България и българите > Български националисти

Права и действия при задържането ни

(1/2) > >>

Nordwave:
5 неща, които полицаите не искат да знаете

1. Не сте длъжни да отговаряте на въпросите


Съгласно чл. 121 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), можете да откажете да давате показания, ако те биха навредили на вас или семейството ви. Това означава, че ако сте арестувани, не е необходимо да отговаряте на въпроси. Позовете се на чл.... 121 и кажете само, че отказвате да давате показания. В момента на задържането ви полицаят е длъжен да ви обясни за какво сте арестуван. Не можете да бъдете арестуван в качеството си на свидетел – за да ви арестуват, трябва да сте обвинен в нещо. Ако сте призован като свидетел, отказът ви да дадете показания (освен в случая на чл. 121) се наказва с глоба до 500 лева. Винаги обаче можете да твърдите, че нищо не помните, или че не можете да дадете надеждни показания. Не забравяйте, че даването на лъжливи показания се наказва, но късата памет (реална или не) не попада в Наказателния кодекс. Освен това по всяко време можете да пожелаете да присъства адвокат, дори да сте призован като свидетел. Показанията, дадени в отсътвие на такъв нямат съдебна тежест.

2. Можете да лъжете

Ако сте обвиняем (или заподозрян) можете преспокойно да лъжете. Законът предвижда отпадане на отговорността за лъжесвидетелстване (чл. 290 и чл. 292 от Наказателния кодекс(НК), ако отговорът може да ви уличи в престъпление. Също така не носите отговорност, ако в качеството си на свидетел дадете лъжливи показания пред полицията, от които впоследствие се откажете пред съда.

3. Самопризнанията не ви вкарват в затвора

Съгласно чл. 116 от НПК, не можете да бъдете осъден единствено въз основа на самопризнания. Дори да признаете, че сте убили комшията, полицията трябва да събере доказателства за това.

4. Разпитващият трябва да ви задава конкретни и ясни въпроси

След като разкажете (ако решите да го направите) в свободен текст това, което знаете, разпитващият трябва да ви задава ясни и конкретни въпроси, свързани с делото. Въпроси от рода на "А за оная работа в "Младост" какво знаеш?" (любим подход на полицаите) не са нито конкретни, нито свързани с делото. Такива са и всички въпроси, засягащи личния ви живот. Полицаите ги използват за да спечелят доверието ви и да си съставят план как да водят разпита. Можете да откажете да отговаряте, или да поискате конкретизиране. По същия начин не сте длъжни да разкривате обстоятелства и информация, за която не сте попитани изрично. Разбира се, можете да го направите, за да спечелите доверие и да поведете разпита в желана от вас посока, но това ще разгледаме в отделна статия.

5. Нямат право да ви обискират без заповед

Обиск може да се извършва без прокурорско одобрение само в два случая когато сте задържани, или ако има неоспорими доказателства, че укривате предмет, обект на престъпление. Следователно, ако ви спрат и поискат да отворите багажника на колата си, можете най-любезно да попитате задържан ли сте, или какви са основанията им да смятат, че прекарвате нещо незаконно. Ако никоя от горните две причини не е налице, можете да откажете. Дори да намерят цял арсенал в багажника ви, обискът няма да има стойност в съда, ако не може да се мотивира с някое от горните две обстоятелства. Разбира се, винаги могат да намерят повод да ви арестуват, така че номерът е да избегнете това преди всичко. И още нещо важно: ако ви отведат в районното за "справка", тове не е арест и не дава право да ви обискират.

Sturmmann:
http://straight-edge-bulgaria.blogspot.com/2012/03/blog-post_25.html
 Основните ни права са посочени в Конституцията. Те не могат да бъдат отменени от нито едно правителство, могат да бъдат само временно ограничавани в случай на военно положение или друго извънредно положение. Понеже Конституцията е върховният закон в една държава, никой друг закон или наредба не може да й противоречи. Съответно правата, посочени в нея, не могат да бъдат ограничавани от какъвто и да било закон или правилник – ако това все пак се случи, прилага се правото по Конституцията като такова от по-висок закон.

ПРАВО НА ЖИВОТ
 Член 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.
Мисля, че е ясно. Може да се допълни само, че дори убийство, ако е при неизбежна отбрана, т.е. за да защитим своя живот или имот или живота или имота на нашите близки не се разглежда като престъпление, ако това е единствената възможност за самозащита.
ЗАБРАНА ЗА МЪЧЕНИЯ И ПРИНУДИТЕЛНИ ОПИТИ ВЪРХУ ХОРА
 Член 29, алинея 1: Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.
 - - -, алинея 2: Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.
За всяко насилие и нанесен побой в полицията си извадете медицинско свидетелство още след като ви освободят от районното. Може да ви потрябва в различни случаи. Опитите с наше участие, за които сме съгласни писмено, не са забранени.
ПРАВО НА ЛИЧНА СВОБОДА И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ
 Член 30, алинея 1: Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.
 Добре звучи, но да видим по-нататък – изключенията са още в този член:
 - - -, алинея 2: Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон.
Такъв закон е Законът за МВР, т.е. там се съдържат случаите, при които можем да бъдем задържани от полицаите. Не могат да ни задържат на никое друго основание извън посочените в този закон случаи! Ако го направят – това е незаконен арест и имаме право да искаме съдът да отмени заповедта за арест, а след това да съдим държавата за пари в европейския съд по правата на човека в град Страсбург, Франция.
 Ето какво казва Законът за МВР:
 Член 63 Полицейските органи могат да задържат лице:
 1. за което има данни, че е извършило престъпление; - това значи, че ако ни задържат в районното по тази точка 1, но ни освободят оттам, без да ни повдигнат обвинение за някакво престъпление, арестът ни е незаконен с всички последици от това за държавата.

 2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба; - полицаите са длъжни да ни отправят предупреждение, което ясно и разбираемо да чуем, че им пречим да си вършат работата и едва ако продължим да пречим, могат да ни арестуват по тази точка. Всичко останало е незаконно, дори да е писана тази точка в заповедта ни за арест.

 3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност; - по тази точка могат да бъдат арестувани агресивни луди или дори нормални, които напр. заплашват да се самоубият.

 4. малолетен нарушител, който е напуснал своя дом, настойник, попечител или специализирана институция, където е бил настанен; - малолетни са децата под 14 години, тук става дума не за арест, по-скоро за отвеждане в районното и търсене на родителя или настойника, на когото да бъде предадено детето – ако се е загубило напр. или се скита.

 5. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 61, ал. 2; а според този член 62 това става “...чрез представяне на документ за самоличност на лицето;, сведения на граждани с установена самоличност, които познават лицето, или по друг начин”. - Това значи, че всеки, който е без лична карта или шофьорска книжка в себе си и е спрян от полицай за проверка кой е, може да бъде отведен в РПУ-то за да се види кой е. Естествено, ако има до нас човек с лична карта, който да каже имената ни на полицая това няма да се случи. Глобата за ходене без лична карта или шофьорска книжка в себе си / и двете са документ за самоличност в България/ в момента е до 50 лева.

 6. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на полицейски орган или на орган на съдебната власт; - това се отнася за заловени бегълци от затвор или от арест. Естествено, че могат да бъдат арестувани повторно, ако се разбере, че са те.

 7. обявено за международно издирване по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейската заповед за арест; - тука става дума за международна конвенция /договор, по който България е страна и е задължена да предава на друга държава всеки, за когото й бъде представена заповед, че се издирва в друга държава, която е подписала тая конвенция /договор/.

 8. в други случаи, определени със закон. – няма такъв друг специален закон! В Закона за МВР е посочено изчерпателно всичко, за което могат да ни арестуват. Това е написано “за да има”, ако само на това неясна точка ни арестуват, също е незаконно. – без посочване на конкретната причина за ареста ни.

 - - -, алинея 4: Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.
Искайте да се обадите на адвокат още от момента в който ви вкарат в РПУ-то! Имате това право дори и да не са ви лепнали още някакво обвинение за престъпление. Законът ни дава правото още “от момента на задържането” ни да се свържем с адвокат. Добра идея е да имате визитна картичка на някой адвокат винаги в себе си. Ако нямате, обадете се на близките си да ви осигурят адвокат! Няма закон, който да ограничава обажданията ни от РПУ-то навън след като са ни прибрали! Обадете се по възможност преди да сте влезли в РПУ-то, защото вътре ви изключват мобилния апарат –докато те не решат да ви “разрешат” обаждане навън /не е законно, но се случва/.
 Най-важното: отказваме да пишем каквито и да било обяснения в РПУ-то без адвокат до себе си, защото всяка дума може да се използва и срещу нас! Като искаме адвокат, връзваме ръцете на полицаите и те не могат да направят нищо. Към заповедта за арест, която ни дават да подпишем в РПУ-то, има и декларации – едната е желаем ли адвокат /напишете, че желаете!/ и другата – желаем ли преглед от лекар /хората с медицински проблеми задължително да пишат, че искат и преглед от лекар, могат да ги пуснат по-рано от РПУ-то/

 - - - алинея 5: Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена. – Адвокатът ви може да се среща с нас докато сме в ареста, за да ни даде кураж или да ни научи какво да пишем в обясненията си или изобщо да не пишем нищо в тях. Никой от полицаите не може да ни подслушва какво си говорим.
Практически съвети в случаи на арест:

– Спазвайте правилото на 5те думи : “Нямам какво да ви кажа” (I have nothing to say), особено когато не ви дават право да се свържете и си извикате адвокат. Не знаете дали заради две ваши думи няма да ви държат до края на заповедта /т.е. до 24 часа/, затова – по-добре НИЩО, когато сме сами в ареста. Дори и само това изречение да напишете като “обяснения” в листа, пак е достатъчно – хем не казвате нищо, за което да ви задържат, хем не дразните полицаите, че не давате обяснения.
 - Не подписвайте заповедта за арест! В много от случаите това е причина да ви пуснат преди да са изтекли 24 часа на заповедта ви.
 - Ако все пак решите да давате обяснения / на ваш риск!/ дори и без адвокат, измислете прякори на несъществуващи хора. Така ще спасите другарите си, които не са попаднали в лапите на полицията, ако и без друго са ви видели, че сте били в група, но са арестували само вас.
 - Не се заяждайте с полицаите вътре в РПУ!. Отговаряйте само ако ви попитат. Не отвръщайте на техни заяждания, защото иначе могат да ви бият и в РПУ просто за да убият времето, докато сте вътре.

 Член 30, алинея 4 от Конституцията: Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.

 - - - , алинея 5: Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.
Тези две правила са преписани дословно в Закона за МВР и вече говорихме за тях по- горе.

 Член 32: Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
Следенето, подслушването, записването е разрешено само за престъпления, които се наказват над 5 години, това са “тежките престъпления”. За най-честото обвинение срещу национални активисти т.нар. ”проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология” /член 108 от Наказателния кодекс/ се дават до 3 години, така че за такова престъпление не могат да ни следят, подслушват или записват. Ако го правят – това е незаконно и не може да се използва срещу нас в съд.
 Ако след като са ни арестували, заповедта ни за арест бъде отменена от съд, имаме право да поискаме полицията да унищожи всички снимки, които са ни направили в РПУ. Пазенето им без да имаме обвинение е незаконно. В случаи, че имаме обвинение, но впоследствие сме оправдани от съд, мажем да искаме от полицията същото. Уведомяват ни с писмо от полицията за унищожаването, пазим писмото за всеки случай, ако след време ни размахат наши снимки от полицията.

 Член 33: Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.
 Съвети при обиск на дома ни:
1- Поискайте да ви покажат заповед от съдия за обиск /иначе е незаконно/. Прочетете внимателно какво се очаква да намерят у вас – пише го в заповедта.
 2- След обиска, дори да не намерят, това, което търсят, полицаите са длъжни да съставят протокол за обиск, който да ви дадат да прочетете. Четете внимателно и после ако в протокола се описват намерени “забранени вещи” у вас, напишете като обяснение в протокола: ”вещите не са мои” и “вкъщи са идвали различни хора на купони и предполагам, че вещите са на някой от тях”. Не пишете имена или прякори на тези ваши “познати “ в протокола за обиск!
 3- За да е законен обискът, трябва да присъстват поне двама свидетели. Това са обикновено ваши съседи. Ако полицаите искат да пишат като свидетели техни колеги, напишете в полето за обяснения, че възразявате, че не са извикали съседите ви за свидетели на обиска. След като обискът приключи, говорете със свидетелите – съседи и ги помолете да ви съдействат в бъдеще, ако се наложи в съда с показанията си. С тези съседи трябва да поддържате занапред отлични отношения, защото често вашата съдба в съда зависи от техните показания!
 4- Запазете екземпляра от протокола за обиска, които полицаите задължително ви дават след приключване на обиска и незабавно се свържете с адвокат, като му покажете и протокола за обиск.

5- Вещите, които са ви иззели, може да ви се върнат по всяко време – необходима е просто молба до прокурора. Естествено става дума само за вещите, чието притежание не е забранено по закон и не са доказателство срещу вас, за други забранени неща отричате, че са ваши и не искате връщането им.

Личен обиск – претърсване могат да ви правят почти по всяко време, стига да им се сторите подозрителен. При арест в РПУ задължително ви правят протокол за обиск.
 Във всеки случай на обиск полицаите са длъжни да ви съставят протокол за обиска и да ви дадат екземпляр от него. Пазете го и го покажете на адвокат. Не подписвайте протокола!

Съвети при личен обиск - не трябва да намират във вас наркотици, огнестрелно оръжие! За газов пистолет може да носите, но с фактурата от магазина, от който сте го купили във вас. Не е забранено носенето на бокс, нож, шило и т.н. но ако ви гонят, по-добре ги изхвърлете до вас преди да ви арестуват.
 Ако не можете да го изхвърлите, никога не предавайте намереното у вас с протокол за доброволно предаване!!! По-добре да ви направят обиск и да ви напишат протокол за обиск, той може да отпадне като доказателство. Но ако е протокол за доброволно предаване, е лошо, той не може да отпадне по никакъв начин и ще се използва във всички случаи срещу вас! Не се връзвайте на полицаите, които ще ви убеждават, че е по-добре за вас, да напишат протокол за доброволно предаване, лъжат ви, по-добре е за тях!


 Член 38: Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои или чужди убеждения. – Това означава, че никой не може да ни държи отговорни за личните ни политически убеждения. Никой няма право да ни разпитва за убежденията на нашите приятели и близки.
 Член 39, алинея 1: Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. – Чудесно като право, но веднага идва ограничението му, защото...

 - - -, алинея 2: Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността. – ЗАПОМНЕТЕ, че пълна свобода на мнението има единствено в САЩ! Там каквото и да говорите, няма отговорност за думите ви. В Европа не е така и думите ви могат да се използват и срещу вас. Бъдете внимателни, когато пишете или говорите!
ОСНОВНОТО ПРАВИЛО – В полицията нямаме приятели! Не се ловете по евтиния трик на “доброто ченге”, което иска да ви помогне да излезете от проблема, но... ако и вие направите нещо в замяна! Пълното мълчание в полиция, когато сме сами, или мълчание докато адвокатът ни говори е най-добрият вариант при проблем.

 

 
 

Sturmmann:
http://straight-edge-bulgaria.blogspot.com/2012/04/blog-post.html


 Изберете свободата! Не повтаряйте грешките на другите!


 Надявам се, че изложеното в статията не е нещо ново за вас и просто ще утвърди и обогати натрупаните ви знания.
 Всеки, който се занимава с революционна борба е длъжен да знае, че рано или късно ще бъде обискиран. Въпросът е: ”Кога?”. Може да разберете непосредствено, след като вече са посетили ваш другар. Можете да го предвиждате, когато войната ескалира. Затова е добре да сте подготвени предварително. Тогава вие няма да се суетите в последния момент.
 Важно уточнение: Този материал не е насочен само към тези, които се занимават с “преки действия”. За активния боец изпадането в нелегалност е съвсем нормална перспектива. Това може да се случи след година или още утре. Но всеки активист от дадена организация или интернет пропагандист може да бъде също посетен от полицията дори и да не е участвал в насилствени действия. Помислете кои от хората, които живеят близо до вас могат да бъдат качествени свидетели по време на обиска. Категорично отхвърляйте непознати хора за свидетели. Те може да бъдат поставени лица, които само ще ви навредят.
 За обиска се гответе системно, за да не губите време занимавайки се с маловажни неща, забравяйки по-важните. Затова е необходимо да ги разделите на групи, например: една група с вещите, които трябва да изхвърлите и група с вещите, които трябва да запазите, но скриете. Така при нужда започваш с важната група, а след това с другата.
 Първото нещо на което трябва да се обърне внимание е оръжието. Мисля, че всеки знае, че използван нож или чук не се държи вкъщи. Но много хора имат вкъщи запаси. Доста често се забравят неща прибрани преди години, които разследващите обаче намират. И това е само защото вие сте подходили несериозно и сте забравили за тях. Не забравяйте да изчистите от дома си и всички компоненти, които могат да ви компроментират.

Записки и телефони.
 Запомнете, че вкъщи не трябва да съхранявате записки с телефони и адреси на съратници. Разчистете компютрите си! Най-добре е по-важните да ги знаете наизуст. Ако все пак си водите някакви записки ги дръжте извън дома си. Уверете се, че у дома не държите никакви данни с които излагате на риск своите бойни другари. Същото важи за телефоните и сим-картите. Няма смисъл да държите телефони и сим-карти, които не ползвате поради някаква причина. Отървете се от тях. Най-добре е да записвате на самата сим-карта, а не в паметта на телефона. Записвайте съратниците си с неистинските им имена или с объркващи псевдоними. При спешни ситуации, когато трябва да се действа бързо, можете да унищожите сим-картата като я изгорите, а телефона като го натрошите с чук. Импровизирайте, от това може да зависи свободата ви, както и тази на вашите приятели.

Снимки.
 Те са ясни. В интернет всички сайтове се следят и това не се крие. Така, че снимки не трябва да се качват въобще. По компютрите също не трябва да държите такива. Вкъщи може да оставяте разни неактуални. Никога не оставяйте снимки на ваши другари! Вие нямате право да рискувате тяхната безопасност. Унищожавайте всички техни снимки, дори и на тези, които не са ви толкова близки.

Книги и друга литература.
 Всякакви книги, наръчници и брошури с екстремистка насоченост, които бъдат намерени в дома ви ще бъдат използвани в удобен момент срещу вас. Затова се отървете от тези, които се набиват на очи след като ги прочетете. Можете да намерите списък с такава литература в някоя търсачка след като потърсите “екстремистка литература”.
 Нормално е да ви потърсят на адреса на, който сте регистриран, освен ,ако нямат друга информация за пребиваването ви. Там ще бъде направен и обискът. Ако не ви намерят там ще ви търсят при приятели или ваши близки, там е по-малко вероятно да обискират.
Компютъра е основното средство за изобличаване на човешките интереси. Лесно се разбира какви сайтове се посещават, следят се имейли и програми за комуникиране. Никога не се логвайте автоматично, така всеки който има достъп до компютъра ви ще бъде напълно улеснен. Не дръжте никакви изобличаващи материали (клипчета, снимки, записки и др.) на компютъра си. Всичко по-важно можете да записвате на сидита например, които да държите на подходящо място и да ползвате, когато са ви нужни.
 Възможно е при нужда да възстановят част от изтритата информация на компютъра ви! Така, че, ако разберете, че има вероятност да приберат компютъра ви просто се отървете от хард диска му.
 Обърнете също внимание на музикалните си компактдискове. Те гледат и тях. Всички със забранени знаци ще представляват интерес!
 Не забравяйте и дрехите си. Почиствайте ги добре! Ако се налага унищожете някои.
Подготвяйте се за обиска предварително, подсигурете се. Не улеснявайте работата на разследващите ви. Учете се от грешките на другите и не ги повтаряйте, бъдете разсъдливи!

A.C.A.B:
"5. Нямат право да ви обискират без заповед"  :mad:

Нали, добре звучи... Но като се звънне на вратата и нахлуе "родната полиция" нямаше право да гъкнеш камо ли да си търсиш правата или да им искаш заповед... а ако много знаеш има и други методи от тяхна страна... и мисля, че доста хора са запознати с тях


___________________
БЪЛГАРИЯ НАПРЕД ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ!

Петкан:
Отвличане и противозаконно лишаване от свобода /чл. 142 и 142а/. Принуда /чл. 143/. Задържане на заложник /чл. 143а/. Закана /чл. 144/; отношение към приготовлението.

"  Обект на противозаконното лишаване от свобода, както впрочем и на отвличането, е свободата на придвижване на човека в пространството, която му дава възможност да избира сам къде да пребивава. Противозаконното лишаване от свобода е насочено в крайна сметка срещу волята на човека. За разлика от принудата обаче, която има същата насоченост, противозаконното лишаване от свобода препятства не изявата на действителната воля, а само следването й. Докато принудата пречи на пострадалия да направи свой свободен избор, то противозаконното лишаване от свобода пречи на пострадалия да постъпи съобразно вече направения свой свободен избор.
2.      А) Основният състав на противозаконното лишаване от свобода по чл. 142а, ал. 1 НК. Според тази разпоредба, „Който противозаконно лиши някого от свобода, се наказва с ...”.
Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателноотговорно лице.
Изпълнителното деяние на престъплението е противозаконно лишаване на друг човек от свобода.
Пострадалият обикновено се лишава от своята свобода принудително – като се използва сила или заплаха, за да вкара пострадалият в някакво помещение и да не се пуска да излезе. Затова съставът на разглежданото престъпление поглъща този на принудата по чл. 143 НК. Възможно е също така деецът да използва преди това и хитрост, за да привлече пострадалия в помещението, където да го заключи. Във всички случаи обаче пострадалият е лишен против своята воля от възможността за свободно придвижване. Няма значение дали това става на скрито място, например в мазе, или на открито място, например с връзване на пострадалия.
Формата и видът на вината са умисълът – пряк или евентуален.
Б) Чл. 142а, ал. 2 – 5 НК предвижда по-тежко наказуеми случаи на противозаконно лишаване от свобода. Те са обособими в три групи: според своя субект, според пострадалия и според метода на противозаконно лишаване от свобода.
а) според своя субект противозаконното лишаване от свобода е по-тежко наказуемо, когато бъде извършено от длъжностно лице или от представител на обществеността в нарушение на службата или функцията му. Противозаконното лишаване от свобода е по-тежко наказуемо и когато бъде извършено от лице, което е охранител или застраховател, или което действа по поръчка на застрахователна или охранителна организация или се представлява, че действа по такава поръчка; от лице от състава на МВР или лице, което се представя за такова; от лице, което участва в организация или група по чл. 321а НК или действа по поръчка на такава организация.
б) Според пострадалия противозаконното лишаване от свобода е по-тежко наказуемо, когато бъде извършено по отношение на бременна жена или на лице, което не е навършило пълнолетие. По-тежко наказуем е и случаят, когато пострадалият е психически здрав, но е лишен от свобода в здравно заведение за душевно болни.
в) И според своя метод противозаконното лишаване от свобода е по-тежко наказуемо, когато бъде извършено по начин, мъчителен или опасен за здравето на пострадалия или когато задържането е траело повече от две денонощия..."

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г.)

В сила от 01.04.1999 г.
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., изм. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., доп. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.71 от 30 Август 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.29 от 6 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 10 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г.


Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 6. Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност.


Раздел II.
Административнонаказателни разпоредби


   
Чл. 80. Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) използва подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице;

http://lex.bg/laws/ldoc/2134424576

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version