Българска култура и духовност > История

Кой е Петър Добрев

(1/11) > >>

Бай Иван:Известния историк Петър Добрев изнася лекция в щаба на БНС.


Библиография на Петър Добрев

Ст. н.с. в Икономическия Институт на

Българската Академия на Науките
 
   
   
 "Стопанската култура на прабългарите" / БАН. София. 1986
 
   
 "Прабългарите - произход, език, култура"

/ ИК "Проксима". София. 1991

 
   
  "Каменната книга на прабългарите" / ИК "Проксима". София. 1992

 
   
  "Необясненото и необикновеното в ранната българска история"/ Издателство Ваньо Недков. София. 1993
 
   
 "България Европа Ноосферата"

/ ИКК "Славика - РМ". София. 1993 Петър Добрев, Матю Матев
 
   
 "Светът на прабългарите"       

/ ИКК "Славика - РМ". София. 1994

 
   
 "Преоткриването на прабългарския календар"
/ ИКК "Славика - РМ". София. 1994 г.
 
   
  "История на българската държавност" / ИКК "Славика - РМ". София. 1995

 
   
 "Езикът на Аспаруховите и Куберови българи" / ИК "Огледало". 1995
 
   
  "Българи. Тюрки. Славяни"      / ИК "Огледало". 1996
 
   
  "Сказанието на атиловите хуни" / ИКК "Славика - РМ". София. 1997
 
   
  "Българските огнища на цивилизация на картата на Евразия"
/ Тангра ТанНакРа ИК
 
   
  "Царственик на българското достолепие"
/ ИК "Иван Вазов". София. 1998
 
   
  "История разпъната на кръст" /част 1-ва
/ ИКК "Славика - РМ". София. 1998
 
   
  "История разпъната на кръст" /част 2-ра
/ ИКК "Славика - РМ". София. 1998
 
   
  "По пътя на небесната сърна - Българската Троя"
/ Тангра ТанНакРа ИК
 
   
  "По пътя на небесната сърна - Българският щит над Европа"
/ Тангра ТанНакРа ИК
 
   
  "Мисли пред храма на вековете"         / ИКК "Славика - РМ". София. 2000
 
   
  "Кои сме ние българите"                    / ИК "Галик". София. 2000
 
   
  "Европа започва от България"           / ИК "Галик". София. 2001
 
   
  "Непознатата Древна България"        / ИК "Иван Вазов". София. 2001
 
   
  "Древнобългарска епиграфика"         / Тангра ТанНакРа ИК София 2001
 
   
 "Да изтръгнеш слово от камъка"        / ИК "Галик". София. 2002
 
   
  "Името БЪЛГАРИ. Ключ към българската история"
/ Тангра ТанНакРа ИК София. 2002
 
   
 "За държавата и властта"            /ИК "Галик". София. 2003
 
   
 "Балхара край Памир.

Поглед към българската прародина"

Бай Иван:


 Според Именника на българските Канове
 (тълкувание на Петър Добрев)
 

владетел
 по важни данни
 царуване
 
 
 
 начало
 край
 
Авитохол
 живя 300г.
 165г.
 ?
 
Ирник
 живя 150г.
 465г.
 ?
 
Гостун
 наместник – 2г. и 1 месец
 
 
 
Кубрат
 управлява 60г.
 617г.
 677г.
 
Безмер
 владее 2г. и 8 месеца
 677г.
 679г.
 
Аспарух
 управлява 21г. - роден 639 - възцарен в 679г. През 680г. започва преселението. През 694г.прави сина си  Тервел  съвладетел

убит в 700
 679г.
 700г.
 
Тервел
 управлява 21г. 3м. През 700г. прави съвладетел сина си Твирем
 694г.
 715г.
 
Твирем
 6г. 6м.
 715г.
 722г.
 
Севар
 15г. и 5м.
 722г.
 737г.
 
Кормисош
 16г. 9м.
 737г.
 753г.
 
Винех
 6г. 11м.
 753г.
 760г.
 
Телец
 3г.
 760г.
 763г.
 
Сабин
 1г.
 763г.
 764г.
 
Умор
 40 дни
 765г.
 766г.
 
Токту
 
 766г.
 767г.
 
Паган
 
 767г.
 768г.
 
Телериг
 
 768г.
 777г.
 
Кардам
 
 777г.
 803г.
 
Крум
 
 803г.
 814г.
 
Дукум
 
 814г.
 814г.
 
Дицевг
 
 814г.
 814г.
 
Омуртаг
 
 814г.
 831г.
 
Маламир
 
 831г.
 836г.
 
Пресиян
 
 836г.
 853г.
 
Борис
 (Богор, Богорис) къняз Михаил
 853г.
 889г.
 
Владимир
 Расате
 889г.
 893г.
 
Цар  Симеон І Велики
 
 893г.
 927г.
 
Петър
 
 927г.
 970г.
 
Борис ІІ
 
 970г.
 971г.
 
Роман Шишман
 
 976г.
 994г.
 
Самуил
 
 994г.
 1014г.
 
Гаврил Радомир
 
 1014г.
 1015г.
 
Иван Владислав
 
 1015г.
 1018г.
 
Петър Делян
 
 1040г.
 1041г.
 
Георги Войтех
 
 1072г.
 1072г.
 
Кало Петър ІІ
 
 1184г.
 1187г.
 
Асен І
 
 1187г.
 1196г.
 
Кало Петър ІІ
 
 1196г.
 1196г.
 
Кала Йоан
 пръв български крал признат от папата
 1196г.
 1207г.
 
Борил       
 
 1207г.
 1218г.
 
Иван Асен ІІ
 
 1218г.
 1241г.
 
Калиман І                 
 
 1241г.
 1246г.
 
Михаил ІІ Асен
 
 1246г.
 1256г.
 
Калиман ІІ
 
 1256г.
 1257г.
 
Константин Асен Тих
 
 1257г.
 1277г.
 
Ивайло
 
 1277г.
 1279г.
 
Иван Асен ІІІ     
 
 1279г.
 1297г.
 
Георги Тертер І 
 
 1279г.
 1292г.
 
Смилец
 
 1292г.
 1298г.
 
Чака                 
 
 1299г.
 1300г.
 
Тодор Светослав               
 
 1300г.
 1321г.
 
Георги Тертер ІІ
 
 1321г.
 1322г.
 
Михаил ІІІ Шишман
 
 1322г.
 1330г.
 
Иван Стефан
                                         
 1330г.
 1331г.
 
Иван Александър
                                       
 1331г.
 1371г.
 
Иван Шишман     
 
 1371г.
 1393г.
 
Иван Срацимир
 
 1371г.
 1396г.
 
Александър І Батембeрг
 
 1879г.
 1886г.
 
Фердинанд І Сакс Кобург Готски
 
 1887г.
 1918г.
 
Борис ІІІ Сакс Кобург
                             
 1918г.
 1943г.
 
Симеон ІІ Сакс Кобург
 
 1943г.

2001г.
 1946г.
 

 

 

Потомците на канасюбиги Котраг
 
 
 
Котраг основава държавата в 679 г.
 
Габдулла Джилки, син на Урус-Айдар /865 - 882/
Бат-Угор Мумин, син на Джилки /882 - 895/
Алмъш Джафар, син на Джилки /895 - 925/
 По негово време е приет исляма – 922г.
Хасан Газан Мумин, син на Алмъш /925- 930/
Микаил Ялкау Балтавар, син на Алмъш /930 - 943/
Мохаммед, син на Ялкау /943 - 976/
Талиб Мумин, син на Хасан /976 - 981/
Тимар Мумин Баджанак, син на Мохаммед /981 -1004/
Масгут, син на Мохаммед /1004 -1006/
Ибрахим, син на Мохаммед /1006 - 1025/
Азгар, син на Масгут /1025 - 1028, 1061/
Ашраф - кан Балук, син на Тимар /1025,1028 - 1061/
Ахад Мосха, син на Азгар /1061 - 1076/
Адам, син на Балук /1076 - 1118/
Шамгун Шам-Саин, син на Адам /1118- 1135/
Хисам Анбал, внук на Ахад, син на Колън /1135 - 1164/
Улуг-Мохаммед Отяк Джанги, син на Шамгун /1164 - 1178/
Габдулла Челбир, син на Отяк /1178 - 1225/
Мир-Гази, син на Отяк /1225 - 1229/
Джелал-ед-Дин Алтьнбек Алан, син на Отяк /1229,1230 - 1236/
Гази-Барадж Бурундай, правнук на Шамгун, внук на Арбат, син на Азан
/1229 -1230, 1236 - 1242/
Хисам, син на Гази-Барадж /1242 - 1262/
Тухчи-Исмаил, внук на Челбир, син на Иляс Ялдау /1262 - 1267/
Галимбек, син на Гази-Барадж /1267 - 1293/
Мохаммед-Алам, син на Тухчи-Исмаил /1293 - 1307/
Касим Булак, син на Галимбек /1307 - 1323/
Булуюм-Орду Мугаллим, внук на Мохаммед-Алам, син на Исмаил-Галим
/1323-1340/
Мир-Махмуд, син на Булак /1340 - 1359/
Азан Хасан, син на Мир-Махмуд /1359 - 1380/
Бий-Омар, син на Азан Хасан /1380 - 1422/
Галибей, син на Бий-Омар /1422 - 1437/
Ябък-Мохаммед, правнук на Булгом-Орду, внук на Чаллъ-Мохаммед,
 син на Хусаин Ашраф /1437 - 1469/
Габдел-Мумин, син на Ябък-Мохаммед /1469 - 1480/
Бураш-Барадж, син на Габдел-Мумин /1480 - 1502/
Ал-Мохаммед Саин-Юсуф Балин-хужа, син на Габдел-Мумин /1502 -1521/
Мансур, син на Бураш-Барадж /1521 - 1524/
Ядкар Артан Кул-Ашраф, син на Ал-Мохаммед
/1524- 1531, 1535 - 1546, 1546 - 1551, 1551 - 1552/
Мамед, син на Мансур /1531 - 1535, 1546,1551/
Хусаин Байрам Гази, син на Кул-Ашраф /1552 - 1569/
Шейх-Гали Каргалъ, син на Хусаин /1569 - 1584/

 

Бай Иван:
"Ако се запознаем с най-старите български реликви, първата особеност, която ще се хвърли в очи е, че ... единственият народ, който е оставял надписи в нашата страна, са били древните българи . 
    Всички открити надписи са оставени или директно на езика на Аспаруховите българи, или от българските канове на гръцки език....

  Същевременно многобройните уж славяни, нe са оставили дори и един-единствен надпис на техния език, макар и с гръцки букви. Всичко това изглежда твърде странно, тъй като един многброен народ би трябвало да остави някакви, макар и частични следи от своето присъствие...


  И древните траки...са оставяли свои надписи, служейки си с гръцката азбука...

  Извода от това е само един - древните българи са били главният фактор в България през първите три века от нейното състещствуване. А с това отговаряме на въпроса дали са били малка чергарска орда и дали главен фактор в живота на България са били още от първите й години славянските племена."


/Петър Добрев - "Кои сме ние българите", ИК "Галик" София, 2000 г./

 

Иван Иванов:
Едва ли точно Добрев ще ми каже кой съм аз- нека той бъде какъвто си поиска, но моята представа за българите е по-различна. Много му здраве !  :-P

Бай Иван:
Е - всички да сме живи и здрави! Пък и Добрев е по-истрик от нас двамата нали?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version