Българска култура и духовност > Родово Наследство

ЩО е ТРАКЕДОНИЗЪМ и кой ни го налага?

<< < (25/25)

Siegfried:

--- Цитат на: Мокабор в 25 Юли 2016, 12:04:36 ---Има една теория, според която пра-индо-европейците са се разпространили от Европа до Индия, като се смята че пра-родината им е някъде по средата. Повечето хора оприличават пра-индо-европейците със арийците, колко е вярно това не знам, но затова повечето хора вярват, че всички индо-европейски народи са арийци, а от някои групи като национал социалистите в Германия, тази грешка за съжаление е наложена като истина.
Лично, цялата тази теория я смятам за грешна, и все пак дадох причината поради която използвам думата "арийци"  и защо поясних, че я смятам за грешно използвана в повечето случаи.

А на мен вече ми писна от твоето неграмотно и агресивно бълване на обиди, със хора като теб нормален разговор няма. За щастие, във форумите не са позволени псувните, защото тогава щеше да бъде опасно за интелекта да се четат коментари, написани от хора като теб.
Сега или изчезвай, или продължавай да коментираш тук като някакъв фон, защото изобщо няма да се занимавам с твоите глупости.

--- Край на цитат ---

Е как да се занимаваш с мен, като аз всекидневно ти наривам наглото рубладжийско носленце и ти казвам, в началото мило и възпитано, че няма как някаква местна циганска прослойка наричана от гърците Тракийци да има общо с великият ни древен арийски народ. Но ти не спираш и пак наглееш и се опитваш със смехотворните, антибългарски  тези на Кремъл да изкараш предците ми местно туземско племе, и целенасочено, (като добре трениран Кремълски кадър) се опитваш да омаловажаваш историческите факти, че великият ни арийски ни народ идва по тези земи, чак около 550 - 600 години след Христа !

За да приключим веднъж и завинаги с Кремълските ти простотии и манипулации,  я ме осветли,
 
- ходенето по огън/въглени, Тракийски, или Персийски обичай е
- прескачането на огън, Тракийски, или Персийски обичай е
- Мартениците, Тракийски, или Персийски обичай са
- Сурвакането , Тракийски, или Персийски обичай е
- кукерите, Тракийски, или Персийски обичай са
- свастиките по обредните хлябове, Тракийски, или Персийски символи и обичаи са
- свастиките по носиите ни, Тракийски, или Персийски символи и обичаи са
- конската опашка,   Тракийски, или Персийски символ е :laugh-1: Конската опашка, която по същество е вексилуид, а не знаме, е стар Ирански(a НЕ тюркски)Арийска символ. Споменава се за пръв път в “Авестата”- сборник с древни ирански предания, събрани от Заратустра в VII в.пр.Хр. Използването и е свързано с почитта към божеството – конник........ , а както разбрахме отгоре - Коня е символ на СЛЪНЦЕТО, или конската опашка е СИМВОЛ на СЛЪНЦЕТО, или върховния БОГ на древните бългАРИ !!!!
- българските килими(запазени и изработвани и до днес в Чипровци) изпъстрени арийски символи и свастики(които 1-1 са същите като т. нар. Персийски килими)
- българските крепости, дворци също създадени по Персийска система за строеж и с изрисувани на тях свастики, Тракийски  ли са, или Персийски


В религиозните вярвания на древните иранци град Балх играе основна роля. Богът Ахура Мазда (Мъдрия бог - Слънцето) създал първият човек на земята, легендарния Гая Маретан (gayehe marathnô – “първоначален човек” – авестийски). Иранците са вярвали, че Гая Маретан е основал първия град на Земята, град Балх и става първи владетел на първата държава на Земята със столица град Балх. Действително, в средата на III хилядолетие пр. н.е. в района на град Балх възниква мощната цивилизация на индоиранците (арийците), която по-късно оказва силно влияние върху езика и културата на Северна Индия и Иран

Ζωροάστρης, или гръцка транслитерация на авестийското му име - Заратустра е първият български религиозен реформатор, който създава Арийската слънцепоклоническа религия Зороастризма(която има последователи и до ден днешен), учените са убедени, че Заратустра е българин, защото е роден в древната българска държава БАЛХАРА в древният български град Балх !
Несъмнено обединението на БОЛГИ и АРИИ е станало в Бактрия. На запад от Бактрия се намира свещената Арийска земя - Ариана Вайджо.
Тя е възпяна от Заратустра в свещените химни Гата, записани в Зент-Авеста. Днес се приема, че АРИАНА е древната държава на АРИИТЕ, тъй-като АРИЙ е древното народностно име на персите и индоариите (бхарата), записано в Авестата и Ведите.

Сред народите, участвували в похода на персийския цар Кир срещу Елада, Херодот споменава и АРИИТЕ. Тяхното въоръжение е било сходно с това на бактрите.Но АРИИ е не само народностно име. Преди всичко то е нарицателно за благороден и възвишен човек, за АРИЕЦА като Раса на Духа, АР значи Човек, Мъж, Херой(доблестен,смел, храбър), АР е орелът и символът на Слънцето, наричано от египтяните РА.
В индоевропейските езици РА означава също и Бог – това е видно в името на древния Българския Бог Мада-РА(който всъщност е българското наименование на Арийският/Персийски БОГ на слънцето - Мит-РА) също и на ведическият бог ИНД-РА.
Образуването на БОЛГ-АРИЙСКИЯ народ изглежда не е станало изведнъж. В древните източници българите са наречени БАЛХИ или БОЛХИ – в Махабхарата, и БОЛГИ в келтските предания. След IV в. в европейската историческа литература нашите предци са известни като БОЛГ-АРИ (BULGARES (лат.) и VULGARES (гр.)) От друга страна обаче, името на древната българска държава е БАЛХАРА – то е производно на БАЛХ и АРА (АРИЯ). С това име е наречен и народът БАЛХ-АРИС, заселил се в северна Месопотамия в началото на II хил. пр. Хр., в съседство с Митанийското царство.
Споменът за древната Балхара не е бил угаснал и сред дунавските българи, включително до средата на XIX в. Видният български възрожденец и събирач на народни умотворения Цани Гинчев е научил от стари хора, че нашият народ е дошъл от Персия/Иран. А Йордан Хаджиконстантинов Джинот твърди, че българите, наречени келтокимери или келтоскити, са дошли от някакъв древен град, “що бил у Персия и разсипан кой знае кога” ..... Тук отново става дума за древният град Балх !

Елена Блаватска, също пише обширно на няколко места в книгата си Тайната доктрина, че българите са древен Арийски народ, който пази Арийските си обичаи, а в една от главите Блаватска пише за древния арийски обичай - „Кръстът и огънят“, който бългАрите извършваме и до ден днешен........,
повече от хиляда години този народ, за който преди последната Руско-турска война знаеха малцина, е бил покръстен в християнството. И въпреки това те си остават същите "езичници", както и по-рано........
Ето например как те празнуват Рождеството и Новата Година. И до днес те наричат този празник Сурваки, тъй като той съвпада с празника в чест на древния бог на слънцето Суря, в Aрийското Суря – Слънцето – бога на топлината, плодородието и изобилието. Корените на този празник отиват далеч в дълбините ва вековете, тъй като много преди християнството българите са се покланяли на бога на Слънцето Суря и са посвещавали празника на Новата Година на този бог, молейки го да благослови нивите им и да изпрати на тях самите щастие и поцъфтяване. Този обичай е запазен в цялата му езическа сила и макар че във всяка една местност има своите особености, обредите и ритуалите като цяло са едни и същи. .....

PS А Мадар- ския конник, и той ли е Тракийски (същият като нашият Мадарски конник беше сниман от няколко български експедиции на територията на великата  Персийска империя), този български символ на Митра( както местните и до ден днешен наричат Мадара)  там до ден днешен се нарича Мадар(МИТРА) !!!

Митра е бога на огъня и слънцето, това божество е родено от скалата още по времето, когато Индийците и Иранците са имали общи богове, затова култовете на Митра са оцелели както в Персия, така и в Индия.
В индия Митра се нарича Майтри, по - късно Майтрея, след това Майдар – Ма-Й-дар, ние бългАРИТЕ сме го наричали – Мадар !!!

Има цяла област в днешен Афганистан(територия на великата Персийска Империя) която се нарича Мадар , или МИТРА !

На скалния релеф там(тамошния Мадарски конник ) може да се види (същият като нашият на Мадара) конник, лъв, куче и копие което пронизва лъва. Това нещо и там до ден днешен се нарича Мадар(МИТРА) !!!

Незнам какво са изследвали нашите т.нар. учени, но всеки средно интелигентен студент по древна История знае , че при Иранските/Персийски народи Конят е символ на Слънцето, кучето е символ на луната, а лъвът е символът на хтоничните земни сили, които възпрепятстват доброто.

Митра/Мадар..., възседнал СЛЪНЦЕТО(коня) и следван от луната(кучето), убива с копието си злото.........................

От години се опитвах да обясня на всякакви завършили в съветския съюз славянофилски,  руско-съветофилски псевдо Исторически учени, че Мадар-а е Митраистко светилище - храм , или храм на бог Митра, а на скалата е изобразен РОДЕНИЯТ от СКАЛАТА - бог Митра, това доказаха и стотиците наскоро намерени амулети на БОГ Митра - във и около българското светилище (на бог Митра) в Мадара, но до момента, псевдо учените ни все още не знели, какво точно символизира..., представлява............... конникът на СКАЛАТА на Мадара, или Мадар-ския конник !

Най - вероятно  Мокабор  ще ви обясни ,че Мадар е тракийско светилище, а в Персия то е пренесено преди около 6 000 години от Траките, които по това време не са съществували.:lol:

Впоследствие конската опашка е заимствана от тюрките и монголите, факт който подвежда много учени да я смятат за тюркско, или монголско изобретение.
Нашите комунистически учени обаче не бяха подведени, а манипулативно и целенасочено промениха историята ни, за да угодят на господарите си от МОСКВА измислиха тази гнусна лъжа, за да напишат съветската ЛЪЖА и в ученбиците ни по История, че бългАРИте не сме ВЕЛИК и ДРЕВЕН АРИЙСКИ народ, а сме били тюрки, тоест тюркски народ, който почита тюркското божество - Тангра ?!?! :laugh-1: :laugh-1: :laugh-1:

Siegfried:
ВНИМАНИЕ,  ТРАКЕДОНИЗЪМ  =  АНТИбългаризъм !!!!!!!!Процесът за обезличаване на българската идентичност от Москва е свързан с доктрината, че бългАРИ на Балканите няма, всички които живеят тук са славяни !?  За целта тракедонизма слага знак за равенство между траки, българи и славяни и пропагандира, че това са просто три имена на една и съща езикова общност, в чиято основа стои древния руски език (акад. Чудинов, преписван и разпространяван тук в БългАРИЯ от  РУСКИЯТ АГЕНТ - Спароток и компания ) !!!
Тоест, няма траки, това е гръцко название за българите; но няма и българи, това са траки, които са „словени“, защото са хора на словото ???🤣 Славяни също няма, това са българи, а те са хора на словото, сиреч траки, т.е. словени. Славяни няма, но словени има😄…Логиката на тракедонизма е абсурдна, тя е създадена за примитивни мозъци, понеже според Кремъл българския народ е примитивен, иначе щеше вечно да благодари на руснаците, че са го освободили от османците !

Тракедонизма решава основната теза на автохтонния македонизъм и така легитимира безумните скопски теории, според които и днес край Вардаро щъкат антични македони. Според тракедонизма, днес край Марица си щъкат древни траки, т.е. хора на словото, словени =СЛАВЯНИ !!! 

Каква е целта на тракедонизма ?

Да създаде „тракийска нация“, която да декларира, че е едно и също с руснаците. Идеята е и тук след време да се приложи „кримския номер“, т.е. траките от България да поискат от траките-руснЯци да ги освободят от гадните българо-фашисти и от мракобесното НАТО. Тракедонизма обаче няма времето на македонизма, т.е. тракедонизма трябва да се приложи „ускорено“. За целта нета е подложен на антибългарска ентропия от платени червени и безцветни тролове, чиято цел е същата като на първичните партийни организации, които хващаха за гушата и убиваха всеки, който след 1944 г.,  декларираше в Пиринско, че е българин, а не македонец !
Днес, всеки, който иска да декларира, че е българин, а не трак, е подложен на обиди и унижение от троловете на Кремъл, че е човек на Сорос, че е привърженик на турците, или че е персийски циганин😳 и тн и тн. !?

PS Името Иран произлиза от древноперсийското aryanam, означаващо земята на Арийците. Персите винаги са наричали държавата си с това име и през 1935г. го налагат и на останалата част от света !

Учените ни  смятат, че независимо че съвременните иранци и българите са различни, те имат етнически, културни и политически сходства(за което вече има редица НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА) и посочват още, като примери ,че Пресиян/Персиян, Кубрат, Еспор(Аспарух) и всички всеизвестни имена на нашите арийски владетели са Ирански/Персийски(лични) имена !!!

Малко известно е ,че Г.С .Раковски  освен революционер  и основоположник на организираната национално-революционна борба за освобождаването на България е първият наш етнограф и сърцат изследовател на българския език и историческото ни минало !
През вековете оттекват  думите му българите сме Арийци и доказателство за това е народностното име  на държавата ни - Бълг-АРИЯ !!!

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy7frNqc3iAhVs7aYKHScHAdcQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mediapool.bg%2Fbalgarite-proizhozhdat-ot-teritoriyata-na-dneshen-iran-news201278.html&usg=AOvVaw23wuu40hAv8wPphBzuID5I

Siegfried:

Извратеността на траките и приликите им с циганите в културен аспект :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf9IvCgdLiAhUNEpoKHddjCxAQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fforum.bg-history.info%2Findex.php%3Ftopic%3D1966.0&usg=AOvVaw23s6s8w5CtASFxwKY2DaX0

HighVoltage:
Ами има много по - проста истина траките нямат нищо общо с руснаците, нито с циганите.
И ние като тях.

генерал Жеков:
Siegfried е прав.Линка,който е споделил има достанъчно информация,за за се заключи,че траките са наименование за едни циганоподобни племена,пришити към Българската държавност и история,за да може тя да бъде безконтролно подигравана и преиначавана.Същото е и с историите за нашето "славянство",за което много хора сме писали.

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

There was an error while thanking
Thanking...
Премини на пълна версия