May 12    Day of purification of all things.
30    May 14    Tehuti (Thoth) appears with Shu to bring back Tefnut

Month: Epipi;    Netjer of the Month: Wadjet

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    May 15    Month of Epipi begins; Festivals of Het-Hert and Bast; Great feast of the Southern heavens
2    May 16    The Netjerts (Goddesses) feast in their temples
5    May 19    Het-Hert (Hathor) returns to Punt: the Netjeru are saddened
7    May 21    Sailing of the Netjeru after Het-Hert (Hathor)
12    May 26    Holiday of the receiving of Ra
15    May 29    Heru hears prayer in the presence of the Netjeru
16    May 30    Ma'at is taken to Ra in Heliopolis
18    June 1    Ma'at and Ra go forth in secret
29    June 12    Festival of Mut: feeding of the Netjeru
30    June 13    Ceremony of Heru the Beloved

Month: Mesore;    Netjer of the Month: Heru-Khuiti

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    June 14    Month of Mesore begins
2    June 15    Ma'at unites as one with all the Netjeru of the heavens
3    June 16    Feast of Raet; Feast of Het-Hert as Sirius
4    June 17    Day of the procession of Sopdu, the Warrior
5    June 18    Day of appearance of Min
7    June 20    Anpu (Anubis) travels to every necropolis
8    June 21    Summer Solstice; Wadjet ceremony
10    June 23    Anpu (Anubis) Ceremony
13    June 26    Holiday for the Shemsu of Heru (Shemsu-Hor)
15    June 28    Ra goes forth to propitiate the Nun
19    July 2    the Wadjet eye has returned complete
22    July 5    Feast of Anpu (Anubis) with the Children of Nut and Geb
28    July 11    Feast of Min
29    July 12    Holiday in the Temple of Sokar; Festival of the Estate of Ptah
30    July 13    Birthday of Ra

The Epagomenal Days

Egyptian Calendar    Gregorian Calendar        Festival/Celebration
1    July 14    Birthday of Wasir (Osiris)
2    July 15    Birthday of Heru-Dunawhy
3    July 16    Birthday of Set
4    July 17    Birthday of Aset (Isis)
5    July 18    Birthday of Nebet-Het (Nephthys)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version