Българска култура и духовност > Генетика

Генът на мъжете ни е от Азия, на жените - от Европа

(1/6) > >>

Nordwave:


С изследователя Евгени ДЕЛЕВ, работещ по световния ДНК проект на “Нешънъл джиографик”, разговаря Максим Караджов. - Г-н Делев, с каква цел “Нешънъл джиографик” изследва ДНК на различни народи?

- Цялата база данни от тестваните близо 300 хиляди души от цял свят, от тях 100 българи, ще бъде обработена до 1-2 години. Лабораторията “Family Tree DNA”, която е в САЩ, прави тестове, за да открие произхода на народите и родствените връзки между хората. Това е световен проект, който до 1-2 години ще очертае структурата на човешкото родословно дърво.

- Което е тръгнало от една-единствена “африканска Ева”, така ли беше?

- Ние не произлизаме от един общ прародител, както много хора си мислят. Съвременното човечество е потомството на една група от 800 души, живяла преди 70 000 години в днешна Етиопия.

- Сиреч тогава на Земята са живели общо 800 души?

- Не, напротив. Имало е и други, но техни генетични потомци не са достигнали до наши дни. Просто генът им не се е приспособил или нещо друго е спряло развитието им. А тези 800, които са нашите прародители, са били не черни, а по-скоро мургави и стройни, какъвто е и днешният етиопски вид. От тях се получава многообразието от раси, като се започне от най-тъмните, останали в Африка, до най-светлите, русите и рижите, заселили Севера.

След тези първи 800 души започва генна мутация (б. р. - промяна), като при Y хромозомата тя е средно през 500 години.

- Защо се случват тези мутации в гена?

- Мутациите следват промяната в местоживеенето на един народ - климат, бактериална и вирусна среда. Ако народ живее хиляди години на едно и също място, вероятността да мутира генно е много по-малка. Докато при преместване на ново място човешкият организъм, който е в симбиоза с бактериите и вирусите на старото място, се налага да се приспособи към тези на новото.

Изследванията показаха, че при народите, които са се преселили да живеят на север, с течение на времето генът мутира заради оскъдното слънце и липсата на витамин С. Затова хората там са светли, руси и рижи. Те са от хаплогрупа (б. р. - общ белег мутация на ген, предаван по наследство), наречена “R 1.2”.

Преди 12 хиляди години тя е населявала района от Източен Анадол през Иран и Таджикистан чак до Северен Афганистан. Разселили са се после на изток - до Таримската долина, в днешен Западен Китай. Там бяха открити мумии с руси коси, живели преди 1500 - 2000 години. Те са потомци на т. нар. келтски клан, който фактически вече е асимилиран или е бил избит.

- Келтите са имали държава в района на днешен Ямбол. Останали ли са от тях генетични знаци в нас?

- Около 12,5 на сто от съвременните българи имат общо с този келтски ген. Част от тях са потомци на прабългарите, които са дошли от Средна Азия. Но се изискват още доста тествания на наши сънародници, за да се доизясни това.

- Кой е най-масовият ген в нацията ни?

- От хаплогрупа “Е”. Тя е типична за нас и се среща сред 21 на сто от изследваните български мъже. Същият ген преобладава и в Македония, в Северна и Средна Гърция чак до Лариса. От 2000 години няма почти никакви разлики между живеещите в тези три страни. В генетично отношение е малко смешно въобще да се говори за гръцко население, то се оказва само в южната част на страната.

- Генетикът проф. Иво Кременски откри, че над 20 на сто от българите носят местен ген, запазен от 7800 години. За същия ли става въпрос?

- Не. Този ген, за който питате, е от друга хаплогрупа - “Джи”. Тя е на траките. Американците смятат, че тя влиза на Балканите от Мала Азия преди 8 хиляди години. От нея са и 30 на сто от евреите, както и днешните араби. Тази хаплогрупа “Джи” се среща на Балканите в почти същото разпределение, както “Е”, което подсказва, че двете хаплогрупи са с общ корен от 2000 години и след това са се разделили.

- А славянското в нас колко процента е?

- Славянският ген “Р1А” се среща при 13 на сто от българите. Келтският е също толкова, докато тракийският “Джи” е 18,6 на сто.

- Често ни се внушава, че българите сме “коктейл” от всички, минали през Балканите. Нашето ДНК доказва ли го?

- Напротив, обратното.

Изследователят Крусиани, който през 2006 г. класифицира най-характерната за нас хаплогрупа “Е”, показа, че от общо 50-ина подклона на тази група българите носят само два.

В другите 48 въобще няма българи, което означава, че не сме се смесвали безраборно, а по мъжка линия сме затворено местно население. За разлика от Румъния или Украйна - като вляза в проекта им, виждам, че там има малки проценти от хиляди подгрупи на “Е”. Което означава едно - който е минал оттам е оставял “по нещо”.

- Казахте за гена на българите “по мъжка линия”, а по женска?

- Сред българките най-разпространена е хаплогрупа “Н” - 35 на сто. Произходът й е от Южна Франция и с разселване към Северна Европа и след ледниковия период слиза на Апенините, Пиренеите и Балканите. Тази хаплогрупа е характерна и за 30 на сто от всички европейки.

Втората група сред нашите жени е “К”, която бе открита у най-древния европеец - изровената в снеговете на Алпите мумия, наречена Йоци. “К” е много срещана в Бургаско.

- Г-н Делев, как се включихте в този проект на “Нешънъл джиографик” за ДНК анализ?

- Аз съм физик, живея във Франция, но отдавна се занимавам с класическа генеалогия. Влязох в контакт с лабораторията “Family Tree DNA”, която е в САЩ и е партньор в проекта. Питах може ли той да се осъществи и в България, да се събират данни за българите. Управителят на лабораторията ми писа: “Да, може.” Искаха да бъдат изследвани хора с български произход.

- И как ги изследвате? Кръв ли вземате?

- Не. Елементарно е - с тампон се натърква вътрешната страна на бузата. По него полепва слуз от лигавицата и слюнка от устната кухина. Тя носи белтък, от който се прави ДНК анализът. Пробите се пращат в “Нешънъл джиографик” в Тексас, после в университета в Аризона, където студенти лаборанти тестват хилядите шишенца. Центрофугират и белтъците се разделят.

Като се направи екстракция на ДНК, тя се пуска на магнитен резонанс, за да излезе спектърът й. Той е информацията за генома на всеки човек. От пет години се събират тези проби от цял свят и, както казах, до 1-2 години ще излезе родословното дърво на човечеството.

- Вие самият изследвахте ли произхода си?

- Аз съм с хаплогрупа, характерна за народите от Северна Африка. Което значи, че съм потомък на черни роби, докарани в Европа по време на Римската империя като работна ръка.

- Сега в кой район на България изследвате генофонда?

- Проучвам странджанския род на съпругата ми. Тъстът ми е от село Българи в Странджа. Исторически данни сочат, че там са били заселени Тервелови българи, за охрана на границата ни с Византия. Местните хора през робството въобще не са били смесвани с турците. Тъстът се оказа с хаплогрупа “Н”, която явно е прабългарска.

Аз имам достъп до резултатите от проучванията и ползвам базата данни на още една световна генна лаборатория - “Соренсон женетикс”, и така открих, че в цяла Европа има само още един човек със същия ген - оказа се пак българин, но преселник в Унгария.

http://www.trud.bg/

makebulgar:
Българският ДНК Проект

 

РЕЗУЛТАТИ

През месец май тази година ще се наваршат две години и половина от създаването на Българският Генетичен Проект. До момента 43-ма българи участват в него. От известните до момента резултати може да се заключи, че  българите принадлежат кам следните хаплогрупи, по мъжка и женска линии:

- Пряката мъжка линия (Y-хромозомния анализ) показва приблизително следната картина:

1) Най-голям процент българи има от хаплогрупа I- от 17 до 22,6%, от които приблизително 18 % са от подгрупа I2а2, 3 % са от I1b1, 0,5% са от подгрупа I1а и 0,1% са от подгрупа I1b2а;

2) хаплогрупа Е се нарежда на второ място- от 19 до 21,5%, от които приблизително 10 % са от подгрупа Е1b1b1а1 (М78- V12), 11,5 % са от подгрупа Е1b1b1а2 (М78- V13, алфа кластер) и 0,5% са от Е1b1b1c* (М123*);

3) хаплогрупа J е третата по разпространение група всред българите- от 17 до 18,6 %, с подгрупи J1 (М267)-0,01%, J2 (М172)- 16% от които 6,5% са от подгрупа J2б1*(М102*), наричана още по старата нуменклатура J2е1, 4,3% са от J2* (М172*) и останалите са от J2а1b* (М67*) и J2а1b1 (М92);

4) хаплогрупа R с подгрупи R1а1- от 12 до 13,5 % и  R1b1b2- около 12-13 %;

5) хаплогрупа G2 с подгрупа G2а3b- около 1-2 %;

6) хаплогрупа Q с 0,02%;

7) хаплогрупа L с 0,01%;

8) хаплогрупа H около 1 %.

Вазмойно е и наличието на друпи по-рядко сречтани групи в малки количествап които засега не са ни известни.

- Пряката женска линия, митохондриялния анализ (Mt-DNA) показва следните резултати:

1) Най-често стещаната в Европа хаплогрупа H се открива в най-голям процент и всред българите- около 40%. Тя е типична европейска група и се среща с много голям набор подгрупи: H2а, H7, H13 итн. Вероятно част от женската линия на пра-балгарите е от подгрупа H2а, тъй като е разпространен основно в средна Азия; H7- е разпространена на Балканите (в северо-източна България) и в Кавказкия район, H13 е разпространена на Балканите в западна България и средна Европа;

Sol Invictus:

--- Quote ---До момента 43-ма българи участват в него
--- End quote ---
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО голяма извадка, баш за заключения :D

makebulgar:
Познайте коя хаплогрупа е иранска!!!!  8-)
Haplogroup I Y-chromosomes have also been found among some populations of the Middle East, the Caucasus, and Central Asia, but they are found at frequencies exceeding 10% only among populations of Europe and Asia Minor, particularly among Germanic, Slavic, Uralic, and Turkic peoples, as well as among the Romance-speaking populations of France, Romania, Moldova, and Sardinia, the Albanian-speaking population of Albania, and the Greek-speaking population of Greece.It is also found among Iranian population of Tehran and Isfahan (with frequency of 34% and 10% respectively).
Редактирано от модератор: Премахване на невалиден линк.

Борисъ:
И какво излиза от това заглавие - българите са дошли тук, но като са видяли тракийските мацки са си оставили жените и са се изпоженили за тях :-P

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version