Българска култура и духовност > Генетика

Български генетичен проект

(1/2) > >>

genefan:
Хайде, хайде, националисти, защо не сте поставили информация за Българския генетичен проект. Например с makebulgar колко сме спорили за това по други форуми.
Има включени многобройни емигранти от Америка, Австралия и Западна Европа. За живеещите в България е малко скъпо, но цените падат всеки ден. Ето тече Коледно намаление - 37 маркера У ДНК тест само за 119$.
http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?Group=Bulgarian

Интересуваме се много да се включат бесарабски българи - те са преселници основно от Североизточна България, където могат да се търсят генетичните следи на старите българи. Имаме вече 2 гагаузи, които все още се смятат за българи, защото на последния конгрес мнозинството се обяви за турци.
http://www.familytreedna.com/public/bulgariandna/default.aspx

genefan:
Малко късно разбрах за тази публикация във в. 24 часа за генетични тестове и резултати сред българите:


Световна фамилияДесетки роднини от много страни на 3 континента си откри репортер на "24 часа" с помощта на ДНК изследване за проследяване на произхода по бащина и по майчина линия възможно най-назад във времето.

Журналистът не е срещал тези хора и най-вероятно никога няма да се запознае лично с тях, но вече си общува чрез имейли с мнозина от "семейството" в социалната мрежа DNA Reunion. Тя възниква около The DNA Ancestry Project - проект за генетична генеалогия, с помощта на който човек може да си продължи родословното дърво много повече поколения назад, отколкото позволяват документите и спомените за прабаби и прапрадядовци.

Проектът набира данните си от ДНК пробите на участниците и ги сравнява. До момента в него са се включили 6 704 255 души от цял свят.

За мнозина "роднини" може да звучи пресилено, като се има предвид, че става дума за кръвна връзка, възникнала преди неколкостотин години. Според генетиците обаче няма никакво съмнение, че с тези хора, макар и доста отдавна, сме били едно семейство.

С изследването на ДНК може да се определи точно КОГА е било това. Тестът обаче не може да отговори на въпроса КЪДЕ е живял общият ни прародител.

За да се установи това място, хората, които са узнали, че преди векове са имали общ родоначалник, трябва да познават изключително добре фамилната си история и да имат подробни и фактически верни родословни дървета, в които да е отразено и местоживеенето или миграцията на прабабите и прадядовците много поколения назад. После тези родословни дървета трябва да бъдат сравнени клон по клон, за да се види къде в пространството ще се пресекат или припокрият. Ако такова място въобще може да бъде установено, там евентуално би трябвало да се е родил общият предшественик. След което неговите деца и внуци да са се разселили по света, за да се окажат днес принадлежащи към различни етноси и живеещи в различни държави.

Ясно е, че до такава информация, и то надеждна, малцина могат да се доберат. Родословни дървета, които да обхващат 10-12 и даже повече поколения, имат кралските фамилии и тежките аристократи. Поради историческата съдба на българския народ никой нашенец не може да се похвали със семейна биография, ясна повече от 200 г. назад. Няма запазени документи, а и най-свежата родова памет не може да осигури достоверни сведения за времето отпреди турското робство, да речем.

Информация не могат да дадат и специалистите по миграция на населението, защото те не проследяват индивидуални съдби, а движението на групи. Така че и те не биха могли да отговорят къде точно са се родили общата ни прабаба с португалката Енеида да Роха Биская Пауло или общият ни прадядо с американеца Уейн Берардучи. Генетиците обаче отговарят на въпроса как се оказахме роднини с тях и кога сме имали общи прабаща или прамайка.

Заключенията им се основават на обективен факт - прилики в ДНК, които се "хващат" със специфично изследване. То установява към коя хаплогрупа принадлежи някой.

Хаплогрупите са, грубо казано, разклонения в родословното дърво на човечеството. Те възникват по различно време (измервано в хиляди години) и на различно място в пространството по пътя, който човечеството е извървяло при колонизирането на планетата, след като е напуснало Африка и е започнало да се разселва по света. За да тръгне разклонение, трябва у някой индивид да е настъпила мутация, която след това се е предавала в поколенията. Генетиците знаят как да я открият, проверявайки определени участъци в ДНК, наречени маркери. Те не дават информация за това дали човекът е грък или швед, защото принадлежността към даден етнос е въпрос на самоопределение, а не на биология. Но е факт, че някои маркери са по-разпространени сред дадени етноси, а при други липсват. Това се дължи на миграциите, промяната на климатичните условия и на факта, че големи човешки групи отсядат на едно място и остават изолирани задълго.

С изследването на набор от маркери може да се проследи произходът на човека по майчина или по бащина линия, но това се прави с отделни тестове. За женската линия се следят маркери в ДНК, която се намира в митохондриите на клетките. За мъжката линия се тества ДНК от една от хромозомите в ядрото - т.нар. У-хромозома. Жената предава информацията за майчината линия и на дъщерите, и на синовете си. Мъжете обаче предават информацията за своята линия само на момчетата. Затова, ако жена иска да проследи произхода си по мъжка линия, трябва да се изследва или баща й, или брат й.

През 2007 г. доброволка на "24 часа" си направи генетичен тест за проследяване и на майчината, и на бащината линия. За да бъде "хваната" нейната бащина линия, беше тестван брат й.

Изследването установи, че по майчина линия човекът на вестника принадлежи към хаплогрупа Н (хаш), подгрупа 6, подподгрупа "а" (Н6а). По бащина линия пък спада към хаплогрупа Е, подгрупа 3 подподгрупа 1 кластър "алфа" (Е31а).

През двете години, откакто е направен тестът, данните от него се "въртят" в информационната банка, където се изсипват резултатите на всички участници в проекти като DNA Ancestry Project. Система за автоматично сравняване на данните ги проверява спрямо тези на всеки новоизследван. Ако открие съвпадение, генерира съобщения и до двамата. Дава им възможност и да се свържат с имейли и, ако искат, да си обущуват - да се видят на снимка, да се запознаят лично и даже да си сверяват родословните дървета, за да обсъдят къде може да е живял общият им прародител.

В съобщението за съвпадения системата "подсказва" и преди колко поколения е роден той.

Специалистите по популационна генетика приемат, че в 1 столетие има 4 поколения, т.е. на всяко се падат по 25 години. Така че може да се сметне преди колко време е роден родоначалникът.

Когато двама души са си изследвали едни и същи маркери и разултатите им съвпадат, значи някъде назад във времето те имат общ прародител.

Но ако съвпадението е на фона на малък брой изследвани маркери, двамата имат общ корен, но той е много, много назад във времето, измервано в хиляди години.

Ако съвпадението е при голям брой маркери, значи родството е сравнително скорошно и може да е от няколко века.

И по двете линии - майчината и бащината - доброволецът на "24 часа" си направи тестове със средна резолюция. Бяха изследвани 20 маркера в хромозомната ДНК (за бащината линия) и 22 маркера в митохондриалната ДНК за майчината. Пълното съвпадение при такъв брой маркери дава над 95% вероятност установеното родство да е относително скорошно - т.е. да се измерва във векове, а не в хилядолетия.

За обикновения човек да си прави генетични тестове за проследяване на произхода е забавление. Но какъв е мотивът на учените да насърчават хората да си вкарвата резултатите в базите данни на проекти за генетична генеалогия?

Проф. Иво Кременски - шеф на Националната генетична лаборатория в "Майчин дом"в София, обяснява, че тази информация е ценна, понеже освен секторите в ДНК, които говорят за миграцията, се изследват и откриват и гени, свързани с типични за популацията заболявания. Така има и практическа медицинска полза.

"Печели и популационната генетика. Колкото по-голяма е извадката за дадена популация, толкова по-представителни са резултатите от анализите. По-точно ще можем да съдим за събития в миналото на нашата популация и за нейната структура - какъв процент е местното население, какъв е делът на пришълците, какви миграции и от кои посоки са настъпвали", уточнява Боряна Захарова - експерт по популационна генетика в генетичната лаборатория на "Майчин дом".

...

Българката няма азиатски гени

Tече третата година от проекта на Националната генетична лаборатория за изследване на митохондриалната ДНК на българите. Проектът е спонсориран от Министерството на образованието и науката. Изследвани са над 500 души (и мъже, и жени, защото и мъжете наследяват от майките си митохондриална ДНК). Представени са и трите основни етнически групи у нас - българи, български турци и роми. Вече има резултати, но те са предварителни и може да се променят при цялостната обработка на данните, предупреждават специалистите.

Проф. Кременски обяснява: "Засега изводите са, че при българите преобладава типично европейската хаплогрупа Н. И у нас се откриват основните групи, които са характерни за Европа, но в различен процент. В сравнение с другите популации и в Западна, и в Източна Европа, нямаме значими статистически разлики.

С турците обаче имаме различия. При тях се срещат някои подчертано азиатски групи в около 10% от населението, които при нас ги няма. Примерно азиатската хаплогрупа М в Турция е на 2-3-то място по разпространение, а у нас въобще не я откриваме.

Още е твърде рано да се правят изводи за произхода и пътищата на миграция на българските жени. След обобщаването на всички резултати от изследването и тяхната статистическа обработка ще можем по-категорично да коментираме различни хипотези."

Станислава Димитрова, която прави проучването за митохондриалното разнообразие сред българите, уточнява, че към типично европейската за майчинаталиния хаплогрупа Н спадат 55,32% от нашенците.

Втората по честота е хаплогрупа U. Тя сеоткрива у 15,96% от съвременните българи.

Третата по разпространение група е J - при7,45%.

Сравнение показва, че най-близките ни съседи са като нас - и при тях преобладава европейската група Н.При македонците на второ място по разпространение е Т, апри гърците - J. Данните за разпределението на хаплогрупите са сравнени и с други европейски популации - швейцарци, германци, испанци и т.н. И при тях хаплогрупа Н е най-често срещаната. Следващи по разпространение са групите U, J и Т, но при различните популации те се сменят на второто и третото място.

Макар и по-малобройни от Н, женските линии J и U обхващат значителна част от българите. Хаплогрупа J е възникнала в Близкия изток и датира отпреди 10-12 хил. г. Смята се, че е пренесена в Европа от първите неолитни земеделци, населили континента точно от тази посока. Хаплогрупа U пък се свързва с местното европейско население, живяло тук още през палеолита. Като цяло в Европа U е по-разпространена от J.

"Логично е да се предположи, че след като днес U са по-многобройни от J, значи женската линия при повече днешни европейци тръгва от местното преднеолитно население. Българките със сигурност са европейки и по-голямата част - близо 80%, са един вид коренячки, понеже са също с палеолитен произход", казва Станислава Димитрова.

Хаплогрупа Т включва по-малко от10% от съвременните европейци предимно в Южна и Западна Европа. Смята се, че се е зародила в Плодородния полумесец преди около 10-12 хил. г. и се е разпространила освен в Европа и в Азия до Пакистан и Индия. И нейната поява в Европа се свързва с идването на първите земеделци.

И сред бащините линии преобладават европейски

Все повече данни се събират в т.нар. Български генетичен проект, чийто инициатор е инж. Евгени Делев.

Той живее във Франция, но се е заел да организира нашите сънародници, които са си правили генетични тестове, да предоставят данните си в обща информационна банка.

До момента в нея фигурират резултатите на малко хора, затова не може да има претенции, че картината, която дава, е представителна за цялото мъжко население на съвременна България.

Измежду изследвалите се мъже най-многобройни са представителите на хаплогрупа I. На второ място е местната балканска хаплогрупа Е, на трето - J, а четвърта е R.

Хаплогрупа I е типично европейска, едно от разклоненията й, много разпространено сред българските мъже, е характерно за Балканите и според някои изследователи е възникнало тук. Според някои източници разпространението й сред българските мъже е над 20%.

J - третата по честота мъжка хаплогрупа сред тези, които са си предоставили данните на българския генетичен проект, се смята за пренесена от Близкия изток от първите неолитни земеделци.

R е разпространена в Централна и Източна Европа и в Кавказ. Възниква в Централна Азия преди около 27 хил. г. и се разпространява главно в западна и югоизточна посока.

В някои популярни четива две от разклоненията й биват назовавани съответно "келтския" и "персийския" ген.

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=279924


Редактирано от модератор: Добавен текста на материала от цитирания източник.

genefan:
Най-нови резултати за родството на българите по метода на аутозомния ДНК тест - т.е. по всички хромозоми, а не само по права мъжка или женска линия с У или мтДНК:

http://clubs.dir.bg/showflat.php?Board=historical&Number=1950970516&page=0&view=collapsed&sb=5&vc=1

Hatshepsut:
Най-много у нас са потомците на предтракийското население на Балканите


Инж. физик Евгени Делев, управител на Българския генетичен проект
- Какво повече може да ни разкажете за проекта, който ръководите?

- Разбира се, че всеки българин, който желае, може да се тества по проекта. Основният тест е 12-маркерен и по мъжка линия се изследва Y-хромозомата, по която може да се определи произходът на пряката мъжка линия „баща-дядо-прадядо“, а по пряка женска линия „майка-баба-прабаба“ се прави митохондриален анализ. Това са именно двата теста,  които се прилагат, за да се установи произходът на рода.

Трябва да е ясно, че в никакъв случай геномът на човека не се ограничава до пряка женска и пряка мъжка линия. Всяко човешко същество е носител на едни кръстосани гени, като е взело частичка и от своите пра-пра-баби и дядовци.
Този голям брой гени, които всеки носи, може да бъдат проследени чрез т. нар. „автозомни тестове“.

Те са много интересни дотолкова, доколкото човек може индивидуално да разбере за себе си какъв процент от неговите гени имат средиземноморски произход, какъв – западноевропейски произход, източноевропейски, средноазиатски или алтайски например. При тях се изследват 1 милион азотни бази и възоснова на получените резултати се прави т. нар. компаративен анализ върху вече известни мутации, за които е установено, че са типични за съответния антропологичен или генетичен тип.


- Може ли да ни очакват изненади, когато получим резултатите от тези тестове?

- ДНК-то на човека е строго индивидуално и ако си направите автозомен тест, напълно е възможно вашите гени да сe окажат съвсем различни от тези на вашата сестра или брат. Причината за това е много проста – нормално е вие да сте взели повече гени от страна на дядо си по майчина линия да речем, брат ви пък да е наследил повече от някоя от другите линии. И това прави всеки човек различен от другите, дори и от най-близките си.


- А кое обединява на генетично ниво представителите на един род?

- В областта на генетичната генеалогия своеобразните клони на родословното дърво на човечеството се оформят от т. нар. „хаплогрупи“. Най-общо може да се каже, че хората от една и съща хаплогрупа са потомци на един и същ прародител и съответно са носители на едни и същи мутации на гените. Някои от тези групи, които формално се обозначават с букви от латинската азбука, са започнали да се оформят още преди 30-45 хиляди години.

Имайки предвид, че Y-хромозомата търпи средно по една мутация на всеки 500 години, може да се изчисли степента на родственост на двама души от една и съща хаплогрупа, а също и да се определи приблизителния брой на поколенията назад до общия им прародител.


- Имате ли в практиката си случаи, при които човек открива свои роднини, за чието съществуване никога не е подозирал?

- При генетичните тестове на един българин – казва се Никола Цвятков, чийто род е от странджанското село Факия, установихме, че той принадлежи към една хаплогрупа I1, която е много нетипична за българите. Затова решихме да финансираме допълнително генетични тестове, за да видим подгрупата коя е.

Така стигнахме до извода, че вероятно този човек е някой от потомците на шведския крал или на някой от неговата свита, тъй като произходът на установената му хаплогрупа е баварски. А от справката, която направихме, стана ясно, че шведският крал е имал именно баварски произход. И това означава, че е напълно възможно едно от незаконните деца на краля (за които се знае, че са съществували) или на негов придворен, да е останало тук, на територията на България. Така, без да знае, цитираният българин от Факия се оказа потомък по мъжка линия на един род, който датира от 1610 г. и е с баварска кръв.

Такива интересни парадокси често се срещат по света. Надяваме се, че по-нататъшното обогатяване на събираната база данни с информация от ДНК изследвания по целия свят ще позволи на всеки, който се тества, да открива все повече по-близки или по-далечни роднини.


- За какво друго може да послужат ДНК изследванията?

- Ще разкажа накратко една много показателна история за приложението на резултатите от нашите тестове. Преди време съдбата ни срещна с българина Димитър Михов, който работеше като етнограф към Община Тунджа. От устните предания на прадядо си той знаеше, че бил потомък на рода на Елтимир – син на Георги І Тертер и брат на Теодор Светослав. Та Димитър реши да се подложи на теста на Българския генетичен проект, за да разбере дали това предание е вярно.

Оказа се, че неговата хаплогрупа – L2, е разпространена само сред 1 % от населението и се различава съществено от преобладаващите при останалите българи хаплогрупи. Разпространението на този ген е основно в териториите на изток и север от Черно море. За да си изясним картинката, направихме още редица генетични тестове, които да проследят пряката мъжка линия на рода Елтимир. И още първото изследване, което извършихме в американската лаборатория Family Tree DNA показа интересно съвпадение – този род се оказа, че също е от хаплогрупа  L2.

Която се е зародила преди 30 000 години в района на Северен Пакистан и обхваща по-късно една доста широка територия – от Индия до Армения и от Украйна до Анадола, но както вече изтъкнахме, практически не е разпространена в Европа. Другите проведени тестове ни доведоха до извода, че общият прародител на рода Елтимир е живял някъде между 3500-2800 г. пр. н. е.

Което пък в най-общ план потвърди устните предания на прадядото на Димитър Михов. Получените резултати изцяло се припокриват с предполагаемия скитски произход на Елтимировия род, но за да потвърдим категорично това, трябва да получим сходен резултат от изследването на поне още един представител на Тертеровата династия.


- Като стана дума за това изключение от общата картина на българския геном, който, както е известно, не е еднороден като състав, може ли да се каже какви хаплогрупи преобладават сред българското население?

- Досега сме тествали 150 човека от България и техните резултати сочат няколко хаплогрупи по мъжка линия, които са силно засегнати у нас. Може би най-разпространената хаплогрупа тук е I, която е характерна за коренното балканско население – т. нар. пелакси, пелагри или пелгари, които са – както повечето историци ги наричат – предтракийско население. Тя се е зародила на Балканите преди 25 000 години, като нейните предшественици са попаднали тук от северна Месопотамия през Мала Азия. Така че е възможно да се окаже, че първото заселване на Европа е тръгнало именно през Балканите.

Вероятно някой хубав ден, когато се направят по-подробни генетични тестове на кости, ще се установи дали скелетите от пещерата „Бачо Киро“, които са датирани отпреди 43 хиляди години, принадлежат към същата тази хаплогрупа I или пък към някои от основни клонове на нейния предшественик IJK – хаплогрупата, съществувала още отпреди да се раздели на  I, J и K; и която също идва от района на Месопотамия през много по-далечен период – още с идването на европейския кроманьон на територията на Стария континент.

Интересно е също да се спомене, че около 12 % от българското население пък принадлежи към хаплогрупа R1b, която идва от Мала Азия на Балканите по поречието на река Дунав чрез славяни, прабългари, авари и кумани, и достига чак до днешните земи на Испания, Германия и Франция. Генетиците наричат тази група келтска.


- Вероятно за мнозина българи ще бъде интересно да научат колко струва един такъв ДНК тест и какво е нужно да предприемат, за да си го направят.

- Взимането на пробите не се различава по нищо от това, което сме наблюдавали в криминалните сериали – взима се най-елементарна натривка със стерилна пръчица от вътрешната страна на бузата на тествания човек, след което полученият материал за изследване се поставя в стерилно шишенце, което се затваря и изпраща по пощата до съответната лаборатория.
Комплектът за ДНК изследването също може да се получи по пощата чрез поръчка по интернет – директно от сайта на www.familytreedna.com/public/bulgariandna.

Но за целта желаещите  трябва да разполагат с кредитна карта, за да извършат разплащането, или пък трябва да направят банков превод. Аз също мога да съдействам за получаването на тестовия комплект, както и да помогна с консултация какъв точно тест да се поръча. Като всеки, който проявява интерес, може да ми пише на следния електронен адрес: numis18@hotmail.fr.

Обикновените тестове по пряка мъжка и по пряка женска линия струват 99 долара, а по-подробните изследвания могат да достигнат до 290 – 450 долара в зависимост от това какъв точно тип тест иска да си направи човек, т. е. какво точно иска да разбере за себе си и своя род. Резултатите може да се проверят чрез интернет по референтния номер на съответния комплект, с който е взета пробата за изследването, и обикновено стават готови след около 4-8 седмици.

http://www.desant.net/show-news/25122/

genefan:
Напоследък в Българския Генетичен проект има раздвижване, основно след получаване на дарение от 5000$ от родолюбив българин. Неговото желание беше да се тестват повече хора с Македонски произход да се разбере дали наистина сме едно с тях.
Отделно науката много напредна, появиха се много нови SNP маркери, които изясняват по-добре произхода, отколкото основното разпределение на хаплогрупите, което може да се види, например, на Еупедиа. На дневен ред е пълното секвениране на У хромозома, което най-сетне ще отговори как се е разклонявало дървото на хапогрупите.
Резултатите както по мъжка, така и женска линия долу-горе съвпадат с двете големи изследвания на Карачанак и сие:
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0056779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21674295

По повод коментарите на акад. Гълъбов, че не сме тюрки, а индоевропейци, трябва да отбележа следното: Българите наистина имат малко, но не пренебрежими източноазиатски примеси, но това е валидно за всички източноевропейци, затова не може да се свърже пряко с прабългари или нещо екслузивно българско.
Иначе сме основно индоевропейци, но първо ЕВРОПЕЙЦИ, а много малко след това ариа-ирано-индийци. Ако имаме нещо азиатско, то е повече по линия Анадола/Левант, отколкото Иран и Средна Азия.
Моля всички, които се интересуват от произхода си да се включат в проекта, или ако вече са се тествали да се разширят до повече маркери, само 12 вече не вършат работа:
http://www.familytreedna.com/group-join.aspx?&group=Bulgarian&vGroup=bulgariandna

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

There was an error while thanking
Thanking...
Премини на пълна версия