България и българите > българите в Сърбия

Торлаците - сърбизираните българи

<< < (4/4)

Hatshepsut:
ТВ СКАТ, "Час по България", 08.08.2014г.

http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=7481

Участват:
проф. д-р Пламен Павлов - историк
Румен Иванов

Въпросът за българското население в Сърбия най-често се ограничава с т.нар. Западни Покрайнини - общините Цариброд и Босилеград, както и някои селища в Кулско и Трънско. Българският въпрос в Сърбия обаче е много по-мащабен, той засяга цялото Поморавие с малки и големи градски центрове като Ниш, Враня, Лесковъц, Пирот, Гургусовъц/Княжевац, Зайчар, Неготин, Соколец/Соко-баня, Свърлиг и др. Населението в тази обширна територия е с български произход, но от средата на XIX в. е подложено на изключително силен политически, психологически, културен, езиков натиск и, както се приема дори и от българска страна, днес е "сърбизирано". Нещо повече, правят се опити от сръбска страна за проникване в съседните български краища... В основата на това стои въпросът за етнографската българска група турлаци /или торлаци/, които практически съставляват основата на населението от двете страни на днешната българо-сръбска граница. С помощта на Румен Иванов, автор на книга по темата, ще се спрем на истината за тази българска общност и спекулациите с нея във вреда на историческата истина и българските национални интереси.

Hatshepsut:
Българите в село Дубле, община Свиланац, Сърбия

Петкан:
Карта на торлашкото наречие ( призренско-тимошкия диалект)-сръбски вариант.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
...
Карта на торлашкото наречие - български вариант.

--- Quote ---Още кодификаторът на модерния сръбски език Вук Караджич в началото на 19 век обръща внимание на торлашкия говор и пише в своя „Сръбски речник“: „Торлак - човјек који нити говори чисто Српски ни Бугарски“
--- End quote ---

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8
...
...


Институтът Торлак в Белград(Сърбия) по вирусология, серуми и ваксини.

http://www.torlakinstitut.com/

Hatshepsut:

Торлаците българи в Сърбия

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

There was an error while thanking
Thanking...
Go to full version