България и българите > Информационен център - Македония

Сдружение "Радко"

(1/4) > >>

Nordwave:
Автор www.bgrod.org
петък, 11 май 2007
Отмяната на регистрацията на създаденото преди осем години сдружение “Радко” в Македония скоро ще се завърне като бумеранг върху главите на управляващите в Скопие. По ирония на съдбата те отново са представители на ВМРО-ДПМНЕ, същата политическа партия, която преди седем години свали регистрацията на “Радко”. Не след дълго големите защитници на “правата и свободите” на някакво македонско малцинство в България и особено на регистриране на негова формация ще бъдат неприятно изненадани. Какво да се прави, нерядко историята си прави зли шеги с тези, които не само не я познават, но и се опитват да я изкривяват.

Какво представлява сдружението “Радко”?

На 24 май 2000 година в гр. Охрид бе основано Сдружението на граждани “Радко”, чиято програма предвиждаше, наред с другите цели, утвърждаване на културните права на българите в Македония. Сдружението е конституирано в съгласие с македонския правен ред и стандартите на международното право като гражданска неполитическа организация за защита и реализация на културно-просветни права, интереси и убеждения. Неговите учредители го наричат “Радко”, защото това е най-често използваният псевдоним на последния водач на историческата ВМРО - Иван Михайлов.
На 19 юни 2000 г. сдружението бе регистрирано от Основния съд в Охрид. А на 27 октомври с. г., в присъствието на българския посланик в Р Македония,  се състоя неговото представяне в столицата Скопие. “За да се разбере програмата на движението - обяснява неговият председател Владимир Панков,  на промоцията беше представено кратко изложение на същността и целите на политическата доктрина “македонизъм”, която все още е официална.” Нужно е да се изтъкне, че основателите на движението твърдяха, че т. нар. македонски народ, визиран в конституцията на Македония, “представлява сръбска измислица и коминтерновско творение”. И че по тяхно мнение той се създава “на базата на всестранната денационализация на българите в републиката”.
Изхождайки от горната гледна точка

сдружението си постави три основни цели“

Първата - пояснява председателят, бе издигане и утвърждаване на македонското културно пространство с приоритет на културно-историческата идентичност на славянското население в Македония, което повече от 13 века се изявява като българско. Втората цел бе възпитание на основата на традиционните етични и човешки ценности, а третата - утвърждаване на идеите на национално-освободителното движение на българите в Македония”. 
По време  на проявата, организирана в залите на хотел “Холидей ин”,  лицата Перо Трайковски, Тоше Траяновски и Борис Нешовски извършиха грубо насилие, като хвърлиха димни бомби, довеждайки до безредици и прекъсване на  мирното гражданско събиране. След този сериозен инцидент на накърняване на граждански права изпълнителните и съдебните органи на Р Македония предприеха действия само в една насока. “Възбудено бе наказателно преследване срещу двама български и македонски граждани, Йован Стояновски и Александър Маркоски. Двамата активисти на “Радко” бяха осъдени без никакви доказателства в монтиран съдебен процес и излежаха по шест месеца в затвора - припомня Панков”.

“След представянето - продължава разказа си лидерът на “Радко”,
медиите в Скопие се препълниха с нападки
срещу “ванчомихайловистите”, “фашистите”, “убийците”. Не закъсняха да издигнат гласа си и представители на политическите партии, сдружения, фондации, журналистически колегии, които настояваха за незабавно закриване на тази “фашистко-терористична” и “пробългарска” организация. Македонските вестници и македонските телевизионни и радио канали се превърнаха в трибуна за истерична клеветническа кампания спрямо всичко българско”.
Тази обстановка става причина за изпращане от сдружението на обръщения към президентите на Македония и на България.
“В своето писмо до тогавашният македонски президент Борис Трайковски - съобщава лидерът на “Радко”, настоявахме да се пазят редът и законността в страната и да се подкрепят демократичните процеси. Но покойният вече държавен глава публично ни заяви на два пъти, че не може да даде подкрепа на сдружение, което твърди, че македонците са българи и отрича самобитността на “македонскиот народ”.
“Без никаква реакция остана - продължава Панков, и зовът за помощ, който се съдържа в писмото до президента Петър Стоянов. Българският държавен глава остана безмълвен на призивите ни да изрази солидарност и подкрепа на нашата дейност. За пореден път България демонстрира своята незаинтересованост за това, че се нарушават правата на българите в Република Македония. Уви, тази практика е жива и до днес”.
В такава ситуация, възползвайки се от масовата истерия и липсата на външнополитическа подкрепа на 21 март 2001 г.

Конституционният съд отмени регистрацията

на сдружението и провъзгласи за нищожни програмата му за работа и неговия устав. “В основата на това решение стои твърдението, че програмата и уставът на сдружението на граждани “Радко” са насочени към насилствено подриване на държавния ред, обобщава Панков. Конституционните съдии приеха това като пречка за свободно изразяване на националната принадлежност на “македонскиот народ”, тъй като се отрича неговата самобитност. Като допълнителен мотив за решението на съда се посочи, че нашето сдружение цели и разгаряне на национална и религиозна омраза и нетърпимост.
Сдружението “Радко” оцени решението на съда - констатира той, като необосновано и тенденциозно и поради това се опита първоначално чрез македонският хелзинкски комитет да отправи жалба до Европейският съд по правата на човека. Но македонските “правозащитници”, загрижени повече за своята сигурност, отколкото за правата на човека, отказаха и предложиха сдружението да се обърне към друг хелзинкски комитет. Съвсем естествено ние се обърнахме към Българския хелзинкски комитет, който най-сетне изготви жалбата”. И допълва: “Има нещо дълбоко символично във факта, че съдът в Страсбург изпраща на македонското правителство въпросите във връзка с жалбата на “Радко” на същата дата, на която то подаде официално молба за членство в ЕС - 8 ноември 2005 г.”

Македонското правителство даде на съда писмен отговор от 50 страници, с който се опита да докаже, че ВМРО и неговият водач Иван Михайлов са били терористи. “В отговора на “Радко” чрез БХК още веднъж се подчертава, че неговите дейци се борят за защита на своите културно-исторически права в Македония. Причината за това е пълното отрицание на националния идентитет на славянското население, което е българско. Става дума за 1300 - годишното наследство, което българите са сътворили на Балканите и над което и ние - сънародниците ви край Вардар имаме историческо право”.
Решение по заведеното дело в Страсбург поради тромавата процедура все още няма. По мнение на БХК очаква се обаче до края на тази година съдът да се произнесе положително по жалбата като осъди Република Македония. Но активистите на сдружението не крият скептицизма си - за тях това не е достатъчно, защото се очаква пак да започнат игрите с нерегистрирането на “Радко”.

Nordwave:
От :

Владимир Панков
Председател на сдружението ,,РАДКО”
ул. ,,Галичица” № 47, 2/4
6000 Охрид, Република Македония

До:

Президент на Република България г-н Георги Първанов
BG - 1123, София, ул. ,,Дондуков” № 2

Министър – председател на Република България г-н Сергей Станишев
BG - 1123, София, ул. ,,Дондуков” № 2

Министър за външните работи на Република България г-н Ивайло Калфин
BG - 1504, София, ул. ,, Евлоги Георгиев”

Народно събрание на Република България
BG - 1169 София, Народно събрание 2, г-н Георги Пирински

Уважаеми:
г-н Президент
г-н Министър председател
г-н Министър
г-н Председател


След Втората Световна война, Вардарската част на Македония съгласно Парижкия мировен договор отново остава в границите на Югославия. Този път Белград прилага нова стратегия по отношение на българското население тук. Това е т.н. сърбо – комунистическа доктрина ,,македонизъм” създадена от коминтерната през 30-те години на 20 век специално в помощ на комунистическата партия на Югославия (КПЮ). Нейната цел е подмолното унищожаване на македонската българщина, чрез провъзгласяването на българите от Македония едва ли не за ,,африканско племе”, което е без история, култура, език и идентичност и превръщането му в т.н. македонски етнос. Новата комунистическа власт в Югославия на чело с Тито и техните поддържаници в Вардарска Македония, сърбо-комунистите се представят пред българското население како ,,герои” и ,,новатори”, които дават възможност за първи път на това население чрез този етноним и да бъде свободно и свободно да се развива. През 1945 година те създават и т.н. ,,македонски език”, това е диалект на българския книжовен език с използване на сърпската азбука, в замяна на дотогава използваната българка азбука, същата както и в царство България, създадена от равноапостолите Св. Св. Кирил и Методий, защитници на Европа пред небесния престол. Територията пък на Вардарската част на Македония се организира в Република Македония и се провъзгласява за съставна част на Югославската федерация. Процесът на македонизиране на българското население във Вардарска Македония след 1945 година приема чертите на класически геноцид - данните говорят, че от приблизително един милионното християнско население заради защита на българския национално – културен произход и език са убити двадесет и три хиляди души, сто тридесет хиляди са осъдени между десет и петнадесет години строг тъмничен затвор, двеста хиляди са изселени от родните им места, около триста хиляди са постоянно преследвани и малтретирани от службите за сигурност.

Държавата Република Македония (международно призната БЮРМ) е създадена след разпадането на Югославия през 1991 година. Съгласно приетата тогава конституция, българското население (според доктрината македонизам) е обявено за ,,македонско” по етническия произход. Политиката на държавата си поставя за цел, под маската на уш борба за запазване на конституционното име (известно е несъгласието на Гърция по този въпрос) да се легализира извършения от сърбо - комунистите геноцид след Втората Световна война. Всички граждани на Републиката които се опитът да говорят, открито за историческата идентичност на т.н. македонски етнос и днес са преследват от държавните служби за сигурност. Смисълът на тази държавна стратегия е да се защити позицията пред европейската и световната общественост, че процесът на де-българизация тук е завършен и че българското население е приело новата, наложена по насилствен път изкуствена идентичност. Поради тази причина всички партии в държавата се създадени и се контролирани от службите за сигурност, а процесът на демократизация на държавата и обществото е тотална имитация.

Г-н Президент, г-н Министър председател, г-н Министър, г-н Председател причината за моето обръщане е търсенето Република България да я преизпита собствената подкрепа за членство на Р.Македония в НАТО и Европейската Уния. Причината за това мое търсене е цялостно отричане на историческата, национално–културна идентичност на славянското население в Р.Македония, което през вековете я проявявало собствената българска принадлежност. Става дума за повече от 1300-те години национално–културно наследство което създали българите на Балканите и на което и ние българите от Р.Македония имаме историческо право.

Никога нямало в македонското освободително движение път, който би означавал отказване на българите от Македония от собствените братя в свободна България. Цялата борба на македонското освободително движение беше борба на първо място за запазване и за политическа свобода на македонската българщина, а в също време и борба за духовно единство на целокупната българщина. Това целият свет го знае. Даже някои среди в чужбина никога не искаха да повярват че македонското освободително движение наистина се бори за автономия, относно независимост на Македония.

Аз Владимир Панков, председател на сдружението ,,РАДКО” търся от Р.България като членка на НАТО и ЕУ, впрочем това е и длъжност на Р.България, да ги защити и всичките граждани на Р.Македония които и нататък подържат самосъзнанието за собствената българска национално – културна принадлежност от понататочното самаволие на македонските власти, относно от понататочнитот геноцид.

Нас на българите от Македония не ни е потребна държава която ще го носи името Р.Македония, а в нея българското население да бъде подложено на репресия, полицейски наблюдение и малтретиране, прогонване, дискриминация и геноцид, само и само с цел македонските комунисти и нататък да владеят с държавата и на той начин да я избегнат в най-малка рака историческо – политическата отговорност.

Аз Владимир Панков, председател на сдружението ,,РАДКО” търся от Р.България в съдействие с Европейската Уния, да ги възобнови потребните културно–образователни институции, по подобие на българските културно–образователни институции които съществуваха на територията на Вардарска Македония във времето на османската империя, разбира са прилагодени на съвременните условия и потреби.

Ние българите от Македония не искаме повече да бъдем образовани с фалшифицирана история и с един език който с конституцията в Р.Македония се нарече ,,македонски език”, а послужи като основно средство за де–българизация на Вардарска Македония. Освен това този език, вече одамна ги има изгубено корените на българските диалекти от Вардарска Македония. Ние българите от Македония го искаме същото образование както в Р.България, разбира се, с използване на българския книжовен език.

Македонските комунисти ще си опитат нас, българите от Македония да не третират като едно от малцинските групи в държавата, за да се избегне такова нещо, ние българите от Македония, търсим един от официалните държавни езици в Република Македония да бъде и българския книжовен език.
С уважение

Владимир Панков

Nordwave:
Сдружение Радко е политическа организация със седалище в Охрид, Република Македония. Основана е през 2000 г. и се бори за признаването и подкрепа на българите в Република Македония. За първи път след независимостта на Република Македония през 2000 г. се появява сдружението "Радко", чиито членове не само открито декларират българска си етническа идентичност, но и критикуват официалната македонска историография, с цел да осветлят обективно историческото минало на Република Македония. Председател на организацията е Владимир Панков. Името на гражданското сдружение идва от псевдонима на Иван Михайлов — Радко.Сдружението "Радко" е вписано от Охридския районен съд в регистъра на сдруженията на граждани и фондации от 19 юни 2000 година. След регистрацията започва открита кампания срещу членовете на сдружението, което с решение на Конституционния съд на Република Македония от 21 март 2001 година е обявено за неконституционно. Според Конституционният съд програмата и статута на гражданското сдружение "Радко" - Охрид са насочени към: "насилственото уронване на държавния порядък, пречене на свободното изразяване на националната принадлежност на македонския народ, т.е. пренебрегване на неговата самобитност и разпалване на национална или верска омраза или нетърпимост...". След решението на Конституционния съд на 4 октомври 2001 членовете на сдружение "Радко" завеждат дело срещу Република Македония в Европейския съд за правата на човека в Страсбург.


Редактирано от модератор: Подмяна на невалиден линк с валиден.

Nikster:
Когато попандах на официалния сайт на сдружението останах приятно изненадан от идеите им.И в връзка с това сега като видях че има и тема тук ми е интересно дали случайно не знаеш какъв е бил отговора на нашето правителство и дали са предприети някакви дейсвия с цел подпомагането било то финансово или по друг начин на сдружението,защото съм сигурен че с една малко по активна политика от наша страна подобните организации ще никнат една след друга и скоро ще бъде трудно да се крият репресиите над българите,както и до голяма степен ще се възвърне самочувствието и самосъзнанието  на сърбо-комунистическите промити мозъци.

Nordwave:
Скопие. Сдружението на българите в Македония „РАДКО” спечели съдебния спор срещу Македония в Съда по правата на човека в Страсбург, съобщи електронното издание на македонската телевизия А1. Текстът е озаглавен „Македония загуби спора с българофилите от „РАДКО”. Осем години след като сдружението бе забранено от властите в страната, членовете на „Радко” заведоха дело срещу Македония в Страсбург. Шестима съдии са гласували, че страната е нарушила Европейската конвенция по правата на човека и правото на сдружаване. Един от съдиите е гласувал против – Миряна Лазарова Трайковска, представител от Македония. С решението на съда Македония се задължава да плати 5000 евро на членовете на сдружението за претърпени щети. Председателят на „РАДКО” Владимир Панков е заявил, че са очаквали положително решение на съда. Първоначалното искане за обезщетение от 10 млн. евро било игра, за да се изпрати послание, че няма място за споразумение освен чрез изплащане на обезщетение, посочва авторът на публикацията Горан Момировски. Панков е изразил увереност, че след присъдата ще се открие възможност за утвърждаване на правата на българите в Македония. Сред исканията са вписване на българите в конституцията, признаване на техните културни права и обявяване на българския книжовен език за официален в Македония. Според Панков българите не може да бъдат малцинство на някакви македонци, тъй като македонска нация никога не е съществувала, тя е измислена през 1945 година от Юсип Броз Тито.
„Аз говоря за исторически факти. Македонски етнос никога не е съществувал. След 1945 година започна един процес на дебългаризация или македонизация на славянското население и след това се е създало някакво съзнание”, казва Панков. Сдружение „РАДКО” е наречено на псевдонима на един от водачите на историческото ВМРО – Иван Михайлов, посочва авторът.
Сдружението „РАДКО” бе забранено след инцидент на учредителното събрание в Скопие през 2000 г.

Агенция “Фокус” припомня:

СДРУЖЕНИЕТО “РАДКО“
С появата на сдружението “РАДКО“ за първи път след обявяване на самостоятелността на Република Македония се институционализира група от македонски граждани, които не само че открито декларират собствената си българска етническа идентичност, но и я анализират и критично се отнасят към официалната македонска историография, с цел да осветлят обективно историческото минало, да разобличат лъжите и да повдигнат отново българския възрожденски дух на Македония.
Сдружението “РАДКО“ е конституирано на събранието на основателите на 24 май 2000 г., в Охрид, в съгласие с македонския правен ред и стандартите на международното право, като гражданска и неполитическа организация, за защита и реализация на културно-просветни права, интереси и убеждения. Основателите на Сдружението го наричат Радко - това е най-често използваният псевдоним на последния водач на Македонското освободително движение Иван Михайлов.
Сдружението е регистрирано в “Регистъра на сдруженията“ на 19 Юни 2000 г., с Решение на Основния съд - Охрид.
Промоцията на “РАДКО“ се състои в хотела “Holiday Inn”- Скопие, на 27 Октомври 2000 година.
На промоцията е представено кратко изложение на същността и целите на политическата доктрина “Македонизъм“, която все още е официална в държавата. Посочено е че, “Македонизмът“ е лансиран от сръбския учен и политик Стоян Новакович, в края на XIX век, и представлява стратегия, която сръбската държава трябва да практикува в хегемонистичните си стремежи по отношение на Македония. Според тази стратегия, на първо време на българите от Македония трябва да се “докаже” че са различни от българите в Мизия и Тракия, относно че са “македонци“ по етнос, след това те лесно ще станат “южни сърби“, които говорят “аналитичен сръбски език“. Както е известно, тази стратегия няма успех до насилственото налагане на идеологемите “Македонска нация“ и “Македонски език“ след края на Втората световна война в Република Македония. Подчертано е също, че “Македонизмът“ като политическа доктрина, става и комунистическа доктрина. Това се случва в 1934 г., когато на една от сесиите на Коминтерна българите от Македония се провъзгласяват за “Македонска нация“. Днес това означава, че така нареченият “македонски народ“ съгласно конституцията на Република Македония представлява сръбска измислица и коминтерновско творение, на основание на насилствената денационализация на българите от Република Македония.
Сдружението “РАДКО“ има за програма следните културно-просветни цели:
· издигане и утвърждаване на македонското културно пространство, с приоритет на културно-историческата идентичност на славяните от Македония, които столетия са се проявявали като българи;
· възпитание на основата на традиционните етични и човешки ценности;
· утвърждаване на идеите на македонското освободително движение.
Средствата, чрез които сдружението ще постига целите си, са собствена книгоиздателска дейност, собствен вестник и електронни медии; собствена библиотека, организиране на конференции, семинари и трибуни с участието на научни и културни дейци от държавата и чужбина.
На събитието в хотел „Холидей ИН" в Скопие присъстват голям брой македонски граждани и гости от България. По време на изпълнението на българския химн трима младежи хвърлят димки като протест срещу българското присъствие в Скопие. Вследствие на това настъпва хаос в залата.
Според обвиненията, през това време двама представители на сдружението нападат Спасе Шуплиновски, журналист на вестник “Нова Македония”и му нанасят тежки телесни повреди. Обвинените са Йован Стояновски и Александър Марков.
Тримата младежи са осъдени на глоба по 2 000 за нарушаване на обществения ред.
През ноември 2003 г. започва да се гледа делото срещу Йован Стояновски и Александър Марков, но то е отложено за неопределено време по молба на единият от обвиняемите. Спасе Шуплиновски претендира хората на “Радко” да бъдат осъдени като нападатели над официални, длъжностни лица.
На 5 ноември 2004 г. делото отново е отложено. На заседанието присъства българският консул в Македония Владимир Стоянов.
На 7 октомври 2005 г. съдебният процес за побой над журналиста Спасе Шуплиновски пред хотел “Холидей ин” завършва с произнасянето на присъда от три месеца затвор за обвиняемите Александър Марков и Иван Стояновски.
Александър Марков и Иван Стояновски обявяват, че ще обжалват присъдата.

Делото...
След завеждането на делото съдебният състав е заседавал повече от 15 пъти. На насроченото за 17 февруари 2005 г. заседание по делото се очакваше съдът в Скопие да осъди обвинените българи. Обвинението срещу тях гласи: нападение над журналисти и нарушаване на реда. Присъдата може да бъде затвор за нарушаване на обществения ред и парично обезщетение за нападнатия журналист - Спасе Шуплинковски. Инцидентът, дал повод за съдебното дело, е представянето на Сдружението на граждани “Радко“, проведено на 27 октомври 2000 г. от 14 часа в зала “Милениум 2“ на хотел “Холидей Ин” в Скопие, където са събрани около 200 души. Значителна част от тях са журналисти. Един от конфликтите идва от това, че името на сдружението - “Радко” е изписано с буквата “д“ в средата. Според мнозина от присъстващите в залата тази дума трябва да бъде изписана не с “д“, а с “т“ в средата. Инициативата за създаване на сдружение на етническите българи е на граждани от Охрид. По време на представянето на целите на сдружението от техния председател Владимир Паунковски в залата са били хвърлени бомбички и димки. Това става в момента, когато той е наблегнал върху безкомпромисната позиция на Иван Михайлов - Радко, патронът на сдружението, по отношение на българския характер на славянското население в Македония. На презентацията са били поканени и представители на македонски медии. Членовете на сдружение “Радко” обвиняват някои от присъстващите от тях в провокация. Атаките им са насочени преди всичко към Спасе Шуплиновски, към когото, по думите им, покана за участие не е изпращана. По думите им, той е пенсионер и не е бил представител на никоя от поканените медии. Българите се съмняват, че именно той е в основата на провокациите към тях, както и на инициативата за хвърлените в залата бомбички и димки. Скопски медии пишат в следващите дни за българоманите, за “фашистите“, за “убийците“, за ванчомихайловистите. Представителите на партии, на сдружения, на фондации, на творчески колегии също се обявяват против българското сдружение; на първо място от тях е Лигата за демокрация на сърбина Георги Марианович. Иска се и незабавното закриване на тази “пробългарска“ организация. Сдружение “РАДКО” е забранено с решение на съда в Македония. Представители на сдружението оспорват това съдебно решение в Страсбург. В сдружението към февруари 2005 г. членуват около 10 души. http://focus-news.net/?id=n1112886

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия