България и българите > Анти национализъм

Емил Коен от БХК иска цензура за българския национализъм

(1/5) > >>

skadansk:
Статия на "БЪЛГАРИНА" Емил Коен в списание "Обектив" на БХК , в която той призовава за изолирането на българските националисти от обществения живот, както и коментара на националистическия информационен портал "ALTERMEDIA"  :devil:


--- Цитат ---Не пускай в къщата си разбойника, който иска да я разруши
Емил Коен, 24 Май 2008

На 18 април и на 8 май Центърът за култура и дебат “Червената къща” направи два дебата - първият със заглавие “Лесно ли е да си националист?”, а вторият - под още по “провокиращия, надслов “Интеграция или “циганизация”? Според информация на самата “Червена къща” тези две обсъждания са част от продължаваща програма “Но­вите граждански движения”, чиято цел е да “се опитаме да срещнем представители на нововъзникващите граждански движения с техни опоненти в спор не на емоции, а на аргументи”.

Присъствах и на двата спора и няма да скрия, че те дълбоко ме смутиха.

Понеже ми се струва, че смущението ми не се дължи на личностните ми особености, а на нещо, което ми се вижда много важно, ще се опитам да обоснова несъгласието си.

Вероятно и двете публични прояви (“Червената зала” бе претъпкана и в двата слу­чая) биха останали в отчетните доклади като полезни, нормални и образоващи публи­ката, особено като се има предвид колко прецизно, тактично и остроумно се справи с ролята си на водещ Деян Кюранов, ако нямаше една особеност - съставът на уча­стниците. И в двата случая известни либерални интелектуалци и общественици (кул­турологът Десислава Лилова, историкът Алексей Кальонски, социологът Петя Кабак­чиева и шефът на Общинския съвет в Лом, ромът Николай Кирилов) бяха противопос­тавени на Ангел Джамбазки - млада надежда на ВМРО, сега шеф на Комисията по ред и сигурност на Столичния общински съвет и на двама представители на Българ­ския национален съюз (БНС) - водача Боян Расате и пазарджишкия областен коорди­натор Симеон Костадинов. Има ли нещо смущаващо в тези участници? Да - присъс­твието и участието на крайни националисти. Веднага ще кажа, че и с ВМРО (предста­вена от Джамбазки) едва ли има какво особено да се обсъжда, но все пак - макар и малка, там има обща почва, на която могат да стъпят и двете страни. Но не е такова положението с БНС.

Замисълът на организаторите личи от начина, по който бяха обявени дискусиите - “спор не на емоции, а на аргументи”.

Но аз мисля, че С “ОПОНЕНТИ” КАТО ТЕЗИ ОТ БНС НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПОРИ

И вече чувам гласовете, които възмутено ми казват: ти искаш да наложиш цензура. Нима нормалната представа за обществена дискусия не включва спор с всички, защо­то гласовете, които съществуват в обществото имат право да бъдат чути, казват мои­те въображаеми, но всъщност напълно реални критици? Не са ли разпространени възгледите тип “Боян Расате”? А щом е така, не е ли редно да дискутират с тях тези, които не ги споделят?

Въпросът опира до това - с кого и защо можем да спорим. За да има спор, спорещи­те страни трябва да са съгласни по някакъв минимум общи положения, когато става дума за обществени въпроси, следва да има съгласие по някои базисни ценности. Възможен ли е спор, например, между нацистите, които са били убедени, че еди­нственото решение на “еврейския въпрос” е т.нар. “крайно решение”, т.е. изтребване­то в газовите камери на колкото може повече евреи, и защитниците на изтребване­то? На каква почва ще стъпи спорът, щом едните твърдят, че евреите са вреден вид, непълноценни хора, всъщност даже не хора, а някакво подобие, паразити, взели чо­вешки вид. А паразитите трябва да се изтребват. Както ясно се вижда, тук просто няма за какво да се спори.

Но не е ли пресилена аналогията? Тези от БНС нима са чак нацисти, е възражение­то, което се прави. Там е работата, че хора като Расате и компания не искат, поради обществената стигма върху думата, да бъдат наричани “фашисти” или “нацисти”. Те предпочитат да се назовават просто “националисти”. Това върви, то е обществено приет етикет и значи с тях може да се спори.

Но ето какво намираме в официални електронни публикации на тази организация: “Нашата вяра произхожда от кръвното ни единство и не се подчинява на политически или религиозни предразсъдъци!”. С други думи - който не е от “нашата кръв”, а това решаваме ние, е наш враг. Ето и пример кои са от “нашата кръв” и кои не: “Циганите не ни интересуват. За нас те не могат да бъдат Българи, защото по божията воля те са се родили цигани, а не Българи. Вие как мислите, ако циганите са Българи, защо им викат цигани?” Или друг пример: “Досега от демокрацията сме видели само мръ­сотия, престъпност, безработица, пенсионери, ровещи по кофите, експлоатация, нар­котици, корупция, проституция, права за малцинствата, охранени политици, голи обе­щания и т.н. Това не е нашият идеал за държава! Да не би да е вашият? Демокрация­та се изчерпа и нейното време отмина”. Просто и ясно - сякаш е написано през 1933 г. и не тук, а в Германия. Впрочем, по това време и тук, у нас, се пишеха и говореха такива неща, а на 19 май 1934-та звенарите и на 9-ти септември 1944-та пак те, но с решаващата и фатална подкрепа на комунистите, “претвориха в живо дело”, както се казваше едно време, идеите си, а България и досега не може да се оправи от тези два опита.

В идейния репертоар на БНС има всичко от наследството на нацизма - и презрение­то към “инородците”, и “зовът на кръвта”, и призивът за “железен ред”, и заканата да наложат, “когато му дойде времето”, разбиранията си със сила. Естествено, в пряк и откровен вид всичко това се говори само в “проверена среда”, на публиката се пускат зле съчинени евфемизми. Те са направени така, че всеки лесно да разбере за какво става дума, но “враговете” да не могат да се хванат за думите.

ТОВА, КОЕТО ЛИПСВА НА КРАЙНИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ У НАС, Е ОБЩЕСТВЕНАТА ЛЕГИТИМНОСТ признанието, че “този глас” е като всички други и значи трябва да се чува. Медиите съзнателно или по инстинкт избягват да популяризират възгледите им и тях самите, точно защото разбират каква е тяхната природа. Това очевидно не се нрави на Расате и хората му и затова той се стреми да участва във всякакви телеви­зионни формати, както например бившето тв състезание “Вот на доверие”, водено от Иван Гарелов по бТВ. Според мен посланието на такива прояви е: “Ние сме като всич­ки, е, вярно, различни сме, но нали това е хубавото?”

Да бъдат признати като равнопоставен участник в обществения диалог е явно едно от най-големите им желания. Веднъж стане ли това - пътят към “голямата сцена” на политиката и властта е открит. Ето в това е, според мен, голямата грешка на “Черве­ната къща”.

Да пуснеш в къщата си тези, които искат да я разрушат, е нещото, което де факто направиха организаторите на дебатите. Цитаделата на търпимостта и на либерално­то говорене, Центърът за култура и дебат “Червената къща” с включването на Расате и компания им каза: “Спокойно, момчета. Не са прави тези дето ви избягват и ви на­ричат фашисти. И да сте, какво от това? С всички следва да се разговаря”.

Не мисля, че в близко бъдеще организации като БНС ще получат реално политическо влияние, не се боя от това. За разлика от “Атака” те все още са и, по всяка вероя­тност, ще продължат да се намират в политическия ъгъл. Но легитимирането чрез участие в такива дебати разбива един широк консенсус, основан на конституционни­те ценности, че легитимно право да участват в обществените дебати имат само те­зи, които споделят духа на основните конституционни ценности.

Тук не се прави предложение за забрана, за запушване на устата, за репресии. Не. Доколкото не нарушават закона, тези хора могат да говорят. И го вършат. Но нека продължат да го правят от там, откъдето им е мястото - от ъгъла, от покрайнините на обществото, далеч от центровете на медийно и интелектуално признание. Защото завоюването на признание е първата стъпка към разширяване на чуваемостта, към навлизане в завоюване на нови душевни територии - тези на младите, без жизнен и интелектуален опит.

Това е моето мнение и в това се състои тревогата ми. Но в духа на свободата на сло­вото и точно защото с “Червената къща” имаме общи ценности, то по дефиниция, мо­жем да спорим, ще се радвам да видя техните аргументи в подкрепа на, още веднъж повтарям, грешната им идея.

http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/emil-koen/2008-05/ne-puskaj-v-kshata-si-razbojnika-kojto-iska-da-ya-razrushi/
--- Край на цитат ---

http://bg.altermedia.info/?p=435


Редактирано от модератор: Добавен текста на статията на Емил Коен.

Skarlet:

--- Цитат на: skadansk в Юни 04, 2008, 15:19:39 ---Статия на "БЪЛГАРИНА" Емил Коен в списание "Обектив" на БХК , в която той призовава за изолирането на българските националисти от обществения живот, както и коментара на националистическия информационен портал "ALTERMEDIA"  :devil:

http://bg.altermedia.info/?p=435--- Край на цитат ---

Лелеее, с този как съм се карала навремето, във форума на БХК, преди да ме баннат.  :devil: :devil: :devil: :devil:
Вместо да ограничава националистите, да вземе да обясни на питомците си (циганите) че трябва да спазват законите на тази държава и да живеят според общоприетите норми.

FELDMARSCHALL:
Хахаха...
Тоя е УНИКАЛЕН ИЗРОД! ;D
С удоволствие ще му размажа антифашистката еврейска мутра, само да ми
падне на улицата! :devil:
Той много добре знае къде е мястото на чифутите като него... да се радва, че
още ги търпим да мърсят българския въздух и земя с подчовешкото си присъствие...
това обаче няма да продължи дълго! :devil:

Сит:
Коен е чифутско име, нали ;)

Генерал Колев:

--- Цитат на: Дисидент в Юни 04, 2008, 16:11:38 ---Коен е чифутско име, нали ;)

--- Край на цитат ---
Чифутин е, и още как! Жив чифутин (все още)  :-P

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия