Българският националистически форум

България и българите => Българските общности в чужбина => българите в Сърбия => Темата е започната от: Цар Борис три в Септември 04, 2016, 03:50:18

Титла: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Цар Борис три в Септември 04, 2016, 03:50:18
На 15 май 1917 г. (2 май стар стил по време на Първата световна война) банда в състав от около 200 сърби водени от изрода Коста Войнович нападат и опожаряват Босилеград и няколко села в Босилеградска околия.
Припомням ви , че в началото на войната Царство България разбива руския малък сателит, измислена държавичка и нациика - сръбята , която е прилапала българско землище благодарение на ръсиа и великите сили.
На 16 май 1917 г. около 200-те терориста водени от Коста Войнович се изтеглили в посока Албанските Алпи през връх Връшник.
Изгорени са общо 317 къщи и постройки, а материалните щети са оценени на около 2,5 млн. лв. Жертви на нападението (цивилно население) са общо 35 души, от които 32-ма - застреляни или прободени с нож, и отделно 2 деца изгорени живи.

Имената на жертвите са

От с. Долна Любата:
1. Аризан Тричков, на 62 г., от махала Цвеинци, земеделец
2. Стамен Цветков, на 56 г., земеделец
3. Берто Морини-Мортини, на 60 г., миньор, италианец.
4. Новко Здравков-Мишин, на 80 г., махала Мишинци, земеделец
5. Ненка Дойчинова Иванова, на 64 г., домакиня,
6. Станчо Христов Мишин, на 86 г., земеделец
7. Владимир Младенов Атов, на 11 г., убит в Село
8.Стою Яначков Попов, на 42 г., учител, убит в Село
9. Глигор Спасов Богинаров, на 48 г., кръчмар, убит в Село

От с. Горна Любата:
10. Милош Цветков, на 70 г., убит в Колчина Гарина
11. Саве Милошев Цветков, на 40 г., убит в Колчина Гарина
12. Йосиф Милошев Цветков, на 35 г., убит в Колчина Гарина
13. Заре Стоянов Ръжански, на 38 г., убит в махала Стръмна
14. Анакия Стоилков, на 60 г., кръчмар, убит в Село
15. Антон Янков, на 60 г., убит в Село
16. Заре Янков, на 55 г., убит в Село
17. Асен Велинов от с. Плоча
18. Рангел Гергинов, на 50 г., кръчмар
19. Спас Петков Анастасов, на 67 г., от махала Латков дол
20. Станчо Георгиев, на 78 г., от махала Латков дол
21. Тасо Илиев Иванов, на 50 г., от махала Латков дол
22. Стойко Трайков Гергинов, на 28 г., убит в реката при къпане
23. Мито Антов Митков, на 28 г., убит в реката при къпане
24. Петрун Филипов Стоянов, на 75 г., от махала Дуляци
25. Иванко Богословов Стаменков, на 54 г., от махала Дуляци

От с. Църнощица:
26. Арсенко Големоречки, убит на „Обереки”, земеделец
27. Йордан Василков, на 22 г., убит на „Обереки”, земеделец

От Босилеград:
28. Стоян Гергинов, на 73 г., земеделец
29. Цветко Миладинов, на 70 г., земеделец
30. Никола Стойменов, на 11 г.
31. Митро Пейчов, на 70 г., земеделец

с. Горна Лисина:
32. Стамен Божков, учител.

От с. Горна Ръжана
33. Рангел Илиев, на 87 години.

Мир на праха им....

След 15 октомври 1917 г. с наближаването на зимата, положението на Войнович става критично, след като в сражение с българската армия падат убити 18 сръбски терористи, , а други 10 са ранени. Самият Войнович също е ранен в крака. На 23 декември 1917 г. Войнович с няколкото останали терористи е обкръжен от български войници и след тежко сражение изрода се самоубива за да не попадне жив в ръцете на българските власти.

Свидетелства за кланетата

Влезли в къщата на 70-годишния Милош Цветков (син на Цветко и Добра Троянови) и съпругата му Стойна. Домашните били насядали около софрата и обядвали зелник. Още от прага застреляли домакина и той паднал от триножника в локва кръв. Другите членове на семейството се събрали около него, но нямало помощ. Кръвнишки настроените нападатели хванали най-стария му 40-годишен син Саве и го заклали на софрата. По същия начин убили и другият му 35-годишен син Йосиф. Жените с писък грабнали малките деца и ги скрили в близкият буков храсталак, защото разбрали, че кръвожадните терористи няма да се задоволят само с кръвта на възрастните. От братята останал жив само Васил, който по това време бил в българската армия. Преди нападението той бил отпуска в къщи и предупреждавал домашните си и съселяните да се вардят, защото ще дойдат сръбски бандити / терористи и ще избият много хора и ще запалят много къщи, но никой не му обръщал внимание.
А това се случило на 15 май 1917 г. и първите жертви били баща му и братята му. Саве оставил след себе си две деца - Ато и Яким, а след Йосиф останали сираците Владимир и Дине. Третият син на Милош Цветков се завърнал вкъщи след като се завършила Първата световна война. След братята си и баща си и се преселил в махала Шароньинци (съседна махала) и построил къща в местността Мечкоядина. При него се заселва и Митко, внукът на най-стария му брат Саве. Тук продължават да живеят потомците на Милош да наши дни (Боре, Васил, Дешка и др.).
Сръбските терористи опожарили още няколко къщи в махалата. Вдигнал се дим и над съседните махали, където една след друга изчезнали в пламъците много къщи в Стръмна, Шароньинци, Дебели рид...
В махала Дебели рид бил 38-годишният Заре Стоянов. Извършили първите зверства в мирните горнолюбатски махали, сръбските терористи водени от Коста Йованович на тълпи се отправили низ долината към центъра на Горна Любата. Преди да стигнат до центъра на селото, в кръчмата на Анакия Стоилков влезнал запъхтян селският пъдар Цоне Миладинов и извикал от вратата:
- Бегайте, идат разбойници !
Кръчмарят и гостите обаче не обърнали внимание на думите му, компанията продължила да си пие и дори да му се подсмива. Пъдарят изчезнал през вратата и хванал гората. Терористите начело с Коста Войнович , влезли в центъра на селото и веднага нахлули в кръчмата. Още на прага заклали кръчмаря , 60-годишния Анакия Стоилков, син на Стоилко и Доста Иванови. В кръчмата са заклани още и братята Антония (на 60 г.) и Заре на (на 55 г.), синове на Ката и Янко Митреви от Горна Любата. Тук се намерил и Асен Велинов от с. Плоча, когото терористите също заклали.
Няколко терориста влезли в кръчмата на Рангел (на 50 г., син на Гергин и Вена Маринкови), който бил сам вътре, и го заклали. Запалили още няколко къщи и след като изклали като добитък по-заможните селяни и опожарили, опустошили и ограбили имуществото им, придобито с кървав труд и лишения, тръгнали надолу по пътя към Долна Любата. Центърът на Горна Любата останал пуст и в пламъци, всичко живо избягало.
Под селото, в ливадите край реката, заварили две момчета. Едното от тях им се представило като Васе и казало, че е син на кръчмаря Анакия.
- Върви си веднага в къщи - казали му злодеите - баща ти е убит!
Дали му „пропусница”, за да не го спират другите терористи , които поизостанали, за да плячкосват и обират къщите.
През върбаците съзрели някои момчета, които се къпели в реката. Във вира били 28-годишният Стойко, син на Трайко и Пена Гергинови и Мито, на същата възраст, син на Андон и Ненка Мишкови от Горна Любата. Застреляли и тях. Убит е и 67-годишният Спас, син на Петко и Кона Анастасови, Станчо на 78 г., син на Георги и Яна от махала Латков дол и Тасо, на 50 г., син на Илия и Ристенка Иванови.
Когато пристигнали до махала Дуляци, кръвниците издебнали и хванали 75-годишният Петрун, син на Филип и Достана Стоянови. И от него искали пари и злато, мъчели го, мушкали го с пушките и ножовете. Отговарял им, че няма злато, нито пари, но нищо не му помогнало. Отпасали турския му пояс, който винаги носел със себе си, и намерили в него ушити 74 златника. Взели му златото и тук на пътя го заклали като агне.
В същата махала живеел и 54-годишният Иванко, син на Богослав и Ката Стаменкови. Заварили го вкъщи, искали му пари и злато, но той бил много беден човек и нямал пукната пара. Закарали го със себе си, били го, ритали го, мушкали го с ножовете, яздили го като магаре... Когато стигнали до местността Купеница, Иванко вече нямал сили, паднал и се разпрострял на пътя. И неговият край бил като на стария му съсед Петрун - намерили го заклан.
Вероятно, за да не предизвикат подозрение,
сръбските терористи били облечени в български войнишки униформи,
които уж карали сръбски терористи , облечени в сръбски войнишки и народни носии.
Коста Войнович с бандата си навлязъл в Долна Любата. Първата им жертва бил Аризан Тричков от махала Цвеинци. Тъй като нямал пари и злато, едвам изхранвал семейството си, взели живота му и запалили сламената му къща. В същото време срещу махалата, край реката във Влакове, се намирал Стамен (на 56 г., син на Цветко и Иванка Цветкови), който ходел на тояги. Минал реката и понеже смятал, че по пътя вървят български войници, пресрещнал ги и питал дали не са с тях и неговите синове, които отишли още в Първата балканска война и все още ги нямало да се завърнат вкъщи. Няколко полупияни терористи го повикали да се приближи, за да види синовете си. Хванали го и му отсекли главата като на гергьовско агне и я хвърлили в плета. После един от терористите
я взел и я набил на кол края пътя.
На долината Плачи дол срещнали непознат пътник. Спрели го и му искали пари, слагайки удар след удар с прикладите на пушките си и мушкайки го с ножовете си. Непознатият се намерил в чудо, опитал да се отбрани от кръвниците, но не успял и бил заклан. Той всъщност бил миньор в мината „Благодат” в с. Мусул, бил 60-годишен и се казвал Берто, италианец по народност, син на Морини и Валентина Мортини. До вечерта колегите му от мината прибрали тленните му останки и ги погребали в мусулските гробища.
За съдбата на Стамен Цветков, ми разказа Тоше Стаменов (1888-1976), негов син, на Петровден 1950 г. в местността Плачи дол, както и за Берто Морини.
Коста Войнович нахлул с бандата си във втората долнолюбатска махала Мишинци. В първата къща заварили Новко (на 80 г., син на Здравка и Ненка Мишини), който бил неподвижен и не ставал от кревата си. Бил сам в къщи. Веднага почнали да го бият с пушките си, търсейки му злато и пари. Нямал пари да им даде и го заклали, а след това запалили къщата му. Полупияните терористи нахлули в съседната къща и заварили в нея 64-годишната Ненка Дойчинова (дъщеря на Никола Иванов, която  държала в ръцете си внучето Андон.
Терористите нахлули в къщата, търсели от бабата злато и пари, били я, мъчили я, обърнали цялата къща и след като не намерили нищо, един от терористите зарил ножа си гърдите й и тя останала в локва кръв край огнището с детето в ръце. Гръмнали няколко пушки в къщата и когато чул изстрелите, нейният свекър Станчо Христов побързал откъм реката да види какво става вкъщи, но злодейците се нахвърлили върху него, свалили му силяха, разкъсали го и извадили от него златните пари и го заклали като добиче. Бил на 86 г., син на Христо и Достена Мишини от Долна Любата.
Терористите запалили още няколко къщи в махалата и продължили към центъра на селото. Вървейки из пътя, видели едно дете да бяга през нивите срещу тях към търлата. Един от терористите се прицелил, , стрелял и детето паднало тежко ранено... Това бил 11-годишният Владимир,
, син на Младен и Елена Атови. След известно време Владимир починал. Терористите закарали пред себе си селянина Дойчин Станчев, съпруг на вече убитата Ненка Дойчинова, върху когото не преставали да слагат удар след удар с пушките, мушкали го с ножовете и целият бил в кръв. Из пътя срещнали селския поп Стоян Младенов и се нахвърлили върху него. Скубали му брадата , били го и го закарали в общинската сграда.
Внезапното нападение на терористите водени от Коста Войнович изненадало селяните. В селото нямало никаква въоръжена сила и никой не им оказвал съпротива, понеже и патрулът се изгубил някъде. Терористите напълнили общината, чорбаджийските къщи, дюкяните и кръчмите (тогава имало 7 кръчми). Двама от тях получили заповед да намерят селския чорбаджия Аначко, който бил учител, търговец и кръчмар. Той успял да се скрие, но намерили сина му Стою Аначков Попов,  му Стою Аначков Попов,  учител в селото, и веднага го заклали вкъщи. Баща му се бил скрил в зимника зад големите бъчви и успял да се спаси.
Поп Стоян успял да издебне терористите и избягал в Кози дол. Първият съсед на Аначко - Глигор (на 48 г., син на Спас и Христина Богинарови), не искал да отвори кръчмата си и стрелял с пушката си срещу терористите, но не можал да се отбрани. Хванали го и го заклали. Жена му Божана успяла да вземе парите и златото, спуснала се в зимника и през градината хванала гората в Раньин дол. Голямата олелия използвал и Дойчин Мишин та избягал през гробищата в лещара Голеш.
Терористите искали да вземат парите и златото на чорбаджията Стамен Христов, който бил най-богатият човек не само в селото, но и в цялото Кюстендилско Краище, намерили неговата каса, но не успели да я отворят. Опитали се да хванат и убият Милош Дойчинов, също чорбаджия и кръчмар, който бил първият килиен учител в селото, но и той успял да избяга в Кози дол, а оттам в гората. Той бил патрул с Асен Стойков и му попречил да не стреля в тълпата на терористите, които навлизали в селото и карали пред себе си кмета Найден Константинов.
За кратко време селото опустяло, жив човек не останал  да се движи по улиците и сокаците. Четниците на Печанац разбивали къщите и ги обирали. Плячкосвали всичко, каквото им харесало по дюкяните и кръчмите и палили къщите една по една. Разбивали и зимниците, където пиели без мярка люта сливова ракия и вино. 200 терористи се разпуснали и всички яли и пили каквото искали, защото селото било едно от най-богатите в Краището, а селяните плащали кръвен данък без вина и дим се виел над селото им.
Това е денят в който мирните и трудолюбиви селяни били завити в черно. Злите кръвници се веселили и пеели на чужда земя, останала без закрила и помощ, защото чедата й не се връщали от войните, в които мнозина оставили костите си по бойните полета, бранейки Отечеството си.
Това е една от многото кървави страници от историята на Босилеградското краище - отмъщение за чужди злодеяния, разказваха ми я Васе Анакиев (роден 1907 г.), Тоше К. Гешев (р. 1912 г.) и Стоичко Андонов (р. 1929 г.), всичките от с. Горна Любата; Божана Спасова и Ана Стаменова от Долна Любата.
Терористите водени от Коста Войнович продължила към Босилеград, където също са убити много хора, а сред запалените къщи са били и две къщи на Аначко Попов от Долна Любата. На минаване през село Горна Лисина, където останали да нощуват, терористите
убили местния учител Стамен
Божков. Щом разбрал, че нахлуват терористи, той се скрил във видреняка на воденицата в горния край на селото. Един от тях забелязал, че във видреняка мъждука някаква светлинка. Стрелял и улучил учителя, който бил запалил цигара. Няколко терориста отишли във воденицата и намерили убития учител. На пръста на дясната му ръка видели златен пръстен, но не могли да го свалят, докато не отрязали пръста. Това ми разказаха Александър Захариев, учител от с. Долна Лисина (роден 1913 г.) и Савка Николова (р. 1907 г.), чийто баща Анастас лично видял убийството на Стамен Божков.
Тук е мястото да кажа, че заедно с терористите водени от Коста Войнович е бил и Станча Стойилькович, по потекло от с. Топли дол, Босилеградско. Баща му се преселил със семейството си в Топлица след освобождението от турското робство и никога вече не се завърнал в родния си край. Синът му Станча, след битката с българите на Каймакчалан, където на гърба си изнел топ, понеже мъските не можали да го изтеглят на планината, получил отличие - Караджорджева звезда. Българите го пленили, но след няколко години го освободили и той дошъл в Босилеград, където известно време работил като пощенски кираджия за Кюстендил, разказа ми Владимир Дамянов Кушин, адвокат от Босилеград. Станчо разказвал, че сред терористите били и двама души от Цървени град, които като деца слугували при Аначко Попов в Долна Любата, който ги карал много да работят. За да му отмъстят, те убили 58-годишния му син Стою, който бил учител.
В състава на терористите водени от Коста Войнович се намирал и Васе Цветков от с. Долна Любата, махала Гащевица (Стоянови). На млади години той напуснал родното си село и се преселил в с. Власина, където се оженил и известно време живял със семейството си. По някаква си случайност той се намерил в терористичната банда на Коста Войнович като предводител. През април 1963 г. бях няколко дни в село Дукат. На връщане минах през Дудина махала и слязох в махала Гащевица (Стоянови). Тук ме срещнаха двамата възрастни братя Тодоракия и Иван Стоянови Цветкови. Беше им голямо желанието да ги посетя в къщи. Изпълних им желанието, пък и аз исках да си поприказвам с тия умни хора. Имаше за какво да се приказва. За мен най-интересното бе, когато започнаха да ми разказват за своя брат Васе, който се приключил към терористичната банда на Коста Войнович. Братята като че ли се надпреварваха кой повече да ми разкаже за негo.
След като ограбили из къщите всичко, което могло да се носи, останалото в къщи като масло, сирене, брашно и пр. терористите унищожавали. Стреляли в буретата и бъчвите пълни с вино и ракия, пили и разсипвали из зимниците и кръчмите. Най-много ги измъчила голямата цариградска каса на дядо Стамен Христов. Опитали всичко, но не успели да я отворят. Ключовете били при Васе (Стаменов зет), който избягал в гората.
- Няма Васе, няма кесе! - тревожили се терористите.
Общинското управление било блокирано от 20-30 терориста и там били пленени общинският кмет Найден К. Младенов, поп Стоян К. Младенов (братя) и държавният бирник. Управлението било в сградата близо до гробищата и черквата и никой не можал да бие камбаната, за да се организират селяните и да дадат съпротива на терористите. За кратко време от селото са били откраднати и повредени почти всички домакински принадлежностии са заклани 9 души.
Към 10 часа преди пладне терористите се подготвяла да тръгне към Босилеград. Обаче два коня се загубили. Терористите се разтичали да ги дирят към Кози дол, но от първите козидолски махали се зачули пушечни изстрели. Изплашени, терористите тичешком се върнали в селото и бандата се отправила към Босилеград, отдалечен 14 км от Долна Любата. Из пътя се снабдили с коне и цялата банда се превърнала на конници. В разузнавателния патрул, съставен от няколко терориста, се намирал и нашият брат Васил. Близо до Две реки, там, където Църнощичка река се влива в Любатска река, терористите пленили още няколко коня, сред които и коня на Църнощичкия кмет. Последния успял да избяга и впоследствие с 11 души добре въоръжени селяни се върнал и към 5 часа след обед открили огън по беснеещите в Босилеград терористите и по този начин успели да спасят няколко къщи в града от пожар.
Но да се върнем да видим какво е направил разузнавателният патрул, в който се намирал и нашият герой Васил Цветков. Когато приближили към местността Манишино, срещнали трима пътници, от които двама мъже и една възрастна жена, която едвам ходела отзад. Разузнавачите ги спрели и ги разпитали има ли българска войска в Босилеград и Клисура. Васил, целият обраснал в брада и коса, се обърнал към пътниците и им наредил да изчезват в гората и никак да не ходят по пътя, защото терористите след тях ще ги убият! Селяните изчезнали в гъстата гора.
На долината в Манишино разузнавачите срещнали Арсенко Големоречки на кон, който бързал да се прибере по-рано в къщи в махалата Голема река. Търсили му пари и злато, но той нямал нищо да им даде. Един терорист хванал оглавника на коня с едната си ръка, а с другата дръпнал и го съборил от самара. Тук донел присъдата - забил камата в гърдите му и човекът се сринал на земята в локва кръв. Взели му коня и го отвели със себе си.
Същото се случило и на „Обереки” половин час преди това. Срещнали църнощичанина Йордан Василков, на 22 години, заклали го и пленили коня му.
Много години по-късно, след 1920 г., Васа Цветков отишъл на гости при братята си в Гащевица (Стоянова махала). Тогава самият той разказал, че е бил терорист в от бандата на Коста Войнович 1917 г. и че и той е участвал в злодеянията и зверствата в Босилеградско (в Горна и Долна Любата) и на „Обереки”. Бил в състава на разузнавателния патрул, когато срещнал пътниците над Манишино. В старата възрастна жена познал майка си, но не й се казал, пък и тя горката, не познала рожденото си чедо, израснало на гърдите й!!! Може би така е било по-добре.
Когато разузнавачите пристигнали на Гложки дол, срещнали един български войник без оръжие. Веднага го завели при Коста Войнович, за да установят идентитета му (кой е, от къде идва, къде отива). Той се представил като Мите Спасов, редник в българската армия, тръгнал вкъщи на отпуска. Роден в с. Горна Любата, махала Дебели Рид. Той докладвал на Коста Войнович и го осведомил, че в Босилеград и в другите места и села, където е минал, няма никаква въоръжена войска, нито пък е организирана местна отбрана от населението, тъй че пътя е свободен. Тази новина зарадвала Коста Войнович и за награда му подарил живота. Даже му написал пропусница свободно да пътува до къщи и никой от бандата му да не го закача и после свободно да се върне в поделението си. По този начин Мите Спасов се спасил от сигурна смърт.
След около 3 часа бандата пристигнала на „Воденици” при водослива на Лисинската и Любатската река и тук се спешила. Една част от нея прегазила реката при Минчови воденици и тръгнала по десния бряг на река Драговищица край градините; другата част продължила пеша по пътя към босилеградските гробища, а третата част по шосето към Босилеград. От „Воденици” до Босилеград има около един километър. Едно овчарче, което си пасло овцете край шосето, видяло сръбски униформи на някои от терористите и обезчестяването на няколко жени, избягало към Босилеград и първо съобщило за приближаващата се опасност. Настанала паника и тревога сред населението.
Веднъж пострадали и все още под впечатленията от преживяното в нападенията на сърбите през 1913 г., всички хукнали да бягат към село Извор. Босилеград останал пуст в ръцете на терористите и без никаква организирана съпротива от населението. Нямало нито полиция, нито войска - град без защита! Терористите обиколили градчето от три страни, влезли вътре и почнали да грабят и палят!
Хубавото градче, до вчера най-богато село в Босилеградско, до 5 часа след обед З/4 било в пламъци. Убити били само 4 души и то онези, които не успели да избягат. Две деца, които не успели да избягат, се затворили вкъщи и живи изгорели в тях. Терористите се пръснали из града - разбивали къщите, кръчмите, дюкяните, ограбили каквото могли да понесат, пили и унищожавали всичко, каквото намерили по къщите и мазетата. Това продължило до 5 часа следобед, когато от височините южно от Босилеград (Бойчин дел) започнала престрелка. Това бил Църнощичкия кмет със своите 11 въоръжени селяни. В бандата настанал смут и тя била принудена да напусне горящия Босилеград и се отправила за село Долна Любата.
Когато пристигнали в Долна Лисина, терористите запалили 2 къщи и продължили към Горна Лисина. Вместо да тръгнат към Горна Лисина, терористите тръгнали из Божичка река. Когато приближили към махалата Цъкланйе, изведнъж се чули изстрели от повече пушки, а сетне няколко залпа. Слисани, Коста Войнович и бандата му се разбягали кой накъде види. След известно време било издадено нареждане бандата да се върне назад към Лисинските Обе реки и към центъра на Лисина. Бандата била пресрещната от селяните, които живеели на двата бряга на реката по разпръснатите махали в синора на Горна Лисина. Тази вечер терористите останали да нощуват в Горна Лисина, на разсъмване запалили махалите Сталичини, Аризанови, Орловица, Костадинови, Мачуганье и убили учителя Стамен Божков.
На 16 май бандата на Коста Войнович продължила към селата Долна Ръжана и Топли дол. Запалили махалата Лазарови (Топлодолска), а в Долна Ръжана опожарили половината село и заклали трима души. Накрая запалили плевнята на Спиридон от махала Ишор, която била пълна с дребен и едър добитък, а отгоре пълна с храна за добитъка. Тя пламнала като барут, а терористите се хванали на хоро и играели около пламтящата сграда и пеели радостни.
След това бандата се отправила към Горна Ръжана. Обаче горноръжанчани разбрали за голямата гюрултия в Долна Ръжана, разтревожили ги запалените къщи в селото. Настанала обща тревога сред селяните, които гледали от високото какво става долу.
В Горна Ръжана тогава живял 87-годишния Рангел Илиев, познат войвода в Краището със своята дружина, който воювал с турците и участвал в освобождението от турското робство на Западните покрайнини и Босилеградско. За неговите подвизи е знаел Коста Войнович и преди да влезне в Горна Ръжана двамата се срещнали и преговаряли. Старият войвода Рангел Илиев не позволил на Коста Войнович да мине с бандата си през с. Горна Ръжана.
- В случай че нападнеш моето село, няма да ти останат и 100 терориста. Ще останат да им се белеят костите по нивите, ливадите и пасбищата с години. Всичките ми хайдути са разпоредени до всеки трън и са готови да бранят домовете си, жените и децата!
„Хайдутина” Рангел Илиев (така му викали) бил наистина юнак и хайдутин на дело. Пушката си не свалял от рамо и когато спи, а ятаганът му винаги бил готов да действа срещу поробителя. Посочил на Коста Войнович в коя посока да се изтеглят и да не гръмне нито един куршум, докато не мине българо-сръбската граница при Вильо коло и върха „Връшник”. Терористите като мравки подбрали баира и между Ръжана и Лазарова махала изчезнали към върха Варденик в Сърбия.
Рангел Илиев за последен път спасил родното си село и своите селяни, които въоръжени организирали самозащита на селото. Това е единственото бойно ядро по това време в Босилеградско Краище, останало без помощ от властите, но успяло да се защити.
Когато злото преминало, в плевника на Рангел Илиев се зачул изстрел. Близките му влезнали в плевника и видели Рангел Илиев да виси на бесилка. Завързал въжето за греда и увиснал на него! Минала една обща и последвала личната трагедия на Илиев. Но защо?!? Това никой не знае. Разказват се и преразказват различни приказки и до днес. За този случай ми разказаха Тоше Рангелов, на 86 г., и Любен Спиридонов, на 83 г., от Долна Ръжана
Още като ученик в прогимназията, а сетне и в гимназията в Босилеград, много ме интересуваше историческото минало на Босилеградско Краище. Слушах разни разкази и приказки от възрастни хора, които ми бяха интересни и любопитството ми нямаше край. През онези години нямах възможност да прочета нещо и да си доизясня нещата. Имаше безброй въпроси, които ме интересуваха. Един от тях беше:
- Какво наистина се е случило на 15 май 1917 г.?
Открити разговори на тази тема тогава не се водеха. С годините научавах все повече неща от свидетелите и техните потомци в Горна и Долна Любата, а после и в другите села. Всъщност, това бяха най-близките на жертвите (синове, бащи, сестри, съпруги, дъщери, братя, съседи и други близки потомци).
:

Снимка на Босилеград след клането над българите и опожаряването на града 15 май 1917 г.

Резервна снимка - http://novatarealnost.bg/wp-content/uploads/2014/09/261509ecb2f571dc5c988db778c304ee8dd5d9.jpg

(https://2.bp.blogspot.com/-BRqLh592IEU/V8tYLetL-jI/AAAAAAAAAoU/0Xprm71nGdsE8D7GZoqs0Zqq_RWI7aXSwCEw/s640/15.mai.1917.srubskite%2Bklaneta%252Cnad.bulgarite.bosilegrad.jpg)

Гроб на Рангелъ Гергиновъ въ Босилеград

(https://1.bp.blogspot.com/-TU3QhytOERM/V8tYLSC2OhI/AAAAAAAAAoY/jJeqUGKbcYE078TcblFV1jt0a2LZzVFuwCLcB/s1600/15.mai.1917.srubskite%2Bklaneta%252Cnad.bulgarite.bosilegrad.0.jpg)
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 05, 2016, 09:20:59
Обявиш война, влезеш с войската в съседна държава, а потоа кукаш поради герилски нападания на своя територия...
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Hatshepsut в Септември 05, 2016, 13:59:48
Обявиш война, влезеш с войската в съседна държава, а потоа кукаш поради герилски нападания на своя територия...

Ами то сръбските "юнаци" по принцип вършат такива безчинства спрямо българите и преди Първата световна война, имам предвид сръбската въоръжена пропаганда в Македония от началото на 20-ти век:

http://anamnesis.info/broi2/Simeonov.pdf
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 05, 2016, 14:32:11
Интересантно е да също това говорат Сърбите за Българи.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Цар Борис три в Септември 05, 2016, 16:46:57
Интересантно е да също това говорат Сърбите за Българи.
Сърбоманчо ти защо си се регистрирал в български националистически форум ? Да пускаш фекалии...
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 05, 2016, 18:23:35
Сърбоманчо ти защо си се регистрирал в български националистически форум ? Да пускаш фекалии...
Смятам че вистински националисти трябва да има на пъво място интерес на собствения народ.
А безконачна омраза между съседите не може да бъде интерес ни никой народ.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: FELDMARSCHALL в Септември 05, 2016, 19:11:11
Така и не каза каква ти е целта на регистрацията тук (освен да провокираш). Какво дири сърбин в български националистически форум ? Ние сме врагове, а вие сърбите може да ни бъдете само васали и слуги като при цар Симеон I. Друга роля на Балканите нямате.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 05, 2016, 20:30:32
Смятам че вистински националисти трябва да има на пъво място интерес на собствения народ.
А безконачна омраза между съседите не може да бъде интерес ни никой народ.

Вярно, национализма е на първо място любовта към своето, не омраза към чуждото. Но тази любов към своето означава да се застъпваш за него, и да не проявяваш неуважение към миналото си, като го забравяш. Злините направени от сърбите върху българите не са измислени, не са и малко. Това да помниш прегрешенията на другите и да искаш своето, е е някаква необяснима омраза.

Аз не съм чул за сръбски националисти, които се отричат от територии в Босна, които мислят, че трябва Войводина да се отстъпи на Унгария, Западните Покрайнини на България, да се признаят престъпленията извършени в Македония.

Вие когато не сте прави, пак не спирате с шовинизма, а ние когато сме прави, трябва да се примирим с липсата на късмет и да отстъпим да другите, така ли?
Та това ако не е лицемерие, не знам какво е.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 06, 2016, 13:31:26
Вярно, национализма е на първо място любовта към своето, не омраза към чуждото. Но тази любов към своето означава да се застъпваш за него, и да не проявяваш неуважение към миналото си, като го забравяш. Злините направени от сърбите върху българите не са измислени, не са и малко. Това да помниш прегрешенията на другите и да искаш своето, е е някаква необяснима омраза.

Аз не съм чул за сръбски националисти, които се отричат от територии в Босна, които мислят, че трябва Войводина да се отстъпи на Унгария, Западните Покрайнини на България, да се признаят престъпленията извършени в Македония.

Вие когато не сте прави, пак не спирате с шовинизма, а ние когато сме прави, трябва да се примирим с липсата на късмет и да отстъпим да другите, така ли?
Та това ако не е лицемерие, не знам какво е.

Любов към своето не е само територията, много нещо друго има тук, економия, грижене за хора, а тук уще вреди че хора постояват поради държава, а не държава поради хора. А помнене е как и знание, не може да буде селективно, не можеш сам да помниш за една страна, а да не виждаш и друга страна.
Ами може, али е наопако, так не работат паметни хора.

Босна е с милионско сърбско население, и извън Република Сърбска има чисто сърбски територии на който живе Сърби много дълго. Войводина е част от Сърбия със пак милионсок сърбско население.
Мислим че това му дава голяма разлика..
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 06, 2016, 15:08:18
Любов към своето не е само територията, много нещо друго има тук, економия, грижене за хора, а тук уще вреди че хора постояват поради държава, а не държава поради хора. А помнене е как и знание, не може да буде селективно, не можеш сам да помниш за една страна, а да не виждаш и друга страна.
Ами може, али е наопако, так не работат паметни хора.

Босна е с милионско сърбско население, и извън Република Сърбска има чисто сърбски територии на който живе Сърби много дълго. Войводина е част от Сърбия със пак милионсок сърбско население.
Мислим че това му дава голяма разлика..

В Босна има сърби, има и хървати, да не говорим, че по исторически причини, босна може да е и самостоятелна държава. А за разлика от хората, тези територии няма как да са "чисто сръбски" като се има предвид, че сръбската държава там не е била почти никога.
(а и когато Австро-Унгария подканва Сърбия да нападне България 1885 г., те ви обещават български територии, стига да не се противите те да вземат Босненски територии, значи на вас ви е било все едно дали българска земя и народ ще владеете, и босненска земя и босненски народ, е какви сръбски територии и хора са тези в Босна тогава?)

Войводина е със значително унгарско население, въпреки че много от тях се махнаха през 90те заради войните, и въпреки това че е имало естествено асимилации преди това. А пак да се спомене, че Сърбия на север от дунава почти никога не е била, и много от сърбите във Войводина най-вероятно са преселници от Османски времена (защо да живееш под османците, когато можеш да живееш под австрийците?). Така че нито земята е исторически ваша, нито можете да се считате за местно население там.

А от наша гледна точка, в Добруджа се е родила свободната България на юг от Дунава. В Македония е бил втория ни културен център, както и столицата ни за доста важна част от историята ни, и най-важното, в Македония са живели и живеят българи, заради които сме тръгвали на много войни, а не сме ги изоставяли (както вие правите с "вашите" територии).

Така че отново ще го кажа, вие правите нещо грешно и го оправдавате с лъжи, и все пак твърдите че сте прави и е оправдано да го правите, а ние правим нещо правилно, и го доказваме с факти, и все пак твърдите, че ние грешим и трябва да си кротуваме.

Същото ни обясняваха комунистите, (по наредба от другаря Тито), да спрем "великобългарския шовинизъм" и да нямаме претенции над Македония.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Panzerfaust в Септември 06, 2016, 15:41:14
А пак да се спомене, че Сърбия на север от дунава почти никога не е била, и много от сърбите във Войводина най-вероятно са преселници от Османски времена (защо да живееш под османците, когато можеш да живееш под австрийците?).
Не най-вероятно, а е точно така.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0
Това не са исторически сръбски земи и сърби не са живели там преди 17-18 в. Все едно ние да претендираме за Бесарабия - абсолютно същото е.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 06, 2016, 16:13:55
Може ли некой д ами обясни какво значи "исторически земи"?

Това ли значит че Бог е казал таа земя е на той и той народ?

Вие като да сте забравили що таа земя до прези няколико векови припадаше на римско царство? Вие забрависте че Унгарците доагяше од северна Русия и се настанише в панонска низина. Вие забрависте че Българите направише държава на 681. год. А къкво е било прези таа година? На кога припадаше земя?

Мислим че тези разговори о историски земи са погрешни.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 07, 2016, 16:44:25
Може ли некой д ами обясни какво значи "исторически земи"?

Това ли значит че Бог е казал таа земя е на той и той народ?

Вие като да сте забравили що таа земя до прези няколико векови припадаше на римско царство? Вие забрависте че Унгарците доагяше од северна Русия и се настанише в панонска низина. Вие забрависте че Българите направише държава на 681. год. А къкво е било прези таа година? На кога припадаше земя?

Мислим че тези разговори о историски земи са погрешни.

Да не коментираме това, че българите са били дошли през 681, като се има предвид, че сме споменавани точно с името българи още през 3 век, и то тук на балканите. Като се има предвид че идването на славяните уж се приписва около 5 век, мисля че с този аргумент говориш против себе си.

Както унгарците идват тук, така идвате и вие тук (според вашата славянска история), така и римляните са дошли тук.

Историческа земя е земя, която поради културно-исторически причини е считана за дом на определен народ/етнос. Земя на която този народ е живял, градил е върху нея, обработвал я е, бил се е многобройни пъти за нея и я счита за нещо повече от поредния разграден двор.

Но нека не се преструваме, че не знаете какво е историческа земя. Колко пъти съм виждал неща от рода на "Косово jе срце Србиja". Много добре знаеш какво е историческа земя, и на всеки тук му е пределно ясно че го знаеш.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 07, 2016, 16:54:12
Не най-вероятно, а е точно така.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D1%81%D1%80%D1%8A%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0
Това не са исторически сръбски земи и сърби не са живели там преди 17-18 в. Все едно ние да претендираме за Бесарабия - абсолютно същото е.

Бре, предполагах че е така, но не мислих, че е документирано. Винаги научаваш нещо, когато има кой да помогне ;)
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мишок в Септември 07, 2016, 18:44:02
Омразата между българи и сърби е едно от най-глупавите неща дето ги има.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 07, 2016, 19:15:52
Омразата между българи и сърби е едно от най-глупавите неща дето ги има.

Те още държат и доят Македония, а ти обиждаш всички българи, които са се борили против сръбския империализъм, сега и преди.

Но разбира се, забравих, те са православни, а православните няма как да са врагове на България. Дотук те довежда религиозния фанатизъм.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мишок в Септември 07, 2016, 19:21:15
Те още държат и доят Македония, а ти обиждаш всички българи, които са се борили против сръбския империализъм, сега и преди.

Но разбира се, забравих, те са православни, а православните няма как да са врагове на България. Дотук те довежда религиозния фанатизъм.
Как ги обидих ? Либералният фанатизъм пък води до хомо-сексуализъм.
Колкото до сърбите: трябва да се изясниме и да забравим сляпата омраза. Инак срещу турците и те и ние ще сме сами. О забравих че почитателите на запада, като Стамболов са с турците.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 07, 2016, 20:04:43
Как ги обидих ? Либералният фанатизъм пък води до хомо-сексуализъм.
Колкото до сърбите: трябва да се изясниме и да забравим сляпата омраза. Инак срещу турците и те и ние ще сме сами. О забравих че почитателите на запада, като Стамболов са с турците.

Хайде разкарайте го този от форума. С един дъх оплюва хора като Ботев, защото били смешни комунисти, и в същото време омаловажава хилядите българи, които са се борили против и умрели от сръбската агресия срещу нас. Ако е банван 2-3 пъти вече, едва ли е било за толкова провокативен анти-българизъм.

Дръпнете го за каишката или го изритайте от двора, защото ще продължава да ръси подобни глупости.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мишок в Септември 08, 2016, 09:29:41
Хайде разкарайте го този от форума. С един дъх оплюва хора като Ботев, защото били смешни комунисти, и в същото време омаловажава хилядите българи, които са се борили против и умрели от сръбската агресия срещу нас. Ако е банван 2-3 пъти вече, едва ли е било за толкова провокативен анти-българизъм.

Дръпнете го за каишката или го изритайте от двора, защото ще продължава да ръси подобни глупости.
Ботев е друга тема. Не омаловажавам никого не си измисляй. Всъщност аз изповядвам българизъм.
Се ми се струва че заедно със сърбите и гърщите ще сме по-силни срещу турците , отколкото сами.
Да сърбите са постъпвали доста гадно още от преди балканската война , гърците и те, ама не се ли обединим всички заедно вкупом падаме отново под турско. Просто е за разбиране.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 08, 2016, 10:56:01
Да не коментираме това, че българите са били дошли през 681, като се има предвид, че сме споменавани точно с името българи още през 3 век, и то тук на балканите. Като се има предвид че идването на славяните уж се приписва около 5 век, мисля че с този аргумент говориш против себе си.

Както унгарците идват тук, така идвате и вие тук (според вашата славянска история), така и римляните са дошли тук.

Историческа земя е земя, която поради културно-исторически причини е считана за дом на определен народ/етнос. Земя на която този народ е живял, градил е върху нея, обработвал я е, бил се е многобройни пъти за нея и я счита за нещо повече от поредния разграден двор.

Но нека не се преструваме, че не знаете какво е историческа земя. Колко пъти съм виждал неща от рода на "Косово jе срце Србиja". Много добре знаеш какво е историческа земя, и на всеки тук му е пределно ясно че го знаеш.

Не говорим против себе, ами говорим како това не е аргумент. Ние всички днес имаме јуридически систем од времето на Рим, јуридически систем е фундамент на държава, ами никои няма идеа да възпостави римско царство тук.
Култура е нещо променливо, ако мислиш че ви е култура една и съща прези Турците и по Турците и турско владателство не си в прав. Народ живи, гради, па отидне, изумре, итд..

А това за Косово, па ние Сърби не обработисме нищо за то Косово кого е Косово било в състав на обща държава, супротно, врхушка в сърбски Белград му даде автономия със контури на бъдъща друга албанска държава, УДБА (secret service) даде на Албанците възможмност да праве нарко бизнес (до днес су га разработили голямо), в времето на бивша обща държава албанско население се умножило повече от 5 пъти, това не е забелязано в савремена Европа.
И за къкво срце Србије говориме съг? Това е прича за будали и злонамерници, и лъжа за глупаци, колико децении сме трговали със Косово (кредити и пари от Запад за устрояване на политичко уредение по западните назори и идеи), генерации на хора са живели добро от безповранти кредити док се създавал друга албанска държава, а съг ще някои да ми каже срце Србије, how yes no.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 08, 2016, 11:01:36
Те още държат и доят Македония, а ти обиждаш всички българи, които са се борили против сръбския империализъм, сега и преди.

Но разбира се, забравих, те са православни, а православните няма как да са врагове на България. Дотук те довежда религиозния фанатизъм.

Това много ми е смешно, Сърбите не могат да държат више ни територии къде са мнозинство, границата на влияние от Белград се помакнула од Гевгелия до 50km от Кральево, а неки тук говорат за сърбското държане на Македония.

Па първо кое е продадено в Югославия е било сърбско население в части от Македония (превасходно север и запад), огромно мнозинство от тия Сърби е помакедончено, днес е останало само 40000 души.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 08, 2016, 13:13:08
Това много ми е смешно, Сърбите не могат да държат више ни територии къде са мнозинство, границата на влияние от Белград се помакнула од Гевгелия до 50km от Кральево, а неки тук говорат за сърбското държане на Македония.

Па първо кое е продадено в Югославия е било сърбско население в части от Македония (превасходно север и запад), огромно мнозинство от тия Сърби е помакедончено, днес е останало само 40000 души.

Македония се отцепи от Югославия мирно защото вече си имахте проблеми, а една малка територия няма смисъл да я контролирате с война. Официално Македония нямаше нищо общо с Югославия, но на практика всичко си остана същото. Същите лица управляват държавата, държавата води същата политика спрямо културата и образованието т.е. пропагандна. Македонски политици явно си подкрепят Сърбия, и някои са ги снимали с тениски "биде србин" и какви ли не още глупости. Но най-важното е, че на техните "националситически" митинги се веят сръбски знамена, по същия кретенски начин по който в Сърбия и България се веят руски знамена от "националистите".

Политиката на една държава не винаги е явна за населението, даже напротив. Това че ти не знаеш какво влияние има Сърбия върху Македония, не означава че го няма. Сръбските политици няма да се тупат в гърдите "вижте как държим бугарите в Македония", а ще си контролират тихо и спокойно, защото им е по-изгодно.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 08, 2016, 13:19:20
Не говорим против себе, ами говорим како това не е аргумент. Ние всички днес имаме јуридически систем од времето на Рим, јуридически систем е фундамент на държава, ами никои няма идеа да възпостави римско царство тук.
Култура е нещо променливо, ако мислиш че ви е култура една и съща прези Турците и по Турците и турско владателство не си в прав. Народ живи, гради, па отидне, изумре, итд..

А това за Косово, па ние Сърби не обработисме нищо за то Косово кого е Косово било в състав на обща държава, супротно, врхушка в сърбски Белград му даде автономия със контури на бъдъща друга албанска държава, УДБА (secret service) даде на Албанците възможмност да праве нарко бизнес (до днес су га разработили голямо), в времето на бивша обща държава албанско население се умножило повече от 5 пъти, това не е забелязано в савремена Европа.
И за къкво срце Србије говориме съг? Това е прича за будали и злонамерници, и лъжа за глупаци, колико децении сме трговали със Косово (кредити и пари от Запад за устрояване на политичко уредение по западните назори и идеи), генерации на хора са живели добро от безповранти кредити док се създавал друга албанска държава, а съг ще някои да ми каже срце Србије, how yes no.

Виж, от девет кладенеца вода носиш, но изпускаш смисъла като цяло. В Македоняи живеят българи, това е просто и ясно. Същото е и в Западните Покрайнини, а и други територии. Българите не сме достатъчно меки или глупави да си даваме нашето, за да се сдобряваме с тези, чиято добрина и благодарност вече сме опитали...

Ако утре има един референдум, Косово, Босна, Македония т.н. да се върнат на Сърбия, всички ще гласувате ЗА, включително и ти. Така че недей да се опитваш да пробутваш фалшиво приятелство защото точно тази стратегия българите са я преживели, когато комунистическата ни власт укротяваше "великобългарския шовинизъм" за да има разбирателство с братските югословенски народи.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 08, 2016, 14:26:09
Македония се отцепи от Югославия мирно защото вече си имахте проблеми, а една малка територия няма смисъл да я контролирате с война. Официално Македония нямаше нищо общо с Югославия, но на практика всичко си остана същото. Същите лица управляват държавата, държавата води същата политика спрямо културата и образованието т.е. пропагандна. Македонски политици явно си подкрепят Сърбия, и някои са ги снимали с тениски "биде србин" и какви ли не още глупости. Но най-важното е, че на техните "националситически" митинги се веят сръбски знамена, по същия кретенски начин по който в Сърбия и България се веят руски знамена от "националистите".

Политиката на една държава не винаги е явна за населението, даже напротив. Това че ти не знаеш какво влияние има Сърбия върху Македония, не означава че го няма. Сръбските политици няма да се тупат в гърдите "вижте как държим бугарите в Македония", а ще си контролират тихо и спокойно, защото им е по-изгодно.

Македонија е по голяма и от Косово, так да твой аргумент "малка територия" не става. Същите лица управляват държавата в цела бивша СФРЮ, да ти не говорим съг имена, ами не само лица, него и управление оставят на своята деца, ръководечи положения, добри позиции, пари, влияния, като да живееме в средниот век.

За македонските националистички митинзи не знаем, ами аз ти говорим, сърбска политика не е сърбска вече едан цел век, поради таа политика Сърби са изтривени от Македония и от Косово, ма колиок това да изгледа парадоксално.

В международна политика и международни отношения става еден интересантен термин, БАЛКАНИЗАЦИЯ, това значи заситнаване, дробене, каране, сукобления.
Политика на велики фактори е много подржавала застинаване на Балкана, Македония е само еден од продукти на таа политика.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 08, 2016, 14:35:43
Виж, от девет кладенеца вода носиш, но изпускаш смисъла като цяло. В Македоняи живеят българи, това е просто и ясно. Същото е и в Западните Покрайнини, а и други територии. Българите не сме достатъчно меки или глупави да си даваме нашето, за да се сдобряваме с тези, чиято добрина и благодарност вече сме опитали...

Ако утре има един референдум, Косово, Босна, Македония т.н. да се върнат на Сърбия, всички ще гласувате ЗА, включително и ти. Така че недей да се опитваш да пробутваш фалшиво приятелство защото точно тази стратегия българите са я преживели, когато комунистическата ни власт укротяваше "великобългарския шовинизъм" за да има разбирателство с братските югословенски народи.

Не, ти правиш голяма грешка, бъркаш се, национална припадност е като софтвер, то е нещо в главата, и това е възможно да се променява чрез времето и различни влияния.
Аз нямам нищо против днешните Македонци да са Българи, ами само ако они се усещтат так. А колкова знаем, там се много малко хора так усеща. И какво ще правиш съг? Война да ги накараш да бидаз Българи?
Ниш и околина има пола милионско население, и всички се казват Сърби. Какво да правиш с тия? Да ги караш със сила да живе в България?
Това сме гледали в бивша СФРЮ, и това се завршило кърваво, не знаем за какво искаш да правиш пак так нещо?

И да, тук никой не иска да живее с Албанците, неки мислат да вземат Косово, ами без Албанците, а аз се само питам си какво мисле да прават със милион и пол души?
Също је и със Босна, искаме Република Сърбска, ами не ни трябват муслимани ни Хървати.

И не знаем за какво на них трябва Сърбите и Република Сърбска па е държат в Босна?
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 08, 2016, 15:16:41
Не, ти правиш голяма грешка, бъркаш се, национална припадност е като софтвер, то е нещо в главата, и това е възможно да се променява чрез времето и различни влияния.
Аз нямам нищо против днешните Македонци да са Българи, ами само ако они се усещтат так. А колкова знаем, там се много малко хора так усеща. И какво ще правиш съг? Война да ги накараш да бидаз Българи?
Ниш и околина има пола милионско население, и всички се казват Сърби. Какво да правиш с тия? Да ги караш със сила да живе в България?
Това сме гледали в бивша СФРЮ, и това се завршило кърваво, не знаем за какво искаш да правиш пак так нещо?

И да, тук никой не иска да живее с Албанците, неки мислат да вземат Косово, ами без Албанците, а аз се само питам си какво мисле да прават със милион и пол души?
Също је и със Босна, искаме Република Сърбска, ами не ни трябват муслимани ни Хървати.

И не знаем за какво на них трябва Сърбите и Република Сърбска па е държат в Босна?

В Македония не се чувстват българин по две причини, първата е просто че ще бъдат уволнени, съдени, пребити и какви ли още не диващини посред 21 век, САМО защото се смятат за българи.

Втората е, че мозъка им е промит. Има една английска приказка "ако някой е стигнал до едно заключение без да използва разум, то няма как да му промениш това мнение със разум", така е и с македонистите.
Ти говориш български добре, отиди в някой форум, facebook страница, youtube коментари, т.н. и се опитай да дискутираш или спориш с някой македонист. Няма да чуеш аргументи, цитати, исторически извори, генетични проучвания, и подобни сериозни неща, ще чуеш "умри бугарски фашист" "гнасно племе татарско" и подобни кретенизми. Това не е поведението на умен и нормален човек, а точно тези хора защитават македонизма. Такива ненормалници и глупаци като Васко Ефтов и Никола Груевски. Ако мислиш, че тези хора го правят от "патриотизъм"  лъжеш се. Промити и платени мозъци.

А пък за република Сръбска, вие си я надробихте кашата, решавайте си я. Ако го нямаше това смесване и мултикултурализъм в Югославия, нямаше да има такъв проблем. Хърватите щяха да си бъдат на запад, вие на изток, а ислямистите в Босна щяха да бъдат по-малък проблем ако имаше повече стабилност в трите държави.

Не мога да говоря за всички, но мога да кажа какво искам аз. Искам край на анти-българизма в Сърбия и Македония и признаване на всички извращения и престъпления от страна на Сърбия срещу нас (което включва и признание, че създадохте македонската нация само и само да я откъснете от България).

Когато всеки е свободен да се нарече българин  ако е такъв, тогава може да да се говори за приятелство. А не като кажеш че си българин да те вкарват в ареста за някакви смешни неща и да те пребиват все едно си в третия свят.

Не съм наивник и не съм глупак, православието и славянството няма как да ми затворят очите и да се хвана на някакво фалшиво братство. За приятелство трябват приятелски намерения и действия, в момента между България и Сърбия няма нито едното нито другото.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 08, 2016, 15:39:52
За Македония, така е било и за Сърбите там, не си могал свободно да се чувстваш Сърбин. то ти е така кого се създава нова нация.

Оно що аз се опитвам да ти обясним е че това не е сърбски проект, Сърби и Сърбия нити имат сила нити имат интереса да правят такава нова нация, това ти е проект на други, много по силни фактори, ами да сега не влеземе у таа прича.

И знаем аз за това, ние на сърбски го викаме ниподаштаване и презрение, четал съм по много форуми, и вече сам казал, така ти е това, колико е повеча езична и кървна близкост, толкова е по голяма омраза, е не е то сам между Македонци и Българи, такова нещо имаш и между Сърби и Черногорци, между Сърби и Хървати да и не говориме итн..

Вече между Сърби и Словенци няма да виждаш такова нещо, защото не сме нити кървно нити езично близки..

Аз не съм говрил ни за православието нити за славянство, ние всички трябва да разбереме че ИНТЕРЕС е това което има значение.

А аз не вярвам че ние имаме интерес за сукоблениа поради територия, България загуби мислим около 2 милиона души за години, ни Сърбия не е в много по добра позиция, на лято минах чрез цялата България, Цигани колкова искаш, чувам получават финансова помощ само поради тоа що са Цигани, так и при нас, не знаем да ли е нормално в такова ситуация да имаме спорови поради историйски причини??
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 08, 2016, 17:44:02
За Македония, така е било и за Сърбите там, не си могал свободно да се чувстваш Сърбин. то ти е така кого се създава нова нация.

Оно що аз се опитвам да ти обясним е че това не е сърбски проект, Сърби и Сърбия нити имат сила нити имат интереса да правят такава нова нация, това ти е проект на други, много по силни фактори, ами да сега не влеземе у таа прича.

И знаем аз за това, ние на сърбски го викаме ниподаштаване и презрение, четал съм по много форуми, и вече сам казал, така ти е това, колико е повеча езична и кървна близкост, толкова е по голяма омраза, е не е то сам между Македонци и Българи, такова нещо имаш и между Сърби и Черногорци, между Сърби и Хървати да и не говориме итн..

Вече между Сърби и Словенци няма да виждаш такова нещо, защото не сме нити кървно нити езично близки..

Аз не съм говрил ни за православието нити за славянство, ние всички трябва да разбереме че ИНТЕРЕС е това което има значение.

А аз не вярвам че ние имаме интерес за сукоблениа поради територия, България загуби мислим около 2 милиона души за години, ни Сърбия не е в много по добра позиция, на лято минах чрез цялата България, Цигани колкова искаш, чувам получават финансова помощ само поради тоа що са Цигани, так и при нас, не знаем да ли е нормално в такова ситуация да имаме спорови поради историйски причини??

Тук си прав, не е само работа на сърбите създаването на македонската нация. Комунистите го направиха за да раздробяват народите и да няма национализъм, а сега същите изроди като комунистите: глобалистите, правят същото. Но си остава това, че създаването на македонската нация е започнато като сръбски проект, още в края на 19 век (прекратен за известно време, и обновен след втората световна война), за контрол на българското население в Македония. Това че от 100 българина ще помакедончиш и един 1 сърбин явно е било цена която си е струвало да се плати.

България отричат македонската нация, Гърция отрича македонската нация, албанците се смеят на македонците и им викат българи на шега, само Сърбия или претендира, че македонците са сърби, или поддържа тяхната измислена националност. На този който се интересува му е пределно ясно (генетично, културно, езиково, исторически, т.н.) че македонците са българи.

България отричат македонската нация, Гърция отрича македонската нация, албанците се смеят на македонците и им викат българи на шега, само Сърбия или претендира, че македонците са сърби, или поддържа тяхната измислена националност. На този който се интересува му е пределно ясно (генетично, културно, езиково, исторически, т.н.) че македонците са българи.

Защото ние няма как да се борим с циганите в българия, които са около 5+ процента, а да не ни е грижа за 50+ процента албанци в Македония. И докато македонците викат "бугари татари смрт" Македония се превръща в Косово 2.0

А има и друго, докато Косово си е пълно с Албанци, Македонското население са си българи, и всеки ден в който се случват такива неща:

[youtube]QwlLjENw_q0 [/youtube]
Българите в Македония преследвани-до кога?

причинени от българин на българин, ние няма как да траем.

Ами ако искате приятелство: ето ви шанса. Прекратете тази анти-българска лудост в Македония, и съм сигурен че ще се намерят много повече българи които ще имат добро мнение за Сърбия. Защото ако сме напълно искрени, не България дължи прошка на Сърбия, а обратното.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 09, 2016, 13:34:02
Има една интересантна ствар, за коята българските националисти немаат обяснене.

Виж, вардарската Македония е вклучена в сърбска държава 1912. године. Как засигурно знаеш, двете общини са 1919. според Ньойски споразум откъснате от България и вклучене в кралство СХС (Цариброд и Босилеград, със около 50000 души, скоро всички Българи). Съвсем е друго питане обяснене за кой причини е то обработено, и за какво са  трябвале на Сърбите тези 2 общини без екомония и ресурси, да не влеземе сега в та прича.
Искам да кажем че българските националисти говорат що Сърбите направили унищожение на българите и българската свест в Македония, на около 1,5 милиона хора или повече, ами немаат обяснение как е възможно да Цариброд и Босилеград са останали със българското мнозинство, и до денешни ден, ево официялни резултати на пописиване:

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

Този податци са достатични да човек разбере че ту има некакво повече от прича о сърбски акции на измиване на мозговите в Македония.

А това повече, това ти е започнало уще в XIX век в ВМРО, със поделите между ВМРО ръководство на различни токови, върховисти и федералисти, уще од почетак са били между ВМРО движение идеи за автономна Македония, отделена от България по малко или по више.

В март 1912. Сърбия и България са подписале тайна конвенция, няколико точки се относе на Македония.

Сърбия и България се саглашават за формирането на автономна Макеония под обща сърбско-българска управа.
В случай че се покаже невъзможно формирането на автономна Македония, Сърбия признава на България право на територии източно от линия Охрид-Крива Паланка,  а западно од таа линия е спорна зона за коята трябва да се преговара. Ако преговори не успеят, последна реч има да каже руски цар на арбитража.

Искам да кажем че Сърбия и Сърбите само са се умешали и поспешили процеси който са вече постояли между становништво на Македония.

Кого се на тоа додава поделба на Македония между Велика Албания и България за време II световна война, става ясно що за процес на потпуно оделяване на Македонци от Българи заслуга има и българската политика по късно от времено на ВМРО.

Се надевам че мой български е бил достатично добър защото имам да кажем много нещо, ами трудно е да пишем толкова компликовани ствари на български.

Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 09, 2016, 14:16:11
Има една интересантна ствар, за коята българските националисти немаат обяснене.

Виж, вардарската Македония е вклучена в сърбска държава 1912. године. Как засигурно знаеш, двете общини са 1919. според Ньойски споразум откъснате от България и вклучене в кралство СХС (Цариброд и Босилеград, със около 50000 души, скоро всички Българи). Съвсем е друго питане обяснене за кой причини е то обработено, и за какво са  трябвале на Сърбите тези 2 общини без екомония и ресурси, да не влеземе сега в та прича.
Искам да кажем че българските националисти говорат що Сърбите направили унищожение на българите и българската свест в Македония, на около 1,5 милиона хора или повече, ами немаат обяснение как е възможно да Цариброд и Босилеград са останали със българското мнозинство, и до денешни ден, ево официялни резултати на пописиване:

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4

Този податци са достатични да човек разбере че ту има некакво повече от прича о сърбски акции на измиване на мозговите в Македония.

А това повече, това ти е започнало уще в XIX век в ВМРО, със поделите между ВМРО ръководство на различни токови, върховисти и федералисти, уще од почетак са били между ВМРО движение идеи за автономна Македония, отделена от България по малко или по више.

В март 1912. Сърбия и България са подписале тайна конвенция, няколико точки се относе на Македония.

Сърбия и България се саглашават за формирането на автономна Макеония под обща сърбско-българска управа.
В случай че се покаже невъзможно формирането на автономна Македония, Сърбия признава на България право на територии източно от линия Охрид-Крива Паланка,  а западно од таа линия е спорна зона за коята трябва да се преговара. Ако преговори не успеят, последна реч има да каже руски цар на арбитража.

Искам да кажем че Сърбия и Сърбите само са се умешали и поспешили процеси който са вече постояли между становништво на Македония.

Кого се на тоа додава поделба на Македония между Велика Албания и България за време II световна война, става ясно що за процес на потпуно оделяване на Македонци от Българи заслуга има и българската политика по късно от времено на ВМРО.

Се надевам че мой български е бил достатично добър защото имам да кажем много нещо, ами трудно е да пишем толкова компликовани ствари на български.

Босилеград и Димитровград са си особени. Отделени от Ньойският мирен договор те остават в паметта на народа много по-добре от другите територии. Все пак от освобождението до тогава са били в пределите на България. Ако се усети че там става обезбългаряване (особено в бурните времена след ПСВ) би имало много по голям отзвук, отколкото другите територии. А защо са дадени на Югославското Царство? Компенсация естествено, не един или два са подобните случаи в историята.


А за втората световна война, там е малко по-спорно. Вярно е, част от Македония отива при албанците, но плана е бил албанците да бъдат напълно асимилирани и териториите им да бъдат приобщени към Италия (поради "исторически връзки" между албанци и италианци). Друг е въпроса колко албанци наистина е имало в северозападна Македония тогава, най-вероятно още тогава са били доста, за жалост.

А и да не забравяме много други компромиси извършени през войната. Германия окупира Полша, превръща Чехия в протекторат, Италия взима адриатическото крайбрежие което е било пълно с хървати, Румъния връща на България само Южна Добруджа, а не и Северна (въпреки че по думите на самия румънски крал скоро преди това, в северна Добруджа румънци няма и била българска земя).

Та ясно е, че освен идеологическите/историческите териториални промени, имало е и много други чисто практически компромиси.
Дори и в Македония да не е имало албанци тогава, как България би "отнела" територии от Албания (която на практика е вече превърната в Италианска провинция), та нали България по този начин се опъва на Фашистка Италия, най-големият съюзник на Германия? Никой не би бил толкова безразсъден.


Добре говориш български, аз го разбирам. До колкото знам, във форума не е позволено да се общува на чужди езици (нормално все пак), така че давай на български.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 09, 2016, 14:35:59
Ниси ми коментирал главна част, вече на почетак на ВМРО акции се показала поделба между ръководство, част е бил за автономна Македония (всички знаеме що автономия е път да се създава елита която потоа иска независност поради привилегии), а част за интегрална България.

И уще едно да ти кажем, ами да не идваме далечно од темата, огромно мнозинство на национални работници в XIX век са били масони и сврзани сас масони, имаш много добре документирано за това, това го признаде и чувени Ванчо Михайлов, мислим че е умрел недавно, 1990 или тако нещо, в Рим.

И тия масони имает своите планови преко нашите гърби, прават сукобления и злополуци.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 09, 2016, 15:19:37
Ниси ми коментирал главна част, вече на почетак на ВМРО акции се показала поделба между ръководство, част е бил за автономна Македония (всички знаеме що автономия е път да се създава елита която потоа иска независност поради привилегии), а част за интегрална България.

И уще едно да ти кажем, ами да не идваме далечно од темата, огромно мнозинство на национални работници в XIX век са били масони и сврзани сас масони, имаш много добре документирано за това, това го признаде и чувени Ванчо Михайлов, мислим че е умрел недавно, 1990 или тако нещо, в Рим.

И тия масони имает своите планови преко нашите гърби, прават сукобления и злополуци.

Сепаратизъм има навсякъде, но повечето "автономни амбиции" на македонците преди ВСВ са най-добре обяснени от цитата на Гоце Делчев:
"Другари, не виждате ли, че сега вече не сме роби на разпадащата се турска държава, а сме роби на европейските велики сили, пред които Турция подписа своята пълна капитулация в Берлин. Затова трябва да се борим за автономията на Македония и Одринско, за да ги запазим в тяхната цялост, като един етап за бъдещето им присъединяване към общото българско отечество.".

Политиката не е игра само на даване и вземане, има толкова много интриги и капани, та човек е лесно да се заблуди.

Също от Делчев:
"Ние, българите от Македония и Одринско, не трябва да изпущаме изпредвид, че има и други народности и държави, които са много заинтересовани от разрешението на този въпрос. Една намеса на България ще предизвика намесата и на съседните държави и може да доведе до разпокъсването на Македония. Ето защо народите, населяващи тия две области, трябва сами с общи усилия и жертви да извоюват своята свобода и независимост в границите на една автономна Македоно-Одринска държава, като разчитаме само на материалната и морална подкрепа на България и на Великите сили."

Намесват ли се трети и четвърти страни е почти гарантирано Македония да се разпокъса, и точно това стана. Но искам да кажа, че ето това е плана им за автономия. Автономността на Македония е трябвало да бъде същата като автономността на Източна Румелия (ако си запознат със случилото се там). Просто един етап от присъединяването и към България, защото великите сили навремето не биха допуснали никога толкова радикални промени в границите на една иначе малка тогава държава: България.


Това за масоните не го знам, защото знам малко за тях. Едно ми е ясно, глобализацията си има причинители и печеливши. Дали това са масони, ционисти, илюминати, т.н. не знам, но е факт че ги има, и е факт, че са против свободните нации по света. Но това никак не променя ситуацията на всяка отделна нация. Няма да си затваряме очите за това, което става до нас, само защото има по-голям враг. Случилото се през балканските войни е достатъчно добър урок за сляпата вяра в чуждата добронамереност.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: ccaterpillar в Септември 09, 2016, 16:14:58
За Източна Румелия знаем, наймного поради това що е сърбски крал започнал война срещу България по съединение, съвсем наопако и без нужда.

За македоно-одринско първи път чувам, ами ми изгледа нещо как сърбска творевина Југославия, този федерации на Балкана са ризични поради много чужди фактори които делат тук, всички сме видели како е завршила югословенска федерация.

Инаку, по мой съд, Сърбите са били изводители на работа за чужди фактори в Македония, а найдоброто решение е давала Русия на Сан Стефано, уз неки малки изменявана това е била добра прилика да се направят добри отношения на словенските народи на Балкана.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Мокабор в Септември 09, 2016, 21:21:01
За Източна Румелия знаем, наймного поради това що е сърбски крал започнал война срещу България по съединение, съвсем наопако и без нужда.

За македоно-одринско първи път чувам, ами ми изгледа нещо как сърбска творевина Југославия, този федерации на Балкана са ризични поради много чужди фактори които делат тук, всички сме видели како е завршила югословенска федерация.

Инаку, по мой съд, Сърбите са били изводители на работа за чужди фактори в Македония, а найдоброто решение е давала Русия на Сан Стефано, уз неки малки изменявана това е била добра прилика да се направят добри отношения на словенските народи на Балкана.

Княжество България е била държава-васал. Източна Румелия е била автономна област в Османската Империя, а Македоно-Ординските територии са били наречени така, само и само да имат някакво име организациите. Преди ВМРО е имало ВМОРО
https://sr.wikipedia.org/wiki/Унутрашња_македонско-једренска_револуционарна_организација (https://sr.wikipedia.org/wiki/Унутрашња_македонско-једренска_револуционарна_организација)
целта и на двете е била да се освободят българските територии и народ в Одринско (Тракия) и Македония. Наименованията им са били чисто географски, нямащи нищо общо с отделни национални самосъзнания или народи. Но след 44 г. ВМРО бива извратено във македонистка пропаганда.

Сръбско-Българската война има и един друг детайл. (доколкото знам) Вашият крал лъже войските, че ще помагат на българите срещу турците, и доста от вашите са изненадани когато се оказва, че не е така. Щом се налага да лъже, значи народа не би бил тръгнал да атакува България от национализъм и желание, та кога и как са се променили нещата, не знам. Но си е факт, че 1913 г. отношенията вече са били повече от враждебни.

Сан Стефанският договор, откъм границата със Сърбия, е бил справедлив, доколкото ми е ясно на мен. Ако той си беше останал както е, ако никога не се беше случвало това с Македония, и ако Сърбия не бе нападала България 1885 г. то тогава отношенията щяха да бъдат много по-добри. Щом такъв е проблема от миналото, значи това ще е и решението за в бъдещето.

И все пак трябва да се има предвид това, че България е най-разпокъсаната държава на Балканите, а след нас сте вие. Докато Косово е пълно с албанци, в Македония все още има българи, и затова е още по-важно за нас. А и вашите проблеми се случиха наскоро, нашите ги търпим и помним от близо век и половина.


Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: Hatshepsut в Май 09, 2017, 06:47:34
Иван Николов: Спомените от ужаса и кланетата на 15-16 май 1917 г.
и до днес живеят в Босилеградско


Преди 100 години, на 15-16 май 1917 г., чета, ръководена от сръбския поручик Коста Печанац
опустошава Босилеградския край


(http://www.bgnes.com/w730h410/1bc/14a/cf1/5480043.jpg)

Спомените от ужаса и кланетата на 15-16 май 1917 г. и до днес живеят в Босилеградско. Това заяви днес Иван Николов, български поет, публицист и общественик, председател на българския Културно-информационен център "Босилеград" на брифинг по повод 100 г. от погрома и клането в Босилеградско, предаде репортер на БГНЕС. Заедно с Иван Николов бяха представители на граждански комитет „Западни покрайнини”, на Културно-информационния център на българите в Босилеград, от сдружение „Глас”-Босилеград - Александър Димитров, председател, авторът на книгата „Погромът в Босилеградско” Ангел Джонев, правозащитникът и журналист Зденка Тодорова и др. Бяха представени поредица от събития в памет на жертвите и за отбелязване на годишнината от това трагично историческо събитие - в София, Босилеград и Кюстендил. Преди 100 години, на 15-16 май 1917 г., чета, ръководена от сръбския поручик Коста Печанац опустошава Босилеградския край, което е характеризирано като военно престъпление. Първоначално паравоенното формирование атакува жп линията Ниш-Скопие при гара Ристовац и избива ранени български и германски войници в една санитарна композиция, както и бежанци от Македония. След това около 200-250 четници предвождани от Печанац проникват в довоенните предели на Царство България. Четата навлиза в Босилеградския край и последователно преминава през селата Горна Любата и Долна Любата. В двете села са заклани и разстреляни 25 души, сред тях и деца. Изнасилени са и няколко жени. Част от жертвите са подложени на жестоки изтезания преди да бъдат убити. Четниците се отдават на плячкосване, грабежи и палежи на къщи. Унищожава се движимо и недвижимо имущество. Достигайки Босилеград, четниците го подлагат на повсеместен грабеж и палеж. Убити са четирима възрастни, а две деца са изгорени живи в къщите си, защото другите са предупредени да избягат. След това четниците се насочват към селата Долна Лисина и Горна Лисина, където също убиват изпречилите се на пътя им селяни, палят се много къщи. Последователно преминават през селата Топли дол и Долна Ръжана, където продължават пъкленото си дело. Българските военни части реагират бавно, отпор дават въоръжени местни селяни. При първото съприкосновение със сборна рота от Кюстендил четниците бързо отстъпват и се оттеглят във вътрешността на Сърбия. В резултат на този разбойнически поход са убити 32 души, изгорени 2 деца, унищожено е имуществото на 317 домакинства. На Босилеград му върви да бъде атакуван периодично от западния съсед, посочи Ангел Джонев. Много хора при тази трагедия се лишават от живота си, продължи той. Една от целите на тази терористична акция е да се произведе силен психологически ефект, заяви Иван Николов от Босилеград. Спомените от този ужас и до днес живеят в Босилеградско, но някои се опитват да оправдаят клането с отмъщение за българските акции. Има и сега публикации, които се тиражират и конференции в Сърбия, на които се прави опит да се неглижира и оправдае трагедията, на които има стремеж да се измести фокуса на събитието, подчерта Николов. Няма как да се отнесем сериозно към техните твърдения, защото историята почива на документи, на точни факти и добросъвестни историци. Нас не ни трябват спекулативните факти и теории за случилото се, каза той. Всичко това се оправдава и до ден днешен, заради т.нар. „престъпления на българската армия”. За съжаление, българската наука още не се е произнесла за кланетата в Босилеградско, няма в България все още и паметен знак за жертвите, отбеляза Николов. Ние сме длъжни да направим изводите, за да обясним генезиса на днешните проблеми, за да не правим грешките от миналото, смята той. И ние, и сърбите сме губещи в двете световни войни, защото, оказва се в този случай, разликата между победители и победени е твърде условна, продължи Николов. Трябва да почетем жертвите с конкретни имена днес, с документи и факти, като път за помирение, каза той. За това не трябва специален паметник, вече има такъв, където са погребани българи и сърби, където съвременниците да сведат глави. Много по-трудно е, обаче, да се получи покаянието за случилото се , за да се поставят българо-сръбските отношения на нова основа, добави Николов.

[youtube]M-GNDJM5cT8[/youtube]
Иван Николов: Спомените от ужаса и кланетата на 15-16 май 1917 г. и до днес живеят в Босилеградско

Престоят паметни панахиди, кръгли маси, възпоменателни вечери и прочит на важните исторически събития, противопоставяли българския и сръбския народ. От графика на тези събития се вижда, че на 14 май т.г. от 11 часа ще има заупокойна панихида за избитите българи в катедралния храм „Света Неделя” и поклонение пред гроба на Екзарх Йосиф. В 12.30 часа – полагане на венец пред Паметника на Незнайния войн - с почит към всички българи от Западните покрайнини. На 15 май в Босилеград - поклонение на гробището на с. Долна Любата, където са погребани първите жертви. Ще има и възпоменателна кръгла маса в Културно-информационния център на българите в Западните покрайнини- Босилеград. А на 16 май в Кюстендил от 16 часа ще има заупокойна панихида за избитите българи в централната градска църква „Успение Богородично”, в 16.30 часа - траурно шествие до паметника 13 Рилски полк, в който са служили и босилеградски българи, а от 17 часа - възпоменателна вечер в музеен комплекс „Килийно училище”.

Прочети още на: http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4508205/ (http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4508205/)
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: HighVoltage в Май 02, 2018, 17:43:27
До

Декана на Исторически факултет на

СУ „Св. Климент Охридски“

От Студентски клуб „Единство и сила”

Копие:

До

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми господин декан,

С учудване разбрахме, че полулегално и без никакво уведомление на 20.04.2018г. в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“  в 35 зала се е провело представяне на книгата на сръбския професор от Нишкия университет Божица Младенович, която всъщност е дневникът на Коста Воинович-Косовец. Като историк, предполагаме, че сте запознат с неговата личност. И все пак да подчертаем, че това е човекът, който заедно с Коста Печаняц е подложил на опожаряване Босилеград, избил десетки мъже, жени и деца, и унищожил съдбите на стотици българи. Книгата представя много едностранчиво събитията около т.нар. Топлишко въстание, където българската армия е изкарана едва ли не армия от зверове, пък самите сръбски нелегални чети – като освободители. Искаме да припомним, че през 2017-та година се навършиха 100 години от опожаряването на Босилеград и, за да почете жертвите на сръбските издевателства там, бе дори вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова.

Във връзка с това, господин декан, питаме:

    Защо това събитие не бе оповестено сред студентската и преподавателска общност в Университета?
    Защо не бе поканен нито един български историк или учен, който да представи българската гледна точка на събитията?
    Ще поискате ли от сръбските си колеги, реципрочно български историци да представят книги, документи и факти в Нишкия университет?

Ние от Студентски клуб „ Единство и сила”, бихме искали да ни съдействате при представянето на книгата за организацията  „Въртоп”, а именно „ Годен за терористически акции” от Румен Евтимов,  в която са описани борбите на българите срещу великосръбския шовинизъм и освобождение на Западните покрайнини.

И накрая, господин декан, искаме да Ви призовем да не се поддавате на великосръбския шовинизъм, довел до не една и две войни на Балканите, а като декан на Историческия факултет на Софийския университет, на първо място да отстоявате историческата истина и да не допускате  вмешателство на чужди интереси и исторически фалшификации на територията на Университета.

 

24.04.2018 г.                                                            С уважение:

                                                                                                     /В. Лалов/”


http://vitoshanews.com/index.php/2018/04/24/studenti-se-vazmutiha-ce-su-dava-tribiuna-na/ (http://vitoshanews.com/index.php/2018/04/24/studenti-se-vazmutiha-ce-su-dava-tribiuna-na/)
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: HighVoltage в Май 15, 2018, 16:59:16
Омразата между българи и сърби е едно от най-глупавите неща дето ги има.

Поредна курвенска провокация от страна на сръбските цигани:
Паметна плоча, пътувала от България към Босилеград, е била задържана от сръбските власти сега 2018г., предава сайтът на сънародниците ни в Западните покрайнини Гласс-пресс.

Тя е трябвало да бъде поставена в памет на убитите българи в Първата световна война, но не е била допусната да мине браздата, твърдят от Демократичния съюз на сънародниците ни в Западните покрайнини. Това е вторият опит да бъде поставена подобна паметна плоча в Босилеград. Първият бе миналата година на 15 май,но отново се провали. Повторната изаботка е с пари, дарени от адвокатка от Кюстендил. След отказа на граничните власти да я допуснат плочата е оставена на ничията земя между двете държави. Според Гласс-Пресс заради случая генералният ни консул в Ниш Едвин Сугарев е пристигнал в Босилеград като е коментирал, че н може да се отнема нито плоча, нито каквото и да било друго имущество без да е представен протокол от митницата.

(https://fakti.bg/img/news/26/302926/b05f84ec5d96136f116e2e4a535bf8f8_big.jpg)
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: генерал Жеков в Май 15, 2018, 20:06:18
Двата народа се мразят от стотици години.Важното е,колкото и гадно да звучи,че ние сме зле,докато те са още по-зле
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: HighVoltage в Май 16, 2018, 13:42:29
Лошото е, че ние като цяло не ги мразим, а те ни мразят от позицията на пропаднали и нищо непостигнали в съществуването си хора.   По същия начин по който неблагодарното и глупаво дете мрази родителя си. Не звучи гадно каквото си написал, предполагам какво имаш предвид. Понякога в този живот има справедливост.
Титла: Re: 15 май 1917 Сръбското клане над българите Босилеградско опожаряването Босилеград
Публикувано от: генерал Жеков в Май 16, 2018, 16:01:11
Така е.Справедливостта трябва да е фактор