Българска култура и духовност > Родово Наследство

Данните от новите паспорти ще се пазят в швейцарски бункер

(1/1)

Nordwave:
Автор www.bgrod.org
четвъртък, 10 май 2007
Бункер ще пази информацията за пръстовите отпечатъци, сканиран образ на ретината и другите лични данни, вградени в чипове на електронните паспорти и лични карти на българите след 31 октомври. Целта е да се осигури 100% защита на информацията за биометричните и други данни на гражданите, съобщиха от швейцарската компания WISeKey.
Компанията е осигурила защитата на личните данни на 650 млн. души от 40 държави и кандидатства да изгради защитната система и за българските паспорти. Кодовете и ключовете към информацията за данните се пазят от войсково поделение в бункер в Швейцарските Алпи, където са защитени от земетресение, наводнения, бомба и други катаклизми.
За да се гарантира пълната неприкосновеност при вграждане на данните в чипа, те се "заключват" с уникален код. Информацията ще могат да четат само оторизираните органи. Документът няма да може да се фалшифицира.
Новите лични карти стават задължителни след изтичане срока на сегашните. Но от 1 ноември по желание ще можем да си сменим паспорта с електронен. В Европа цената им е между 13 и 50 евро. Документът с чип ще даде възможност за няколко пъти по-бърза митническа и гранична проверка. Чрез електронната лична карта ще може да се регистрира автомобил, да се плащат данъци, а скоро и да гласуваме от домашния компютър.

Der Sturmer:
Може и там да ги пазят,ама сигурно преди това ще пратят и по едно копие в МОСАД,МИТ и в ЦРУ.

Индивидуалист:
Със сигурност копия ще има и при илюминатите,които ще имат абсолютен достъп до тях. А в огромния компютър наречен "звяра" и намиращ се в Брюксел  и по който се работи от години,може би вече данните на половин Европа са вътре и всичко отново доказва Библията,че стремежа към световен контрол на хората от сатаната е в ускорен ход.Бог да ни пази и за да ни спаси,никой не трябва да допуска чип на дясната ръка или на челото, иначе е обречен в огнвното езеро,което е приготвено за дявола и неговите бивши ангели, а сега демони.и там ще се прибавят нечестивите от всички поколения.Вече се приготвят подземни затвори,където ще бъдат изтезавани тези,които ще се противопоставят на настъпващото световно правителство,сатана иска да му предадат душите си,принадлежащи на Нашия Създател Исус Христос.Но Великия ни Бог ни е предупредил ,че всичко това ще се случва и обещава,че тези които Му вярват,Той ще им дава свръхестествена сила и те ще вършат подвизи,както приятелите на Даниил от книгата на пророка.Бяха хвърлени в огнената пещ,а излязоха даже без опърлена коса.Такива са Божиите чудеса.

Navigation

[0] Message Index

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version