България и българите > България

Престъпленията на победителите във втората световна война описани в книга

(1/1)

Siegfried:
Ужасяващите Престъпления на победителите във Втората световна война описани в книга :

, или как победителите жестоко НАКАЗАХА всички, които се осмелиха да обявят война на комунистическа сатанинска русия, държавата на тъмнината, отричаща и забраняваща Христянската религия и христянството !
Всички които се осмелиха да се изправят и да обявят война на държавата на сататната рАсия - единствената страна в света, в която политическият режим отрича върховенството на Бог, заради АНТИхристянската, античовешка, юдеистка идеология - комунизмът !!!


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig2s6Hk9LiAhW86KYKHemlAcsQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fmejdu-redovete.com%2F%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258A%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D1%258A%25D0%25B2-%25D0%25B2%2F&usg=AOvVaw0XpfLyV3FKn6wevO9G4nBi

Navigation

[0] Message Index

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version