Побитите камъни
Побитите камъни
Previous Image | Next Image
Description: Побитите камъни са скални образувания, разположени от двете страни на пътя за Варна-София около селата Слънчево, Баново, Страшимирово и квартал Повеляново на Девня. Разпределени са на големи или малки групи на площ от 70 км². Представляват каменни колони с различна височина — от 5 до 7 метра, дебелина — от 0,3 до 3 метра и различно сечение. Изглеждат като побити в пясъка от неведома сила и оттам идва името им. Колоните са без твърди основи, кухи и запълнени с пясък. Някои от тях са разположени на етажи с обща височина от 5 метра.

За произхода им има много хипотези, които могат да се обединят главно в 2 групи — за органичния и неорганичния им произход. Първите са свързани с кораловите организми и други. Според вторите произходът им се обяснява с призматичното изветряване на скалите или с образуването на пясъчно-варовикови конкреции и др. За да бъдат опазени, през 1937 са обявени за природна забележителност.
Picture Stats:
Views: 769
Filesize: 194.06kB
Height: 450 Width: 600
Keywords: Побити, Камъни, природа 
Posted by: Ванадий at Март 21, 2009, 22:22:39

Image Linking Codes
BB Code
Direct Link
Show Html Link Code
0 Members и 1 Гост are viewing this picture.

Comments (0)


Return to Gallery

Powered by: SMF Gallery