Българска култура и духовност > Генетика

КАРАКАЧАНИ в Молдова!!!

(1/1)

makebulgar:
В ето това http://edoc.ub.uni-muenchen.de/5868/1/Varzari_Alexander.pdf генетично проучване на молдовците се говори за генотипа на молдовците, гагаузите, румънците, украинците иу другите народи в областа. Интересно от цялото проучване са молдовците от град КАРАХАСАНИ, чието име звучи kaтo и явно е българското КАРАКАЧАНИ! Проучването показва, че те имат висок процент от генетичния маркер -haplogrup R1a1, който е характерен са славяните и таджиките!

Някак си това проучване е пропуснало да включи достатъчно добре българите в него, въпреки, че те заемат оснавна част както от балкана, така и в бесарабия, но въпреки това единстевното свързващо звено между македонците, украинците, каракачаните и гагаузите са българите!!!

http://edoc.ub.uni-muenchen.de/5868/1/Varzari_Alexander.pdf

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия